Інформація про новину
  • Переглядів: 5595
  • Дата: 2-09-2020, 21:20
2-09-2020, 21:20

10. Формати даних Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  9. Форматування електронних таблиць
Наступна сторінка:   11. Автозаповнення та автозавершення в ...

10.1.

ОСНОВНІ ФОРМАТИ

Як було зазначено раніше, клітинка електронної таблиці може містити текст, число або формулу. Excel автоматично розпізнає тип даних і здійснює вирівнювання тексту по лівому краю, а числа— по правому краю клітинки. Проте користувач може і самостійно вказати програмі, який формат повинна мати клітинка.

Числові дані в Excel можуть бути представлені в різних форматах:

• числовий;

• грошовий;

• дата;

• час;

• відсотковий.

Текстові дані представлені текстовим форматом.

Для зміни формату даних слід відкрити діалогове вікно в області Число вкладки Основне або обрати команду Формат клітинок у контекстному меню клітинки.

В результаті буде відкрито вікно Формат клітинок, у якому відображаються можливі формати даних і за умовчанням установлено Загальний формат. При виборі одного із форматів буде змінено формат даних клітинки.

Розглянемо детальніше основні формати.

Числовий формат

Числовий формат призначений для відображення чисел із заданою кількістю десяткових знаків. Це можуть бути як числа, що містять дробову частину, так і числа, що не містять її.

Щоб змінити кількість знаків, що буде встановлена після коми, необхідно відкрити вкладку Число діалогового вікна Формат клітинок, змінити кількість знаків після коми в полі Кількість десяткових розрядів.

Грошовий формат

Встановлення грошового формату дозволяє представити грошові дані: ціну, вартість, зарплату тощо із вказуванням грошової одиниці.

У діалоговому вікні Формат клітинок можна змінити кількість знаків, що буде встановлена після коми, та тип валюти у полі Позначення.

Символ гривні (0) — коротке позначення української гривні. Графічний символ гривні складається з двох елементів. Перший і основний елемент ґрунтується на рукописному варіанті букви «г» — вона позначає першу букву в назві «гривня». Другим елементом є дві горизонтальні паралельні лінії, які втілюють ідею стабільності грошової одиниці, високий потенціал і зростання національної економіки України. Подібна ідея традиційно використовується для позначення інших валют.

Формати дата та час

Для відображення дати або часу використовують формат Дата. Він може містити тільки дату в різних формах подання, так і дату з часом.

Формат Час містить лише час в різних формах подання: скороченій формі, з указуванням часу до полудня або після полудня тощо.

Зазвичай при введенні даних із розділенням їх точкою після кожних двох коректно введених цифр Excel самостійно визначає, що має справу з датами.

Excel надає широкі можливості встановлення різних видів подання дати і часу. Бажаний вид дати можна обрати в діалоговому вікні Формат клітинок у полі Тип.

Відсотковий формат

Відсотковий формат використовується для відображення значень у вигляді відсотків (число 1 у клітинці буде визначено, як 100%).

Зауважимо, якщо для значення клітинки буде встановлено відсотковий формат, то число, відображене у клітинці, буде автоматично збільшено у 100 разів. Так, якщо клітинка містила значення 0,5, при встановленні відсоткового формату в клітинці буде відображено 50% (рис. 2.32).

Звичайно, коли клітинка вже містить відсотковий формат, то необхідно вводити такі числові дані, які ми бажаємо представити у відсотках. Так, для попереднього прикладу це буде число 50.

Текстовий формат

Якщо клітинка містить текст або дані, що не вимагають обчислень, їх можна представляти в текстовому форматі.

У текстовому форматі значення клітинок інтерпретуються як текст, навіть коли вони містять числа.

Так, іноді є необхідність числову інформацію представити у вигляді текстової.

Якщо ви спробуєте ввести номер телефону будь-якого клієнта у форматі, до якого більшість із нас звикла, наприклад,

068 845 55 44, Excel розпізнає ці дані як число і 0 прибере. Тобто залишиться напис 68 845 55 44. Щоб цього не відбувалося, для цієї клітинки необхідно встановити текстовий формат. Тепер після введення числа, що починається на 0, усі цифри буде збережено.

Основні формати даних з їхнім описом та прикладами подані у зведеній таблиці, вміщеній на форзаці книги.

Зауваження. Щоб число було сприйняте програмою як текст, установіть перед ним символ апострофа.

У клітинці апостроф відображатися не буде, а число буде вирівняно до лівого краю, що свідчить про те, що в клітинці — дані текстового типу.

10.2.

ЗМІНА ФОРМАТУ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ

Оскільки в електронних таблицях часто доводиться вводити числові значення, грошові суми та відсотки, для швидкого вибору цих поширених форматів, а також для зміни розрядності чисел у клітинках у вкладці Основне на панелі Число передбачено спеціальні кнопки.

Також для швидкої зміни формату чисел можна скористатися списком, що є на панелі Число, обравши у ньому один із розповсюджених форматів.

ВПРАВА 7

Завдання. Заповнити таблицю (рис. 2.35) даними та встановити необхідні числові формати відповідно до зразка.

1. Уведіть необхідні дані до таблиці.

2. Застосуйте до діапазону С2:С9 формат Дата:

• виділіть діапазон С2:С9;

• відкрийте діалогове вікно Формат клітинок;

• у владці Число оберіть числовий формат Дата;

• оберіть потрібний тип дати в полі Тип.

3. Застосуйте до діапазону D2:D9 фор мат Г ротовий, додатково встановлюючи необхідну валюту та кількість знаків після коми.

Рис. 2.35

4. Застосуйте до діапазону Е2:Е9 фор мат Відсотковий. За необхідності змініть налаштування формату в діалоговому вікні Формат клітинок або за допомогою лінійки інструментів.

5. Виконайте необхідне форматування таблиці (виділення заголовка жирним шрифтом, заливку клітинок заголовка сірим кольором, перенесення по словах деяких клітинок заголовка, зміну ширини стовпців).

6. Збережіть документ з ім’ям Вправа_7.хівх.

Висновки

Користувач може самостійно визначити, який формат повинні мати дані в клітинці. Це можна зробити за допомогою діалогового вікна Формат клітинок у вкладці Число.

Числові дані мають такі основні формати: числовий, дата, час, грошовий, відсотковий.

Встановлення основних параметрів форматів даних можна здійснювати в області Число на вкладці Основне.

Контрольні запитання та завдання

1. Які формати чисел підтримує MS Excel?

2. Опишіть послідовність дій для встановлення такого формату

«0,00 8».

3. При введенні до клітинки дати 01.01.19 відображається 01.01.2019. Як для цієї клітинки встановити формат «01.01.19»?

Питання для роздумів

1. Як установити користувацький формат числа?

2*. Спробуйте визначити, як записати в Excel числа в такому вигляді: 12,56 грн; 12 °С.

3**. Як з допомогою діалогового вікна Формат клітинок створити такий формат, щоб додатні числа виводилися червоним кольором, а від’ємні — синім?

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  9. Форматування електронних таблиць
Наступна сторінка:   11. Автозаповнення та автозавершення в ...^