Інформація про новину
  • Переглядів: 1352
  • Дата: 15-09-2020, 10:44
15-09-2020, 10:44

3.1. Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  2.2. Етапи побудови інформаційної модел...
Наступна сторінка:   3.2. Уведення та редагування даних в Excel....

1. Де вам траплялися дані, подані у вигляді таблиці? Наведіть приклади таблиць.

2. Які об’єкти вікна текстового процесора ви знаєте?

3. Що таке математична модель? Які етапи її побудови?

Таблиця (лат. tabula - дошка) -структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях.

Таблиці. Електронні таблиці

У своїй діяльності та повсякденному житті люди часто використовують таблиці для впорядкованого та структурованого подання різноманітних даних. Наприклад, табель успішності учня, розклад руху пасажирських поїздів, нарахування заробітної плати співробітникам та інше (мал. 3.1).

У таблицях відображаються відомості про деякі об’єкти та значення їхніх властивостей. Складається таблиця зі стовпців і рядків, на перетині яких містяться клітинки. У клітинці таблиці вказується значення певної властивості якогось об’єкта, у ній може розміщуватися текст, числа, малюнки, електронні адреси тощо.

Табель успішності за І півріччя учня 7-А класу

Розклад руху пасажирських поїздів від станції Запоріжжя-I до станції Київ-Пасажирський

Нарахування заробітної плати за рік

Мал. 3.1. Приклади даних, розміщених у таблицях

Кожний рядок таблиці містить дані про значення певних властивостей одного з об’єктів. Кожний стовпець містить значення однієї й тієї самої властивості для всіх перелічених у таблиці об’єктів, він зазвичай має назву, яка відображає назву цієї властивості.

Створити таблиці можна в різних електронних документах: у текстовому документі, у мультимедійній презентації, у графічному зображенні тощо. Для цього у відповідних програмах існують спеціальні засоби.

Однак дуже часто виникає потреба не тільки компактно і впорядковано розмістити відомості про деякі об’єкти, а й виконати певні обчислення за даними цих таблиць. Наприклад: визначити середній бал успішності учня за І півріччя; обчислити час, який поїзд перебуває в дорозі; розрахувати заробітну плату робітників за рік тощо. Тобто в таблицю потрібно внести не тільки дані, а й формули для обчислень. І таких формул в одній таблиці може бути багато. Такі документи називають електронні таблиці.

Особливість електронних таблиць та їхня основна перевага у використанні в тому, що у формулах для виконання обчислень можна використовувати дані з різних клітинок таблиці. Якщо змінити дані в цих клітинках, то за формулами автоматично виконаються обчислення з новими даними, і результат буде змінено автоматично.

Розглянемо це на прикладі табеля успішності. На малюнку 3.2 наведено одну й ту саму електронну таблицю з різними вхідними даними, у якій у стовпці Середній бал за І півріччя записано формулу:

Середній бал за І півріччя = (Бал за І тему + Бал за II тему)/2

Як бачимо, зміна початкових значень привела до перерахунку результату обчислень.

Табличний процесор і його призначення

Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Документи, створені в таких програмах, називають електронними книгами, вони складаються зі сторінок - аркушів, на яких можуть розміщуватися кілька електронних таблиць.

Основні операції, які можна виконати в табличному процесорі:

• введення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;

• виконання обчислень за формулами та з використанням різноманітних функцій;

• побудова діаграм і графіків на основі даних, що містяться у клітинках електронних таблиць;

• друкування електронних таблиць, діаграм і графіків;

• робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо)

та інші.

У наш час табличні процесори є одним з ефективних засобів опрацювання числових даних. Наприклад, використовуючи їх, бухгалтер може швидко нарахувати заробітну плату, інженер-проєктувальник - виконати розрахунки міцності конструкції, фізик - провести опрацювання даних експерименту, менеджер - вести обпік товарів у магазині, учитель - вести обпік успішності учнів в електронному журналі тощо. Для життєвих потреб табличні процесори є корисними під час ведення обліку сімейних надходжень і витрат, проведення розрахунків за комунальні послуги, кредити, нарахування відсотків по депозитних банківських вкладах та в інших випадках.

Ви зможете використовувати табличні процесори й у своїй навчальній діяльності: для розв’язування математичних задач, опрацювання результатів досліджень, практичних і лабораторних робіт з хімії та фізики тощо.

Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі: Microsoft Office Excel, LibreOffice Calc, Google Таблиці та інші. Існують табличні процесори і для мобільних пристроїв (телефонів, планшетів), наприклад Spread32.

