Інформація про новину
  • Переглядів: 1131
  • Дата: 2-09-2020, 21:33
2-09-2020, 21:33

25. Практична робота №5. «Розв'язування задач на обчислення»

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  24. Scratch. Присвоєння значень величинам
Наступна сторінка:   26. Scratch. Логічні величини. Вказівки роз...

Ви вже, мабуть, зрозуміли, що Scratch може стати вам у пригоді не тільки під час вивчення інформатики, а й на інших уроках, зокрема на уроці математики. Адже з його допомогою можна не лише створювати інтерактивні історії, мультики, ігри, презентації, а й організовувати тематичні опитування, розв’язувати різні задачі, обчислювати математичні рівняння тощо. Виконуючи завдання даної практичної роботи, ви розв’яжете різноманітні математичні задачі.

Завдання. Створити проекти розв’язання задач.

Задача ' Двоє дівчаток збирали в лісі ягоди. Оленка принесла додому X кг ягід, а Тетянка на 2 кг більше. Скільки ягід дівчатка назбирали разом?

Аби проект не нагадував звичайну математичну задачу, зробіть його інтерактивним.

Проект має працювати таким чином.

Програма просить увести користувача вагу ягід, яких зібрала Оленка.

Рис. 3.67

Потім Оленка повідомляє, скільки вона зібрала ягід, а Тетянка повідомляє, скільки ягід зібрала вона. Сергій підраховує загальну кількість ягід та повідомляє її.

1. Додайте до проекту три спрайти: дві дівчинки та хлопчик. Змініть їхні назви відповідно до імен дітей.

2. Оберіть для цих спрайтів сцену за власним бажанням.

Створіть три змінні х, у та z, які будуть набувати значень ваги ягід, яких зібрала Оленка, вагу ягід, яких зібрала Тетянка, та загальну вагу ягід, яких дівчата зібрали разом. Створіть для сцени скрипт, з допомогою якого буде введено вагу ягід, зібраних Оленкою. Останньою додайте команду переходу до об’єкта Оленка (рис. 3.68).

Створіть скрипт для Оленки. Тут спрайт Оленки після одержання Оленка має повідомити зібрану нею вагу ягід та здійснити перехід до об’єкта Те-тянка (рис. 3.69).

Рис. 3.69

6. Створіть скрипт для Тетянки. Вона має виконати обчислення, збільшуючи значення змінної х на 2, та присвоїти це значення змінній у. Після чого повідомити одержаний результат та здійснити перехід до спрайта Сергій (рис. 3.70).

Рис. 3.70

7. Створіть скрипт для Сергія. Він має виконати додавання змінних х та у, присвоїти це значення змінній z та вивести повідомлення про загальну вагу ягід, зібраних дівчатками (рис. 3.71).

Рис. 3.71

8. Збережіть проект з ім’ям ПР5_1.

У математиці досить популярним є розв’язування геометричних задач. Наступний проект є розв’язанням однієї з таких задач.

Задача 2. Квадрат і прямокутник мають однакові периметри. Знайдіть сторону квадрата, якщо довжина та ширина прямокутника дорівнюють відповідно а м та b м (рис. 3.72).

1. Позначимо довжину сторони квадрата змінною х.

2. Для знаходження периметра прямо кутника необхідно скористатися формулою: Р=(а+Ь)*2, для знаходження периметра квадрата — формулою Р=4*х (рис. 3.73).

Звідси, оскільки периметри у даних фігур є рівними, то замість периметра квадрата підставимо значення периметра прямокутника, який ми знайдемо за двома відомими сторонами (рис. 3.74).

Використаємо виведені формули для створення проекту.

1. Створіть змінні, необхідні для реалізації проекту. Це будуть змінні a, b — довжини сторін прямокутника, х — довжина сторони квадрата, Р — периметр.

2. Додайте команди введення значень сторін прямокутника.

3. Знайдіть периметр прямокутника за формулою Р=(а+Ь)*2.

Знайдіть сторону квадрата за формулою х = Р/4.

Виведіть результат обчислень.

6. Додайте команду коли прапорець натиснуто. В результаті ви маєте отримати такий скрипт, як на рис. 3.75.

7. Для перевірки роботи проекту введіть а = 10, b = 20. В результаті ви маєте одержати результат 15.

8. Знайдіть та виведіть площу квадрата. Збережіть проект з ім’ям ПР5_2.

Виконати задачі 3-7 ви зможете в електронному додатку.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  24. Scratch. Присвоєння значень величинам
Наступна сторінка:   26. Scratch. Логічні величини. Вказівки роз...^