Інформація про новину
  • Переглядів: 1716
  • Дата: 15-09-2020, 10:37
15-09-2020, 10:37

1.3. Використання адресної книги та списків розсилання

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  1.2. Операції з файлами та електронними ...
Наступна сторінка:   1.4. Хмарні сервіси та їхнє використанн...

1. Які засоби ви використовуєте для зберігання поштових адрес і номерів телефонів ваших знайомих?

2. Як відповісти на отриманий електронний лист?

3. Як переслати отриманий електронний лист іншому адресату?

Використання адресної книги

Для зберігання поштових адрес, на які ви надсилаєте традиційні паперові листи та вітальні листівки, ви використовуєте спеціальні записники. Під час електронного листування також зручно зберігати адреси для листування у спеціальному електронному записнику. Такий записник називають адресною книгою.

Адресна книга призначена для зберігання контактів - даних про осіб, з якими спілкується користувач: імен, адрес електронної пошти, інших особистих даних.

Поштова служба Gmail використовує адресну книгу, яку надає інша служба Google -Контакти. До Контактів автоматично потрапляють імена та адреси електронних поштових скриньок усіх, кому ви надсилаєте листи.

Використовуючи Контакти, можна швидко вводити адреси одержувачів під час створення електронних листів. Для цього потрібно в заголовку електронного листа вибрати посилання Кому. Відкриється вікно Вибрати контакти зі списком контактів. Якщо у списку кнопки Мої контакти вибрати команду Усі контакти, то відобразиться список усіх даних з Контактів (мал. 1.19).

У цьому вікні потрібно встановити позначку одного або кількох прапорців у рядках з даними осіб, яким ви плануєте надіслати лист. За вибору посилання Додати вибрані адреси будуть уведені в поле Кому, і лист з одним і тим самим змістом ви надішлете всім вибраним адресатам.

Крім того, записи з Контактів можна обирати під час уведення адреси електронної поштової скриньки в поле Кому. Після введення перших символів відкривається список контактів, у яких в імені користувача або в адресі електронної поштової скриньки містяться введені символи.

Аля тих, хто хоче знати більше

Користувач може самостійно додати дані осіб, з якими часто листується або збирається листуватися, до списку Мої контакти, який першим відкривається у вікні Вибрати контакти. Для цього слід:

1. Навести вказівник на ім’я відправника в рядку листа в папці Вхідні або ім’я отримувача - у папці Надіслані.

2. Вибрати у спливаючому вікні посилання Додати до контактів (мал. 1.20).

Після виконання зазначених дій посилання Додати до контактів зміниться на Змінити контакт. Його вибір приводить до відкриття у вікні браузера вкладки Google Контакти та вікна з даними вибраного контакту (мал. 1.21).

Для редагування даних контакту слід вибрати кнопку Редагувати контакт

увести потрібні дані в поля форми Редагувати контакт і зберегти їх.

У вікні з даними контакту в меню кнопки Додаткові дії

можна ви

брати команду Видалити для видалення даних про користувача зі списку контактів.

Списки розсилання

Контакти можна об’єднати у групи для швидкої підготовки листів однакового змісту групі адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання.

Групам контактів надають імена. Для цього групи позначають мітками. Кожен контакт може входити до кількох різних груп контактів.

Для створення нового списку розсилання слід:

1. Відкрити вікно Вибрати контакти.

2. Відобразити список усіх адресатів, вибравши у списку кнопки Мої контакти команду Усі контакти.

3. Установити позначки прапорців поруч із даними тих контактів, які ви плануєте включити до списку розсилання.

4. Вибрати кнопку Керувати мітками.

5. Вибрати команду Створити мітку (мал. 1.22).

6. Увести ім’я, що буде іменем нової групи контактів.

7. Вибрати кнопку Зберегти.

8. Закрити вікно Вибрати контакти.

Для створення листа на адресу всіх членів групи слід:

1. Вибрати кнопку Написати.

2. Вибрати посилання Кому в заголовку листа.

3. Вибрати ім’я потрібної групи у списку кнопки Мої контакти у вікні Вибрати контакти.

4. Установити позначку прапорця Вибрати всі, який розташовано вище від списку контактів. У результаті буде встановлено позначки прапорців поруч з іменами всіх контактів групи.

5. Вибрати посилання Додати.

Після цього у вікні створення нового електронного листа в полі Кому будуть введені адреси всіх членів групи.

Іноді буває потрібно додати контакт до наявної групи контактів. Для цього спід:

1. Установити позначку прапорця в рядку контакту у вікні Вибрати контакти.

2. Вибрати кнопку Керувати мітками. Після цього відкриється список імен груп, у якому будуть позначені ті групи, у яких уже перебуває вибраний контакт.

3. Вибрати ім’я групи, до якої додається контакт.

4. Вибрати кнопку Застосувати.

Для видалення контакту з деякої групи достатньо зняти позначку в рядку з іменем цієї групи та застосувати зміни.

Працюємо з комп'ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Надішліть лист з темою Адресна книга однокласнику чи однокласниці, вибравши адресу електронної поштової скриньки в Контактах. Для цього:

1. Відкрийте у вікні браузера сторінку вашої електронної поштової скриньки.

