Інформація про новину
  • Переглядів: 622
  • Дата: 20-09-2020, 21:59
20-09-2020, 21:59

14. Редагування електронних таблиць

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13. Електронні таблиці та їхні об’єкти
Наступна сторінка:   15. Формати даних та форматування табли...

Ви дізнаєтесь:

  • як працювати з електронною таблицею; як застосовувати засіб автозаповнення для введення даних;
  • як копіювати та переміщувати клітинки й діапазони клітинок;
  • які особливості редагування структури таблиці.

1. Як працювати з електронною таблицею?

У табличному процесорі, як і в текстовому, можна створювати новий файл або опрацьовувати створений раніше.

Щоб створити новий файл чи відкрити вже існуючий, використовують вказівки з меню вкладки Файл табличного процесора Microsoft Excel або меню Файл LibreOffice Calc.

При створенні нової таблиці доцільно дотримуватися таких рекомендацій (мал. 14.1):

1) заповнення даних починати з лівого верхнього кута — із клітинки А1;

2) заголовок таблиці вводити в першу зліва клітинку рядка, розташованого над таблицею даних;

3) відводити перший лівий стовпець для заголовків рядків, а рядок після заголовка таблиці — для заголовків стовпців.

До клітинок таблиці можна вводити дані різного типу: числа, текст, дати тощо. При цьому автоматично числа вирівнюються за правою межею клітинки, текст — за лівою (мал. 14.1). Іноді потрібно, щоб вміст клітинки, який складається лише із цифр, сприймався як текст, а не як число. Наприклад, поштовий індекс 01054 у форматі числа буде перетворений на 1054. У такому разі перед введенням необхідних символів вводять знак апосторфа «’». У клітинці він не відображатиметься, а вміст клітинки буде вирівнюватися за лівою межею — як текст.

При опрацюванні даних таблиці може виникнути потреба в її редагуванні. Редагування таблиці передбачає внесення змін до вмісту клітинок і структури таблиці (мал. 14.2).

Редагування електронної таблиці — внесення змін до вмісту та структури таблиці: заміна, видалення, переміщення, копіювання, вставлення даних, рядків і стовпців, а також внесення змін до інших об’єктів.

Можна вносити зміни як до окремих клітинок, так і до діапазону клітинок. Для цього має бути виділеним діапазон клітинок.

Діапазон клітинок — деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці.

Виділити прямокутний діапазон клітинок можна протягуванням при натисненій лівій кнопці миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної. Щоб записати такий діапазон, треба вказати адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються двокрапкою, наприклад, В2:Е2 або А2:Е7. Щоб виділити несуміжні

клітинки, виділяють декілька прямокутних діапазонів чи клітинок, утримуючи при цьому клавішу Ctrl. У записі такого діапазону всі не-суміжні діапазони відділяють між собою знаком «;».

При виділенні більш ніж однієї клітинки в табличному процесорі усі клітинки, крім першої, будуть відображені деяким кольором, наприклад блакитним (мал. 14.3).

Щоб зняти виділення з діапазону клітинок, треба клацнути мишею на будь-якій клітинці, що перебуває за межами цього діапазону.

2. Як застосовувати засіб автозаповнення для введення даних?

Якщо потрібно ввести дані, що послідовно змінюються, або створити список (порядкові числа, дні тижня, місяці року), то можна скористатися засобом автозаповнення. Для цього потрібно:

1) ввести одне або два перші значення;

2) виділити клітинку або діапазон клітинок (мал. 14.4);

3) навести вказівник миші на маркер автозаповнення — чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок;

5) виконати протягування мишею на потрібний для заповнення даними діапазон клітинок. Протягування можна здійснювати як уздовж рядків, так і стовпців таблиці.

Наприклад, якщо потрібно продублювати дані (Труд, навч.), слід виділити клітинку D7 та виконати протягування за маркер автоза-повнення; для введення назв днів тижня достатньо ввести до однієї з клітинок понеділок (або будь-який інший день) і використати авто-заповнення; автоматизувати введення порядкових номерів можна, якщо ввести два перші значення, виділити відповідні дві клітинки та використати засіб автозаповнення (мал. 14.4).

3. Як копіювати та переміщувати клітинки й діапазони клітинок?

Для копіювання чи переміщення даних можна скористатися вказівками Вирізати, Копіювати, Вставити контекстного меню виділеної клітинки чи діапазону клітинок (мал. 14.5, а і б). Після копіювання виділена клітинка чи діапазон обрамлюється блимаючою рамкою

, яка після вставлення зникає.

У середовищі табличного процесора Microsoft Excel можна також скористатись інструментами з групи Буфер обміну вкладки Основне чи застосовувати прийоми для копіювання та переміщення введених даних за допомогою миші. Для переміщення виділеної клітинки або діапазону за допомогою миші слід навести вказівник миші

на межу виділення, і коли вказівник миші набуде вигляду

виконати перетягування в інше місце таблиці. Копіювання за допомогою миші виконується аналогічно, але при натисненій клавіші Ctrl, при

цьому вказівник миші набуває вигляду

Для одержання відомостей про виконання цих дій слід скористатись довідкою, яку можна викликати, натиснувши клавішу F1.