Ми з вами вивчатимемо один з найпопулярніших табличних процесорів Microsoft Office Excel (версія 2010) (англ. excel - переважати, перевершувати). Надалі програму будемо називати скорочено - Excel.

Чи знаєте ви, шо...

Перший табличний процесор створили в 1979 році студент Гарвардського університету (США) Ден Бріклін і його товариш - програміст Боб Френкстон (мал. 3.3). Його було розроблено для комп’ютера Apple II й одержав він назву VisiCalc (англ. Visible Calculator - наочний калькулятор). Електронна таблиця мала 5 стовпців і 20 рядків, а програма виконувала чотири арифметичні дії. Перерахунок 100 клітинок таблиці після змінення даних відбувався за 20 секунд.

Мал. 3.3. Вікно першого табличного процесора VisiCalc і його розробники Ден Бріклін і Боб Френкстон

Перша версія табличного процесора Excel з’явилася в 1985 році. Її також було створено для комп’ютера Apple. Його розробники - американські програмісти Дуг Кландер і Філіпп Флоренце.

Вікно табличного процесора Excel

Табличний процесор Excel можна запустити, використавши ярлик програми Excel , який може бути розташований у меню Пуск, на Робочому столі, на панелі Швидкий запуск або в іншому місці.

Після запуску табличного процесора відкриваються два вікна (мал. 3.4): вікно табличного процесора Excel і підлегле вікно електронної книги.

Мал. 3.4. Вікно табличного процесора Excel

1. Панель швидкого доступу

2. Стрічка

3. Рядок заголовка з іменем електронної книги

4. Аркуш електронної книги

5. Кнопки керування основним вікном табличного процесора

6. Кнопки керування підлеглим вікном електронної книги

7. Кнопки та повзунок для встановлення масштабу перегляду поточного аркуша

8. Кнопки для встановлення режимів перегляду аркуша електронної книги

9. Рядок формул

10. Поле Ім’я

11. Рядок стану

Вікно табличного процесора Excel, як і вікно текстового процесора Word та редактора презентацій PowerPoint, має Панель швидкого доступу (1), Рядок заголовка (3) з іменем електронної книги, кнопки керування основним вікном табличного процесора (5), Стрічку (2), кнопки і повзунок для встановлення масштабу перегляду поточного аркуша (7), кнопки для встановлення режимів перегляду аркуша (8) та Рядок стану (11).

На Стрічці розміщено різні елементи керування, які згруповано по вкладках і групах. Під Стрічкою міститься робоче поле аркуша електронної книги (4) та елементи керування вікна табличного процесора Excel:

• Рядок формул (9), у якому відображаються дані, що знаходяться в поточній клітинці;

• поле Ім’я (10), де відображається адреса поточної клітинки аркуша.

На відміну від текстового процесора Word, у якому не існує окремого вікна документа, в Excel є підлегле вікно електронної книги, яке можна згорнути, розгорнути або закрити в межах вікна табличного процесора.

Вікно аркуша електронної книги має такі елементи (мал. 3.5):

• кнопка Виділити все (1);

• заголовки номерів рядків (2);

• заголовки імен стовпців (3);

• робоче поле аркуша електронної книги (4);

• поточна клітинка з табличним курсором (6);

• вертикальна смуга прокручування (8);

• горизонтальна смуга прокручування (9);

• кнопка створення нового аркуша (10);

• Рядок ярликів аркушів (11);

• кнопки прокручування ярликів аркушів (12).

На аркуші електронної книги можуть розміщуватися електронні таблиці (5), діаграми (7) та інші об’єкти.

Об’єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Основним об’єктом опрацювання табличного процесора є електронна книга, яка за замовчуванням має ім’я Книгаї. Користувач може змінити ім’я книги під час її збереження у файлі.

Складається книга за замовчуванням з трьох аркушів з іменами Аркуші, Аркуш2, Аркуш3 (мал. 3.4), що вказуються на ярликах аркушів. Користувач за бажанням може видаляти аркуші або додавати нові.

На аркуші електронної книги автоматично створюється електронна таблиця. Електронна таблиця табличного процесора Excel містить 1 048 576 рядків (номери від 1 до 1 048 576), 16 384 стовпців (за замовчуванням номери складаються з літер англійського алфавіту: А, В, С, ..., Z, АА, АВ, ..., ZZ, AAA, ААВ, ..., XFD) та 17 179 869 184 клітинок.

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу. Адреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка (можлива комбінація літер стовпця і номера рядка), на перетині яких вона розміщена, наприклад, А1, СЗ, D17, АА26. Завжди одна з клітинок електронної таблиці є поточною. Її адреса відображається в полі Ім’я. На малюнку 3.6 такою є клітинка ВЗ. Вона виділяється табличним курсором у вигляді чорної рамки, а номер стовпця і номер рядка поточної клітинки виділяються іншим кольором.

