Інформація про новину
  • Переглядів: 2723
  • Дата: 15-09-2020, 10:38
15-09-2020, 10:38

1.5. Зберігання даних в Інтернеті та керування спільним доступом до них

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  1.4. Хмарні сервіси та їхнє використанн...
Наступна сторінка:   1.6. Використання онлайн-середовищ для ...

1. Які хмарні сервіси ви знаєте? Яке їхнє призначення?

2. Які операції з файлами та папками можна здійснювати в операційній системі Windows?

3. Чи маєте ви доступ до текстів державних документів? До шкільних документів? До власних документів? Які права ви на них маєте?

Використання Google Диска для збереження електронних документів

Одним з найуживаніших хмарних сервісів середовища Google є сервіс Google Диск. Це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам, використовуючи Інтернет. На Google Диску можна робити таке: завантажувати на нього з локального комп’ютера файли і папки для зберігання, вивантажувати файли з нього на локальний комп’ютер для перенесення або обміну, створювати нові документи та папки, упорядковувати наявні тощо.

На Google Диску можна зберігати файли тридцяти різних типів: текстові документи, фотографії, музику, відео та інші файли. Кожному користувачу надається безкоштовно 15 Гбайт дискового простору, але за плату цей обсяг можна збільшити.

Для відкриття хмарного сервісу Google Диск слід:

1. Відкрити браузер Google Chrome.

2. Вибрати кнопку Увійти та ввести дані свого облікового запису (адресу електронної поштової скриньки та пароль).

3. Вибрати у верхньому правому куті вікна браузера кнопку Додатки Google

4. Вибрати у списку сервісів кнопку Диск

Центральну частину вікна Google Диск займає Робоча область (мал. 1.26), у якій відображаються файли і папки, які розміщено на диску. На бічній панелі зліва відображається структура Диска:

• Мій диск - розміщуються власні файли і папки користувача;

• Відкриті для мене - ті об’єкти, доступ до яких надали цьому користувачу інші користувачі;

• Останні - файли, з якими користувач працював останнім часом;

• Із зірочкою - важливі для роботи користувача об’єкти,

• Кошик - місце зберігання видалених об’єктів.

Над Робочою областю на Панелі інструментів розміщено кнопки керування:

зміна режимів відображення змісту Google Диска (у таблиці або списком);

відкриття чи приховування панелі з додатковими відомостями про обраний об’єкт;

налаштування властивостей вікна Google Диск до потреб користувача;

отримання довідкової інформації щодо роботи у сховищі Google Диск.

У вікні браузера під Рядком адреси розміщено попе Пошук на Диску для пошуку об’єктів на Google Диску. Відкривши список цього поля кнопкою

яка розміщена

в кінці поля, можна встановити значення різних властивостей пошуку файлів (тип файлів, їхні імена, розміщення, ключові слова у файлі, власник, дата змінення тощо).

Для створення на Google Диску нової папки потрібно у списку кнопки Мій диск вибрати команду Нова папка (або виконати Створити Папка) та ввести ім’я папки.

Щоб завантажити на Google Диск файли чи папки з вашого комп’ютера, спід:

1. Вибрати над Робочою областю вікна диска кнопку Мій диск або Створити

2. Вибрати у відкритому списку потрібну операцію - Завантажити файли чи Завантажити папку (мал. 1.27).

3. Вибрати потрібні об’єкти на вашому комп’ютері у вікні, що відкриється.

4. Вибрати кнопку Відкрити.

Завантажити файли і папки з локального

комп’ютера у хмарне сховище можна також, перетягнувши їх з вікна Провідник у вікно Google Диска. Перебіг процесу завантаження буде відображатися в окремому вікні у правому нижньому куті екрана. Його можна закрити після виконання потрібних дій.

Об’єкти, завантажені на диск, відображаються в центральній частині вікна Google Диска, де з ними можна здійснювати стандартні операції: перейменовувати, видаляти, переглядати, копіювати, переміщувати тощо. Для перегляду і вибору доступних операцій з вибраним об’єктом слід відкрити його контекстне меню (наприклад, малюнок 1.28) або скористатися кнопками

керування на Панелі інструментів (наприклад,

Набір кнопок керування на Панелі інструментів змінюється залежно від об’єкта, який виділено.

