Інформація про новину
  • Переглядів: 261
  • Дата: 29-09-2020, 14:25
29-09-2020, 14:25

3. Велике переселення народів та утворення варварських королівств

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  2. Вступ до історії Cередньовіччя
Наступна сторінка:   4. Держава франків у V-VIII столітті

Розділ 1

ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

Середньовічна Європа народжувалася в результаті взаємодії двох несхожих, а часом і ворожих світів: античного та варварського. Як змогли поєднатися ці несхожі між собою світи? Які історичні події та явища призвели до появи європейського Середньовіччя? Щоб це з’ясувати, нам потрібно пригадати події ІІІ—V ст. н. е. на теренах Римської імперії.

■ Пригадайте!

1. Які території включала Римська імперія в І-ІІ ст. н. е.? Якими були досягнення народів, які населяли її територію? 2. Кого греки та римляни називали варварами? Якими були між ними стосунки?

1. Що спричинило занепад Римської імперії?

У І—II ст. Римська імперія досягла кульмінації свого розвитку. її територія простягалася від Атлантичного океану на заході до Дворіччя на сході, від порогів річки Ніл на півдні до Британії на півночі. Середземне море стало внутрішнім морем Римської держави.

Утім, уже в ІІІ ст. розпочався поступовий занепад Римської імперії. Міжусобні війни за владу всередині держави, часта зміна імператорів порушили її єдність і усталені торговельні зв’язки між провінціями.

За таких умов управляти величезною територією імперії та захищати її кордони ставало дедалі важче. Упродовж W ст. відбулося декілька її поділів та об’єднань. У 395 р., після правління імператора Феодосія, Римська імперія була остаточно поділена на дві частини між його синами. У результаті утворилися дві держави - Східна та Західна Римська імперії.

Поділ імперії значно ослабив сили обох держав. Колись могутня єдина Римська імперія вже не могла успішно протистояти нашестю варварів. Особливо тяжке становище було в Західній імперії. Надходження в державну скарбницю зменшувалися, тому імператори запроваджували все нові й нові податки. Унаслідок поступово знецінювалися гроші та завмирала торгівля.

На дорогах розбійницькі ватаги грабували купців та населення, часто виникали повстання. Крім того, відбувся моральний занепад римського суспільства. Простолюд Риму вже не хотів обтяжувати себе працею, а вимагав «хліба і видовищ». Римські громадяни вже не бажали служити у війську, тому до нього почали набирати дедалі більше найман-ців-варварів. Для них головною була не доля Риму, а своєчасна оплата їхніх послуг та воєнна здобич.

2. Яким був світ варварів у ІІІ-V ст.?

З поняттям «варвари» ви вже знайомилися в шостому класі. Нагадаємо, що варварами греки, а пізніше й римляни, називали іноземців, що жили поза межами їхніх держав і відрізнялися від них своїми звичаями і культурою. Для римлян варварами були кельтські, германські та слов’янські племена.

У ІІІ—IV ст. натиск варварів на кордони Римської імперії посилюється. Це було зумовлено тим, що в 70-х роках IV ст. на північних берегах Чорного моря з’явилися кочові племена гунів, які прийшли в Європу з Центральної Азії. Рухались вони на захід величезною ордою верхи на конях та повозках. Римський історик описує гунів, як «небачений до того рід людський,

який піднявся, немов сніг, з тихого кута, приголомшує і знищує все, що потрапляє [йому] назустріч, подібно до вихору, котрий несеться з високих гір». Під їхнім натиском деякі варварські племена мусили переселятися на інші території. Історики називають цей рух племен Великим переселенням народів.

Територія Римської імперії (Середземномор’я) приваблювала варварські народи теплим середземноморським кліматом, багатими містами, доглянутими полями, садами та виноградниками. Деякі варварські племена силою зброї захоплювали прикордонні провінції Римської імперії, інші укладали з нею угоди, оселялися на її території і ставали її союзниками.

Найбільший вплив на долю Західної Римської імперії справили германці. До них належали готи (остготи та вестготи), вандали, свеви, бургунди, франки, ан-гли, сакси, лангобарди та інші. У IV ст. римляни розселяли їх як союзників на своїх кордонах і надавали їм щорічне утримання. Германці брали на себе захист кордонів.

3. Який спосіб життя вели германські племена?

