Інформація про новину
  • Переглядів: 1266
  • Дата: 2-09-2020, 21:26
2-09-2020, 21:26

16. Використання вбудованих функцій Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  15. Вбудовані функції в Excel
Наступна сторінка:   17. Помилки у формулах Excel

УВЕДЕННЯ ФОРМУЛ З КЛАВІАТУРИ

Функції в Excel призначені для прискорення дій обчислення, їх використовують як частини формул. Записуючи формули із вбудованими функціями, треба дотримуватися певних правил.

1. Після запису назви функції в дужках записують її аргументи (числа, адреси клітинок, діапазони клітинок, інші функції та вирази).

2. Аргументи у функціях відокремлюються один від одного символом крапка з комою.

Розглянемо декілька прикладів формул з використанням вбудованих функцій.

Так, в результаті обчислення формули =SUM(A1;D1) буде знайдено суму чисел, розташованих у клітинці А1 та D1.

На відміну від попередньої формули, результатом виконання формули =SUM(A1:D1) буде сума діапазону клітинок від А1 до D1, а саме, клітинок А1, В1, С1 та D1.

На перший погляд ці дві формули однакові, але у першій клітинки А1 і D1 відокремлені знаком крапка з комою, і це означає, що необхідно врахувати лише значення двох клітинок А1 та D1, у другій формулі адреси відокремлені знаком двокрапки, тобто буде обчислено суму діапазону клітинок від А1 до D1.

Із попередніх пояснень неважко здогадатися, що у формулі =SUM(A1 D1;K1) буде знайдено суму чисел, розталіованих у клітинах від А1 до D1, та клітинки К1.

А у формулі =МАХ( ; ) спочатку буде ви

значено суму в діапазоні A1:D1, потім суму в діапазоні A2:D2, і вже потім між ними буде визначено максимальне значення.

16.2.

ВИКОРИСТАННЯ МАЙСТРА ВВЕДЕННЯ ФОРМУЛ

Оскільки користувач не завжди може пам’ятати усі вбудовані функції (в Excel їх більше сотні) розробники програми подбали про можливість вибору необхідної функції в діалоговому вікні Вставлення функції, яке можна викликати, натиснувши кнопку

що розташована ліворуч від рядка формул. Також майстра можна викликати, натиснувши інструмент Вставити функцію на вкладці Формули.

В результаті відкриється діалогове вікно Вставлення функції.

Розглянемо використання майстра функцій для знаходження мінімального значення результатів змагань учнів класу.

1. Зробіть активною клітинку В9.

2. Викличте діалогове вікно Вставлення функції, натиснувши кнопку

біля рядка формул.

Після виклику діалогового вікна користувач може обрати у полі Категорія одну із наявних категорій функцій: Нещодавно використані (містить останні 10 функцій); Усі (містить усі вбудовані функції); Математичні; Статистичні; Логічні тощо.

3. Оберіть категорію Статистичні.

4. У полі Виберіть функцію оберіть функцію MIN, після чого натисніть ОК. В результаті відкриється вікно Аргументи функції.

5. У діалоговому вікні Аргументи функції у полі Число 1 уведіть необхідний аргумент — діапазон клітинок В2:В7 (його можна ввести як з клавіатури, так і протягуючи курсором по діапазону, утримуючи ліву клавішу миші).

Зауваження. Результат виконання дії до завершення роботи з майстром можна буде побачити під областю введення аргументів.

6. Натисніть ОК. В результаті буде виведено мінімальне значення значення діапазону 14,5.

ВПРАВА 18

Завдання. Створити таблицю оцінювання учнів за І семестр, у якій визначити середнє значення балів кожного учня, а також найвищий, найнижчий та середній результати учнів з кожного предмета, увівши відповідні формули до жовтих клітинок.

1. Створіть таблицю відповідно до зразка або завантажте файл Bnpaea_18.xlsx з електронного додатка до уроків.

2. До клітинки 12 введіть формулу визначення середнього значення серед діапазону клітинок С2:Н2. Розглянемо спосіб уведення формули з клавіатури до рядка формул.

а) Зробіть активною клітинку 12.

б) Клацніть у рядку формул і почніть уводити формулу =AV, після чого у списку, що з’явиться, оберіть функцію AVERAGE.

в) Виділіть діапазон С2:Н2.

г) Закрийте дужку та натисніть клавішу Enter.

3. Виконайте копіювання формули із клітинки 12 до діапазону клітинок 13:111, використовуючи автозаповнення.

Наступні формули введіть, використовуючи майстер уведення формул.

4. До клітинки С12 введіть формулу визначення максимального значення серед діапазону клітинок С2:С11.

а) Зробіть активною клітинку С12.

б) Викличте діалогове вікно Вставлення функції, натиснувши кнопку

біля рядка формул.

в) Оберіть категорію Статистичні.

г) У полі Виберіть функцію оберіть функцію МАХ, після чого натисніть ОК. ґ) У діалоговому вікні Аргументи функції у полі Число 1 уведіть як аргумент діапазон клітинок С2:С11.

д) Натисніть ОК.

5. Аналогічно в клітинці С13 обчисліть мінімальне значення серед діапазону клітинок С2:С11 та середнє значення в клітинці С14 серед діапазону С2:С11.

6. Виконайте копіювання формул із клітинок С12, С13 та С14 до необхідних діапазонів, використовуючи авто-заповнення.

а) Виділіть клітинки С12:С14.

б) Наведіть курсор на нижню праву область діапазону клітинок та протягніть курсор праворуч до клітинки Н14.

7. Збережіть документ з ім’ям Вправа_18.хівх.

Висновки

При використанні вбудованих функцій у формулах слід дотримуватися певних правил:

• після запису назви функції в дужках записуються її аргументи (числа, адреси клітинок, діапазони клітинок, інші функції та вирази);

• аргументи у функціях відокремлюються один від одного символом «;».

Оскільки користувач не завжди може пам’ятати усі вбудовані функції, їх зручно обирати з використанням діалогового вікна Вставлення функції, яке можна викликати, натиснувши відповідний інструмент.

Контрольні запитання та завдання

1. Яких правил треба дотримуватися, записуючи вбудовану функцію?

2. Опишіть послідовність дій використання майстра функцій.

3. Чим відрізняється використання символу «:» від «;» у вбудованих функціях?

4. Визначте, до яких категорій майстра функцій належать відомі вам вбудовані функції.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  15. Вбудовані функції в Excel
Наступна сторінка:   17. Помилки у формулах Excel^