Більшість операцій з об’єктами на Google Диску здійснюється так само, як і в операційній системі Windows. Але є і кілька відмінностей:

• команда Показати деталі відкриває додаткову панель, на якій, окрім властивостей об’єкта (тип, розмір, дата створення, місцерозташування тощо), відображається і перелік останніх дій з об’єктом;

• команда Керувати версіями надає можливість замінити файл на його нову версію, яку можна завантажити з комп’ютера, або повернутися до якоїсь попередньої версії. Усі попередні версії зберігаються на Google Диску протягом 30-ти днів, і їх можна переглянути, вибравши цю команду;

< команда Завантажити надає можливість зберегти файл на локальному комп’ютері у вибраній папці;

• команда Зробити копію створює копію файла на Google Диску в поточній папці.

Команди надання доступу до файла для спільного використання (Надати доступ, Посилання для доступу) розглянемо пізніше.

Файли, розміщені на Google Диску, можна відкривати для перегляду або редагування. Для цього потрібно двічі клацнути на рядку або значку файла.

Звертаємо вашу увагу, що під час відкриття у вікні Google Диск файлів, які було створено в таких програмних середовищах, як Word, Excel, PowerPoint, Paint, вони будуть доступні тільки для перегляду.

Спільне використання об’єктів на Google Диску

З розповсюдженням Інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу. Люди, що живуть у різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній розробці проектів чи опрацюванні одних і тих самих документів. Сьогодні вже нікого не здивуєш співробітниками, які рідко заглядають в офіс компанії, і виконують свою роботу, не полишаючи власного будинку. Інші - постійно переміщуються по світу і одночасно із цим беруть участь у різних нарадах, семінарах, перебуваючи в дорозі.

Так і ви, працюючи з однокласниками та однокласницями над спільним проектом, можете перебувати в різних місцях і в той самий час використовувати одні й ті самі (іспільні) документи, які, наприклад, містяться на Google Диску, та працювати з ними у зручний для вас час.

У середовищі Google є два способи надання доступу для спільного використання даних на Google Диску: доступ за запрошенням і доступ за посиланням.

Щоб надати потрібним користувачам доступ за запрошенням до об’єктів на Google Диску і вони стали доступними для спільного використання, слід виконати таке:

1. Вибрати потрібний об’єкт (файл або папку).

2. Вибрати на Панелі інструментів кнопку Надати доступ до файла

або коман

ду Надати доступ у контекстному меню об’єкта.

3. Увести у вікні Надайте доступ користувачам і групам у поле Додати користувачів і групи імена чи адреси електронних поштових скриньок тих осіб, яким потрібно надати доступ (мал. 1.29, а).

4. Вибрати у вікні Надайте доступ користувачам і групам кнопку для вибору рівня доступу користувачів: Може переглядати, Може коментувати, Редактор (мал. 1.29, б) та обрати потрібне.

Звертаємо вашу увагу, що редагувати спільний файл або папку зможуть тільки ті користувачі, які отримали доступ до об’єкта на адресу поштової скриньки Google. Усі інші користувачі матимуть доступ тільки для перегляду документа.

5. Виберіть кнопку Надіслати.

Після цього на вказані електронні адреси автоматично буде надіслано лист із запрошенням, у якому буде надано посилання на файл (папку) спільного доступу. Користувач може перейти за цим посиланням і виконувати ті дії, які дозволив автор. Рівень доступу різним користувачам можна надавати різний: хтось може вносити зміни до файла, хтось тільки коментувати, а хтось тільки переглядати. У такий спосіб доступ до об’єкта буде мати тільки певне коло осіб, і ніхто інший (навіть маючи посилання на цей об’єкт) не буде мати можливості працювати з ним.

Також доступ до файла (папки) можна надати, використавши команду Посилання для доступу. Виконання цієї команди автоматично формує посилання на вибраний файл. Для цього слід:

1. Вибрати потрібний об’єкт (файл або папку).

2. Вибрати на Панелі інструментів кнопку Посилання для доступу

або ана

логічну команду в контекстному меню об’єкта.

3. Відкрити у вікні Отримати посилання список кнопки Усі користувачі, які отримали посилання та вибрати відповідний рівень доступу до об’єкта (Може переглядати, Може коментувати, Редактор).

4. Скопіювати сформоване посилання вибором кнопки Копіювати посилання.

5. Вибрати кнопку Готово (мал. 1.30).

6. Надіслати це посилання потрібним користувачам (наприклад, електронною поштою) або розмістити посилання на якомусь вебресурсі чи в документі.

