Інформація про новину
  • Переглядів: 6913
  • Дата: 15-09-2020, 10:39
15-09-2020, 10:39

1.6. Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів. Колективна робота з документами в Інтернеті

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  1.5. Зберігання даних в Інтернеті та кер...
Наступна сторінка:   1.7. Інтернет речей

1. Які програми для створення документів ви знаєте? Які їхні основні можливості?

2. Чи брали ви участь в опитуванні чи тестуванні? Яким чином це відбувалося? Яким способом можна було дати відповідь?

3. Які рівні доступу може надати іншим користувачам автор до об’єктів у хмарному сховищі?

Створення документів засобами онлайн-редакторів Google

Для створення нових електронних документів (текстових документів, презентацій, малюнків тощо) у додатках Google можна використати відповідні онлайн-редактори:

Усі онлайн-редактори в сервісах Google схожі і в інтерфейсі, і в інструментах, і в алгоритмах їхнього використання з програмами Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Draw, які ви вже знаєте. Тому описувати детально всі ці програми немає потреби. Зупинимося лише на деяких особливостях, відмінностях і нових можливостях.

Нагадаємо загальні особливості роботи у хмарному середовищі Google, які розглядалися в попередніх пунктах:

• після відкриття у вікні Google Диск файлів, які було створено у програмних середовищах Word, PowerPoint, Paint, вони будуть доступні тільки для перегляду;

• до будь-якого файла можна надати спільний доступ за посиланням або за електронною поштовою адресою окремим користувачам;

• після завершення роботи з файлами у хмарному середовищі користувачу бажано виконати синхронізацію даних, якщо планується подальша робота з документом на локальному комп’ютері.

Для створення нового файла засобами будь-якого онлайн-редактора Google слід виконати таке:

1. Увійти у свій обліковий запис Google, використавши браузер Google Chrome.

4. Відкрити в Робочій області диска потрібну папку або створити нову.

5. Вибрати в меню кнопки Створити потрібний редактор: Google Документи, Google Презентації, Google Малюнки або інший.

6. Розпочати роботу зі створення відповідного електронного документа.

За замовчуванням новим файлам надаються такі імена: Документ без назви, Презентація без назви, Малюнок без назви. Щоб надати новому файлу інше ім’я, спід вибрати в лівому верхньому куті вікна програми текстове поле, де вказано ім’я за замовчуванням (наприклад, Документ без назви), та ввести потрібне ім’я файла.

Документи під час їхнього створення та опрацювання зберігаються автоматично через кожні 2-3 с, спеціальної команди для збереження файлів у середовищі онлайн-редакторів не передбачено.

Конвертація (лат. converto - змінюю, перетворюю) - перетворення.

Документи, створені в додатках Google, можна відкривати для перегляду або редагування. Опрацьовувати документи, які створено в інших програмах, наприклад додатках Microsoft Office, можна тільки після їхньої конвертації у формат документів Google. Для цього потрібно відкрити документ (він відкриється у вікні Попередній перегляд), вибрати над документом кнопку Відкрити в додатку, а у списку, що відкриється, вибрати команду Google Документи (мал. 1.31). За потреби слід зберегти документ у форматі Google. Для цього треба виконати

При цьому форматування таких документів може бути змінено. Наприклад, по-іншому будуть відображатися стилі об’єктів, діаграми перетворяться на малюнки, обтікання малюнка текстом може бути відсутнім, зникнуть анімаційні ефекти у презентаціях тощо. І ці документи за потреби слід буде редагувати.

Для тих, хто хоче знати більше

Під час завантаження на Диск файлів, підготовлених у додатках Microsoft Office, з подальшим їх опрацюванням у середовищі Google бажано налаштувати їх автоматичне перетворення у формат документів Google, щоб не виконувати кожен раз описані вище дії для кожного окремого файла. Це здійснюється встановленням позначки прапорця Конвертувати завантажені файли у вікні Налаштування, для відкриття якого потрібно на Панелі інструментів вибрати кнопку Налаштування і вибрати команду Налаштування. Нові налаштування потрібно зберегти, вибравши у верхньому правому куті вікна кнопку Готово.