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули. Наприклад, на малюнку 3.5 в електронній таблиці у клітинки ВЗ, В5, ЕЗ внесено текстові дані; у клітинки С5 і D6 - числові дані, а у клітинки Е5 і Е7 - формули.

Деяка сукупність клітинок аркуша електронної книги утворює діапазон клітинок, який також має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розташованих у його протилежних кутах і розділених двокрапкою. Наприклад, на малюнку 3.7 зафарбовано такі діапазони клітинок: АЗ:А7 (синій колір), В11:Е11 (помаранчевий колір), C2:G9 (зелений колір).

Рядок і стовпець електронної таблиці також є діапазонами клітинок. Наприклад, адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки десятого рядка, є 10:10, а адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпця В, є В:В. Відповідно 6:8 - це адреса діапазону клітинок, що включає всі клітинки рядків з номерами 6, 7, 8, а Н:І_ - адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпців Н, I, J, К, L.

На аркуші, крім електронної таблиці, можна побачити й інші об’єкти: діаграми, малюнки тощо (мал. 3.5). Звертаємо вашу увагу, що ці об’єкти не розміщуються у клітинках електронної таблиці, а містяться на аркуші. Деякі аркуші можуть містити тільки діаграми, без електронних таблиць. Такі аркуші за замовчуванням мають імена Діа-грамаї, Діаграма2 і т.д.

У таблиці 3.1 наведено перепік основних об’єктів табличного процесора та їх властивості.

Таблиця 3.1

Властивості об’єктів табличного процесора

Об’єкт

Властивості об’єкта

Електронна

книга

Ім’я, кількість аркушів, порядок розташування аркушів, колірна схема оформлення книги, доступ для спільного користування та інші

Аркуш

Ім’я, кількість розміщених об’єктів та їхній вид, колір ярлика, орієнтація аркуша, поля, тло, наявність сітки та інші

Електронна

таблиця

Загальна кількість рядків, стовпців і клітинок; кількість рядків, стовпців і клітинок, що містять дані, та інші

Рядок

Номер, висота, кількість заповнених даними клітинок та інші

Стовпець

Номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та інші

Клітинка

Адреса (ім’я), вміст, тип даних у клітинці, межі, заливка, шрифт символів та інші

Діапазон

клітинок

Адреса (ім’я), кількість клітинок та інші

Для тих, хто хоче знати більше

Стовпці електронної таблиці можуть також нумеруватися натуральними числами від 1 до 16 384. У цьому разі адреси клітинок записують, наприклад, так: R1C1, R5C2, R17C4, R27C26, де після літери R (англ. Row - рядок) указується номер рядка, а після літери С (англ. Column -стовпець) - номер стовпця. Тобто адресу клітинки R5C2 потрібно розуміти так: (клітинка на перетині п’ятого рядка і другого стовпця) рядок п’ятий, стовпець другий. Для змінення способу нумерації стовпців потрібно виконати Файл => Параметри Формули і встановити позначку прапорця Стиль посилань R1C1.

Відкривання, перегляд і збереження електронної книги

Стандартним типом файла в Excel є тип Книга Excel, а стандартним розширенням

імені файла є xlsx (значок

Хоча, можна зберегти книгу й у файлі іншого типу

(pdf, txt, html тощо).

Операції створення нової книги, відкриття раніше створеної книги, збереження книги у файлі здійснюються в Excel аналогічно до здійснення цих операцій у програмах Word і PowerPoint.

Але, як уже зазначалося раніше, у табличному процесорі Excel закриття електронної книги та самої програми здійснюються різними командами: вибір команди Закрити приводить до закриття тільки електронної книги, а команди Вихід - до закриття і електронної книги, і програми табличного процесора.

Щоб перемістити табличний курсор по аркушу, можна:

• вибрати потрібну клітинку вказівником;

• використати клавіші керування курсором (аналогічно до роботи у Word);

• увести адресу клітинки в поле Ім’я.

Для перегляду вмісту всього аркуша, якщо він не вміщується у вікні, можна використати смуги прокручування або зменшити масштаб перегляду.

Для перегляду іншого аркуша спід вибрати його ярлик у Рядку ярликів.

Реалізація математичних моделей в електронних таблицях

Для розв’язування задач на обчислення в електронних таблицях спочатку потрібно побудувати математичну модель, з’ясувавши таке:

• Які вхідні дані будуть використовуватися?

• Які кінцеві результати потрібно отримати?

