Інформація про новину
  • Переглядів: 1739
  • Дата: 29-09-2020, 00:10
29-09-2020, 00:10

1. Цивілізаційна спадщина історії Стародавнього світу

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Словник термінів і понять з всесвітнь...
Наступна сторінка:   2. Вступ до історії Cередньовіччя

Чи не мріяли ви коли-небудь здійснити подорож у далеке минуле і побачити, який вигляд мав світ у той час, яким було життя сотні років тому? Тож вирушаймо в подорож Середньовіччям. Але спершу пригадаймо, що відбувалося напередодні цієї епохи.

1. На які періоди поділяється історія людства?

Історія людства - це історія багатьох народів і держав. Щоб більш повно осмислити досвід людства, дослідники минулого поділяють історію на великі, відносно цілісні й завершені, періоди - епохи. Кожна історична епоха вирізняється своєрідністю розвитку культури, господарювання, управління державою, поглядів на світ тощо.

Традиційно історики вирізняють такі основні періоди всесвітньої історії:

I період - історія Стародавнього світу

(від появи перших людей - до кінця V ст.);

II період - історія Середніх віків (кінець V - до кінця XV ст.);

III період - історія Нового часу (з кінця XV - XIX ст.);

IVперіод - Новітня історія (XX ст. - до наших часів).

Історія Стародавнього світу, своєю чергою, поділяється на такі періоди:

• первісність (дописемний період) - від моменту виникнення людини до кінця IV тис. до н. е. Люди жили в цей період общинами.

• історія давніх цивілізацій - від моменту виникнення писемності, міст та держав (III тис. до н. е.) до падіння Західної Римської імперії (кінець V ст. н. е.).

У шостому класі ви ознайомилися з першою частиною всесвітньої історії - історією Стародавнього світу, яка включає Первісне суспільство, Давні цивілізації (в Європі це Античність).

Сучасна культура не може обійтися без надбання попередніх епох, адже кожна з них залишила нам величезну спадщину: мистецькі та літературні твори, народну творчість, архітектурні пам’ятки, наукові знання, різноманітні технічні винаходи, релігійні вірування й міфологію, уявлення про світ і мораль.

2. Якими були основні досягнення епохи первісного суспільства?

Епоха первісного суспільства - найдовший період історії людства. Він починається з появи ймовірних предків людини близько трьох мільйонів років тому і завершується появою перших міст та держав на Землі (кінець IV - початок ІІІ тис. до н. е.). Близько 70 тисяч років тому виникла сучасна людина і поступово розселилася по всіх континентах.

Тривалий час первісні люди перебували в дуже складних природних умовах - в Європі відбулося значне похолодання, і частину її території вкривав льодовик. Це був льодовиковий період.

Обговоріть у класі!

Визначте основні здобутки епохи первісного суспільства. Про які заняття чи досягнення людей в цю епоху свідчать ілюстрації?

Із завершенням льодовикового періоду (близько 10 тисяч років тому) життя людей змінилося — вони почали займатися землеробством і скотарством. Вдосконалюються та з’являються нові знаряддя праці. Люди опановують ремесла — починають виготовляти глиняний посуд, прясти, ткати, обробляти різноманітні метали тощо.

Багатою на пам’ятки первісності є й наша земля. У минулому році ви знайомилися із стоянками первісних людей на території сучасної України, вивчали історію кочових народів — кімерійців, скіфів та сарматів. Одними з найдавніших землеробських спільнот були трипільці, які проживали на наших землях у V-IV тис. до н. е.

3. Яку спадщину залишили давні цивілізації?

Неповторною та багатою на культурну спадщину є історія цивілізацій Давнього Єгипту, Передньої Азії, Індії, Китаю, античних Греції та Риму.

Вона розпочалася з виникненням перших держав (кінець IV — початок ІІІ тис. до н. е.). Латинською мовою «цивіліс» означає «громадянський», «державний». Цивілізація — це вищий ступінь розвитку людського суспільства, ніж первісність.

