Інформація про новину
  • Переглядів: 960
  • Дата: 20-09-2020, 21:57
20-09-2020, 21:57

13. Електронні таблиці та їхні об’єкти

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Реалізація алгоритмів повторення м...
Наступна сторінка:   14. Редагування електронних таблиць

Ви дізнаєтесь:

  • які програми використовують для опрацювання даних в електронних таблицях;
  • з якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора;
  • як переміщуватись по електронній таблиці; що відбувається при введенні нових даних до клітинки.

1. Які програми використовують для опрацювання даних в електронних таблицях?

Для опрацювання числових даних використовують табличні процесори. Ними користуються представники багатьох професій, наприклад, продавці в магазинах, бухгалтери, банкіри тощо.

За допомогою табличних процесорів можна швидко опрацювати дані, подані за допомогою електронних таблиць.

Електронна таблиця (англ, spreadsheet) — це комп’ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись текстові, числові дані та формули, за допомогою яких виконуються розрахунки. Електронна таблиця може містити також зображення та інші мультимедійні об’єкти.

Особливістю електронних таблиць є автоматизація обчислень: при зміні даних, що містяться в ній, автоматично оновлюються і результати, які одержуються за відповідними формулами, що використовують ці дані. Крім того, в електронних таблицях можна швидко знаходити необхідні дані за заданими критеріями, будувати діаграми для наочного подання даних тощо.

Для розв’язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблено спеціальні пакети програм, що називають табличними процесорами.

Для роботи з електронними таблицями існують різні табличні процесори: Lotus 1-2-3, Multiplan, QuattroPro, LibreOffice Calc, Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc та інші. Кожна програма має подібні функції та відповідний значок (мал. 13.1).

Далі будемо розглядати приклади опрацювання даних у середовищі двох програм: Microsoft Excel і LibreOffice Calc, які часто використовують на практиці.

Файли, створені за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, мають розширення xls, xlsx, a LibreOffice Calc — розширення ods.

Запустити табличний процесор можна різними способами:

• обрати у списку програм Головного меню',

за допомогою ярлика на Робочому столі

відкривши документ, що має один зі значків:

Електронні таблиці зберігаються у файлах, створених у середовищі табличного процесора. З ними можна виконувати такі само дії, як і при опрацюванні документів у середовищі інших програм, що належать до відповідного пакета. Спільним є створення, відкриття, збереження документа та деякі інші дії, що виконуються за допомогою вказівок з меню вкладки Файл пакета Microsoft Office (мал. 13.2, а) або меню Файл пакета LibreOffice (мал. 13.2, б).

Вікно табличного процесора має елементи, схожі з елементами вікна редактора презентацій і текстового процесора. Але має і особливі елементи: робоче поле вікна табличного процесора (мал. 13.3, а і б) містить у верхній частині заголовки стовпців, які позначаються латинськими літерами А, В, С..., і ліворуч — заголовки рядків, що позначаються цифрами 1,2, 3...

2. З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора?

Електронна таблиця може складатись із декількох аркушів, кожний з яких поділений на рядки та стовпці.

На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 і стовпця А, має адресуАІ.

Деякі об’єкти в різних табличних процесорах можуть бути подані синонімами. Наприклад, у табличному процесорі Microsoft Excel вам трапляються назви клітинка та стовпець, а в LibreOffice Calc — відповідно комірка та стовпчик. Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається книгою.

При роботі з електронною таблицею одна з клітинок є виділеною. Навколо виділеної клітинки з’являється рамка, яка відрізняється від обрамлення клітинки. Щоб виділити потрібну клітинку, досить клацнути на ній лівою кнопкою миші. Адреса виділеної клітинки відображається в полі імені (мал. 13.3, а і б).

На кожному аркуші електронної таблиці, крім даних, розміщених у клітинках, можуть розміщуватись діаграми, зображення або інші об’єкти (мал. 13.3, а).