Новими в усіх редакторах є такі команди в меню Файл:

• Копіювати - створює копію документа. За бажанням користувач може надати нове ім’я та місце розташування файла;

• Перейменувати - змінює ім’я файла безпосередньо в середовищі редактора. Нагадуємо, що змінити ім’я відкритого файла у програмах Microsoft Office було неможливо, лише зберегти копію документа у файлі з новим ім’ям;

• Перенести - переміщує файл в інше місце на Google Диску безпосередньо в середовищі редактора;

• Перемістити до кошика - видаляє файл з Google Диска безпосередньо із середовища редактора. Відновлення файла документа також можливе в середовищі редактора;

• Історія версій - відкриває на додатковій панелі список дій, які користувач або інші співавтори виконували із цим документом. За бажанням можна повернутися до однієї з попередніх версій;

• Завантажити - зберігає файл з Google Диска на локальному комп’ютері користувача у форматі, який можна вибрати. Наприклад, у форматі docx текстового процесора Word.

У текстовому редакторі Google Документи є нові корисні команди, які розміщено в меню Інструменти:

• Голосовий ввід - можна наговорити текст у мікрофон в аудіорежимі, програма автоматично перетворить його в текстовий формат;

• Перекласти документ - створюється новий документ з автоматичним перекладом усього тексту іншою мовою, яку можна вибрати з досить великого списку. Переклад здійснюється вбудованим Google Перекладачем.

Онлайн-редакгор Google Презентації має практично ті самі можливості, що й Microsoft PowerPoint. Однак у додатку Google значно менша кількість ефектів анімації, а ефекти руху зовсім відсутні.

Онлайн-редактор Google Малюнки - це аналог векторного редактора LibreOffice Draw, з яким ви вже ознайомилися в 6-му класі. Растрового графічного редактора серед додатків Google немає, але можна використовувати програму Pixlr Editor, яка дає змогу автоматично працювати з файлами на Google Диску.

Спільна робота з онлайн-документами Google

Усі онлайн-редактори Google надають широкі можливості для спільної роботи з документами.

Робота користувачів зі спільним Google-документом відбувається в реальному часі, тобто якщо один з користувачів змінює вміст документа, то всі зміни одразу ж відображаються і у вікні інших користувачів, якщо вони в цей момент теж працюють над цим документом.

З одним і тим самим файлом одночасно може працювати до двохсот користувачів, яких автор документа запросив до спільної роботи. У процесі роботи можна бачити, хто із співавторів одночасно з вами редагує цей документ. Повідомлення про це відображається над Рядком меню у вигляді піктограм-аватарок, після наведення на які можна визначити користувачів (мал. 1.32).

Співавтори автоматично отримують свій колір маркування і під час роботи над документом можна бачити поточне місце їхньої роботи (мал. 1.33).

Оскільки збереження документів у редакторах Google відбувається автоматично, то співавтори можуть бути впевнені, що останню версію їхньої спільної роботи буде зафіксовано.

Автор документа за потреби може скасувати всі правки, які було внесено співавторами, повернувшись до однієї з попередніх версій. Для цього слід:

1. Виконати

2. Вибрати на правій бічній панелі Історія версій потрібну версію документа, переглянувши наявні варіанти.

3. Вибрати над документом команду Відновити цю версію.

4. Вибрати кнопку Відновити для підтвердження своїх дій.

5. Продовжити роботу з документом.

Корисною для спільної роботи з текстовими документами, презентаціями, малюнка

ми тощо є команда Коментар

у меню Вставити та на Панелі інструментів - до

виділеного об’єкта документа (фрагмента тексту, графічного об’єкта) можна надати коментар в окремому полі (мал. 1.34).

Ці коментарі будуть бачити всі співавтори докумен-

та, і вони можуть вести в онлайн-режимі обговорення цього питання без редагування самого документа. Під час друку документа коментарі не друкуються.

Для цієї самої роботи можна використати і кнопку Відкрити історію коментарів

над Панеллю інструментів, яка призначена для перегляду всіх коментарів

у цьому документі та додавання нових. Співавтори можуть переглядати коментарі, відповідати на них, приймати рішення відносно наданих зауважень і вносити відповідні зміни в документи.