Усі, хто матиме це посилання, зможуть відкрити цей файл (чи папку) і працювати з ним. Користувачі можуть передавати це посилання один одному, і всі вони будуть мати доступ до цього об’єкта. Фактично ви викладаєте документ у вільний доступ: навіть не маючи облікового запису Google, користувачі матимуть доступ до вашого документа. У такий спосіб рекомендується надавати доступ тільки на перегляд або коментування.

Документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, розміщуються на Google Диску в розділі Відкриті для мене.

Видалити об’єкт або скасувати спільний доступ може тільки власник цього об’єкта.

Об’єкти на Google Диску можна сортувати за іменем або за часом їхніх змін. Для цього потрібно виділити об’єкт і вибрати над списком об’єктів команду Назва або Останні змінені.

Звертаємо вашу увагу, що робота користувачів зі спільним об’єктами на Google Диску відбувається в реальному часі, тобто якщо один з користувачів змінює вміст файла або папки, то всі зміни одразу ж відображаються й у вікні інших користувачів, якщо вони теж працюють у цей час із цим об’єктом.

Синхронізація даних на Google Диску

Часто після роботи над документом в онлайн-середовищі користувачу потрібно мати на своєму локальному комп’ютері копію створеного документа, щоб надалі використати його вже в офлайн-режимі. Для цього йому потрібно скопіювати документ на локальний комп’ютер засобами відповідних команд онлайн-редактора. Але користувачу буде складно згадати для копіювання всі документи, з якими він працював, якщо їх було багато і робота виконувалася в різний час.

Для таких випадків слід налаштувати на своєму комп’ютері автоматичну синхронізацію файлів, які перебувають у хмарному сховищі та на локальному комп’ютері.

Синхронізація - це процеси відстеження змін файлів у двох або більше місцях розташування та їх оновлення до новішої версії. Метою синхронізації є отримання на кількох носіях останньої версії файла. Наприклад, у деякій папці ви видалили або відредагували файл - такі самі дії відбудуться і з відповідними об’єктами хмарного середовища.

Для здійснення синхронізації користувачу потрібно на своєму комп’ютері встановити спеціальну програму-агент, яка буде відстежувати в автоматичному режимі файли, які змінилися, і після вибору відповідної команди автоматично буде змінювати старі версії на новіші на тих носіях даних, які вкаже користувач. Незалежно від того, де відбулися зміни -у хмарному сховищі чи на локальному комп’ютері.

Для встановлення програми-агента хмарного сервісу Google Диск слід:

2. Запустити на виконання файл installbackupandsync.exe та підтвердити дозвіл на встановлення програми на вашому комп’ютері вибором кнопки Так.

3. Закрити інформаційне вікно після завершення встановлення програми.

4. Запустити на виконання встановлену програму та авторизуватися, увівши логін і пароль свого облікового запису Google.

5. Установити налаштування програми синхронізації даних, а саме вибрати на комп’ютері файли і папки, які потрібно синхронізовувати з Диском, вибрати на Google Диску об’єкти для синхронізації з комп’ютером, вибрати типи файлів, які слід ігнорувати, тощо.

Після цього на комп’ютері користувача автоматично буде створено папку

з іменем Google Диск

у яку під час синхронізації будуть поміщатися

визначені об’єкти з Google Диска. Для роботи із цією папкою потрібно на Робочому столі вибрати ярлик на цю папку, який з’являється автоматично.

Об’єкти з локального комп’ютера, які будуть синхронізуватися з Google Диском, на самому Диску розміщуються в розділі Комп’ютери.

Для того щоб відбулася синхронізація даних після завершення роботи з документами у хмарному середовищі, користувачу слід у вікні Налаштування встановити позначку прапорця Синхронізувати файли та вибрати кнопку Готово. І синхронізацію буде виконано автоматично. Для всіх співавторів файла синхронізація даних відбудеться автоматично, щойно вони зайдуть у свій обліковий запис Google.

Працюємо з комп'ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання 1. Завантажте на Google Диск файли та папки.

1. Увійдіть у свій обліковий запис у середовищі Google.

2. Виберіть сервіс Google Диск. Для цього у правому верхньому куті сайту виберіть кнопку Додатки Google

та у списку додатків виберіть кнопку Диск

3. Роздивіться інтерфейс вікна сервісу і знайдіть основні об’єкти та елементи керування, які описано в пункті підручника.