Кожний об’єкт електронної таблиці має ім’я та набір властивостей. Визначення і зміна значень властивостей у табличному процесорі

відбувається так само, яків середовищі інших програм з відповідного пакета: Microsoft Office або LibreOffice. Наприклад, для визначення чи зміни значень властивостей об’єктів можна використовувати вказівки контекстного меню.

3. Як переміщуватись по електронній таблиці?

Для переміщення в межах електронної таблиці можна використовувати клавіші управління курсором чи виділяти потрібну клітинку клацанням миші.

Якщо в робочому полі вікна табличного процесора не відображається потрібна клітинка чи інший об’єкт, переглянути їх можна за допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування (мал. 13.3, а і б).

У нижній частині робочого поля розміщені вкладки з назвами аркушів, за допомогою яких можна переходити від одного аркуша

до іншого, та кнопки

за допомогою яких можна відображати вкладки аркушів, якщо не всі вони можуть розміститись у відведеній області для відображення на екрані.

4. Що відбувається при введенні нових даних до клітинки?

Внесення змін до клітинок з даними може спричинити зміни в інших об’єктах, наприклад, зміни в діаграмах або клітинках, що містять формули.

Для зміни вмісту виділеної клітинки можна видалити дані, що містяться у клітинці, та ввести з клавіатури нові. Для завершення введення даних у клітинку треба натиснути клавішу Enter або одну з клавіш зі стрілками. При цьому виділеною стане одна із сусідніх клітинок. Для введення тексту можна використовувати як символи латинського алфавіту, так і символи кирилиці. Якщо дані, які вводяться в клітинку, складаються лише із цифр, вони розглядаються як число.

Табличний процесор завершить введення текстових записів у стовпці даних, якщо введені перші букви збігаються з наявним записом у цьому стовпці, при цьому можна скористатись автозавершенням введення тексту — натиснути клавішу Enter. Якщо збіг у подальшому не передбачений, то можна продовжувати введення потрібного тексту (мал. 13.4)

Вправа 1. Продаж техніки.

Завдання. Визначте призначення інструментів, розміщених на різних вкладках вікна табличного процесора та на рядку стану, інструментів навігації та панелі швидкого доступу при роботі з файлом Продаж.х/sx (Продаж, ods), що зберігається в папці Електронні таблиці. Дослідіть вміст контекстних меню таких об’єктів електронної таблиці: клітинки, стовпця, рядка, аркуша, діаграми.

1. Відкрийте файл Продаж.хізх (Продаж.обэ) (мал. 13.3, а) у папці Електронні таблиці на Робочому столі.

2. Знайдіть на екрані елементи вікна табличного процесора, спільні для програм пакета Microsoft Office (LibreOffice): вкладку Файл (меню Файл), панель швидкого доступу, заголовок програми, кнопки управління вікном, вкладки або панель для розміщення груп інструментів, робочу область програми, рядок стану, смуги прокручування.

3. Знайдіть на екрані елементи вікна табличного процесора: заголовки рядків і стовпців, поле імені.

4. Визначте, які дії можуть виконуватись із клітинкою, стовпцем, рядком, аркушем, діаграмою. Для цього викличте контекстне меню клітинки А1, заголовка стовпця А, заголовка рядка 1.

5. Викличте контекстне меню вкладки з назвою одного з аркушів, наприклад, Телефони або Діаграми.

Дізнайтеся, чи є спільні групи вказівок для кожного з них. Кожна нова книга Microsoft Excel за замовчуванням містить три аркуші з іменами Аркуші, Аркуш2 і АркушЗ, а в LibreOffice Calc — Аркуші (мал. 13.3, б).

Надання аркушу більш змістовного імені, як і надання імен файлів, допомагає описати вміст кожного з аркушів (мал. 13.3, а).

6. Виділіть клітинку В4 і замість значення 54,2 введіть із клавіатури значення 65. Зверніть увагу, як змінився вигляд діаграми.

7. Визначте, чи працювали нещодавно з електронними таблицями на вашому комп’ютері, якщо так — то з якими? Для цього скористайтесь переліком документів, що розміщені в меню вкладки Файл/ Останні (Microsoft Office) або в меню Файл/Попередні документи (LibreOffice).

