Інформація про новину
  • Переглядів: 713
  • Дата: 29-09-2020, 14:20
29-09-2020, 14:20

2. Вступ до історії Cередньовіччя

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  1. Цивілізаційна спадщина історії Стар...
Наступна сторінка:   3. Велике переселення народів та утвор...

1. Що таке Середньовіччя?

Історія Середніх віків (Середньовіччя) -період європейської історії від V ст. (падіння Західної Римської імперії) до епохи Великих географічних відкриттів (кінець ХV ст.).

Звідки виник термін «Середньовіччя»?

Уперше його почали вживати італійські вчені на межі XV-XVI ст., в епоху Відродження. Ідеалом для них слугувала доба Античності, насамперед її культура, освіта та державний устрій. Період між Античністю та їхнім часом (V-XV ст.) вчені вважали «темними віками» - добою занепаду господарства, культури та освіти, кровопролитних воєн та міжусобиць. На їхню думку, в цей період відбулося знищення античної спадщини та повернення до варварства. Так ціле тисячоліття європейської історії між Античністю та Відродженням отримало назву «Середньовіччя».

У наш час вчені переглянули цю негативну оцінку Середньовіччя. Жодну епоху історії людства не можна оцінювати однозначно: як «погану» чи «гарну», як епоху «розквіту» чи «занепаду». Жорстокість і людяність, війни та лихоліття, творення і знищення завжди існували поряд у кожну історичну епоху. Тож яку спадщину залишило людству Середньовіччя?

Насамперед зауважимо, що в епоху Середньовіччя повністю змінився вигляд Європи: виникли більшість європейських народів та держав, що існують донині; сформувалися їхні мови та культури. Втім, у цей період було чимало війн і релігійних конфліктів.

Середньовічні архітектори та будівничі залишили нам у спадок величні й красиві міські споруди - ратуші, собори, палаци та інші громадські будівлі. Багато з них збереглися дотепер і вважаються справжніми шедеврами людської майстерності та мистецтва.

Особливістю Середньовіччя в Європі було й те, що людина за народженням належала до одного з тогочасних суспільних станів

(прошарків) - духівництва, землевласників (феодалів), купецтва, ремісників, селян. Кожен стан мав свої права й обов’язки в суспільстві, специфічний уклад життя, особливості одягу. Могутнім об’єднавчим чинником у таких умовах були релігія та церква, які впливали на все життя людини та суспільства загалом. На Сході в цей час виникла нова релігія - іслам.

Дуже часто Середньовіччя асоціюється з рицарями. Вони вели особливий спосіб життя, мали власні цінності та ідеали. Чимало величних рицарських замків збереглися до наших днів і несуть відгомін тогочасних подій.

Поширення набувають освіта і наука: відкриваються університети, бібліотеки, школи різних профілів. До наших днів дійшло чимало середньовічних видатних творів мистецтва, літератури, архітектури, живопису й скульптури, які вражають унікальністю та пишнотою.

2. У чому особливості періодизації Середньовіччя?

Доба Середньовіччя охоплює приблизно тисячу років, під час яких відбулося чимало історичних подій та змін у суспільстві. Щоб краще їх дослідити, вчені поділять цю епоху на три періоди.

Історія України є складовою всесвітньої історії, насамперед - європейської. Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого

ПЕРІОД ТА

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У СВІТІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Раннє Середньовіччя (кінець V - кінець Х ст.)

Велике переселення народів, виникнення «варварських королівств», утворення нових держав, виникнення ісламу

становлення племінних князівств і союзів, заснування Русі-України та прийняття християнства

Високе (або Розвинуте) Середньовіччя (ХІ ст. -кінець ХІІІ ст.)

пожвавлення господарської діяльності та торгівлі, швидке збільшення кількості населення Європи, розбудова середньовічних міст, формування класичного середньовічного суспільства, розквіт християнського чернецтва, хрестові походи

розквіт Русі-України, навала кочових орд монгольського хана Батия, що призвела до занепаду Русі-України, утворення Королівства Руського (Галицько-Волинської держави.