Показниками переходу від первісності до цивілізації є: виникнення держави, писемності, розвиток міст, монументальних споруд (великих храмів, будівель, скульптур), культури, наукових знань, нових форм релігійного життя.

Визначень поняття «цивілізація» є багато. У загальних рисах, цивілізація — це об’єднання людей, які поєднані між собою спільними духовними цінностями та ідеалами, мають спільні риси в суспільному житті, організації влади, культурі, господарстві та відчуття належності до цієї спільноти.

В епоху давніх цивілізацій були написані безцінні літературні твори, створені неперевершені мистецькі та архітектурні пам’ятки, побудовані чудові міста, єгипетські піраміди, Вавилонська вежа, сади Семіраміди, Велика китайська стіна, Афінський акрополь і Римський Колізей. У давнину жили і творили видатні історичні особистості, мудреці, митці, архітектори. Чимало винаходів, якими людство користується й нині, було зроблено в епоху стародавності.

Епоха давніх цивілізацій багата на різноманітні вчення та релігійні вірування. У цей час свої вчення поширювали Конфуцій і Будда, Мойсей і Ісус Христос. В епоху давніх цивілізацій виникли дві світові релігії - буддизм та християнство.

Античність сформувала державний устрій, що став моделлю для сучасного суспільства,- демократію. Саме в добу античності склалися й утвердились такі поняття, як громадянин, громадянська свобода і громадянський обов’язок, людяність. Велика увага приділялася вихованню патріотизму, почуття власної гідності, волелюбності, мужності, допитливості. Символом миру і дружби стали Олімпійські ігри, які беруть свій початок зі Стародавньої Греції.

В античному світі досягли розквіту всі сфери культури - освіта, наука, література, мистецтво. Шедеври, створені античними митцями, стали в подальшому сприйматись, як неперевершені й гідні наслідування зразки. Нині античність розглядають як спільне минуле всіх європейських народів.

У VII-VI ст. до н. е. стародавні греки заснували міста в Північному Причорномор’ї, на теренах сучасної України. Найбільшими з них були Херсонес, Пантікапей, Ольвія, Тіра. їхня історія є частиною історії України.

Багато подій вмістила найдовша в історії людства епоха - епоха давніх цивілізацій. Але підсумок цієї епохи підбило Велике переселення народів, зокрема й слов’ян. З падінням Західної Римської імперії в 476 р. історія стародавнього світу добігла до свого завершення. Розпочалося Середньовіччя.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Велике значення під час вивчення історії має вміння працювати з датами та історичними картами. Пропонуємо Вам пригадати про Велике переселення народів через практичні завдання.

Працюємо з картами!

Покажіть основні напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян. Встановіть, які народи та племена брали участь у цьому процесі.

Які народи та племена проживали на українських землях у 2-й половині ІІІ-V ст.? Які території вони займали? Які події розгорталися в цей період на українських землях?

Велике переселення народів. Падіння західної Римської імперії

Працюємо з датами!

Пригадайте з курсу історії за 6 клас матеріал про Велике переселення народів. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події: вторгнення гунів у північну частину Римської! мперії; поділ Римської імперії на Східну та Західну, падіння Рима перед військом Аларіха, розорення Рима вандалами, битва на Каталаунських полях, падіння Західної Римської імперії.

Народи й племена другої половини 3 століття-5 століття на українських землях

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ

Знаю: 1. Назвіть хронологічні межі первісності та історії давніх цивілізацій. 2. На які основні періоди поділяють всесвітню історію?

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СУЧАСНІСТЮ:

Які, на вашу думку, досягнення людства епохи первісності та історії стародавніх цивілізацій важливі в теперішні часи?

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Мороз

 
Попередня сторінка:  Словник термінів і понять з всесвітнь...
Наступна сторінка:   2. Вступ до історії Cередньовіччя^