Інформація про новину
  • Переглядів: 11159
  • Дата: 20-09-2020, 11:00
20-09-2020, 11:00

7. Мова програмування. Середовище програмування

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  6. Інтернет речей
Наступна сторінка:   8. Величини. Змінні. Вказівка присвоюва...

Ви дізнаєтесь:

  • що таке мова програмування;
  • яке середовище використовують для створення програм;
  • чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор;
  • яку програмі мовою Python використовують команду виведення.

1. Що таке мова програмування?

Ви вже знаєте, що алгоритми для виконавців описують різними способами та використовують різні форми їх подання. Якщо алгоритм створюють для виконавця людини, то, як правило, його подають словесно або графічно. Графічний спосіб подання алгоритмів передбачає також використання спеціальних графічних позначок — блок-схем (мал. 7.1).

Ви вже використовували середовища для складання та виконання алгоритмів, наприклад Скретч, у яких алгоритм будували за допомогою інших блоків-команд. Для опису алгоритмів, що виконуються за допомогою комп’ютера, використовують спеціальну мову — мову програмування.

Алгоритм, записаний мовою програмування, називають програмою.

Мова програмування — це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп’ютера.

Мова програмування, як і будь-яка інша мова, має такі складові:

• набір символів, з яких утворюють слова та речення цієї мови, — алфавіт;

• сукупність спеціальних слів, які мають однозначне пояснення та застосування, — словник;

• систему правил складання базових конструкцій мови — синтаксис;

• правила семантики, що пояснюють, яке смислове значення має опис кожної з вказівок програми та які дії повинен виконати комп’ютер під час виконання кожної з таких вказівок.

Наприклад, щоб отримати повідомлення

яке ви ство

рювали в навчальному середовищі Скретч за допомогою команди

мовою програмування Python потрібно ввести

команду:

До алфавіту цієї мови належать латинські літери та спеціальні символи для запису команд, цифри — для числових даних, українські літери — для коментарів і текстових даних. Слово print належить до словника мови й задає команду Друкувати. Щоб надрукувати потрібний текст, його записують у дужках між символами « ' » — такі правила синтаксису.

Щоб команди програми могли виконуватися за допомогою комп’ютера, слід дотримуватись усіх правил обраної мови програмування. Якщо при складанні програми використати символи, які не входять до алфавіту обраної мови програмування, неправильно написати спеціальні слова чи скласти із цих слів структуру алгоритму, не дотримуючись прийнятих правил, це буде сприйнято як помилку, і програма не виконається.

Вправа 1. Ознайомлення з мовами програмування. Завдання. Реалізуйте в навчальному середовищі створення програм Блоклі (

https://blockly-demo.appspot

. com/static/demos/index.html) алгоритм, за яким у вікні повідомлення з’явиться текст Я вивчаю мови програмування.

1. Відкрийте вікно браузера. Введіть у поле адреси

https://blockly-demo

. appspot. com/static/demos/index. html.

2. На головній сторінці Блоклі оберіть середовище Code Editor (мал. 7.2).

3. У списку обрання мови середовища

розташо

ваному у верхньому правому куті вебсторінки, оберіть українську мову.

4. Складіть програму з блоків групи Текст (мал. 7.3), так само, як ви робили це в середовищі Скретч.

5. Запустіть програму на виконання, натиснувши в правому верхньому куті середовища кнопку

Перевірте, чи відображено у вікні повідомлення текст Я вивчаю мови програмування.

6. Перейдіть на сторінку кожної із запропонованих мов програмування (мал. 7.4).

7. Ознайомтесь із текстом програми на кожній з мов програмування. Визначте, яка команда відповідає використаним блокам (мал. 7.3).

8. Закрийте вікно браузера.

2. Яке середовище використовують для створення програм?

Для створення, редагування та налагодження програм, описаних мовою програмування, використовують середовище програмування.

Для мови Python, як і для інших мов програмування, розроблено багато середовищ програмування. Розглянемо одне з них.

Середовище Thonny можна завантажити для роботи на персональному комп’ютері з офіційного сайта (

https://thonny.org/

), обравши інсталяційний пакет для відповідної операційної системи (мал. 7.5).

Після відкриття файла інсталяції потрібно виконати прості кроки для встановлення програми.

Вікно середовища має вигляд (мал. 7.6).

Вправа 2. Створення першої програми.

Завдання. Створіть програму мовою програмування Python для виведення в полі виконання програми повідомлення Я вивчаю мову програмування.

1. Завантажте середовище Thonny одним з відомих способів запуску програми.

2. У редакторі програмного коду введіть текст програми (мал. 7.7).

3. У меню Файл оберіть команду Зберегти як і збережіть у власній папці з іменем Перша програма (мал. 7.8). Зверніть увагу на тип файла при його збереженні.

4. Запустіть програму на виконання. Для цього в меню Виконати оберіть вказівку Запустити поточний скрипт.

5. Перевірте, чи отримали ви подібне повідомлення (мал. 7.9).