• За якими формулами будуть виконуватися обчислення?

• У яких клітинках електронної таблиці будуть розміщуватися вхідні дані та кінцеві результати?

Після цього можна запускати програму табличного процесора і створювати електронну книгу для розв’язування задачі.

Розглянемо математичну модель задачі, розв’язання якої подано на малюнку 3.5. Очевидно умова задачі така: У магазині купили 20 зошитів за ціною 19,15 грн за 1 зошит, 10 олівців за ціною 15,15 грн за 1 олівець і 5 ластиків за ціною 5,24 грн за 1 ластик. Розрахувати кількість купленого товару та його загальну вартість.

Вхідними даними в задачі є кількість трьох видів товару - зошитів, олівців, ластиків, які записано у клітинках діапазону С4:С6, та ціна кожного з них (діапазон клітинок D4:D6).

Проміжними результатами в розв’язанні задачі є вартість кожного з куплених видів канцтоварів, які містяться в діапазоні клітинок Е4:Е6 і розраховуються за формулою вартість = кількість *ціна. Тобто у клітинках діапазону Е4:Е6 записано такі формули: Е4 = C4*D4, Е5 = C5*D5, Е6 = C6*D6.

Кінцевими результатами задачі є загальна кількість купленого товару (клітинка С7) та загальна вартість усієї покупки (клітинка Е7). Ці результати обчислюються за формулами:

• кількість товару = кількість зошитів + кількість олівців + кількість ластиків;

• вартість покупки = вартість зошитів + вартість олівців + вартість ластиків.

Тобто у клітинках С7 та Е7 записано такі формули:

С7 = С4 + С5 + С6, Е7 = Е4 + Е5 + Е6.

В інших клітинках електронної таблиці внесено текстові дані для наочного оформлення змісту задачі: заголовок таблиці, назви стовпців і рядків. На основі вхідних даних поруч з електронною таблицею розміщено кругову діаграму, яка у графічному вигляді представляє кількість різних видів товарів, куплених у магазині.

Працюємо з комп'ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть табличний процесор Excel, виконавши

2. Розгляньте вікно програми і знайдіть основні елементи вікна програми, які наведено на малюнку 3.4. Виберіть по черзі різні вкладки Стрічки. Ознайомтеся з переліком деяких елементів керування на цих вкладках та їх призначенням, використовуючи підказки, які з’являються після наведення вказівника на елемент керування.

3. Знайдіть у вікні програми кнопки керування вікном електронної книги. Закрийте вікно електронної книги вибором кнопки Закрити

4. Закрийте вікно програми Excel, виконавши

5. Відкрийте файл електронної книги вправа 3.1.xlsx, який міститься в папці Розділ ЗїПункг 3.1.

6. Зробіть поточним Аркуші, вибравши вказівником його ярлик. Розгляньте об’єкти на аркуші. Знайдіть елементи вікна електронної книги, наведені на малюнку 3.5.

7. Установіть поточною клітинку В4, потім АЗ, вибравши їх вказівником.

8. Опрацюйте переміщення курсора по аркушу, використовуючи клавіші

Зверніть увагу на зміну даних у полі Ім’я та в Рядку формул. У яких клітинках уведено текст? У яких клітинках уведено числа? У яких клітинках уведено формули? Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

9. Уведіть у клітинки С4, С5 і С6 відповідно числа 132, 100 і 200. Для цього:

а) зробіть потрібну клітинку поточною;

б) уведіть потрібні значення;

в) натисніть клавішу Enter.

10. Простежте за змінами у клітинках С7 та Е7 і на діаграмі. Поясніть, чому це сталося.

11. Проаналізуйте, які вхідні дані використано; які кінцеві результати отримано; які формули для цього застосовано.

12. Зробіть поточним Аркуш2. Перегляньте електронну таблицю на аркуші, використовуючи смуги прокручування. Установіть різні режими та масштаби перегляду аркуша, використавши кнопки і повзунок у Рядку стану.

13. З’ясуйте, переміщуючи курсор по клітинках електронної таблиці, у яких клітинках уведено текст; у яких клітинках уведено числа; у яких клітинках уведено формули. Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

14. Змініть дані в деяких клітинках стовпців С та D. Простежте змінення результатів обчислень у стовпці Е та на діаграмі.

15. Сформулюйте задачу, для розв’язування якої було створено цю електронну таблицю. Які вхідні дані використовуються? Які кінцеві результати отримуються? За якими формулами здійснюються обчислення? Запишіть відповіді в зошит.

16. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем таблиця 3.1.xlsx.

17. Закрийте вікно програми.

