Інформація про новину
  • Переглядів: 1084
  • Дата: 15-09-2020, 10:45
15-09-2020, 10:45

3.2. Уведення та редагування даних в Excel. Редагування електронних таблиць та електронних книг

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  3.1. Електронні таблиці. Табличний проц...
Наступна сторінка:   3.3. Виконання обчислень у табличному п...

1. Яке призначення клавіш Delete і Backspace в текстовому процесорі Word?

2. Чим відрізняються операції копіювання та переміщення фрагментів тексту? Як їх виконати в текстовому процесорі Word?

3. Для чого і як використовують Буфер обміну Office?

Уведення текстових і числових даних

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Введені дані відображаються і в поточній клітинці, і в Рядку формул.

Для того щоб увести потрібні дані у клітинку, її потрібно зробити поточною (розмістити в ній табличний курсор), увести відповідні дані та натиснути клавішу Enter. Зауважимо, що перед початком уведення текстовий курсор у клітинці відсутній, він з’являється після введення першого символа.

Наступною поточною клітинкою після натиснення Enter, за замовчуванням, стане сусідня клітинка знизу. Якщо наступною клітинкою для введення повинна бути не нижня клітинка, то замість клавіші Enter можна натиснути відповідну клавішу керування курсором або вибрати іншу клітинку вказівником.

Уведити дані можна також у Рядок формул. Для цього спочатку потрібно зробити необхідну клітинку поточною, установити текстовий курсор у Рядок формул і здійснити введення даних. Завершити введення потрібно натисненням клавіші Enter або вибором іншої клітинки.

Якщо під час уведення даних натиснути клавішу Esc або вибрати кнопку Скасувати

яка з’являється зліва від Рядка формул, то введення даних буде скасовано.

Під час уведення числових даних слід дотримуватися таких правил:

• для від’ємних чисел потрібно перед числом уводити знак мінус або брати число у круглі дужки. Наприклад -4 або (4),

• для відокремлення цілої та дробової частин десяткового дробу, за замовчуванням використовується кома. Наприклад 48,35,

• для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ %. Наприклад 22%;

• звичайні дроби потрібно вводити, указуючи цілу частину та відділяючи її від дробової частини пропуском. Наприклад, число

5 3/4. Такі дані Excel перетворює у відповідні десяткові дроби (наприклад, 0,5 та 5,75), які й відображаються в Рядку формул, а в самій клітинці відображаються введені дробові числа. Якщо дробове число, наприклад 1/3, перетворюється на нескінчений десятковий дріб, то Excel подає його з точністю до 15 знаків після коми (0,333333333333333);

• позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться (за винятком стандартних позначень грошових одиниць, про що дізнаєтеся в наступних пунктах).

Текстові дані вводяться за тими самими правилами, що й у текстовому процесорі Word. Але Excel надає додаткові можливості для автоматизації уведення текстів. Програма запам’ятовує текстові дані, уведені в попередні клітинки поточного стовпця. І після введення перших літер таких самих даних у наступні клітинки цього стовпця програма автоматично пропонує їх повний текст. За згоди треба натиснути Enter, інакше спід продовжувати введення потрібного тексту.

Некоректне відображення введених даних і його усунення

Уведені у клітинки електронної таблиці числові дані іноді можуть відображатися некоректно. Наприклад, якщо ширина стовпця таблиці замала для відображення введеного числа, то у клітинці замість числа буде відображено ##### (мал. 3.8). Зверніть увагу, що дані в Рядку формул відображаються повністю.

Якщо у клітинці не поміщаються введені текстові дані, то текст накладається на сусідню клітинку (мал. 3.9). Але це тільки візуальне відображення, насправді, увесь текст знаходиться тільки в одній клітинці (зверніть увагу на дані в Рядку формул).

Для виправлення таких ситуацій потрібно збільшити ширину стовпця, де містяться введені дані. Для цього слід двічі клацнути на границі стовпця в Рядку імен стовпців (мал. 3.10), і його ширина збільшиться до потрібного розміру, тобто відбудеться автодобір ширини стовпця. Або границю стовпця можна перетягнути праворуч на потрібну ширину.

Редагування даних у клітинках

Редагування даних можна проводити безпосередньо в клітинці або в полі Рядка формул. Для редагування даних безпосередньо у клітинці потрібно двічі клацнути на клітинці або зробити її поточною і натиснути клавішу F2. Для редагування даних у Рядку формул потрібно вибрати клітинку і вибрати вказівником довільне місце в Рядку формул. Після цього слід провести редагування даних відомими вам способами. Після завершення слід натиснути клавішу Enter.

