Інформація про новину
  • Переглядів: 1257
  • Дата: 20-09-2020, 22:02
20-09-2020, 22:02

15. Формати даних та форматування таблиць

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  14. Редагування електронних таблиць
Наступна сторінка:   16. Адресація. Формули. Обчислення в еле...

Ви дізнаєтесь:

  • як встановлювати формати подання даних у клітинках;
  • як змінити форматування таблиці; як відобразити вміст клітинки повністю на екрані.

1. Як встановлювати формати подання даних у клітинках?

У клітинки таблиці можна вводити різні дані. Вигляд даних в електронній таблиці визначається їхнім форматом (мал. 15.1).

Формат даних визначає дії, які можна виконувати з ними.

Формат даних визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їхнього відображення у клітинці.

За замовчуванням у Microsoft Excel формат даних клітинки визначається як Загальний, що передбачає відображення числових і текстових даних без спеціального форматування. У Microsoft Excel для зміни формату можна скористатись інструментами групи Число вкладки Основне. Зокрема, зі списку числових форматів (мал. 15.2) обрати потрібний.

Змінити формати даних можна також у вікні Формат клітинок. Для цього слід виділити клітинку чи діапазон та вибрати вказівку

у контекстному меню. Далі на вкладці Число

вікна Формат клітинок (мал. 15.2), що відкривається, обрати відповідний формат.

За замовчуванням, у LibreOffice Calc формат даних клітинки визначається як Числовий стандарт.

У LibreOffice Calc формат даних установлюють у вкладці Числа вікна Формат комірок, яке викликається вказівкою меню Формат/Комірки (мал. 15.3).

Мал. 15.3

2. Як змінити форматування таблиці?

Для зовнішнього оформлення електронної таблиці змінюють її форматування.

Форматування електронної таблиці — зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо.

Форматування клітинок електронних таблиць здійснюється засобами різних вкладок вікна Формат клітинок та інструментів стрічки:

• вирівнювання вмісту можна змінити за допомогою відповідних кнопок

із групи Вирівнювання вкладки Основне;

• форматування тексту — вкладка Шрифт: шрифт, розмір, колір тексту, накреслення; пропоновані вказівки дублюють інструменти групи Шрифт вкладки Основне',

• встановлення меж таблиці чи окремих її об’єктів — вкладка Межі: зміна значень для кольору, типу ліній; пропоновані засоби дублюють вказівки інструмента Межі (мал. 15.4) групи Шрифт вкладки Основне;

• встановлення кольору тла клітинки чи діапазону клітинок таблиці — вкладка Заливка; пропоновані засоби дублюють вказівки інструмента Колір заливки групи Шрифт вкладки Основне.

У LibreOffice Calc змінювати параметри форматування можна засобами діалогового вікна Формат комірок та інструментів на панелі Форматування:

вирівнювання вмісту — за допомогою відповідних інструментів

панелі інструментів Форматування;

форматування тексту — Текстові ефекти чи панелі інструментів Форматування тексту;

межі таблиці чи окремих її об’єктів — за допомогою інструмента Обрамлення (мал. 15.5), а колір тла — за допомогою інструмента Тло (мал. 15.6).

3. Як відобразити вміст клітинки повністю на екрані?

За замовчуванням, в електронній книзі всі клітинки мають однакову ширину й висоту. Але в деяких випадках довжина тексту або числа більша, ніж ширина стовпця, у якому розташована клітинка. Якщо сусідні праворуч клітинки порожні, вміст клітинки буде відображено повністю з поширенням його на вільні клітинки. Якщо ж сусідня праворуч клітинка містить дані, то текстові дані будуть відображені частково — стільки символів, скільки вміститься в клітинку поточної ширини, а дані деяких числових форматів (зокрема, типу дата і час) відображаються як послідовність знаків фунта (######). Але це не означає, що дані втрачено — вони зберігаються в пам’яті й при збільшенні ширини стовпця будуть відображені повністю.

Змінити ширину стовпця можна різними способами:

за допомогою вказівки Ширина стовпця зі списку Формат групи інструментів Клітинки (мал. 15.7), при цьому треба в діалоговому вікні ввести потрібну ширину в символах і натиснути кнопку ОК (мал. 15.8);

установити вказівник миші на праву межу заголовка стовпця (коли він набуде вигляду двонапрямленої стрілки) та виконати протягування вправо чи вліво відповідно для збільшення або зменшення ширини стовпця (мал 15.9);

• можна також автоматично встановити ширину стовпця так, щоб вона відповідала довжині найдовших даних у цьому стовпці. Для цього необхідно двічі клацнути лівою кнопкою миші на правій межі заголовка стовпця.

