Інформація про новину
  • Переглядів: 2448
  • Дата: 2-09-2020, 21:23
2-09-2020, 21:23

13. Виконання обчислень в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Практична робота №2. «Уведення, реда...
Наступна сторінка:   14. Практична робота №3. «Виконання обч...

13.1.

ЗНАКИ МАТЕМАТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Раніше ми вчилися вводити, редагувати та форматувати дані різних типів у таблиці. Проте основне призначення електронних таблиць — це спрощення обчислень. Розглянемо, як виконується обчислення в середовищі MS Excel.

Обчислення в таблицях виконують за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, констант, посилань та функцій. Порядок виконання обчислень або пріоритет операцій визначається звичайними математичними законами. Найпростіші обчислення виконують, використовуючи математичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня. Спочатку буде виконуватися дія піднесення до степеня, потім — ділення або множення й уже потім — додавання або віднімання.

Таблиця 2. Знаки математичних операцій

13.2.

ВИДИ ФОРМУЛ

Запам’ятайте, що будь-яка формула в Excel починається зі знака «=»!

Формули можна записувати по-різному:

• з допомогою чисел (наприклад, =12+45-9);

• з допомогою адрес клітинок (наприклад, =А1+В2);

• з допомогою вбудованих функцій (наприклад,

= SUM(A2:A5)).

У першому прикладі формула дозволяє знайти значення числового виразу.

У другому прикладі у формулі здійснюється додавання вмісту клітинок А1 та В2.

У третьому прикладі у формулі буде знайдено суму значень клітинок, що належать діапазону А2:А5.

Зверніть увагу, що формули можна вводити як у рядку формул, так і в клітинці. В клітинці буде відображено результат виконання формули, а формула буде відображена у рядку формул.

Розглянемо, як правильно записувати формули, що містять арифметичні операції з числами, а також послідовність дій уведення таких формул, виконавши наступну вправу.

ВПРАВА 13

Завдання. Обчислити значення виразів у середовищі програми MS Excel:

1. Створіть у програмі Excel новий документ.

2. До клітинки А1 уведіть першу формулу за правилами запису формул у програмі Excel: =25/5+4*2. Натисніть клавішу Enter У результаті в клітинці А1 одержите відповідь 13.

3. До клітинки А2 уведіть другу формулу: =7А2-4*3. У клітинці А2 має бути відповідь 37.

4. До клітинки АЗ уведіть третю фор мулу: =(30-10)/(4-2). У клітинці АЗ результат обчислень —10.

5. Збережіть документ з ім’ям Вправа_13.хіех.

Формули, що були використані у цій вправі, використовують на практиці не дуже часто, оскільки такі дії можна виконати і на калькуляторі. Частіше для виконання обчислень у формулах використовують посилання на адреси клітинок. По-перше, при такому записі, якщо змінюють числові дані в клітинках, посилання на адреси яких записані у формулі, автоматично пе-реобчислюється значення цієї формули. По-друге, це дозволяє виконувати обчислення з великою кількістю числових даних.

При введенні формул, що містять посилання на адреси клітинок, необхідно пам’ятати, що назви стовпців треба вводити латинськими літерами. А щоб уникнути помилок при введенні

адреси клітинки, не потрібно набирати її з клавіатури, а достатньо клацнути на відповідну клітинку — її буде обведено пунктирною рамкою, а у формулі відобразиться адреса.

Так, щоб увести таким способом формулу =АЗ+С2, треба:

• увести знак « = »;

• клацнути на клітинці АЗ;

• увести знак «+»;

• клацнути на клітинці С2;

• натиснути Enter.

В результаті у клітинці ми одержимо результат.

ВПРАВА 14

Завдання. Створити таблицю, як на рис. 2.60, та заповнити її жовті клітинки формулами для обчислення площі прямокутника S за двома сторонами а і Ь.

Рис. 2.60

1. Створіть у програмі Excel новий документ.

2. Уведіть необхідні написи і значення довжин сторін у таблицю. Відформатуйте таблицю за зразком.

3. Уведіть до клітинки D2 формулу: =В2*С2.

а) Виділіть клітинку D2.

б) Уведіть знак «=».

в) Клацніть на клітинці В2.

г) Уведіть знак «*».

ґ) Клацніть на клітинці С2.

д) Натисніть клавішу Enter.

У результаті ви отримаєте потрібну формулу (рис. 2.61).

Рис. 2.61

4. Скопіюйте формулу з клітинки D2 до діапазону клітинок D3:D5, використовуючи автозаповнення (рис. 2.62).

а) Зробіть активною клітинку D2.

б) Наведіть вказівник на нижній правий кут виділеної клітинки D2 та протягніть його, утримуючи ліву клавішу миші, до клітинки D5.

Рис. 2.62

5. Змініть у клітинці В2 значення 2 на 3 та переконайтеся в тому, що результат обчислень буде відразу змінено. Поекспериментуйте зі зміною інших значень довжин сторін а і Ь.

6. Збережіть документ у файлі з ім’ям Вправа_14.хівх.

У результаті ви отримаєте таблицю з обчисленими значеннями площ чотирьох прямокутників.

Рис. 2.63

Проаналізуємо формули, які було одержано в результаті виконання дії автозаповнення в даній вправі.

Рис. 2.64

Як видно з таблиці, після копіювання формули =В2*С2 на одну клітинку вниз номер рядка в посиланнях на адреси клітинок збільшився на 1 (замість В2 стало ВЗ, замість С2 — СЗ). Копіювання формули на дві клітинки вниз збільшує номер рядка на 2 і т. д. Відповідні закономірності відбуваються також при копіюванні формул у будь-який бік (вгору, вниз, ліворуч, праворуч).

Так, на рис. 2.65 показано зміни посилання на адресу клітинки D5 при копіюванні її вгору, вниз, праворуч, ліворуч.

ВПРАВА 15

Завдання. Знайти значення виразів в MS Excel у відповідних клітинках.

1. Уведіть формули за правилами введення формул в MS Excel. При правильному введенні формул ви маєте одержати наступні результати:

2. Збережіть файл з ім’ям Bnpaea_15.xlsx.

ВПРАВА 16

Завдання. Знайти значення периметра прямокутників у діапазоні D2:D5.

Рис. 2.66

1. Створіть таблицю відповідно до зразка.

2. Уведіть до клітинки D2 необхідну формулу.

3. Скопіюйте утворену формулу до діапазону D3:D5, використовуючи авто-заповнення.

4. Збережіть документ з ім’ям Вправа_16.хіах.

Висновки

Будь-яка формула в Excel починається зі знака «=».

Для написання формул використовують математичні знаки: «+» — додавання; «-» — віднімання; «*» — множення; «/» — ділення; «Л» — піднесення до степеня.

Формули можна записувати по-різному: з використанням чисел; з використанням адрес клітинок; з використанням вбудованих функцій. Формули можна вводити як до рядка формул, так і до клітинок.

Контрольні запитання та завдання

1. Які види формул ви знаєте?

2. З якого знака розпочинають уводити формули?

3. У яких елементах вікна табличного процесора можна вводити формулу?

4*. Для чого використовують формули в електронних таблицях?

Питання для роздумів

1. Що відобразиться в клітинці електронної таблиці, якщо при введенні формули не поставити знак « = »?

2. Що відбувається під час копіювання формули до іншої клітинки?

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  12. Практична робота №2. «Уведення, реда...
Наступна сторінка:   14. Практична робота №3. «Виконання обч...^