4. Створіть на Google Диску папку Мій хмарний кабінет. Для цього виконайте

надайте папці ім’я та виберіть кнопку Створити.

5. Завантажте у створену папку з вашого комп’ютера 5 файлів різних типів: текстовий документ, малюнок, презентацію, аудіо- і відеофайл, наприклад з папки Розділ 1\Пункт 1.5\Вправа. Для цього:

1. Відкрийте папку Мій хмарний кабінет на Google Диску.

3. Виберіть файли в папці на локальному комп’ютері, потім виберіть кнопку Відкрити або перетягніть з вікна Провідник.

6. Простежте за процесом завантаження файла на інформаційному вікні у правому нижньому куті екрана.

7. Установіть відображення файлів у папці в режимі таблиці, вибравши кнопку Режим таблиці

на Панелі інструментів. Проаналізуйте інформацію, наве

дену в таблиці. Визначте, які відомості подаються про файли і папки. У чому відмінність від відомостей у вікні Провідника?

Завдання 2. Виконайте операції з об’єктами Google Диска.

1. Відкрийте по черзі файли в папці Мій хмарний кабінет. Зверніть увагу на особливості їхнього відкриття в середовищі Google.

2. Перейменуйте текстовий документ і презентацію, надавши їм імена файлі і файл2. Для цього виділіть файли по черзі та скористайтеся командою Перейменувати контекстного меню файлів.

3. Видаліть аудіо- та відеофайли, виділивши їх і скориставшись кнопкою Вилучити

на Панелі інструментів.

4. Завантажте на свій локальний комп’ютер у папку Мої документи всі файли з папки Мій хмарний кабінет на Google Диску.

5. Створіть на локальному комп’ютері папку Моя маленька батьківщина.

6. Знайдіть в Інтернеті дві фотографії цікавих місць вашої місцевості та збережіть їх у створеній папці.

7. Завантажте папку з файлами Моя маленька батьківщина на Google Диск. Для цього виконайте Створити => Завантажити папку або перетягніть з вікна Провідних

8. Відкрийте папку Моя маленька батьківщина на Google Диску, перевірте наявність у ній файлів.

9. Перегляньте файли, використовуючи команду Попередній перегляд

на

Панелі інструментів.

Завдання 3. Установіть доступ для спільного використання об’єктів на Google Диску. 1. Відкрийте до папки Моя маленька батьківщина доступ за посиланням на редагування. Для цього:

1. Виберіть папку Моя маленька батьківщина.

2. Виберіть у контекстному меню папки команду Посилання для доступу

3. Виберіть рівень доступу Редактор.

4. Виберіть кнопку Копіювати посилання.

5. Виберіть кнопку Готово.

2. Відправте двом вашим однокпасникам/однокласницям і вчителю/вчительці інформатики електронного листа з поштового сервісу Gmail, надавши їм посилання на папку Моя маленька батьківщина.

3. Перегляньте вміст спільних папок ваших однокласників/однокпасниць, відкривши посилання з отриманих електронних листів.

4. Завантажте у спільні папки ваших однокласників/однокпасниць графічне зображення, яке ви знайшли в Інтернеті та зберегли на локальному диску вашого комп’ютера.

5. Завантажте зі спільних папок ваших однокпасників/однокпасниць у папку Мої документи на вашому комп’ютері 2-3 зображення.

6. Перегляньте свою папку Моя маленька батьківщина і з’ясуйте, хто з ваших од-нокпасників/однокпасниць завантажив до неї зображення.

7. Надайте вчителю/вчительці на його/її електронну поштову адресу доступ за запрошенням на перегляд вашої папки Мій хмарний кабінет. Для цього:

1. Виберіть папку Мій хмарний кабінет на вашому Google Диску.

2. Виберіть на Панелі інструментів кнопку Надати доступ до файла

3. Уведіть у поле Додати користувачів і групи адресу електронної поштової скриньки вчителя/вчительки.

4. Виберіть у вікні Надайте доступ користувачам і групам кнопку для вибору рівня доступу користувачів: Може переглядати.

5. Виберіть кнопку Надіслати.

8. Вийдіть зі свого облікового запису та закрийте сайт Google.

Найважливіше в цьому пункті

Google Диск - це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам в Інтернеті. На ресурсі можна зберігати текстові документи, фотографії, музику, відео та інші файли - файли тридцяти різних типів. На Google Диску можна створювати папки, завантажувати файли, виконувати з ними стандартні операції: копіювання, перейменування, переміщення, видалення тощо.

