Інформація про новину
  • Переглядів: 673
  • Дата: 28-09-2020, 03:38
28-09-2020, 03:38

7. Автозаповнення. Копіювання формул

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  6. Форматування таблиць
Наступна сторінка:   8. Основні поняття моделювання

 

У табличному процесорі можна автоматизовано вводити не тільки послідовні числа. Наприклад, можна автоматизувати введення послідовності дат із кроком в 1 тиждень, тексту з числами, що змінюються, тощо. Така автоматизація називається автозаповненням. Щоб зрозуміти, як це працює, проведи два експерименти.

Експеримент 1

1. Введи у клітинки таблиці дані, як показано нижче. Дату можна ввести у форматі 5.03 — і табличний процесор перетворить її на стандартний вигляд.

2. Виділи клітинку А1, підведи курсор до її правого нижнього кута, щоб він перетворився на чорний хрестик — курсор автозаповнення, і, затиснувши ліву кнопку миші, протягни курсор вниз до клітинки А10.

3. Так само протягни вниз курсор автозаповнення для клітинок В1 і С1.

4. Протягни вниз курсор автозаповнення для клітинок D1, Е1 і F1, але при цьому затискай і ліву кнопку миші, і клавішу Ctrl.

Порівняй результати та поясни

• Як отримати набір однакових чисел у діапазоні клітинок?

• Як отримати набір однакових дат чи однакового тексту з числом у діапазоні клітинок?

• Як отримати послідовність чисел із кроком 1 у діапазоні клітинок?

• Як отримати в діапазоні клітинок послідовність дат із кроком 1 або тексту із числами з кроком 1 ?

Експеримент 2

1. Введи в клітинки таблиці дані, як показано нижче.

2. Виділи діапазон А1 :А2, підведи курсор до його правого нижнього кута і протягни маркер автозапов-нення вниз до клітинки А10.

3. Так само протягни вниз курсор автозаповнення для діапазонів В1 :В2 і С1 :С2.

4. Протягни вниз курсор автозаповнення для діапазонів D1:D2, Е1 :Е2 і F1:F2, але при цьому затискай клавішу Ctrl.

Порівняй результати та поясни

Як отримати в діапазоні клітинок послідовність чисел, дат або тексту із числами з будь-яким кроком?

Як заповнити діапазон клітинок копіями набору чисел, дат або тексту із числами?

Експеримент З

1. У клітинку А1 введи текст «Олівець».

2. У клітинку А2 введи текст «Ручка».

3. У клітинку АЗ введи літеру «О» і натисни клавішу Enter.

4. У клітинку А4 введи літеру «Р» і натисни клавішу Enter.

Проведи ще один експеримент за поданим алгоритмом із будь-якими текстовими даними.

Поясни

За результатами експерименту 3 поясни, як працює функція «авто-завершення» в електронних таблицях.

Створи за допомогою автозаповнення послідовності, зображені на мал. 1-5. Повну інформацію про автозаповнення наведено в рубриці «Запитання - відповіді».

Опиши алгоритм заповнення діапазону А1:010, як показано нижче. На першому кроці алгоритму в клітинку А1 вводять число 1. Далі можна виконати лише три операціїавтозаповнення. Опиши, як саме їх виконувати: який діапазон виділяти і куди протягувати курсор автозаповнення. Зазнач, чи треба затискати клавішу Ctrl (якщо не треба, вкажи частку «не» передсловом «затискаючи»).

1. У клітинку А1 вводимо число 1.

2. Виділяємо ... і, ... затискаючи клавішу Ctrl, протягуємо маркер автозаповнення над діапазоном....

3. Виділяємо ... і, ... затискаючи клавішу Ctrl, протягуємо маркер автозаповнення над діапазоном ....

4. Виділяємо ... і, ... затискаючи клавішу Ctrl, протягуємо маркер автозаповнення над діапазоном ....

Перевір правильність алгоритму в табличному процесорі.

Створи електронну таблицю журналу успішності, користуючись автозаповненням. У стовпець Прізвище можеш ввести прізвища реальних учнів свого класу.

Вказівка. Об’єднай клітинки А1 і А2, а також В1 і В2 за допомогою кнопки

Щоб ввести дату, наприклад 21 січня, достатньо ввести

текст 21.01.

Виконай такі дії:

• Введи у клітинку С2 формулу =E5+D3*2.

• Виділи клітинку С2 та скопіюй її в буфер обміну.

• Виділи клітинку D1, що розташована на 1 стовпець правіше та на 1 рядок вище від С2, і встав вміст буфера обміну.

Розглянь уважно, яка формула утворилася у клітинці D1.

Зроби висновки

Як змінилися номери рядків в адресах, що використані у формулі? Як змінилися назви стовпців в адресах, що використані у формулі? Як змінилося число 2, що використане у формулі?

Як змінилися знаки операцій, що використані у формулі?

Спробуй здогадатися, як зміниться формула =E5+D3*2, якщо її скопіювати з клітинки С2 у клітинку С4. Запиши нову формулу на аркуші, а потім перевір свою здогадку в табличному процесорі.

Спробуй здогадатися, як зміниться ця формула, якщо її скопіювати з клітинки С2 у клітинку А1. Запиши нову формулу на аркуші, а потім перевір свою здогадку в табличному процесорі.

Зроби висновки

Як змінюються номери рядків в адресах у формулі, якщо її копіювати на п рядків нижче?