Створення онлайн-форм засобами хмарного сервісу Google Форми

Респондент (лат. respondere - відповідати, реагувати) - учасник інтерв’ю, соціологічного опитування або психологічних тестів.

Цікавим і корисним сервісом Google

є онлайн-редактор Google Форми

який

надає можливість створити документ принципово іншого типу. Використовуючи цей редактор, можна створити анкети для проведення онлайн-опитувань, зібрати відповіді респондентів та автоматично отримати зведені статистичні результати у вигляді діаграм. За допомогою цього сервісу можна створити також і тести для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.

Для відкриття редактора форм потрібно на Google Диску виконати Створити

Більше

Google Форми.

У вікні відобразиться шаблон форми (мал. 1.35), у якому слід заповнити поля:

• Форма без назви - увести назву форми, надалі це буде використано як ім’я створеного файла;

• Опис форми - ввести коментар до цієї анкети, указавши мету опитування, категорію користувачів, серед яких проводиться це опитування, термін проведення, зазначити інші важливі моменти. Заповнювати не обов’язково;

• Запитання без назви - увести в поле для введення текст запитання;

• Тип запитання - відкрити список різних типів запитань і вибрати потрібний. У формах Google можна створювати запитання десяти типів, зокрема таких:

° 3 короткими відповідями - респонденту потрібно ввести відповідь з клавіатури завдовжки не більше за 255 символів;

° 3 варіантами відповіді - респонденту потрібно вибрати один з наведених варіантів відповідей;

° Прапорці - респонденту потрібно вибрати один або кілька варіантів відповідей;

° Лінійна шкала - респонденту потрібно вибрати одну з оцінок у вказаній шкалі;

° Дата - респонденту потрібно ввести відповідь у вигляді дати - число-місяць-рік або вибрати потрібну дату в календарі, вибравши в полі введення кнопку відкриття списку;

• Варіант відповіді - увести в поле перший варіант відповіді на запитання.

Щоб додати ще один варіант відповіді на запитання, слід вибрати команду Додати опцію. Якщо запитання передбачає ще і вільну відповідь учасників, то слід вибрати команду Додати варіант Інше.

Далі потрібно вибрати, обов’язковою є відповідь на поточне питання чи ні, пересуваючи вліво чи вправо повзунок Обов’язково в нижній правій частині форми блока запитання

Вигляд заповненої форми з одним запитанням подано на малюнку 1.36.

Для введення наступного запитання слід натиснути кнопку

на бічній вертикаль

ній панелі праворуч запитання і аналогічно заповнити блок наступного запитання. У такій спосіб потрібно ввести всі запитання анкети.

До запитань і відповідей можна додавати графічні зображення, вибравши відповідну кнопку Додати зображення

За потреби введені запитання та варіанти відповідей можна редагувати. Для видалення варіанта відповідей потрібно у відповідному рядку натиснути кнопку Вилучити

Для видалення всього запитання - кнопку Видалити

Якщо наступне запитання має таку саму або схожу структуру, що й попереднє, то для пришвидшення роботи можна створити копію запитання, вибравши кнопку Копіювати

а потім відредагувати текст.

В анкеті запитання можна розподілити за окремими розділами (логічні блоки анкети), увівши для них назви. Для цього використовують кнопку Додати розділ

Також можна змінити кольорове оформлення форми, вибравши на верхній панелі інструментів кнопку Налаштувати тему

і бажане оформлення. Крім того, можна вико

нати налаштування способу отримання результатів вибором кнопки Налаштування

Після введення всіх запитань та оформлення анкети потрібно переглянути, як буде виглядати створена форма під час відповідей респондентів у Інтернеті (мал. 1.37). Для цього на верхній панелі інструментів слід вибрати кнопку Попередній вигляд. Переглянути форму та її оформлення, за потреби можна повернутися в режим редагування (вибрати кнопку Редагувати цю форму) і внести потрібні зміни.

Коли форму для опитування створено, її потрібно надіслати респондентам: або за посиланням викласти в загальний доступ, або відправити посилання на електронні адреси конкретним користувачам.