Якщо у клітинку потрібно ввести інші дані, то можна зробити її поточною і, не видаляючи в ній даних, почати вводити нові. Попередні дані буде замінено на нові.

У табличному процесорі Excel, як і в текстовому процесорі Word, є можливість скасувати або повернути до ста останніх кроків уведення або редагування даних, використовуючи кнопки

або сполучення клавіш Ctrl + Z і Ctrl + Y.

Виділення об’єктів електронної таблиці

Для виконання операцій над кількома об’єктами електронної таблиці одночасно ці об’єкти потрібно виділити. Різні способи виділення об’єктів електронної таблиці наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Виділення об’єктів електронної таблиці

Ще один спосіб виділення діапазону клітинок - увести адресу діапазону в поле Ім’я, наприклад B2:D4. Звертаємо вашу увагу, що клітинка, з якої почалося виділення діапазону, на відміну від інших, не виділяється кольором. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою під час виділення діапазону та її адреса відображається в полі Ім’я, а її значення - у Рядку формул (мал. 3.11).

Якщо потрібно виділити одночасно кілька об’єктів електронної таблиці, які розміщені не поряд, то об’єкти слід вибирати, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Щоб скасувати виділення діапазону, потрібно вибрати довільну клітинку або натиснути одну з клавіш керування курсором.

Корисною особливістю Excel є автоматичне відображення в Рядку стану середнього арифметичного чисел, кількості не порожніх клітинок і суми чисел, що розміщуються у клітинках виділеного діапазону із числовими даними (мал. 3.11). Якщо виділений діапазон містить тільки текстові дані, то в Рядку стану відображатиметься їхня кількість.

Копіювання, переміщення та видалення даних

Виконання операцій копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюється тими самими способами, що й у текстовому процесорі Word:

• з використанням команд Копіювати, Вирізати, Вставити групи Буфер обміну вкладки Основне;

• з використанням команд контекстного меню об’єктів;

• з використанням сполучень клавіш;

■ перетягуванням.

Наприклад, уміст клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати) і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда Вставити). Перед вставленням потрібно вибрати клітинку, починаючи з якої будуть вставлені дані з Буфера обміну.

Вміст однієї клітинки можна вставити у клітинку або в діапазон, при цьому всі клітинки діапазону будуть заповнені однаковим значенням. Вміст виділеного діапазону можна вставити тільки в діапазон такого самого розміру, для цього достатньо вказати першу клітинку діапазону для вставлення.

Звертаємо вашу увагу:

• об’єкти, дані з яких копіюються чи видаляються, в електронній книзі обводяться штриховою рамкою;

• під час виконання команди Вирізати в Excel видалення вмісту клітинок з попереднього місця відбувається тільки після того, як вони будуть вставлені в інше місце.

Для видалення даних потрібно виділити відповідну клітинку або діапазон клітинок і натиснути клавішу Delete. Можна також виконати

Копіювання даних з використанням маркера заповнення

Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються або мають певну закономірність. Наприклад, номери за порядком учнів класу або номер класу для всіх учнів цього класу тощо (мал. 3.12). Для введення таких списків даних зручно копіювати дані з використанням маркера заповнення - маленького чорного квадрата у правому нижньому куті табличного курсора.

Для введення повторюваних текстових даних у діапазон клітинок (мал. 3.13, а) слід:

1. Увести в першу клітинку діапазону перший елемент списку.

2. Зробити цю клітинку поточною.

3. Навести вказівник на маркер заповнення (при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик).

4. Натиснути ліву кнопку миші й, утримуючи її натиснутою, виділити потрібний діапазон.

5. Відпустити ліву кнопку миші.

Якщо в тексті є число, то воно під час такого заповнення буде замінюватися на наступне, тобто збільшуватися на 1 (мал. 3.13, б).

Для введення послідовності чисел потрібно (мал. 3.14):

1. Увести у дві сусідні клітинки перші два елементи списку.

2. Виділити ці клітинки.

3. Заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення.

При цьому за першими двома елементами списку обчислюється різниця між елементами та, виходячи із цього, його наступні елементи.

Вставлення та видалення рядків (стовпців) електронної таблиці

Інколи виникає потреба вставити до таблиці або видалити стовпці чи рядки. Для вставлення потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими необхідно вставити нові, і виконати Основне Клітинки Вставити => Додати стовпці (рядки) до аркуша.

Після вставлення до таблиці нових стовпців або рядків інші автоматично зсуваються вправо або вниз. При цьому з кінця таблиці видаляється стільки стовпців або рядків, скільки вставлено нових, якщо ці останні не містять даних. Якщо ж вони містять дані, то вставлення нових об’єктів буде неможливим.

