Інформація про новину
  • Переглядів: 1628
  • Дата: 2-09-2020, 21:28
2-09-2020, 21:28

18. Практична робота №4. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці»

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  17. Помилки у формулах Excel
Наступна сторінка:   19. Моделі. Етапи побудови моделей

Завдання 1. Записати формули до клітинок D2:D5 для обчислення значення виразу за формулою:

Хід роботи

Рис. 2.96

1. На першому аркуші створіть таблицю відповідно до зразка.

2. Запишіть до клітинки D2 формулу за правилами запису математичних дій в Microsoft Excel. Зауважте, що замість змінних a, b і c у формулі слід указувати адреси клітинок, у яких знаходяться значення цих змінних, а саме, А2, В2 і С2 відповідно.

3. Виконайте копіювання формули з клітинки D2 до діапазону клітинок D3:D5.

4. Надайте аркушу ім’я Завдання_1.

Завдання 2. На другому аркуші документа створити таблицю для обчислення вартості зернової суміші, заготовленої для птахів у зоопарку, як показано на рис. 2.97.

1. Додайте до книги Excel новий аркуш та надайте йому ім’я Завдання_2.

2. На цьому аркуші створіть таблицю відповідно до зразка.

3. Заповніть формулами клітинки, виділені жовтим кольором.

4. Скопіюйте формули з клітинок Е2, F2, G2 до діапазонів клітинок ЕЗ:Е5, F3:F5 та G3:G5 відповідно, а формулу з клітинки Е6 до діапазону клітинок F6:G6.

5. У клітинках з формулами встановіть грошовий формат з відповідною валютою.

Завдання 3. Створити на третьому аркуші робочої книги таблицю, що демонструватиме наявну в інтернет-магазині кількість моделей телевізорів від різних виробників, як на рис. 2.98.

1. Додайте до книги Excel новий аркуш та надайте йому ім’я 3авдання_3.

2. На цьому аркуші створіть таблицю відповідно до зразка.

3. До клітинки В10 уведіть формулу для визначення суми значень серед діапазону клітинок В2:В9.

4. До клітинки В11 уведіть формулу для визначення кількості значень серед діапазону клітинок В2:В9. (Для цього в меню інструменту Сума оберіть команду Кількість.)

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  17. Помилки у формулах Excel
Наступна сторінка:   19. Моделі. Етапи побудови моделей^