Інформація про новину
  • Переглядів: 1074
  • Дата: 28-09-2020, 03:45
28-09-2020, 03:45

13. Умовний оператор

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Дані різних типів в Phyton
Наступна сторінка:   14. Малювання та цикли в Phyton

 

Ознайомся з відповіддю на запитання: «Що таке умовний оператор?» в рубриці «Запитання - відповіді».

Спробуй створити Python-програму, яка просить користувача ввести два числа, а потім виводить більше з них. Ось ця програма на Скретчі:

Намалюй у зошиті блок-схеми алгоритмів для двох наведених вище програм.

Полічи, скільки команд виконує комп’ютер, розв’язуючи задачу кожним способом для кожної пари чисел. Рядки else: не враховуй, оскільки, по суті, це просто позначення місць, куди має переходити виконавець програми.

Зроби висновок

Який з алгоритмів має меншу обчислювальну складність?

Кількість команд, які виконуються в тому чи іншому алгоритмі, називають його обчислювальною складністю. Що меншою є обчислювальна складність, то кращим вважається алгоритм.

Установи відповідність між Python- і Скретч-програмами.

Здогадайся, які математичні символи відповідають кожній з операцій порівняння в Python.

Що буде виведено в результаті виконання зображених програм? Спробуй знайти відповіді, не використовуючи комп’ютер, а потім перевір їх правильність у Python.

Спробуй пояснити, чому перевірка рівності позначається двома знаками «=», а не одним.

Склади програму, що задає користувачеві загадку, наприклад: «Що літає, крил не має, але крила підіймає?» Якщо користувач вводить правильну відповідь: «вітер», то програма видає повідомлення: «Так, супер!», інакше буде виведено повідомлення: «На жаль, ні».

Удоскональ програму, створену в попередньому завданні, так, щоб вона задавала користувачеві три загадки, а наприкінці виводила кількість правильних відповідей.

Вказівка. Кількість правильних відповідей варто лічити в якійсь змінній. Напочатку цій змінній присвоюється значення 0, а в разі правильної відповіді на кожну загадку це значення збільшується на 1.

Розв’яжемо задачу визначення найбільшого з трьох чисел.

Уяви, що ти маєш три монетки різної ваги та чашкові ваги без гир. Яку мінімальну кількість зважувань достатньо зробити, щоб виявити найважчу монетку? Спробуй знайти відповідь і описати алгоритм зважувань.

Праворуч зображено блок-схему алгоритму, що присвоює змінній max найбільше з трьох чисел а, b і с. Перемалюй її в зошит і запиши у прямокутних блоках присвоювання, які необхідно виконати.

Створи програму, у якій користувач вводить три числа, а відображається найбільше з цих чисел.

Користувач вводить вагу Богдана та Наталки. Створи за шаблоном програму, що визначає ім’я найважчої дитини та її вагу.

Створи програму, у якій користувач вводить вагу Богдана, Наталки та Олесі, а відображається ім’я і вага найважчої дитини.

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Що у програмуванні називають оператором?

Оператор — це команда, що реалізує якусь алгоритмічну конструкцію. У блок-схемах оператору відповідає окремий блок, а в мові програмування, як правило, оператора записують в окремому рядку.

Що таке умовний оператор?

У Python, як і в інших мовах програмування, використовується умовний оператор. Він дає змогу виконувати ті чи інші дії залежно від виконання чи невиконання певної умови.

Зауваж, що дії записують на певній відстані від лівого краю слів if та else. За допомогою таких відступів у мові Python позначається вкладення одних команд в інші.

Підчас введення програми найкраще робити відступи за допомогою клавіші Tab.

Чи буває у програмах подвійне вкладення команд?

Так, якщо в алгоритмі з розгалуженням якась із гілок розгалужується ще на дві гілки, то команди, розташовані на цих гілках, мають другий рівень вкладеності. У Python другий рівень вкладеності позначається подвійним відступом, який створюють подвійним натисканням клавіші Tab.

Рівнів вкладеності операторів може бути як завгодно багато.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Коршунова

 Попередня сторінка:  12. Дані різних типів в Phyton
Наступна сторінка:   14. Малювання та цикли в Phyton^