Іноді немає потреби збільшувати ширину стовпця, оскільки лише в одній клітинці (наприклад, у заголовку), довжина даних перевищує ширину стовпця. У цьому разі можна дати вказівку перенести текст на кілька рядків і збільшити висоту рядка. Для цього треба виділити потрібну клітинку (або діапазон клітинок) та виконати вказівку Формат клітинок (Формат комірок) із контекстного меню, перейти на вкладку Вирівнювання та встановити прапорець переносити по словах.

Висота рядка в цьому разі може бути дібрана автоматично, в іншому випадку — змінити її можна аналогічно до зміни ширини стовпця — за допомогою вказівки Формат/Розмір клітинки/Висота рядка або з використанням нижньої межі заголовка рядка (мал. 15.10).

Для того щоб дані були відображені на кілька клітинок, можна об’єднувати клітинки таблиці. При об’єднанні двох або кількох клітинок утворюється одна клітинка, що спрощує форматування тексту або виразу у клітинках. Наприклад, може знадобитись об’єднання кількох клітинок рядка, відведеного для запису заголовка таблиці, щоб заголовок розмістився в одній клітинці. Після цього можна вирівняти текст заголовка, щоб він був розташований в об’єднаній клітинці по центру.

Для об’єднання клітинок їх слід виділити, обрати інструмент Об'єднати та розмістити в центрі

Дії в LibreOffice Calc дуже схожі на дії в Microsoft Excel. Для зміни ширини стовпця можна використати вказівку меню Формат/Стовпчик/Ширина. У діалоговому вікні Ширина стовпчика слід ввести ширину в сантиметрах і натиснути кнопку Гаразд (мал. 15.11).

Мал. 15.11

Аналогічно можна змінювати висоту рядка за допомогою вказівки меню Формат/Рядок/Висота. Для об’єднання клітинок використовують інструмент Об’єднати й центрувати комірки панелі

інструментів Форматування.

Вправа 1. Календар погоди.

Завдання. Змініть параметри форматування клітиноктаблиці, що зберігається у файлі Календар погоди.хізх (Календар погоди.обз) у папці

Електронні таблиці, так, щоб усі дані таблиці відображалися на екрані.

1. Відкрийте файл Календар погоди, що зберігається в папці Електронні таблиці (мал. 15.10).

2. Виділіть діапазон клітинок A4.F4. Виберіть з контекстного меню вказівку Формат клітинок (Формат комірок), перейдіть на вкладку Вирівнювання, установіть прапорець переносити по словах і натисніть кнопку ОК. За необхідності збільшіть висоту четвертого рядка аркуша.

3. Установіть вказівник миші на праву межу заголовка стовпця А (коли він набуде вигляду двонапрямленої стрілки) та двічі клацніть лівою кнопкою миші. Розмір стовпця автоматично збільшиться так, що всі дані, розміщені в цьому стовпці, будуть відображені на екрані. За потреби змініть ширину інших стовпців.

4. Виділіть діапазон В5.В36, установіть формат даних Числовий, кількість десяткових знаків— 1 (дробова частина— 1 знак).

5. Виділіть діапазон F5.F36, установіть формат даних Відсотковий {Відсотки), кількість десяткових знаків — 0 (дробова частина — 0 знаків).

6. Збережіть результати у файлі з тим само іменем у папці Таблиці своєї структури папок.

Вправа 2. Частини світу.

Завдання. Змініть параметри форматування клітинок таблиці, що зберігається у файлі Частини світу.xisx {Частини світу.ods) у папці Електронні таблиці, за зразком (мал. 15.12).

1. Відкрийте файл Частини світу.xisx {Частини світу.ods), що зберігається в папці Електронні таблиці, та збережіть його в папці Таблиці своєї структури папок.

2. Змініть ширину стовпців, об’єднайте клітинки А1.С1, розмістіть у центрі та встановіть такі параметри форматування заголовка таблиці Частини світу, шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 16, стиль накреслення — курсив, колір — синій (мал. 15.12).

3. Виділіть діапазон клітинок АЗ.С10. Для виділеного діапазону встановіть межі — у списку інструмента Усі межі

з гру

пи Шрифт вкладки Основне виберіть

, якщо

працюєте в Microsoft Excel. Якщо ви працюєте в LibreOffice Calc, то скористайтеся тим само інструментом зі списку Обрамлення на панелі інструментів Форматування.

4. Виділіть діапазон клітинок АЗ.СЗ. Для виділеного діапазону застосуйте колір тла — блакитний. Для цього скористайтеся інструмен

том Колір заливки

або Тло.