4. Які особливості редагування структури таблиці?

Редагування структури таблиці передбачає зміну кількості її стовпців або/та рядків і видалення чи додавання окремих клітинок таблиці.

Якщо потрібно вставити кілька рядків чи стовпців, треба виділити стільки рядків або стовпців, скільки треба додати, та вибрати вказівку контекстного меню Додати клітинки або вибрати інструмент Вставити з групи Клітинки вкладки Основне (мал. 14.6).

Також можна додавати або видаляти окремі клітинки чи діапазони клітинок. У цьому разі існуючі дані можуть зміщуватись в одному з напрямків, запропонованих у відповідному діалоговому вікні Встав-лення (мал. 14.7).

Для видалення рядків або стовпців слід скористатися вказівкою Видалити.

Аналогічні дії з клітинками чи їх діапазонами виконують у табличному процесорі LibreOffice Calc за допомогою вказівок меню Аркуш (мал. 14.8) або вікна Вставити комірки (мал. 14.9).

Вправа 1. Путівки.

Завдання. Введіть за зразком текстові та числові дані до таблиці Путівки.xlsx (Путівки, ods), що зберігається в папці Електронні таблиці, для обліку кількості путівок, проданих туристичною фірмою. Деякі числові дані слід копіювати з відповідних аркушів таблиці.

1. Відкрийте файл Пугівки.х/sx (Путівки.ods), що зберігається в папці Електронні таблиці.

2. Перейдіть на аркуш Путівки. Для цього клацніть мишею на вкладці з відповідною назвою аркуша.

3. У клітинку А4 введіть текст Україна та натисніть клавішу зі стрілкою вниз. У клітинки А5 і А6 введіть той само текст, для цього скористайтесь можливістю автоматичної підстановки — після введення літери У буде запропоновано підставити слово Україна. При цьому досить натиснути клавішу Enter або клавішу зі стрілкою вниз.

4. Аналогічно в клітинки А7 і А8 введіть Єгипет, у клітинки А9 і А10 — слово Туреччина (мал. 14.10).

5. До клітинки СЗ введіть слово квітень. Скористайтеся засобом авто-заповнення та виконайте протягування мишею до клітинки ЕЗ, щоб заповнити діапазон СЗ.ЕЗ назвами місяців.

6. У діапазон клітинок С4.С10 введіть послідовно числа: 12,10,3,128, 135, 57, 62 (мал. 14.11).

7. Перейдіть на аркуш Травень. Виділіть діапазон клітинок С4.С10 і

скопіюйте у буфер обміну за допомогою кнопки

Копіювати

з групи інструментів вкладки Основне {Microsoft Excel) чи кнопки

Копіювати з панелі інструментів Стандартна {LibreOffice Calc). Перейдіть на аркуш Путівки. Виділіть клітинку D4. Натисніть кнопку

(у Microsoft Excel) чи

(у LibreOffice Calc). Аналогіч

но скопіюйте дані з діапазону клітинок С4.С10 аркуша Червень на аркуш Путівки, починаючи з клітинки Е4.

8. Збережіть результати роботи у файлі з тим само іменем у папці Таблиці своєї структури папок за допомогою вказівки

з меню вкладки Файл (у Microsoft Excel) чи

з меню Файл (у LibreOffice Calc).

Вправа 2. Продаж путівок.

Завдання. Внесіть до таблиці про продаж туристичних путівок, що зберігається у файлі Путівки.хізх {Путівки.ods), зміни щодо продажу путівок у квітні місяці: до Хургади — на 125, до Анталії — на 67, до Херсона — на 23.

1. Відкрийте файл Путівки.xlsx {Путівки.ods).

2. Виділіть клітинку С7, де міститься значення 128, та клацніть лівою кнопкою миші в рядку формул

таким

чином, щоб курсор введення був розташований після останньої цифри. Натисніть клавішу Backspace, введіть число 5 і натисніть

кнопку Ввід

у Microsoft Excel) чи Прийняти

(у LibreOffice

Calc). Вміст клітинки С7зміниться на 125.

3. Двічі клацніть лівою кнопкою миші на клітинці С9, що містить значення 57. За допомогою миші або клавіш зі стрілками встановіть курсор введення перед першою цифрою числа. Натисніть клавішу Delete, введіть число 6 і натисніть клавішу Enter. Вміст клітинки С9 зміниться на 67.

4. Виділіть клітинку С5, де міститься значення 10, та введіть нове значення 23.

5. Клацніть правою кнопкою миші на заголовку стовпця А та виберіть вказівку Додати клітинки. Усі дані таблиці будуть переміщені на один стовпець праворуч, у стовпці А буде розміщено новий порожній стовпець.