Германці жили великими родинами, які об’єднувалися в рід. Декілька родів утворювали племена, які своєю чергою об’єднувалися в племінні союзи. На чолі племен стояли вожді (або королі) та старійшини.

Германці мешкали в невеликих поселеннях та хуторах, розташованих на чималій відстані один від одного. Місця для поселення вибирали зазвичай на галявинах, узліссях, поблизу річок та струмків. Займалися вони переважно землеробством та скотарством. Вирощували жито, ячмінь, пшеницю, овес, льон, просо, овочі. Ліси та болота навколо їхніх поселень були багаті на дичину, ягоди, гриби.

■ Працюємо з історичним джерелом!

Прочитайте уривок з твору «Германія» Корнелія Тацита про життя та побут германців (І ст.) та підготуйте відповіді на запитання: 1. В яких умовах жили германці? 2. Якими були їхні основні заняття? 3. Яким було суспільне життя германців? На основі тексту визначте ставлення автора документа до германців.

«...Германці надзвичайно схожі між собою: блакитні очі, меткий погляд, русяве волосся, кремезна статура... Королів германці обирають за знатністю, вождів - за звитягою... Вожді рішучі, мають гідність, б’ються завжди попереду війська і цим викликають повагу. Проте ні карати, ні заковувати, ні накладати тілесне покарання не дозволено нікому, окрім жерців... Менш значні справи розглядають на раді старійшин, а справи важливіші обговорюють усі.

Хоча країна не зовсім одноманітна на вигляд, але здебільшого вона є або страшним лісом, або огидним болотом. Для посівів вона родюча, але не годиться для розведення фруктових дерев. Худобою вона багата. Германці люблять, щоб худоби було багато, у цьому єдиний та найприємніший для них вид багатства. У золоті та сріблі боги їм відмовили... Їжа проста: дикорослі плоди, свіжа дичина або кисле молоко; без особливого приготування і без приправ вони вгамовують ними голод».

■ Працюємо в парі!

На основі тексту визначте особливості варварських королівств. Як ви вважаєте, чому варварські королівства утворювалися на території Західної, а не Східної Римської імперії?

4. Що таке варварські королівства?

У V ст. на території Західної Римської імперії варварські племена утворюють свої держави -варварські королівства. Ватажки варварських племен проголошували себе самостійними володарями - королями.

Утім, більшість варварських королівств виявилися нестабільними та нетривкими державними утвореннями: через деякий час вони розпадалися або підкорювалися більш сильними сусідами. Звичними тут були чвари між членами королівської родини, між самим королем і знаттю.

Для допитливих!

Перша варварська держава - Тулузьке (Вестгот-ське) королівство - була утворена за згодою імператора Гонорія в 418 р. Її столицею стало місто Тулуза. Найбільшим із королівств, заснованих германцями на території Римської імперії, була держава Теодоріха.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ

Знаю: 1. У якому році відбувся поділ Римської імперії на Східну та Західну? 2. Хто такі варвари? Як вони пов’язані з історією Римської імперії?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Чим було спричинене Велике переселення народів?

2. Поясніть поняття: «Велике переселення народів», «варварські королівства»

1. На карті покажіть шляхи переселення різних народів у IV—V ст. Котрі з них подолали найдовший шлях?

2. На яких територіях вони оселилися і які королівства утворили? Позначте на контурній карті різними кольорами територію «варварських королівств».

1. Уявіть, що вам вдалося потрапити до одного з германських племен. Складіть розповідь від імені вашого ровесника про умови життя германців. Опишіть свої враження: що б вам сподобалося б, а що - ні.

3. Варвари не переважали римлян чисельністю. Рівень розвитку господарства та культури в них був значно нижчий, ніж у Римській імперії. Чим, на вашу думку, пояснюються їхні перемоги над Римом?

3. Порівняйте спосіб жит- 2. Чи згодні ви з твердженням, тя римлян та германців на що однією з причин падіння початку нашої ери. Римської імперії було небажання римських громадян служити у війську? Свою думку обґрунтуйте.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СУЧАСНІСТЮ:

Однією з причин падіння Західної Римської імперії був моральний занепад суспільства. Яка роль моралі, на вашу думку, в сучасному суспільстві? 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Мороз

 Попередня сторінка:  2. Вступ до історії Cередньовіччя
Наступна сторінка:   4. Держава франків у V-VIII столітті^