Найважливіше в цьому пункті

Електронна таблиця - таблиця в електронній книзі, клітинки якої містять структу-ровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти. Для створення та опрацювання електронних таблиць використовують табличні процесори. Основне призначення цих програм - виконання обчислень за введеними вхідними даними та формулами, побудова діаграм на основі даних таблиці.

Особливість електронних таблиць та їх основна перевага у використанні - автоматичне переобчиспення результатів розрахунків за формулами після змінення вхідних даних.

Основними об’єктами табличного процесора Excel є електронна книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок.

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу, яка складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона знаходиться. Деяка сукупність клітинок електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розташованих у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою.

На аркуші електронної книги можуть розміщуватися електронні таблиці, діаграми, малюнки та інші об’єкти. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули.

Для розв’язування задач на обчислення в електронних таблицях спочатку потрібно побудувати математичну модель, з’ясувавши, які вхідні дані використовуються та кінцеві результати отримуються, у яких клітинках розміщуються потрібні значення, за якими формулами здійснюються розрахунки.

Лайте віаповілі на запитання

1°. Що таке табличний процесор? Яке його призначення?

2*. Що таке електронна таблиця? Із чого вона складається?

З*. У яких сферах діяльності лкздини зручно використовувати табличні процесори? 4*. Які переваги використання електронних таблиць порівняно з паперовими?

5°. Які типи даних можуть міститися у клітинках електронної таблиці?

6*. Які об’єкти табличного процесора Excel ви знаєте? Які їх властивості?

7°. Які імена за замовчуванням мають аркуші книги з електронними таблицями; аркуші книги з діаграмами?

8*. Із чого складається адреса клітинки? Наведіть кілька прикладів.

9е. Що таке діапазон клітинок? Як задається його адреса?

10°. Що таке табличний курсор? Який він має вигляд?

11*. Як реалізовуються математичні моделі в електронних таблицях?

Виконайте завлання

1*. Наведіть приклади задач навчальної діяльності та повсякденного життя, для розв’язування яких доцільно використовувати електронні таблиці.

2*. Опишіть призначення об’єктів вікна табличного процесора Excel.

З*. Опишіть призначення об’єктів вікна електронної книги табличного процесора Excel.

4*. Визначте, скільки клітинок входить у такі діапазони: АЗ:А7, В11 :Е11, G9:C2, Е5, 2:2. 5*. Відкрийте вказаний учитепем/учитепькою файл (наприклад, Розділ 3\Пункт3.1\ зразок 3.1.xlsx). З’ясуйте та запишіть у зошит призначення таких сполучень клавіш для переміщення курсора в електронній таблиці:

6*. Відкрийте вказаний учитепем/учитепькою файл (наприклад, Розділ 3\Пункт 3.1\ зразок 3.1.xlsx). Перегляньте електронну таблицю на аркуші Аркуші. Заповніть таблицю і закрийте вікно програми.

7*. Відкрийте вказаний учитепем/учитепькою файл (наприклад, Розділ 3\Пункт 3.1\ зразок 3.1.xlsx). Змініть дані в одній з клітинок із числовими даними на аркуші Аркуші. Які зміни відбулися після цього в таблиці? Поясніть, чому це сталося. Побудуйте в зошиті математичну модель задачі: які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами виконувались обчислення? Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.7.xlsx.

8*. Побудуйте в зошиті математичну модель для розв’язування задачі про реставрацію музейного експоната, яку наведено в п. 2.2 цього підручника (с. 73-74), для її реалізації в електронній таблиці: які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами виконувались обчислення? Складіть у зошиті таку таблицю.

9. Відкрийте вказаний учитепем/учитепькою файл (наприклад, Розділ ЗЇПункг 3.1\ зразок 3.1.xlsx). Змініть дані в одній з клітинок із числовими даними на аркуші Аркуш2. Які зміни відбулися після цього в таблиці? Поясніть, чому це сталося. Побудуйте в зошиті математичну модель задачі: які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами виконувались обчислення? Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.9.xlsx.

10*. Перегляньте підручник з географії для 7 класу. Запропонуйте, які таблиці із цього підручника доцільно опрацювати в табличному процесорі. Поясніть чому.

11*. Перегляньте підручник з математики та фізики для 7 класу. Запропонуйте 2-3 завдання із цих підручників, які зручно опрацювати в табличному процесорі. Складіть ці таблиці в зошиті та побудуйте математичну модель: які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами виконувались обчислення?

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Ривкінд 2020

 Попередня сторінка:  2.2. Етапи побудови інформаційної модел...
Наступна сторінка:   3.2. Уведення та редагування даних в Excel....^