Інформація про новину
  • Переглядів: 1135
  • Дата: 2-09-2020, 21:38
2-09-2020, 21:38

32. Опис моделі у середовищі програмування

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  31. Вкладені цикли
Наступна сторінка:   Інформатика в Україні

Вивчаючи електронні таблиці, ви навчилися створювати комп’ютерні моделі з використанням засобу MS Excel. Як уже зазначалося раніше, створення однієї й тієї ж моделі можливе засобами різних програмних додатків. Розглянемо створення комп’ютерних моделей з використанням середовища Scratch.

ВПРАВА 35

Завдання. Створити комп'ютерну модель розв’язання задачі в середовищі Scratch.

Задача. Необхідно пофарбувати стіни прямокутної кімнати. Скільки необхідно придбати банок фарби, якщо відомо, що розміри кімнати (600x400x260) см; 15% площі кімнати — вікна та двері; одна банка фарби призначена для фарбування 5 м2 стін.

Перші 3 етапи побудови медепі ми вже виконали вище (див. §20). Отже, відразу перейдемо до етапу побудови комп’ютерної моделі в середовищі Scratch, скориставшись блок-схемою розв’язання задачі.

4 етап. Створення комп’ютерної моделі.

1. Створіть змінні a, b, c, n, Sb, Sk, Sf, k.

2. Додайте команду коли натиснуто прапорець.

3. Аби при створенні та тестуванні проекту не витрачати кожного разу час на введення даних, надайте вхідним даним сталі значення у скрипті проекту (рис.3.181).

4. Додайте скрипт обчислення площі SkCTiH (рис.3.182).

5. Додайте скрипт обчислення площі Sf стін, які необхідно пофарбувати (рис.3.183).

Рис. 3.183

6. Додайте скрипт обчислення кількості k банок фарби (рис.3.184).

Рис. 3.184

7. Додайте скрипт виведення кількості k банок фарби (рис.3.185).

Рис. 3.185

8. Запустіть проект на виконання.

В результаті виконання обчислень ви маєте одержати значення 8,8, отже, для фарбування стін кімнати із заданими параметрами необхідно придбати 9 банок фарби.

Аби кіт виводив відразу ціле значення кількості банок удосконалимо скрипт обчислення змінної k.

Логіка виконання цієї дії буде такою:

• якщо дробова частина одержаного результату (Sf/Sk) більша за 0,5, то округлити дане число до цілого,

• інакше округлити дане число до цілого та додати 1.

Для округлення виразу до цілого числа в Scratch використовується команда округлити. А як же перевірити значення дробової частини? Для знаходження дробової частини від числа спід скористатися наступною конструкцією (рис.3.186):

9. Змініть скрипт знаходження кількості k банок.

а) Додайте блок якщо...то...інакше....

б) Сформуйте у ньому умову: якщо дробова частина від ділення Sf на Sбільша за 0,5 (рис.3.187);

Рис. 3.187

в) Після гілки то додайте скрипт округлення дії Sf/Sk(pw;.3.188);

Рис. 3.188

г) Після гілки інакше додайте скрипт додавання округлення дії Sf/Sk до 1 (рис.3.189);

Рис. 3.189

10. Запустіть проект на виконання. В результаті виконання обчислень ви маєте одержати значення 9.

11. Збережіть файл з ім’ям Вправа_35.

5 етап. Проведення комп’ютерного експерименту.

1. Визначте, скільки банок знадобиться, якщо фарби вистачить для фарбування 3 м2, 4 м2, 7,5 м2 стін.

Для цього змініть команди надання значень змінним а, Ь і с.

2. Визначте, скільки фарби необхідно придбати на другу кімнату, що має розміри (450x350x260) см, а вікна та двері займають 10 % площі кімнати. Значення витрат фарби 5 м2.

Для цього змініть команди надання значень змінним а, Ь і с, увівши а=4,5, Ь=3,5, с=2,6, значення площі, що не потребує фарбування, п увести 10.

3. Збережіть файл.

ВПРАВА 36

Завдання. У середовищі Scratch створити комп’ютерну модель задачі із вправи 23 розділу 2.

Збережіть файл з ім’ям Вправа_36.хІєх.

Висновки

Побудова комп'ютерної моделі складається з п'яти етапів:

1) постановка задачі та її аналіз;

2) побудова інформаційної моделі;

3) розробка алгоритму дослідження моделі;

4) розробка комп’ютерної моделі;

5) проведення комп’ютерного експерименту.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке комп’ютерне моделювання?

2. Що таке комп’ютерна модель?

3. Опишіть суть етапів комп’ютерного моделювання.

4. Вкажіть відомі вам програмні засоби, що дозволяють створити комп’ютерну модель.

Питання для роздумів

1. Як ви думаєте, чи можна для створення однієї комп’ютерної моделі використовувати різні програмні засоби?

2. Як ви думаєте, чому для розв’язання однієї й тієї ж задачі іноді використовують різні комп’ютерні моделі?

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  31. Вкладені цикли
Наступна сторінка:   Інформатика в Україні^