8. Закрийте документ, не зберігаючи змін.

Вправа 2. Шкільне приладдя.

Завдання. Визначте вартість покупки шкільного приладдя, вносячи зміни в їхню кількість. Сформуйте таку покупку приладдя, вартість якої менша від вартості шкільного рюкзака.

1. Створіть папку Таблиці у своїй структурі папок.

2. Відкрийте файл Приладдя.хізх (Приладдя.ods) у папці Електронні таблиці на Робочому столі (мал. 13.5).

3. Визначте адреси клітинок, у яких міститься текст, число. Для цього виділіть клітинку та перегляньте в полі імені її адресу. Наприклад, у клітинці С6 міститься число, а в А6 — текст.

4. Переконайтеся, що при виділенні зображення в полі імені відображається ім’я Рисунок 1.

5. Виділіть клітинку С6 і замість значення 7 введіть із клавіатури значення 10. Зверніть увагу, як змінився вміст клітинок D6 і D10.

6. Подумайте, яке приладдя вам потрібне для навчання і в якій кількості. Змінюйте значення клітинок стовпця С таблиці Шкільне приладдя так, щоб загальна сума покупки була меншою від вартості рюкзака. Для цього порівнюйте вміст клітинок D10 і D12.

7. Результати роботи збережіть з тим само іменем у папці Таблиці своєї структури папок.

Вправа 3. Довідкова система.

Завдання. За допомогою довідки операційної системи з’ясуйте, як знаходити на комп’ютері файли з електронними таблицями. Знайдіть на комп’ютері, за яким працюєте, такі файли. Порівняйте свої результати з результатами, одержаними однокласниками й однокласницями.

1. Поясніть, що таке електронна таблиця. Чим електронні таблиці відрізняються віддрукованих, наприклад, табеля успішності?

2. Представники яких професій найчастіше використовують табличний процесор?

3. Які елементи містить вікно табличного процесора Microsoft Excel (LibreOffice Calc)?

4. З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора?

5. Як у середовищі табличного процесора можна виділити клітинку та внести зміни до її вмісту?

6. Як переміщуватись по електронній таблиці?

7. Проаналізуйте інтерфейс табличного процесора Microsoft Excel (LibreOffice Calc). Що є спільного з інтерфейсами текстового процесора та редактора презентацій? Чим вони відрізняються? Назвіть по три спільні риси та три відмінності. По черзі називайте й демонструйте спільні елементи вікон цих програм.

8. Складіть і запропонуйте одне одному запитання, відповідями на які були б слова: електронна таблиця, табличний процесор, клітинка, рядок, стовпець, аркуш, поле імені.

9. Розгляньте вікно веб-програми Google Таблиці (мал. 13.6). Обговоріть у парі спільні та відмінні об’єкти вікна табличного процесора та розглядуваного вікна. Передбачте, які дії можна виконувати із допомогою програми Google Таблиці.

10. Визначте, які завдання можна розв’язувати за допомогою табличного процесора. Обговоріть у парі потребу у вивченні особливостей роботи з табличним процесором для майбутньої професії.

11. Сплануйте і створіть презентацію про розробників першого табличного процесора, його об’єкти й особливості роботи. Знайдіть в інтернеті потрібні відомості.

12. Розподіліть вказані дії у групи:

• виділити клітинку D5;

• перейти до аркуша з іменем Аркуш2\

• клацнути на клітинці D5;

• із клавіатури ввести значення 40;

• клацнути мишею на вкладці Аркуш2\

• клацнути мишею на перетині стовпця D і рядка 5.

Придумайте назву для кожної групи.

13. Укажіть, люди яких професій могли б застосовувати електронну таблицю, подану на малюнку 13.7.

Розгляньте схему та поясніть зв’язок між вказаними поняттями.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Морзе

 Попередня сторінка:  12. Реалізація алгоритмів повторення м...
Наступна сторінка:   14. Редагування електронних таблиць^