Звертаємо вашу увагу: якщо виділити кілька стовпців (рядків) поспіль, то перед ними вставляється така сама кількість стовпців (рядків).

Видалення стовпців і рядків відбувається аналогічно до вставлення. Для виконання цих операцій потрібно після виділення об’єктів виконати Основне Клітинки Видалити => Видалити рядки (стовпці) з аркуша.

Нагадуємо, що для виконання різних операцій редагування об’єктів електронної книги зручно користуватися контекстним меню об’єктів.

Редагування електронної книги

За замовчуванням в електронній книзі створюється три аркуші з іменами Аркуші, Аркуш2, АркушЗ.

У процесі роботи з електронною книгою часто виникає потреба вставляти нові аркуші, видаляти, перейменовувати, переміщувати, копіювати наявні. Ці операції можна виконувати кількома способами: з використанням команд Буфера обміну, команд контекстного меню аркушів, з використанням сполучень клавіш тощо.

Так, наприклад, щоб уставити новий аркуш в електронну книгу, можна вибрати кнопку Вставити аркуш

у Рядку ярликів аркушів. Новий аркуш вставляється

після останнього аркуша і має наступний номер.

Для видалення поточного аркуша можна виконати команду Видалити контекстного меню поточного аркуша. Звертаємо вашу увагу, з книги неможливо видалити всі аркуші: хоча б один аркуш повинен залишитися.

Перейменування аркуша відбувається так:

1. Виконати Основне

2. Увести нове ім’я аркуша і натиснути клавішу Enter.

Щоб розмістити аркуші електронної книги в іншому порядку, слід перетягнути ярлик відповідного аркуша в Рядку ярликів у потрібне місце. Якщо при цьому утримувати натиснутою клавішу Crtl, то аркуш буде скопійовано у визначене місце.

Працюємо з комп'ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть табличний процесор Excel.

2. Виберіть Аркуші. Уведіть у клітинки таблиці дані за зразком (мал. 3.15).

Вказівка: дані у стовпці А ввести автозаповненням.

3. Сформулюйте, для розв’язування якої задачі було створено цю електронну таблицю. Побудуйте математичну модель цієї задачі: які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами здійснюються обчислення? Запишіть відповіді в зошит.

4. Виберіть Аркуш2. Уведіть у клітинки таблиці дані за зразком (мал. 3.16). Вказівка: дані у стовпці А та В ввести автозаповненням.

5. Сформулюйте, для розв’язування якої задачі було створено цю електронну таблицю. Побудуйте математичну модель цієї задачі: які вхідні дані використову-

ються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами здійснюються обчислення? Запишіть відповіді в зошит.

6. Виберіть АркушЗ. Уведіть у клітинки таблиці дані за зразком (мал. 3.17).

Вказівка: дані у стовпець В ввести автозаповненням.

7. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі іменем таблиця 3.2.1 .xlsx.

8. Виділіть по черзі вказані діапазони клітинок і проаналізуйте повідомлення в Рядку стану:

а) Аркуші діапазони - АЗ:А10, В:В, С4:Е9;

б) Аркуш2 діапазони - D3:D6, ЕЗ:Е6, 2:2;

в) АркушЗ діапазони - В:В, 1:1, А:Е.

9. Очистьте на аркуші Аркуші клітинки діапазону D4:E9 і видаліть рядок 10. Для цього:

1. Виділіть діапазон клітинок D4:E9 вказівником миші та натисніть клавішу Delete.

2. Виділіть рядок з номером 10, вибравши його номер у стовпці номерів рядків, і виберіть команду Видалити в контекстному меню рядка.

10. Замініть на аркуші Аркуш2 дані у клітинках D3:D6 так, щоб за найменший термін розміщення вкладу в банку сума нарахованих відсотків у кожному банку була понад 5000 грн. Для цього:

1. Установіть курсор у потрібну клітинку.

2. Уведіть нові дані та натисніть клавішу Enter.

11. Додайте перед стовпцем В стовпець Вкладник. Для цього:

1. Виділіть стовпець В, вибравши його ім’я в Рядку імен стовпців.

2. Відкрийте контекстне меню виділеного стовпця.

3. Виберіть у контекстному меню команду Додати клітинки.

4. Уведіть у клітинку В2 текст Вкладник.

12. Заповніть клітинки стовпця Вкладник даними на власний розсуд.

13. Відредагуйте дані на аркуші АркушЗ за нижченаведеним зразком (мал. 3.18), використуючи операцію копіювання.

