Інформація про новину
  • Переглядів: 510
  • Дата: 28-09-2020, 03:39
28-09-2020, 03:39

8. Основні поняття моделювання

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7. Автозаповнення. Копіювання формул
Наступна сторінка:   9. Табличний процесор і моделювання у м...

Одного разу Оленка та Олексій вирішили переглянути і впорядкувати світлини, які за рік назбирали у хмарному сховищі Google Фото.

У 1782 р. Джон Клерк (Шотландія) написав книгу «Рух флотів». Він ніколи не виходив у море і запускав свої іграшкові кораблі у ставку. У книзі він описав переваги маневреної тактики морських боїв, і завдяки його рекомендаціям британський флот виграв декілька великих морських битв.

Спробуй відповісти

Що роблять діти на світлинах № 1 і № 2? Ким працює тато Оленки?

Що об’єднує всі світлини?

Зроби висновки

Вирішення яких завдань потребує створення моделей?

Чи може один об’єкт мати декілька різних моделей? Чим це зумовлено?

Завдання 1

Визнач, які з наведених малюнків зображують оригінали об’єктів, а які — їхні моделі. Для кожного оригіналу зазнач його модель.

Завдання 2

Установи відповідність між завданням та розробленою для його вирішення моделлю.

Завдання З

Укажи, які суттєві ознаки об’єкта-оригіналу для створення кожної моделі було залишено.

Наведи приклади несуттєвих ознак об’єкта-оригіналу, які було відкинуто під час створення кожної моделі.

Зроби висновки

Що таке об’єкт-оригінал?

У яких випадках є необхідність створювати модель?

1. Як ти думаєш, моделлю чого є мова?

a) людини с) певного народу

b) усього світу d) речей і подій

2. Що відповідає кожній із наведених математичних моделей — об’єкт, процес чи явище? Назви цей об’єкт, процес чи явище.

3. Нехай є такі позначення:

4. Як ти вважаєш, для вирішення яких із перелічених завдань необхідне моделювання ?

a) визначення оптимального маршруту подорожі

b) виробництво автомобіля

c) розв’язання геометричної задачі

d) написання диктанту

e) годування домашньої тварини

Створи новий проекту середовищі Make code (makecode. microbit.org).

Для виведення зображення на екран використовують блок showleds (показати світлодіоди). Розташуй його всередині блока forever (постійно) і намалюй першу частину Місяця.

Натисни на блоці show leds (показати світлодіоди) праву кнопку миші і вибери з контекстного меню команду Duplicate (Дублювати). Утвориться другий блок show leds. Намалюй на ньому трохи більшу за попередню частину Місяця.

Подивись: на емуляторі бачимо виконання програми, зміну малюнків. Додай іще кілька блоків для отримання малюнка повного Місяця. Тепер бачимо, як Місяць з’являється і поступово стає повним.

Домалюй дзеркальне відображення зникнення Місяця самостійно.

Ти, мабуть, помітив, що наш Місяць дуже швидко рухається. Тож давай уповільнимо його рух, додавши між малюнками паузи.

Перевір відтворення анімації на емуляторі. За необхідності виправ помилки.

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Що таке модель?

Модель — це спрощене подання реального об’єкта, процесу чи явища.

Чим відрізняється модель від об'єкта-оригіналу?

Оригінал може мати багато властивостей. Модель не завжди повністю відтворює оригінал. Під час створення моделі:

0 виділяються суттєві елементи;

0 відкидаються несуттєві елементи.

Що для створення моделі є суттєвим, а що — ні, визначається метою моделювання.

Навіщо створювати моделі?

Оригінал може вже не існувати або, можливо, він ніколи і не існував. Оригінал може бути завеликим (або замалим).

Вивчати оригінал може бути небезпечно (наприклад, виверження вулкана).

Які є класифікації моделей?

Яку модель називають комп'ютерною?

Модель, яку створюють і досліджують на комп’ютері, називають комп’ютерною моделлю.

Як працюють Із комп'ютерною моделлю?

До основних етапів комп’ютерного моделювання належать:

1. Визначення об’єкта моделювання.

2. Формування уявлення про кінцевий результат.

3. Розроблення інформаційної моделі (на цьому етапі визначають істотні властивості об’єкта залежно від обраної мети та відкидають неістотні).

4. Реалізація інформаційної моделі на комп’ютері.

5. Перевірка роботи комп’ютерної моделі (тестування моделі, що, як правило, полягає у проведенні низки експериментів).

6. Аналіз результатів моделювання.

Якщо результати не відповідають поставленим цілям, це означає, що на попередніх етапах, можливо, були допущені помилки, наприклад, у виборі властивостей об’єкта, формулах, виборі методу або середовища моделювання, дотриманні технологічних прийомів під час побудови моделі. Якщо помилки виявлені, то модель потребує корегування, тобто повернення до одного з попередніх етапів. Процес повторюють доти, доки результати експерименту не відповідатимуть цілям моделювання або не буде доведено неможливість виконати завдання.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Коршунова

 Попередня сторінка:  7. Автозаповнення. Копіювання формул
Наступна сторінка:   9. Табличний процесор і моделювання у м...^