Для цього потрібно вибрати кнопку Надіслати на верхній панелі інструментів і налаштувати потрібні параметри у вікні Надіслати форму (мал. 1.38). Посилання на створену анкету можна розмістити в електронних документах, на вебресурсах в Інтернеті та в соціальних мережах, надіслати електронною поштою, надавши можливості бажаючим узяти участь в опитуванні.

Для того щоб переглянути відповіді респондентів і загальні результати опитування, слід відкрити на Google Диску створену форму в режимі редагування, перейти на вкладку Відповіді та ознайомитися з результатами, які автоматично подаються у вигляді діаграм (мал. 1.39).

На цій самій вкладці ви можете завершити проведення опитування, пересунувши повзунок Приймати відповіді в ліве положення. Після цього респонденти не зможуть надати свої відповіді, навіть якщо і відкриють анкету.

Для тих, хто хоче знати більше

Відповіді респондентів автоматично можна завантажити до електронної таблиці в середовищі Google Таблиці (мал. 1.40) для подальшого опрацювання результатів опитування. З роботою в електронних таблицях ви ознайомитесь у третьому розділі підручника.

Для цього на вкладці Відповіді слід вибрати кнопку Створити електрон

ну таблицю

(у подальшому кнопка буде мати назву Переглянути відповіді в Таблицях).

Таблицю автоматично буде створено на Google Диску, також її можна зберегти на локальному комп’ютері користувача у форматі xlsx електронної таблиці для подальшого використання.

Звертаємо вашу увагу, що форма і таблиця взаємозв’язані, тобто будь-які зміни у формі (наприклад, змінили текст запитання) автоматично приводять і до змін у таблиці.

Отже, загальний алгоритм проведення опитування з використанням Google Форм є таким:

1. Створити форму.

2. Переглянути її вигляд у форматі анкети в режимі введення відповідей.

3. Надіслати посилання на анкету потрібним користувачам або опублікувати в Ін-тернеті для загального доступу.

4. Дочекатися завершення терміну надання відповідей.

5. Заблокувати можливість надання відповідей після завершення терміну опитування.

6. Переглянути зведені результати опитування.

7. Опрацювати результати опитування в електронній таблиці (за потреби).

8. Опублікувати результати опитування (діаграми) у підсумковому документі, презентації, в Інтернеті (за потреби).

Працюємо з комп'ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання. Ознайомтеся з онлайн-редакторами Google.

1. Відкрийте свою електронну поштову скриньку Gmail.

2. Відкрийте лист, надісланий учителем/учитепькою інформатики з доступом до спільного Google-документа з іменем Дати народження з датами народження ваших однокласників та однокласниць.

3. Відкрийте спільний текстовий документ зі своєї поштової скриньки, ознайомтеся з його змістом.

4. Ознайомтеся з інтерфейсом вікна програми Google Документи, з командами меню, з елементами керування на Панелі інструментів. Знайдіть незнайомі вам об’єкти інтерфейсу.

5. З’ясуйте, хто з ваших однокласників/однокласниць працює із цим документом. Для цього наведіть вказівник миші на аватарки в кінці Рядка меню.

6. З’ясуйте, у яких місцях документа працюють ваші співавтори. Для цього зверніть увагу на кольорові курсори в документі та зміни тексту в цих місцях.

7. Упишіть відомості про себе в рядок, номер якого відповідає номеру вашого комп’ютера.

8. Відформатуйте відомості про себе на власний розсуд. Для цього використайте елементи керування на Панелі інструментів та у відповідних пунктах меню.

9. Прокоментуйте відомості в попередньому рядку таблиці, написавши побажання своєму однокпаснику/однокласниці. Для цього виділіть прізвище в попередньому рядку таблиці, виберіть кнопку Додати коментар

на Панелі інструмен

тів і введіть праворуч в текстовому полі свої побажання.

10. Відкрийте список усіх коментарів у цьому документі. Для цього виберіть кнопку

Відкрити історію коментарів

над Панеллю інструментів.