До документів на Google Диску потрібним користувачам автор може надавати спільний доступ за запрошенням на їхні електронні адреси або доступ за посиланням. Можна встановлювати різні рівні доступу - на редагування, перегляд чи коментування.

Робота користувачів зі спільними об’єктами на Google Диску відбувається в реальному часі, тобто якщо один з користувачів змінює вміст файла або папки, то всі зміни відображаються й у вікні інших користувачів.

Для зручності користувачів, які працюють зі своїми файлами й у хмарному середовищі, і на локальному комп’ютері, спід налаштувати на своєму комп’ютері автоматичну синхронізацію файлів - автоматичне відстеження спеціальною програмою файлів, які змінилися, і після вибору відповідної команди заміна старих версій на новіші на тих носіях даних, які вкаже користувач.

Лайте вілповілі на запитання

1*. Які можливості надає користувачу хмарне сховище Google Диск?

2°. Які об’єкти можуть бути збережені на Google Диску?

3е. Яке призначення розділів Мій диск і Відкриті для мене? Що спільного і відмінного в їхньому використанні?

4е. Які операції з файлами та папками можна виконувати у хмарному сховищі Google Диск?

5°. Файли яких типів можна завантажувати на Google Диск?

6*. У чому сутність спільного використання документів?

7°. Які рівні доступу можуть отримувати користувачі під час спільного використання об’єктів?

8е. Які є способи встановлення доступу до об’єктів на Google Диску? Чим вони відрізняються?

9е. Які права має автор (власник) спільного документа чи папки? Чим відрізняються його права від прав інших користувачів?

10*. Що таке синхронізація даних? Для чого її виконують?

Виконайте завлання

1°. Відкрийте свій Google Диск. З’ясуйте, скільки зараз об’єктів розміщено у вас в розділах Мій диск, Відкриті для мене, Кошик. З якими документами ви працювали останніми? Скільки вільного місця залишилося на вашому Google Диску? Ознайомтеся з додатковою інформацією про 3 останні використані об’єкти, скориставшись командою Показати деталі в контекстному меню цих об’єктів.

2°. Створіть на Google Диску папку Завдання 1.5.2 і завантажте туди 5 файлів з власної папки вашого локального комп’ютера. Надайте всім файлам нові імена файлі, файл2, файл5. Надайте доступ на перегляд до цієї папки вчителю.

З*. Завантажте на Google Диск папку, вказану вчитепем/вчителькою (наприклад, Розділ 1\Пункт 1.5\Зразок 1.5.3). Перемістіть на Google Диск цю папку в папку Мій хмарний кабінет і надайте їй нове ім’я Завдання 1.5.3. Видаліть із цієї папки всі графічні зображення. Усі текстові файли перейменуйте на ім’я тексті, текст2 і т.д. Надайте доступ на редагування цієї папки однокпасникам/одно-класницям праворуч і ліворуч, а також учителю/учитепьці.

4а. Створіть на Google Диску в папці Мій хмарний кабінет папку з іменем Завдання 1.5.4. Відкрийте на Google Диску розділ Відкриті для мене і перегляньте список файлів і папок, до яких вам надали доступ однокласник чи однокласниця зліва та справа. Перегляньте файли в цих папках і скопіюйте в папку Завдання 1.5.4 по два файли з кожної папки. Скопіюйте в папки ваших однокпасників/однокпасниць по одному файлу з ваших папок. Перегляньте список об’єктів у папці Завдання 1.5.4 у режимі Таблиця. З’ясуйте, які об’єкти додали у вашу папку однокласники. Надайте вчителю/вчительці доступ на перегляд цієї папки.

5*. З’ясуйте, у яких хмарних сервісах Google можна надавати доступ до об’єктів іншим користувачам. Запишіть перелік цих сервісів у зошит.

6*. Створіть у програмі PowerPoint презентацію про переваги та недоліки хмарного сховища Google. Збережіть її у вашій папці у файлі з іменем завдання 1.5.6. Завантажте презентацію на свій Google Диск у папку Мій хмарний кабінет і надайте до неї доступ на перегляд учителю/учительці.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Ривкінд 2020

 Попередня сторінка:  1.4. Хмарні сервіси та їхнє використанн...
Наступна сторінка:   1.6. Використання онлайн-середовищ для ...^