Для цього:

1. Установіть курсор у клітинку С2 та скопіюйте дані клітинки в Буфер обміну (текст молоко).

2. Виділіть, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клітинки С5, D4, D7, ЕЗ, Е6.

3. Уставте з Буфера обміну скопійовані дані у виділений діапазон клітинок.

4. Аналогічно виконайте копіювання для клітинок D2 (текст кефір) та Е2 (текст с/к).

14. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем таблиця 3.2.2.xlsx.

15. Видаліть у книзі АркушЗ. Уставте новий Аркуш4. Перейменуйте Аркуші на Завдання 1, Аркуш2 - на Завдання 2. Розмістіть аркуш Аркуш4 на початку книги.

Скопіюйте аркуш Завдання 2. Для цього:

1. Відкрийте контекстне меню АркушаЗ і виберіть команду Видалити.

2. Виберіть кнопку Вставити аркуш у Рядку ярликів аркушів.

3. Виберіть Аркуші, виконайте Основне => Клітинки => Формат => Перейменувати аркуш, уведіть нове ім’я аркуша Завдання 1 і натисніть клавішу Enter.

4. Виберіть Аркуш2, виконайте Основне => Клітинки => Формат => Перейменувати аркуш, уведіть нове ім’я аркуша Завдання 2 і натисніть клавішу Enter.

5. Виберіть ярлик Аркуша4 та перетягніть його перед аркушем Завдання 1.

6. Виберіть ярлик аркуша Завдання 2 та перетягніть його в кінець книги, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

16. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем таблиця 3.2.3.xlsx.

17. Закрийте вікно програми.

Найважливіше в цьому пункті

У клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Уведені дані відображаються і в поточній клітинці, і в Рядку формул. Під час уведення даних потрібно дотримуватися певних правил.

У табличному процесорі Excel існують засоби для автоматизації уведення даних: автозаповнення, підказка введення текстових даних.

Об’єкти електронної книги (клітинки, діапазони клітинок, рядки та стовпці, аркуші) можна редагувати: змінювати, видаляти, додавати, копіювати, переміщувати. Ці операції можна виконувати, використовуючи елементи керування групи Буфера обміну на Стрічці, команди контекстного меню, сполучення клавіш тощо. Щоб виконати операції над групою об’єктів, їх спочатку потрібно виділити.

Корисною особливістю Excel є автоматичне відображення в Рядку стану середнього арифметичного та суми чисел у клітинках із числовими даними, кількості клітинок з текстовими даними тощо.

Лайте відповіді на запитання

1°. Як увести дані безпосередньо у клітинку? Як увести дані у клітинку, використовуючи Рядок формул?

2*. Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення числових даних?

З*. Які зручності надає користувачу табличний процесор Excel для введення числових і текстових даних?

4*. Що означає поява у клітинці символів #####? Як виправити таку ситуацію?

5*. Які способи редагування даних у клітинці ви знаєте?

6*. Як виділити клітинку, стовпець, рядок, діапазон клітинок, усі клітинки електронної таблиці?

7*. Що можна побачити в Рядку стану, коли виділено діапазон клітинок із числовими даними; з текстовими даними?

8*. Як виконати копіювання даних з використанням Буфера обміну? Як у таблиці виділяються скопійовані об’єкти?

9°. Як видалити дані з клітинок електронної таблиці?

10*. Які операції належать до редагування електронної книги; електронної таблиці?

11*. Як одночасно вставити в таблицю кілька нових рядків? У якому місці електронної таблиці буде додано ці рядки? Чи завжди можна виконати вставлення нових рядків у таблицю?

12*. Як в електронній книзі розмістити аркуші в іншому порядку? Як скопіювати аркуш?

13*. Як видалити аркуш в електронній книзі? Чи можна видалити всі аркуші?

Виконайте завдання

1°. Запустіть табличний процесор Excel. Виділіть по черзі такі об’єкти електронної таблиці:

а) клітинки - F99, К12, В17, С22;

б) стовпці - D, Е, І, К;

в) рядки - 6, 12, 5, 22;

г) діапазони стовпців - A:D, C:G, AD:AF;

д) діапазони рядків-3:7, 4:11,137:154;

е) діапазони клітинок - D20:J28, D36:D24, Е34:К34, В20:В38.

2*. Запустіть табличний процесор Excel. Виділіть одночасно об’єкти електронної таблиці, зазначені в завданні 1.

З*. Запустіть табличний процесор Excel. Уведіть дані за зразком (мал. 3.19). Під час уведення даних у стовпці A, D, Е використовуйте автозаповнення. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.3.xlsx.