6. У клітинку АЗ введіть текст №.

7. У клітинку А4 введіть 1, в А5 — 2. За допомогою засобу автозапов-нення введіть нумерацію назв країн.

8. Збережіть внесені зміни у файлі з тим само іменем.

Вправа 3. Пристрої.

Завдання. Відредагуйте за зразком дані таблиці Пристрої.хізх (При-

crpoLods), що зберігається в папці Електронні таблиці, для визначення кількості й типів пристроїв, якими користуються учні вашого класу,

та порівняння з даними по Україні.

1. Відкрийте файл Пристрої-xlsx {Пристрої.oofs), що зберігається в папці Електронні таблиці (мал. 14.12).

2. Виділіть клітинку А7 і з клавіатури введіть текст Пристрої, якими користуються учні класу. Цей текст — назва таблиці, що розміщується в діапазоні клітинокД8:В72 (мал. 14.12).

3. Клацніть мишею на рядку з номером 7 і за допомогою контекстного меню додайте один рядок для встановлення відступу між таблицями даних.

4. За допомогою протягування миші виділіть діапазон клітинок А2.А6 і скопіюйте дані до буфера обміну.

5. Виділіть клітинку А9 і за допомогою контекстного меню вставте дані з буфера обміну.

6. Проведіть опитування учнів класу та визначте, якою технікою вони користуються. Дані опитування — кількість пристроїв кожного із вказаних типів — введіть у клітинки діапазону В10.В13. Перегляньте, як змінились дані у клітинках діапазону СЗ.С6 і на діаграмі.

7. Збережіть внесені зміни у файлі з тим само іменем у папці Таблиці своєї структури папок.

Вправа 4. Параметри вставлення.

Завдання. Копіюючи вміст клітинок за допомогою буфера обміну, можна в контекстному меню використовувати додаткові параметри вставлення (мал. 14.13, а і б). Дослідіть, як змінюються дані при використанні різних параметрів для копіювання клітинок, що містять текст, числа та формули. Поекспериментуйте з копіюванням даних у файлі Приладдя.xlsx {Приладдя.ods), що зберігається в папці Електронні таблиці. Для цього скопіюйте дані з клітинки, яка містить формулу, використовуючи різні способи вставлення — як число та як формули. За результатами зробіть висновки.

1. Дані якого типу можна вводити до клітинок електронної таблиці?

2. Як виділити діапазон клітинок у середовищі табличного процесора?

3. Для чого використовують засіб автозаповнення? Наведіть приклади завдань.

4. Які операції редагування можна виконувати в середовищі табличного процесора?

5. Як переміщувати та копіювати дані в середовищі табличного процесора? Які є способи виконання цих дій?

6. Які дії можна виконувати з аркушами робочої книги?

7. Висловте припущення, у яких випадках може виникнути потреба внесення змін до електронної таблиці. Яких саме змін? Назвіть дві причини. Обговоріть у парі.

8. Обговоріть, як можна використовувати табличний процесор під час навчання. Наведіть приклади таблиць, які використовують при навчанні історії, географії чи інших предметів. Які переваги створення та використання таких таблиць у середовищі табличного процесора?

9. Порівняйте способи редагування таблиць у табличному й текстовому процесорах. Визначте спільне та відмінності. Зробіть висновок, у якому процесорі зручніше редагувати таблиці.

10. У папці Таблиці своєї структури папок створіть таблицю Наш icnac.xlsx (Наш wiac.ods), що містить відомості про учнів класу. У подальшому ви зможете доповнювати дані таблиці, проводити розрахунки та будувати діаграми. Приклад таблиці показано на малюнку 14.14. Але самостійно можна змінити структуру

таблиці — додати стовпці, змінити заголовки тощо. Головне — спланувати, які дані про учнів класу можна подати у вигляді електронної таблиці та якїх використовувати.

11. Перегляньте таблиці, які ви створюєте й заповнюєте під час виконання завдань з фізики, математики тощо. Визначте три спільні ознаки та дві відмінності між електронними таблицями й друкованими. Як приклад, розгляньте правила переведення довжини з одних одиниць вимірювання в інші (мал. 14.15) і таблицю у файлі Довжини.х/sx (Довжини.ods) — як на малюнку 14.16.

Запишіть висновок щодо переваг використання електронних таблиць.

12. У папці Таблиці своєї структури папок створіть таблицю Курс валют.xlsx (Курс валют.ods), що містить відомості про курси валют. Структуру таблиці розробіть самостійно. Потрібні дані можна знайти, наприклад, на офіційному сайті Національного банку України або визначити, який курс установив той чи інший банк (

http://kurs

. com. ua/ua).

Опишіть алгоритми редагування електронної таблиці для користувача, який уперше виконує дані операції. У чому будуть їх особливості?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Морзе

 Попередня сторінка:  13. Електронні таблиці та їхні об’єкти
Наступна сторінка:   15. Формати даних та форматування табли...^