5. За допомогою інструмента Формат за зразком

з групи

Буфер обміну (Копіювання формату

панелі інструментів Стан

дартна) установіть таку само заливку для діапазону клітинок АЗ.А 10. У разі потреби для виконання завдання скористайтеся довідкою.

6. Збережіть внесені зміни.

Вправа 3. Результати успішності.

Завдання. Змініть формат даних і параметри форматування клітинок таблиці, що зберігається у файлі Результати успішності.хізх (Результати успішності.ods) у папці Електронні таблиці, за зразком (мал. 15.13).

1. Відкрийте файл Результати успішності, що зберігається в папці Електронні таблиці, та перегляньте її вміст.

2. Змініть формат даних діапазону клітинок СЗ.ІЗ, установивши формат дата.

3. Відформатуйте таблицю так, як показано на малюнку 15.13.

4. Збережіть результати роботи у файлі з тим само іменем у папці Таблиці своєї структури папок.

5. Сформулюйте послідовність дій, які необхідно виконати, та які параметри форматування застосувати, щоб отримати результат, як на зразку. Відправте на навчальну електронну скриньку електронного листа, у якому запишіть алгоритм виконання завдання. Файл Результати успішності додайте як вкладення.

Вправа 4. Параметри додавання.

Завдання. Визначте дії, що відбуваються при застосуванні засобу

Параметри додавання в середовищі табличного процесора Microsoft

Excel, та застосуйте до файла Kpa'iHH.xisx, що зберігається в папці

Електронні таблиці.

1. Прочитайте теоретичні відомості, які містяться у файлі Параметри додавання.docx, що зберігається в папці Електронні таблиці.

2. До таблиці даних Населення найбільших міст із файла Країни.xlsx, що зберігається в папці Електронні таблиці, додайте відомості про столицю Китаю, де проживає 21 150 000 осіб. Оскільки дані в таблиці упорядковано за алфавітом, визначте позицію додавання даних.

3. Застосуйте параметри додавання за зразком (мал. 15.14). Скільки існує способів виконання завдання? Відповідь поясніть.

1. У чому полягає різниця між форматом даних і форматуванням клітинок?

2. Які формати належать до числових? Як змінити подання числових даних у середовищі табличного процесора?

3. Чи є різниця між форматуванням усієї таблиці та окремих клітинок у середовищі табличного процесора?

4. Які параметри можна застосувати для форматування клітинки чи діапазону клітинок? Які інструменти табличного процесора можна використати для зміни параметрів?

5. У яких випадках є потреба об’єднувати клітинки електронної таблиці, а в яких достатньо застосувати перенесення по словах? Відповідь поясніть на прикладах.

6. Чи подібні дії форматування клітинок електронної таблиці, текстових написів у презентаціях і тексту, створеного засобами текстового процесора? Дані подайте у вигляді діаграми Венна. Обговоріть у парі.

7. Перегляньте таблицю, подану на малюнку 15.1, і визначте можливі параметри форматування її об’єктів. Складіть і запропонуйте одне одному завдання на форматування: заголовка таблиці, стовпців Код, Ціна квитка, Кількість, Дата сеансу. Хтось із пари формулює завдання, а хтось його виконує. Проведіть взаємооці-нювання.

8. За схемою Форматування електронної таблиці з рубрики Повторюємо складіть правила для зміни параметрів форматування клітинок електронної таблиці. Обговоріть у парі. У разі потреби скористайтесь довідкою табличного процесора.

9. Зазначте засоби форматування, які використано для форматування електронної таблиці у вправі за посиланням

https://iearningapps

. org/view8768649.

10. Укажіть, які формати використано для форматування даних електронної таблиці у вправі за посиланням

https://learningapps.org/view8769007

.

11. У таблиці, що міститься у файлі Наш клас.хієх (Наш клас, ods), яку ви створювали раніше, змініть формат даних і встановіть параметри форматування. Параметри форматування доберіть на власний розсуд.

12. У таблиці, що міститься у файлі Кросворд, виділіть відповідні клітинки та задайте колір заливки для заданих діапазонів клітинок за зразком (мал. 15.15). У клітинки D6, D8 і D10 введіть із клавіатури літери, щоб по вертикалі одержати прізвище одного з розробників першого табличного процесора. Потрібні відомості знайдіть в інтернеті.

Мал. 15.15

13. Знайдіть у Вікіпедії список найбільших озер України, скопіюйте таблицю в середовище табличного процесора (мал. 15.16), змініть формат даних і параметри форматування так, щоб усі дані були відображені на екрані, а таблиця мала привабливий вигляд.

Розгляньте схему та поясніть зв’язок між вказаними поняттями.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Морзе

 Попередня сторінка:  14. Редагування електронних таблиць
Наступна сторінка:   16. Адресація. Формули. Обчислення в еле...^