6. Очистіть поле виконання програми. Для цього скористайтесь вказівкою з меню Правка — Очистити оболонку або комбінацію клавіш Ctrl+I.

7. Закрийте вікно середовища.

Вправа 3. Використання команди Налагодити поточний скрипт.

Завдання. Відкрийте програму Перша програма. Використайте комбінацію клавіш Ctrl+F5. Зробіть висновок про використання відповідної

команди.

1. У своїй папці відкрийте програму Перша програма.ру. Перевірте, чи відкривається одразу середовище Thonny.

2. Використайте комбінацію клавіш Ctrl+F5, яка відповідає команді Налагодити поточний скрипт із меню Виконати.

3. Перевірте, чи отримали ви результат, подібний до малюнка 7.9. На якому рядку програми припинилось її виконання? Як це відображено в редакторі програмного коду?

4. На панелі інструментів натисніть

або клавішу F8. Перевірте,

чи буде продовжено виконання програми.

5. Порівняйте результат у полі виконання програми з результатом малюнка 7.9. Зробіть висновок про призначення команд Run

та Debug.

6. Закрийте вікно середовища.

3. Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор?

У середовищі Thonny можна знаходити значення виразів безпосередньо в полі виконання програми. Наприклад, як на малюнку 7.10.

Операція віднімання позначається множення — *, ділення — /, піднесення до степеня — **.

Для того щоб добути квадратний корінь із числа х, використовують оператор х* * 0.5, а корінь п-то степеня — х* * (1 / п) .

На відміну від звичайного калькулятора, у середовищі Thonny можна використати спеціальний оператор ділення за модулем (%), який обчислює остачу від ділення, та операцію цілочисельного ділення //:

У складених математичних виразах використовують порядок виконання дій за вказаними пріоритетами:

1) дужки ();

2) піднесення до степеня **;

3) множення *, ділення /, остача від ділення %, цілочисельне ділення//;

4) додавання +, віднімання

4. Як у програмі мовою Python використовують команду виведення?

Ви вже знаєте, що для виведення результату виконання програми застосовують команду print (). Приклади її застосування та отримані результати описано в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

У команді print () іменований параметр sep (від анг. separator — роздільник) у передостанньому рядку таблиці використовує порожній рядок (дві одинарні лапки ' ' підряд) як роздільник. Як параметр sep можна використовувати будь-який рядок, у тому числі такий, що складається з декількох символів. Якщо нам потрібно зробити кілька різних роздільників для різних частин рядків, то не залишається іншого вибору, окрім як використовувати кілька команд print () поспіль, як, наприклад, в останньому рядку таблиці. Зверніть увагу, що в першій команді використано ще один іменований параметр end. Оскільки після кожної команди print () наступне виведення здійснюється з нового рядка, то параметр end=' ' дає змогу «склеїти» два виведення.

1. Які є способи подання алгоритмів?

2. Що таке мова програмування? Чим вона відрізняється від мови людського спілкування?

3. У чому особливість установлення середовища програмування Thonny на персональний комп’ютер?

4. Як вивести повідомлення в поле виконання програми?

5. Які правила запису команди print () мовою програмування Python?

6. Які є режими запуску програми на виконання в середовищі програмування Thonny? Коли варто використовувати кожен з них?

7. Як виконують арифметичні операції в середовищі Thonny? Чим вони різняться від звичайних математичних обчислень?

8. Обговоріть, що спільного та які відмінності в навчальних середовищах програмування Скретч і Блоклі. Результат обговорення подайте діаграмою Венна.

9. Обговоріть, що спільного та які відмінності в середовищі Thonny та онлайновому середовищі Pynative (

https://cutt.ly/mu5dKzP

).

Поясніть одне одному, як працювати в середовищі Pynative. Висловте припущення, коли вам може знадобитися це середовище.

10. Обговоріть, чому варто вивчати мову програмування Python. Скористайтесь інфографікою

https://cutt

. Іу/ТrINsx 1.

11. У середовищі Блокпі створіть програму, яка у вікні повідомлення тричі виводитиме на екран деякий текст. Обговоріть, які із запропонованих блоків (мал. 7.11) можна для цього використати.

Яким командам у середовищі Скрєтч відповідають обрані блоки? Визначте, як команди повторення та друку реалізовуються в різних мовах програмування.

12. Складіть програму мовою Python, за допомогою якої в полі виконання програми отримують результат (мал. 7. 12).

13-У середовищі, яке підтримує мову Python, знайдіть значення виразів:

1)125:25 + 10; 2)2*3*4*5:6; 3)765:9 + 48*4-121.

Отримані результати запишіть у полі виконання програми поряд з виразом, що обчислюється.

14. Складіть програму мовою Python, за допомогою якої в полі виконання програми отримують:

1) у трьох рядках — повідомлення про число, місяць і рікїї виконання;

2) тричі слово Успіх!

Розгляньте схему та складіть розповідь, як пов’язані її складові.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Морзе

 
Попередня сторінка:  6. Інтернет речей
Наступна сторінка:   8. Величини. Змінні. Вказівка присвоюва...^