Інформація про новину
  • Переглядів: 376
  • Дата: 28-09-2020, 03:30
28-09-2020, 03:30

1. Служби Інтернету. Поняття електронної пошти

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Словник термінів з курсу Інформатика ...
Наступна сторінка:   2. Електронне листування

 Що зображено на кожній ілюстрації?

Заповни таблицю у зошиті.

Розглянь ілюстрації на с. 7. Склади власне оповідання на основі поданого, доповнивши його необхідними відомостями.

Із давніх часів людина мала необхідність у передаванні ... на відстань. Для цього у різні часи використовували ..., пізніше були створені перші поштові служби. Люди передавали один одному.... Доставка пошти залежно від відстані та способу передавання могла тривати від декількох... до декількох.... Сьогодні наш світ змінився, сучасній людині необхідно швидко передавати зображення, музику, .... У цьому нам допомагає ...та підключення до .... Повідомлення, передане за допомогою ..., доставляється до користувача практично миттєво.

Козацька сигналізація — система оповіщення запорозьких козаків і населення про напад ворогів, що створювалася у вигляді системи веж. Сигнальні вежі розміщувалися на високих точках рельєфу за 5-10 кілометрів одна від одної. Коли козаки на будь-якій вежі бачили ворогів, вони розпалювали велике багаття, яке мало сигналізувати іншим вежам в зоні видимості про появу ворогів. А вони, своєю чергою, у такий же спосіб передавали сигнал далі.

Таким чином, сигнал про появу ворога приблизно за 2-3 години досягав Січі, незалежно від часу доби і майже за будь-якої погоди.

Інтернет. Глобальна мережа, яка об’єднує мільйони комп’ютерів і локальних мережу всьому світі. Мережа Інтернет створена для обміну інформацією між усіма комп’ютерами та користувачами.

Інтернет-провайдер. Постачальник послуг Інтернету.

Послуги комп’ютерної мережі Інтернет. Мережа Інтернет надає такі основні види послуг:

• e-mail — електронна пошта;

• доступ до файлів на віддалених комп’ютерах;

• сеанси зв’язку з іншими комп’ютерами в мережі;

• спілкування з іншими користувачами в режимі реального часу;

• доступ до інформаційної системи World Wide Web (WWW).

Сервер — комп’ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні й дискові ресурси, а також доступ до встановлених на ньому сервісів; найчастіше працює цілодобово. Сервером також часто називають програму, що працює на серверному комп’ютері.

DNS — скорочення від Domain Name System (система доменних імен) — система іменування сайтів Інтернету. Коли ви вводите в браузері адресу сайту, браузер звертається до DNS-сервера, щоб визначити, де саме в Інтернеті цей сайт розташований.

URL-адреса ресурсу. Англійською Universal Resource Locator — універсальний локатор ресурсу. Адреса, що містить назву протоколу доступу до інформаційного ресурсу, адресу сервера, на якому його зберігають, назви папки та файлу відповідного документа.

Наприклад:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2145-19.htm

.

Структура URL-адреси ресурсу:

протокол ://назва_сервера/шлях/назва_файлу

Складові URL-адреси:

• протокол — http, https, ftp тощо (у разі введення URL в полі адреси браузера писати http://чи https:// необов’язково);

• назва_сервера — доменне ім’я комп’ютера, на якому розміщено дані. Складається з імен доменів, розділених крапками. Останній із них — домен верхнього рівня;

• шлях — послідовність розділених скісними рисками імен каталогів та підкаталогів, в останньому з яких міститься потрібний файл;

• назва_файлу — назва файлу, який потрібно відкрити.

Хостинг — послуга з розміщення даних на серверах. Будь-які сервери, де розміщуються вебсторінки, поштові скриньки тощо, обслуговуються хостинг-провайдерами.

Клієнт — людина, комп’ютер або програма, які надсилають на сервери запити й отримують від них інформацію.

Мережевий протокол (протокол передавання даних) — це набір угод (правил), що визначають стандартний спосіб передавання повідомлень між комп’ютерами та програмами.

Основні мережеві протоколи:

TCP/IP — Transmission Control Protocol / Internet Protocol. TCP є платформою зв’язку в Інтернеті. Він поділяє передані дані на частини та нумерує їх. За протоколом IP ці частини передаються одержувачу. Потім, за допомогою TCP, виконується перевірка, чи всі компоненти отримані. Після отримання всіх частин вони розташовуються в необхідному порядку та монтуються в єдине ціле за протоколом TCP.

HTTP — HyperText Transfer Protocol (протокол пересилання гіпертексту). Це протокол служби WWW. Застосовується для доступу до гіпертекстових документів, тобто до вебсторінок, які створені за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML (HyperText Markup Language).

FTP — File Transfer Protocol (протокол передавання файлів). Застосовується для роботи з файлами.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (простий протокол передавання пошти). Протокол передачі вихідних повідомлень електронної пошти. За його допомогою повідомлення відправляються від користувача на сервер вихідної пошти (SMTP-сервер) і пересилаються далі між поштовими серверами.