11. Ознайомтеся з коментарями та дайте відповідь на коментар, який написали вам однокласники/однокпасниці.

12. Скопіюйте документ у папку Онлайн документи Google з іменем вправа 1.6.1. Для цього виконайте

уведіть нове ім’я файла та вибе

ріть потрібну папку на Google Диску.

13. Перекладіть текст документа англійською мовою та збережіть у файлі з іменем вправа 1.6.2. Для цього виконайте Інструменти => Перекласти документ уведіть ім’я файла-перекладу та виберіть мови перекладу.

14. Надайте до цього файла доступ за запрошенням учителю/учитепьці інформатики з правом перегляду документа, скориставшись кнопкою Спільний доступ у правому верхньому куті вікна редактора.

15. Закрийте документ.

16. Відкрийте в розділі Відкриті для мене спільний файл презентації Наш фотоальбом.

17. Ознайомтеся з інтерфейсом вікна програми Google Презентації, з командами меню, з елементами керування на Панелі інструментів. Знайдіть незнайомі вам об’єкти інтерфейсу.

18. Уставте на слайд, номер якого відповідає номеру вашого комп’ютера, свою фотографію; зробіть підпис, увівши своє прізвище та ім’я, клас і дату народження.

19. Оформте слайд на власний розсуд, скориставшись елементами керування на Панелі інструментів та у відповідних пунктах меню.

20. Скопіюйте документ у папку Онлайн-документи Google, надавши ім’я вправа 1.6.3.

21. Надайте до цього файла доступ за запрошенням учителю/учительці інформатики з правом коментування.

22. Закрийте файл презентації.

23. Перемістіть папку Онлайн-документи Google в папку Мій хмарний кабінет на Google Диску.

24. Завантажте папку Онлайн-документи Google у вашу папку на локальному комп’ютері, надавши їй ім’я Вправа 1.6.

25. Вийдіть з облікового запису та закрийте вікно браузера.

Найважливіше в цьому пункті

Для створення нових електронних документів (текстових документів, таблиць, презентацій, малюнків тощо) у хмарному середовищі Google можна використати відповідні онлайн-редактори: Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, Google Малюнки. Робота в цих редакторах дуже схожа на відповідні програми Microsoft, хоча є певні відмінності. До створених документів можна надати спільний доступ для опрацювання документа кільком користувачам.

Редактор Google Форми надає можливість створювати анкети для проведення онлайн-опитувань, зібрати відповіді респондентів та автоматично отримати зведені статистичні результати у вигляді діаграм. Використовуючи цей сервіс, можна створити також і тести для перевірки знань з якоїсь теми.

Лайте вілповілі на запитання

1е. Файли яких типів можна створювати з використанням онлайн-редакторів Google? Які програми для цього існують в хмарному середовищі Google?

2*. Що спільного і що відмінного у використанні онлайн-редакторів Google і редакторів пакета Microsoft Office?

3е. Які нові можливості надають онлайн-редактори для роботи з документами?

4е. Яке призначення команди Завантажити як онлайн-редакторів Google?

5а. Який сервіс Google дає змогу створити онлайн-форми і проводити онлайн-опи-тування?

6а. Які типи запитань можна використовувати у формах Google?

7°. Як подаються результати опитування з використанням Google Форм?

8а. Який загальний алгоритм проведення опитування з використанням Google Форм? Поясніть його сутність.

Виконайте завлання

1*. Створіть в онлайн-редакторі Google Документи текстовий документ за наведеним зразком (мал. 1.41) і збережіть його в папці Мій хмарний кабінет у файлі з іменем завдання 1.6.1.

2*. Створіть в онлайн-редакторі Google Презентації слайд презентації за наведеним зразком (мал. 1.42) і збережіть її у папці Мій хмарний кабінет у файлі з іменем завдання 1.6.2.

З*. Створіть в онлайн-редакторі Google Малюнки графічне зображення за наведеним зразком (мал. 1.43) і збережіть його в папці Мій хмарний кабінет у файлі з іменем завдання 1.6.3.