Як змінюються номери рядків в адресах у формулі, якщо її копіювати на п рядків вище?

Як змінюються назви стовпців в адресах у формулі, якщо її копіювати на п стовпців правіше?

Як змінюються назви стовпців в адресах у формулі, якщо її копіювати на п стовпців лівіше?

Чи змінюються числа і знаки операцій у формулі під час її копіювання з однієї клітинки в іншу?

Введи у клітинку В2 формулу = А1, а потім скопіюй її у клітинку В1. Що сталося? Спробуй пояснити чому.

Припустимо, є список учнів класу з відомостями про їхні зріст та вагу. Завдання: обчислити індекс маси тіла всіх учнів за формулою / = 10 000w/h2, де w — вага людини, h —їїзріст.

Заповни таблицю за зразком. Замість запропонованих прізвищ, імен, ваги та зросту можеш ввести інші.

Введи у клітинку Е2 формулу для обчислення індексу маси тіла першого учня. Щоб правильно сконструювати цю формулу, подумай, у яких клітинках містяться зріст h та вага w цього учня, а потім введи формулу за зразком із завдання практичної: = 10000w/h2, замінивши w \ h на адреси відповідних клітинок.

Підведи курсор до правого нижнього кута клітинки Е2 і протягни курсор автозаповнення до клітинки Е13 включно. У результаті у стовпці Е мають бути обчислені індекси маси тіла.

Якщо в отриманих значеннях забагато знаків після десяткової коми, зменш їх кількість за допомогою кнопки

в області Число на панелі Основне. (Попередньо виділи діапазон Е2:Е13.)

Перейди в режим відображення формул, натиснувши кнопку

на панелі Формули. Переглянь

отримані формули.

Зроби висновки

Які частини формули змінюються під час її копіювання в межах одного стовпця?

Припустимо, учитель фізкультури поставив таке завдання: у понеділок треба зробити одне присідання, а кожного наступного дня тижня — удвічі більше присідань, ніж напередодні.

Завдання: визначити, скільки присідань доведеться зробити в неділю.

Створи таблицю за зразком. Дні тижня введи автозаповнен-ням: у клітинку В1 введи слово понеділок, виділи цю клітинку і протягни курсор автозаповнення до клітинки Н1 включно*.

Введи у клітинку С2 формулу, яка відображає той факт, що кожного наступного дня треба робити вдвічі більше присідань, ніж напередодні. Це одна з наведених нижче формул. Подумай, яка саме.

Скопіюй цю формулу в діапазон С2:Н2, протягнувши курсор автозаповнення. Введи в клітинку В2 число 1. Порівняй отриманий у клітинці Н2 результат із результатами інших учнів.

1. У яку клітинку було введено формулу =B3+F4, якщо після копіювання до клітинки СЗ вона набула вигляду =А5+Е6?

2. Які з наведених формул у разі копіювання на 1 стовпець вліво і на 1 рядок вгору призведуть до помилки, незалежно від того, де їх було введено спочатку?

* Автозаповнення буде діяти для українських назв днів тижня у тому разі, якщо встановлено україномовну версію програми або налаштовано користувацький список.

Які е способи копіювання, переміщення та створення послідовностей даних в електронній таблиці?

Вміст клітинок та діапазонів клітинок електронної таблиці можна копіювати та/або переміщувати одним із трьох способів:

• через буфер обміну (копіювання та переміщення);

• за допомогою автозаповнення (копіювання та створення послідовностей);

• за допомогою курсора (копіювання та переміщення).

В останньому випадку потрібно підвести курсор на

межу виділеного діапазону клітинок, аж поки біля нього не з’являться чотири напрямлені стрілки, і тоді перетягнути діапазон у нове місце, утримуючи ліву кнопку миші. Дані буде переміщено. Якщо при цьому затиснути клавішу Ctrl, то біля курсора з’явиться значок «+», а дані буде скопійовано.

Що таке автозаповнення і як ним користуватися?

Автозаповнення — це автоматизоване введення набору даних. Його виконують за таким алгоритмом.

1. Ввести один чи два перших елементи.

2. Виділити діапазон із введеними елементами й підвести курсор до його правого нижнього кута, щоб він набув вигляду чорного хрестика. Такий курсор називається курсором автозаповнення.

3. Утримуючи затиснутою ліву кнопку миші та, можливо, клавішу Ctrl, протягнути курсор автозаповнення над усім діапазоном, який потрібно заповнити даними.

Є кілька різновидів операції автозаповнення, які можна застосовувати до трьох типів даних.

Правила автозаповнення дат і тексту із числами однакові, а просто числа вводять трохи інакше.

Усі можливі варіанти автозаповнення наведено в таблиці.

Як змінюються формули під час копіювання або переміщення клітинок?

Знаки операцій, числа, текстові рядки та інші фіксовані значення у формулах під час копіювання або переміщення не змінюються. Змінюються лише використані у формулах адреси клітинок і діапазонів, причому саме на таку кількість рядків або стовпців, на яку було переміщено чи скопійовано клітинку з формулою.

Наприклад, якщо формулу було скопійовано у клітинку, що розташована на 1 стовпець правіше і на 2 рядки нижче від тієї клітинки, куди було введено формулу спочатку, то назви стовпців у цій формулі буде збільшено на 1, а номери рядків — на 2.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Коршунова

 Попередня сторінка:  6. Форматування таблиць
Наступна сторінка:   8. Основні поняття моделювання^