4*. Запустіть табличний процесор Excel. Уведіть дані за зразком (мал. 3.20). Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.4.xlsx.

5*. Відкрийте вказаний учителем/учитепькою файл (наприклад, Розділ 3\Пунк 3.2\ зразок 3.2.xlsx). Виконайте на аркуші Аркуші такі дії:

а) скопіюйте дані з клітинки А2 у клітинку А4;

б) перемістіть дані з клітинки ВЗ у клітинку В6;

в) скопіюйте дані з клітинки С2 в діапазон клітинок СЗ:С6;

г) скопіюйте дані з діапазону клітинок Е2:Е5 у клітинки діапазону І4:К7;

д) перемістіть дані з діапазону клітинок С2:Е5 у клітинки діапазону І5:К8;

е) перемістіть дані з діапазону клітинок С2:Е5 у клітинки діапазону E10:G13. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.5.xlsx.

6*. Відкрийте вказаний учителем/учитепькою файл (наприклад, Розділ 3\Пункт 3.2\ зразок 3.2.xlsx). Змініть дані на аркуші Аркуш2 в діапазоні А5:В8 на власні. Простежте за змінами у стовпці С. Видаліть останній стовпець. Уставте перший рядок і додайте назву таблиці. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.6.xlsx.

7*. Відкрийте вказаний учителем/учитепькою файл (наприклад, Розділ 3\Пункг 3.2\ зразок 3.2.xlsx). Видаліть в електронній книзі Аркуші. Скопіюйте в кінець книги Аркуш2. Уставте новий Аркуш4. Перейменуйте всі аркуші на Завданняі,... Завдання4. Розмістіть аркуші у зворотному порядку їхніх номерів. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.7.xlsx.

8*. Відкрийте вказаний учителем/учитепькою файл (наприклад, Розділ ЗЇПункт 3.2\ зразок 3.2.8.xlsx). Сформулюйте, для розв’язування яких задач було створено розміщені у книзі електронні таблиці. Побудуйте в зошиті математичні моделі цих задач:

а) які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені;

б) які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені;

в) за якими формулами здійснюються обчислення?

9*. Створіть електронну таблицю про океани Землі за наведеним зразком. Знайдіть в Інтернеті потрібні дані та заповніть ними таблицю. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.9.xlsx. Використовуючи відомості в Рядку стану, визначте та запишіть у зошит сумарну площу поверхні океанів та їх середню глибину. Побудуйте в зошиті математичну модель цієї задачі.

10*. Створіть таблицю про п’ять країн Європи за наведеним зразком (мал. 3.22). Знайдіть в Інтернеті потрібні дані та заповніть ними таблицю. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.10.xlsx. Використовуючи відомості в Рядку стану, визначте та запишіть у зошит сумарну площу зазначених країн і загальну кількість населення цих країн. Побудуйте в зошиті математичну модель цієї задачі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

«Уведення та редагування даних у середовищі табличного процесора»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть табличний процесор Excel.

2. Створіть на Аркуші електронну таблицю за зразком (мал. 3.23). Дані у стовпці А, С та F уведіть автозаповненням.

3. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем практична 4-1 .xlsx.

4. Уставте в таблицю рядок 3 та уведіть у клітинки дані про себе.

5. Додайте в таблицю останній рядок з назвою Підсумки, яку впишіть у клітинку В8.

6. Уставте додатковий стовпець Школа після стовпця Учень і введіть дані у клітинки стовпця на власний розсуд.

7. Розмістіть стовпець Дата народження після стовпця Клас.

8. Виділіть відповідні діапазони та визначте в Рядку стану середнє значення чисел у стовпці Зріст і суму чисел у стовпці Маса та запишіть їх у клітинки F8 і G8.

9. Перейменуйте Аркуші на Пракгична4.

10. Видаліть з електронної книги Аркуш2 та АркушЗ.

11. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем практична 4-2.xlsx.

12. Відкрийте вказаний учителем/учитепькою файл (наприклад, Розділ Зїпрактич-на 4.xlsx), ознайомтеся зі змістом наведеної електронної таблиці.

13. Сформулюйте, для розв’язування якої задачі було створено цю електронну таблицю. Побудуйте і запишіть у зошит математичну модель цієї задачі:

а) які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені;

б) які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені;

в) за якими формулами здійснюються обчислення?

14. Закрийте табличний процесор Excel.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Ривкінд 2020

 Попередня сторінка:  3.1. Електронні таблиці. Табличний проц...
Наступна сторінка:   3.3. Виконання обчислень у табличному п...^