2. Відкрийте вікно створення нового листа.

3. Виберіть посилання Кому в заголовку листа.

4. Відобразіть усі контакти, вибравши у списку кнопки Мої контакти команду Усі контакти.

5. Установіть позначку прапорця в рядку з даними вашого однокласника чи однокласниці.

6. Виберіть кнопку Додати.

7. Уведіть тему листа Адресна книга та вміст листа - привітання, повідомлення про використання адресної книги та ваше прізвище.

8. Надішліть лист.

2. Створіть у Контактах групу контактів Однокласники, включіть до неї дані кількох ваших однокласників чи однокласниць. Для цього:

1. Виберіть кнопку Написати.

2. Виберіть посилання Кому в заголовку листа.

3. Відобразіть усі контакти у вікні Вибрати контакти.

4. Установіть позначки прапорців у кількох рядках контактів ваших однокласників або однокласниць.

5. Виконайте Керувати мітками => Створити мітку.

6. Уведіть ім’я мітки Однокласники.

7. Виберіть кнопку Зберегти.

8. Закрийте вікно Вибрати контакти та вікно створення нового листа.

3. Надішліть лист з темою Списки розсилання всім адресатам з групи Однокласники. Для цього:

1. Відкрийте вікно створення нового листа.

2. Виберіть посилання Кому в заголовку листа.

3. Виберіть ім’я групи Однокласники у списку кнопки Мої контакти.

4. Установіть позначку прапорця Вибрати всі.

5. Виберіть посилання Додати. Зверніть увагу на відображення адрес контактів у полі Кому.

6. Уведіть тему листа Списки розсилання, текст листа - привітання та ваше прізвище.

7. Надішліть лист.

4. Завершіть роботу з вашим обліковим записом Google.

5. Закрийте вікно браузера.

Найважливіше в цьому пункті

Адресна книга призначена для зберігання контактів - даних про осіб, з якими листується користувач: імен, адрес електронної пошти, інших особистих даних адресатів. Використовуючи адресну книгу, можна швидко вводити адреси в поле Кому під час створення електронних листів.

Контакти в адресній книзі можна об’єднати у групи для швидкої підготовки листів однакового змісту для групи адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання.

Лайте вілповілі на запитання

1а. Для чого призначена адресна книга? Як переглянути її вміст?

2°. Які контакти автоматично потрапляють до Контактів?

3а. Як додати дані з Контактів до листа, що створюється?

4а. Для чого призначений список розсилання? Як його створити?

5а. Як додати нові дані до групи контактів?

6а. Як надіслати лист групі контактів?

7*. Якими способами можна надіслати лист з однаковим вмістом кільком адресатам? Які переваги надає використання списків розсилання порівняно із звичайним надсиланням листів?

Виконайте завлання

1а. Створіть і надішліть електронний лист однакового вмісту на адреси вчителя/ вчительки інформатики та трьох ваших однокласників або однокласниць, додавши їх з використанням Контактів. Тема листа Спорт. Вміст листа - привітання, назви трьох олімпійських видів спорту, які ви знаєте, ваш підпис.

2а. Створіть у Контактах групу контактів Учнівство. Включіть до групи дані про трьох однокласників або однокласниць.

3а. Надішліть усім контактам з групи Учнівство лист з темою Музика. Вміст листа - привітання, три відомі вам жанри музики, ваш підпис. Вкладіть до листа фото ваших улюблених виконавців.

4*. Установіть дослідним шляхом, яким способом на вкладці Google Контакти створити новий контакт. Визначте, які можуть бути введені дані про контакт.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

«Електронне листування. Вкладені файли»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть текстовий процесор. Опишіть у текстовому документі у 2-3 реченнях традиції, пов’язані з вашим улюбленим народним святом. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем Свято.

2. Надішліть на адресу вчителя або вчительки інформатики електронний лист з темою Народні свята.

1. У текст листа додайте привітання, назву вашого улюбленого свята, ваш підпис.

2. Вкладіть створений документ Свято до вашого листа.

3. Створіть у Контактах групу Мій клас, уключіть до групи контакти вчителя/вчи-тельки інформатики та двох однокласників або однокласниць. Надішліть усім членам групи лист з темою Група, у тексті листа повідомте прізвища тих, чиї адреси включено до групи Мій клас.

4. Відкрийте та прочитайте лист, який ви отримали від учитепя/учитепьки інформатики. Збережіть файл, прикріплений до листа. Створіть і надішліть відповідь на лист, додайте привітання, дату проведення практичної роботи, коротку відповідь на запитання, що міститься у вкладеному файлі, графічний смайл і ваше прізвище.

5. Перешліть лист від учитепя/учительки інформатики, на який ви відповідали, одному з ваших однокласників або однокласниць. Додайте до листа ваше прізвище.

6. Продемонструйте результат учителю/учитепьці.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Ривкінд 2020

 Попередня сторінка:  1.2. Операції з файлами та електронними ...
Наступна сторінка:   1.4. Хмарні сервіси та їхнє використанн...^