ХІІІ - середина ХІУ ст.)

Пізнє Середньовіччя (XIV ст. - кінець XV ст.)

сповільнення господарського розвитку, епідемія чуми, масові заворушення, зменшення кількості населення, криза середньовічного суспільства

Період удільних князівств (XIII-XV/XVI ст.), час утворення Великого князівства Литовського

всього людства. Через географічне розташування історія українських земель ніколи не розвивалася ізольовано. Тому в процесі вивчення історії Середніх віків важливо відобразити не лише тривалість, хронологічну послідовність, а й пов’язаність між собою історичних подій на теренах України і поза нею. Одним зі способів упорядкування історичних подій за часом є хронологічна таблиця.

Тому пропонуємо в зошиті відвести місце для синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» та розпочати роботу над її укладанням за таким зразком:

3. За якими джерелами вивчають історію Середніх віків?

Діяльність людини в будь-які часи завжди залишала після себе «сліди» -залишки посуду, жител, знаряддя праці, зброю, писемні документи тощо. Кожна знайдена річ чи документ, що відображають певний вид людської діяльності в минулому, є історичним джерелом.

Інформація, отримана в результаті дослідження історичних джерел, дає змогу вченим описати (реконструювати) історичне минуле людства.

Епоха Середньовіччя за часом є набагато ближчою до нас, аніж епоха давніх цивілізацій. Тож цілком зрозуміло, що до нашого часу дійшло набагато більше історичних пам’яток цієї епохи. До деяких з речових пам’яток може доторкнутися буквально кожна людина. Це і середньовічні собори, церкви, палаци та оборонні мури міст. Майже в кожному історичному чи краєзнавчому музеї експонуються середньовічні предмети побуту, мистецькі твори, прикраси, ікони, монети, медалі, печатки тощо.

У багатьох архівах, музеях та бібліотеках зберігається чимало середньо-

вічних писемних джерел: збірки законів, королівські укази, хроніки, літописи, звіти про торгові операції, монастирські грамоти, рахунки, розписки, протоколи судових розглядів, описи подорожей тощо. Середньовічні поети та письменники залишили чимало віршів, романів, повістей, в яких розкриваються умови життя та світ почуттів людей Середньовіччя. Книжкові мініатюри (невеликі кольорові малюнки) дають можливість більш наочно уявити минулі події.

Цінними є також усні історичні джерела - легенди, билини, казки, приказки, прислів’я, загадки. Вчені-етнографи вивчають народні звичаї, обряди і побут народів Середньовіччя.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ

Знаю: 1. Назвіть хронологічні межі Середньовіччя. 2. На які періоди поділяють історію Середніх віків? 3. Як виникла назва «середні віки»? 4.Назвіть види історичних джерел, якими послуговуються вчені досліджуючи історію середніх віків.

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Які важливі зміни в суспільстві відбулися в епоху Середньовіччя?

2. Чи згодні ви з твердженням, що Середньовіччя є важливим періодом історії людства? Свою думку аргументуйте.

1. Охарактеризуйте епоху Середньовіччя. Чим вона відрізняється від епохи первісності та історії стародавнього світу?

2. Працюючи з текстом, визначте, чи можна вважати Середньовіччя добою занепаду, як вважали італійські вчені в епоху Відродження.

Уявіть, що вам випала можливість потрапити в епоху Середньовіччя на «машині часу». Про що з життя людей у цю епоху ви хотіли б дізнатися більше (господарство, повсякденне життя, релігію, культуру, воєнну історію, життя видатних особистостей тощо)?

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СУЧАСНІСТЮ:

1. Чи є у вашому населеному пункті середньовічні споруди? Які пам’ятки Середньовіччя зберігаються в музеях вашого міста (села, району, області)? Підготуйте невелике повідомлення/презентацію.

2. Як ви вважаєте, у чому значення спадщини Середньовіччя для сучасної людини?

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Мороз

 Попередня сторінка:  1. Цивілізаційна спадщина історії Стар...
Наступна сторінка:   3. Велике переселення народів та утвор...^