4е. Створіть у текстовому редакторі Google Документи твір Мої плани на осінні канікули. Відформатуйте текст на власний розсуд. Надайте файлу ім’я завдання 1.6.4. Надайте спільний доступ для коментування файла двом своїм одно-кпасникам/однокласницям і вчителю/вчительці інформатики. Перегляньте їхні коментарі та за потреби дайте відповіді.

5е. Створіть у редакторі Google Презентації презентацію Моя маленька батьківщина, використавши зображення, які у відповідну папку завантажили ви і ваші однокласники/однокласниці на попередньому уроці. Надайте файлу ім’я завдання 1.6.5. Надайте кільком друзям і вчителю/вчительці інформатики спільний доступ до перегляду створеного файла.

6е. Створіть у редакторі Google Малюнки малюнок Осінній пейзаж з 2-3 об’єктів. Надайте файлу ім’я завдання 1.6.6 і збережіть його у папці Мій хмарний кабінет на Google Диску. Надайте до нього доступ кільком своїм однокласникам/ однокласницям з проханням, щоб кожен з них додав до малюнка 2-3 об’єкти. Надайте доступ до перегляду файла вашому вчителю/вчительці інформатики. 7а. Завантажте на Google Диск одну презентацію та один текстовий файл, які створено у програмах Microsoft. Відкрийте їх у хмарному середовищі Google і збережіть у форматі Google-документів. З’ясуйте та запишіть у зошит, які параметри форматування об’єктів цих документів змінилися.

8*. Створіть спільно з групою ваших однокпасників/однокласниць анкету про використання Інтернету учнями вашої школи (учителями школи, батьками учнів вашого класу). Запросіть до участі в опитуванні учнів вашої школи, розмістивши посилання на анкету на сайті школи. Через тиждень перегляньте результати й обговоріть їх між членами вашої групи. Підготовте з учасниками групи статтю з результатами опитування, використавши для спільної роботи онлайн-редак-тори Google, та розмістіть її на сайті школи.

9а. Створіть у PowerPoint презентацію з двох слайдів для представлення себе, коли ви вчилися в 1-му класі. Завантажте файл на свій Google Диск, надайте до нього спільний доступ за посиланням. Відправте це посилання вашим од-нокласникам/однокпасницям електронною поштою з проханням представитися аналогічно - як першокласник/першокпасниця. Перегляньте документ через кілька днів і з’ясуйте, хто з однокпасників/однокласниць створив у спільному документі слайди про себе.

10*. Створіть тест для перевірки розуміння учнями 7-х класів призначення сервісів Google. Надішліть однокласникам/однокласницям тест і перегляньте результати опитування через тиждень. Надайте доступ учителю/учительці інформатики на перегляд результатів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

«Онлайн-сервіси для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання. Створіть з групою однокпасників/однокласниць спільний проект на одну з тем за вибором: «Ким я хочу стати?!», «Інтернет - добро чи зло?», «Школа моєї мрії», «Хто такий друг?». Для виконання завдання:

1. Об’єднайтеся у групу з 3-4 учнів/учениць.

2. Виберіть одну із запропонованих тем проекту. Обговоріть у групі структуру проекту, розподіліть ропі між членами групи та складіть план розробки проекту.

3. Створіть на Google Диску спільну папку Наш проект, надавши до неї доступ на редагування всім учасникам групи.

4. Підготуйте колективно різні складові частини проекту з використанням хмарних сервісів Google та збережіть їх у спільній папці:

а) текстовий документ з тезами для виступу;

б) онлайн-форму з п’яти запитань для проведення опитування в рамках тематики проекту;

в) презентацію для представлення роботи над проектом та отриманих результатів;

г) фотоальбом з фотографіями членів вашої групи та вашої роботи (за бажанням);

д) календар з подіями щодо виконання проекту (за бажанням).

5. Надайте до всіх створених документів спільний доступ на коментування вашим однокпасникам/однокласницям.

6. Перегляньте матеріали проектів інших груп і додайте коментарі до їх документів.

7. Презентуйте ваш проект однокласникам та однокласницям.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Ривкінд 2020

 
Попередня сторінка:  1.5. Зберігання даних в Інтернеті та кер...
Наступна сторінка:   1.7. Інтернет речей^