IMAP — Internet Message Access Protocol (протокол доступу до інтернет-повідомлень). Протокол прийому вхідних повідомлень електронної пошти. За його допомогою повідомлення електронної пошти доставляються із сервера вхідної пошти (ІМАР-сервер) на комп’ютер користувача.

POP3 — Post Office Protocol Version 3 (протокол поштового відділення 3-ї версії). Протокол прийому вхідних повідомлень електронної пошти, який має те саме призначення, що і ІМАР, однак є простішим і надає менше можливостей.

Український домен верхнього рівня .иа було зареєстровано у грудні 1992 року.

Схема 1. Приклад пересилання листа

Схема 2. Загальна схема роботи електронної пошти Електронна пошта функціонує на основі взаємодії між клієнтами та серверами, а також завдяки роботі цілої групи «агентів».

Повідомлення електронної пошти створюється за допомогою клієнтської програми — MUA (Mail User Agent, поштовий агент користувача)

Після відправлення пошти повідомлення потрапляє на сервер вихідної пошти. Якщо відправник і отримувач користуються різними поштовими серверами, то повідомлення далі прямує на поштовий сервер отримувача. Пересилання повідомлень забезпечує програма МТА (Message Transfer Agent, тобто агент пересилання повідомлень)

На сервері одержувача електронний лист опрацьовує програма MDA (Message Delivery Agent, тобто агент доставки повідомлень), яка забезпечує зберігання листа в очікуванні його прийому користувачем

Агент MUA не тільки займається відправленням повідомлень, а й їх отриманням

Програмні агенти під час взаємодії мають користуватися спільною мовою, така мова називається протоколом (протокол — це набір правил, угод).

Для відправлення електронної пошти застосовується протокол SMTP, а для отримання електронної пошти — протоколи POP або Internet Message Access Protocol (IMAP) (це залежить від сервера, з якого отримують пошту).

MUA може також працювати через вебінтерфейс, що використовується для взаємодії із сервером вхідної пошти. Тоді він називається вебпоштою. Ось найпопулярніші в Україні служби вебпошти:

і.иа, gmail.com, ukr.net

Зроби висновки

Яке програмне та апаратне забезпечення потрібне для роботи електронної пошти?

Навіщо потрібні протоколи?

Як організовано процес доставки листів від комп’ютера відправника до комп’ютера одержувача?

Як утворюється ім’я поштової скриньки?

Який процес зображено на малюнку?

Що таке логін? Навіщо потрібен пароль?

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Як працює електронна пошта?

Робота електронної пошти ґрунтується на використанні електронних поштових скриньок. Повідомлення користувача з його комп’ютера відправляється на поштовий сервер — спеціальний комп’ютер, до завдань якого входить транспортування повідомлень на поштовий сервер одержувача.

На сервері одержувача електронний лист зберігається в очікуванні його прийому користувачем. Взаємодія користувача з поштовою службою відбувається за допомогою поштового клієнта.

Що таке поштова скринька?

Поштова скринька — це область пам’яті на поштовому сервері. Доступ до цієї області здійснюється за адресою (адреса електронної поштової скриньки), яка має формат:

Символ «@» часто називають «собакою» (офіційна назва — «комерційне ет»). Він служить для розділення імені користувача та назви поштового сервера.

Щоб запобігти доступу до поштової скриньки сторонніх осіб, використовується пароль.

Які програми забезпечують роботу електронної пошти?

MUA — скорочення від Mail User Agent (поштовий агент користувача) — програма, що встановлюється на клієнтському комп’ютері або працює через вебінтерфейс. Через неї користувач відправляє та отримує електронну пошту. MUA може бути програмою, такою як Outlook Express, або послугою вебпошти, такою як Gmail, Ukrnet.

МТА — скорочення від Message Transfer Agent (агент пересилання повідомлень) — програма, що встановлюється на сервері. МТА відправляє та приймає повідомлення електронної пошти.

MDA — скорочення від Message Delivery Agent (агент доставки повідомлень) — програма, що встановлюється на сервері. MDA отримує електронну пошту від агента пересилання повідомлень (МТА), сортує її та доставляє лист у поштову скриньку отримувача.

Як створити власну поштову скриньку?

Обери поштовий ресурс, на якому буде створено поштову скриньку (поштовий клієнт або вебсервіс).

Знайди та відкрий посилання для створення нового облікового запису (акаунта*) електронної пошти.

Введи дані, необхідні для реєстрації. Наприклад:

Які основні правила то поради щодо Імені користувача електронної скриньки?

Обираючи ім’я користувача, не роби його занадто довгим і складним; намагайся використовувати своє прізвище та ініціали (латиною); використання пропусків, розділових знаків і символів кирилиці в електронній адресі, як правило, не допускається; якщо в назві скриньки треба відокремити прізвище від імені або ініціалів, то можна використати символ підкреслення «_» або крапку «.»

