Інформація про новину
  • Переглядів: 911
  • Дата: 20-09-2020, 22:18
20-09-2020, 22:18

Словник термінів з курсу Інформатика за 7 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  18. Етапи створення інформаційної моде...
Наступна сторінка:   1. Служби Інтернету. Поняття електронн...

Діапазон клітинок — деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці.

Електронна пошта — це сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ютерної мережі.

Електронна таблиця — це комп’ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки.

Змінна — величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень.

Інтернет речей — концепція, яка дає змогу об’єктам (фізичним речам), підключеним до інтернету, взаємодіяти одне з одним, або із зовнішнім світом, здійснювати опрацюван- і ня інформації та її аналіз, обмінюватись інформацією між і собою та, залежно від результатів, приймати рішення частково або повністю без людини й виконувати певні дії.

Комп’ютерна модель — це інформаційна модель, яку пода- | но у знаковій формі та реалізовано за допомогою комп’ютера.

Константа — величина, яка має одне і те ж значення в будь-які моменти часу.

Мова програмування — це система позна- 1 чень для точного опису алгоритму, який потрібно І виконати за допомогою комп’ютера.

Модель — спрощене подання предмета, істоти, явища чи процесу.

Моделювання — це процес дослідження властивостей об’єкта на основі створення відповідної і моделі.

Персональне освітнє середовище — це інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина з метою задоволення власних навчальних потреб (досягнення відповідних навчальних цілей).

Поштовий сервер — це комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти.

Глосарій

Предметна галузь — сукупність усіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в процесі діяльності.

Редагування електронної таблиці — внесення і змін до вмісту та структури таблиці: заміна, видалення, переміщення, копіювання, вставлення даних, рядків і стовпців, а також внесення змін до і інших об’єктів.

Спам — небажані рекламні електронні листи, і повідомлення на форумах, телефонні дзвінки чи ! текстові повідомлення, що надходять без згоди користувача.

Фішинг — це спроба викрасти ім’я користувача, облікові дані, наприклад, деякої людини, переконавши її, що вона спілкується з кимось, кому довіряє.

Формалізація — процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов, за якого здійснюється перехід від словесного опису зв’язків між виділеними властивостями об’єкта до опису, що використовує деяку мову кодування і (мова схем, мова математики тощо).

Формат даних визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їхнього відображення у клітинці.

Форматування електронної таблиці — зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо.

Формула — це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок чи їх діапазонів, функції та знаки арифметичних операцій.

Хмара — це деякий сервер або мережа розподілених центрів опрацювання даних, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

Хмарні технологи — це інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних.

Цифровий слід — це всі дії людини в інтернеті, з яких скла-j дається її електронний портрет.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Морзе

 
Попередня сторінка:  18. Етапи створення інформаційної моде...
Наступна сторінка:   1. Служби Інтернету. Поняття електронн...^