* Акаунт (з англ, account) — запис, що містить набір відомостей, які користувач передає будь-якій комп’ютерній системі. Крім логіната пароля акаунт може зберігати дату народження, стать та інші відомості про користувача.

Які основні правила складання паролів для електронної скриньки?

Не слід використовувати як частину пароля власне ім’я, вік, клас; пароль має бути достатньо довгим (не менш ніж 8 символів); у паролі бажано використати:

• хоча б одну велику латинську літеру;

• хоча б одну маленьку латинську літеру;

• хоча б одну цифру;

• хоча б один спеціальний символ (#, $, @,! тощо).

Зауваж, що великі та малі літери в паролях розрізняються.

У кожній поштовій службі встановлюються свої вимоги до складності паролів, і поштова служба не дозволить ввести недостатньо складний пароль.

Які переваги електронної пошти?

Які файли можна вкладати до електронного листа?

Узагалі, пересилати можна будь-які цифрові дані, але у різних поштових сервісів можуть бути різні обмеження за розміром та за типом даних.

Наприклад, щоб запобігти поширенню вірусів, Gmail не дозволяє вкладати виконувані файли, як-от файли з розширенням .ехе.

Також Gmail дозволяє вкладати файли розміром не більше 25 мБ. Якщо ж розмір усіх вкладень перевищує 25 мБ, Gmail автоматично розміщує їх на Диску Google і додає до листа посилання для скачування.

Виконайте в парах.

Завдання для учня/учениці 1. Намалюй на окремому аркуші схему, що показує пересилання листа з електронної скриньки А@і.иа до Б@дтаіІ.сопл.

Завдання для учня/учениці 2. Намалюй на окремому аркуші схему, що показує пересилання листа з електронної скриньки А@і.иа до Б@ і.иа.

Порівняйте схеми. Поясніть свої рішення.

Опиши, як пов’язані елементи, показані на малюнку зліва, з елементами справа.

Спираючись на подану таблицю відвідуваності сайтів, склади рейтинг поштових служб.

Використання вебсервісів Google

Мета: навчитися створювати акаунт у Google та користуватися сервісом Gmail.

«Google Іпс.» (трансліт. Ґуґл) — американська корпорація, заснована 7 вересня 1998 року як приватна компанія, що займається розробкою, розвитком і дизайном пошукового сервісу, який згодом став найпопулярнішим в Інтернеті. Назва «Google» — спотворене написання слова «гугол» (англ, доодої), яке придумав Мілтон Сіротта, племінник американського математика Едварда Кайзера. «Гугол» — це число 10100, десятковий запис якого містить одиницю та сто нулів.

22 червня 2010 року корпорація Google відкрила офіційний офіс в Україні.

Акаунт Google (обліковий запис) — це реєстраційна форма, що складається з адреси електронної пошти та пароля і надає можливість користуватися сервісами Google. Таким чином, для того щоб користуватися електронною поштою Gmail та іншими сервісами Google, потрібно створити свій обліковий запис.

За умови доступу до мережі Інтернеттвоя електронна пошта завжди з тобою! Переглянути листи, що надійшли, переслати лист, відповісти на лист — ці дії можна виконати з будь-якого комп’ютера/смартфону і в будь-якому місці, наприклад в інтернет-кафе, у бібліотеці, в кабінеті інформатики тощо. Але пам’ятай: якщо працюєш на комп’ютері, яким користується ще хтось, крім тебе, потрібно обов’язково вийти зі свого облікового запису по завершенні роботи, щоб ніхто інший не зміг отримати доступу до твого акаунта.

Одним із варіантів безпечного відкриття власного акаунта на чужому пристрої є використання спеціального режиму браузера, який не зберігає історії дій, а також паролі. Такий режим у різних браузерах вмикається по-різному, наприклад «режимом інкогніто» або відкриттям вікна з назвою «приватне», «анонімне» тощо.

Якщо на комп’ютері в Google-акаунт уже ввійшов хтось інший, то можна відкрити свій акаунту режимі гостя.

Відкрий браузер, наприклад Google Chrome, та обери в меню команду «Нове анонімне вікно» чи подібну.

Запусти браузер і в рядку адреси введи

www.google.com

.

У верхньому правому куті клацни «Увійти».

Перейди до сервісу Gmail.

Заверши налаштування своєї скриньки.

Знайди відповіді

Розглянь уважно запрошення до подальшого налаштування електронної скриньки.

1. Який максимальний обсяг поштової скриньки?

2. Чи можна користуватися Gmail з телефону?

3. Чи можна автоматично перенести до скриньки Gmail всі електронні адреси з іншої скриньки?

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Коршунова

 Попередня сторінка:  Словник термінів з курсу Інформатика ...
Наступна сторінка:   2. Електронне листування^