Інформація про новину
  • Переглядів: 350
  • Дата: 2-10-2020, 00:03
2-10-2020, 00:03

6. Виникнення ісламу та арабський халіфат

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  5. Візантійська імперія
Наступна сторінка:   7. Зв'язок людини і природи в Середньов...

1. Як природні умови Аравійського півострова вплинули на спосіб життя його населення?

Сьогодні наша подорож спрямована на найбільший у світі півострів - Аравійський1, його ще називають Аравією. Він розташований на південному заході Азії. Основне його населення - араби.

Аравійський півострів із трьох боків омивається морями. Тамтешній клімат сухий та спекотний. Майже всю його територію покривають піщані й кам’янисті пустелі. Серед пустель трапляються оази, де ростуть розлогі фінікові пальми, фруктові дерева, бавовна, зернові тощо. На південному заході півострова розташована країна Ємен з родючими землями та багатою тропічною рослинністю.

Значну територію Аравії вкривають колючі чагарники, багаторічні трави, напівкущі й кущі. Тож природні умови спонукали населення до кочового скотарства. Арабів-кочовиків у давнину називали бедуїнами, що означає «жителі пустелі». Вони кочували зі своїми стадами верблюдів, овець та коней у пошуках придатних пасовищ.

Аравійський півострів розташований на стику трьох континентів - Європи, Азії та Африки. Тож ще з давніх часів його вкривала густа мережа торгових караванних та морських шляхів, уздовж яких виникали міста зі

складами та заїжджими дворами.

Тож не дивно, що значна частина населення півострова займалася посередницькою торгівлею. Це сприяло зростанню міст і піднесенню ролі купецтва в суспільстві.

Найбільшими з арабських міст були Мекка і Ясріб.

Араби в своїй більшості були язичниками і поклонялися племінним богам. Різні вірування були перешкодою на шляху об’єднання племен, навіть у часи небезпеки.

Найбільш шанованим місцем для різноплемінного населення було святилище Кааба в м. Мекка, де розташовувався величезний чорний камінь, який усіма арабами сприймався як символ божества.

До нього ходили на прощу люди з різних куточків півострова. Це грало на руку мекканським купцям, які збагачувалися на прочанах та торгівлі.

2. Як Мухаммад став пророком?

Приблизно 610 р. в Мецці розпочав свої проповіді Мухаммад (Магомет, Махмуд) (570632 рр.). Родом він був із Мекки, шестирічним залишився сиротою. Хлопчиком опікувалися родичі, а він випасав їхніх кіз та овець. У 25-річному віці Мухаммад почав вести торгі-вельні справи заможної вдови Хадіджи, часто мандрував з купецькими караванами. Під час цих подорожей ознайомився з віруваннями християн та іудеїв, які сповідували віру в єдиного Бога. Незабаром він одружився із Ха-діджою, розбагатів.

Іслам (з араб. буквально означає «упокорення, покірність» Єдиному Богові і Його волі) - одна із світових релігій, що зародилася в VII ст. на території Західної Аравії. Засновником вважається пророк Мухаммад. Основою віровчення є визнання Аллаха як єдиного Бога та слідування його приписам, які людство отримало через останнього пророка - Мухаммада. Послідовників ісламу називають мусульманами.

Мухаммад часто усамітнювався в гірських печерах і розмірковував про Бога, неодноразово ходив на прощу до Кааби. Його вважали добропорядною людиною і ставилися до нього з повагою. У віці приблизно сорока років йому були видіння ангела Джабраїла (Джібріля), який передавав заповіти Аллаха (так арабською мовою звучить слово «Бог»). На їх основі Мухаммад почав проповідувати нову релігію - іслам (арабською означає «покірність Богові»).

Мухаммад закликав відмовитися від поклоніння різним племінним богам і визнати єдиного Бога - Аллаха, який покарає грішників та винагородить праведників. Він закликав людей покаятися у гріхах і вести праведне життя.

Першими, хто підтримав проповіді Мухаммада, була його дружина Хадіджа та найближчі друзі. Втім, більшість населення Мекки, особливо купці, поставилися до його віри вороже.

Працюємо разом!

За допомогою QR-коду ознайомтеся з уривком із книги «Життя посланця Божого» Ібн-Ісхака (VIII ст.). Поміркуйте, чому купці вороже сприйняли проповідь Мухаммеда. Якім відповів пророк?

У 622 р. в Мухаммада помирають дружина та дядько, які його підтримували. Залишатися в місті мусульманам було небезпечно, тому Мухаммад та більшість його послідовників змушені були переїхати до міста Ясріб. Ця подія отримала назву хіджра (переселення).

Мешканці Ясріба прихильно поставилися до вчення Мухаммада і невдовзі стали послідовниками нової віри. Ясріб перйменували в Медину («Місто пророка»), а 622 рік став вважатися датою заснування нової релігії - ісламу і початком мусульманського літочислення.

3. Які основні положення ісламу?

Вчення Мухаммада швидко поширилося по всій Південній Аравії. Найдовше опір чинила Мекка. Але невдовзі містяни усвідомили вигоду ісламу, адже Мухаммад визнав Каабу святинею, тобто залишалася традиція паломництва. У 630 р. мешканці міста прийняли іслам. Увійшовши до міста, Муххамад очистив Каабу від язичницьких ідолів і проголосив її головним святилищем ісламу. Мекка була проголошена столицею ісламу.

Багато бедуїнських племен Аравії прийняли іслам добровільно і визнали Мухаммада своїм вождем, інших було навернено мечем. Так відбулося об’єднання арабів.

Мухаммад став засновником не лише мусульманської віри, а й першим главою об’єднаної Арабської держави. У 632 р. він помер і був похований у Медині.

Основні положення ісламу викладені у священній книзі мусульман - Корані (від араб. «ал-куран» - читання). В ісламі є п’ять основних стовпів віри:

1. Віра в єдиного Аллаха та Його пророка Мухаммада.

2. П’ять разів на день молитися Аллаху.

3. Пожертва на користь нужденних.

4. Піст протягом місяця Рамадан, коли мусульманам не можна їсти й пити від сходу до заходу сонця.

5. Хоча б один раз за життя здійснити паломництво (хадж) до Мекки, якщо фізичний і матеріальний стан дозволяють це зробити.

Коран (Куран) - священна книга мусульман. Згідно з ісламським віровченням, це слова Аллаха, які через одкровення були передані Мухаммаду. Містить вчення про світ та місце людини в ньому, приписи благочестивої поведінки.

Ця священна книга поділяється на окремі глави - сури. Коран був надик-тований Джебраїлом Мухаммаду протягом багатьох років, а потім пророк дослівно передав його послідовникам, які записали текст. Мусульмани, крім Корану, вшановують Сунну - зібрання текстів («хадисів»), які містять висловлювання Мухаммада та розповіді про його життя.

3. Що відомо про Арабський халіфат?

У Мухаммада не було прямих спадкоємців, тож державою після його смерті управляли халіфи («наступники Пророка»), тому її називають Арабським халіфатом. Основні зусилля халіфів були спрямовані на поширення ісламу на нові землі. Розпочалася доба завойовницьких воєн арабів. Головною їхньою бойовою силою була кіннота. Бойовий дух арабських воїнів підкріплювався вірою в те, що смерть на полі бою заради поширення ісламу гарантує потрапляння душі до раю. Відбувається експансія арабів - захоплення арабами нових територій та поширення на них ісламу.

Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.

Найбільшої могутності ісламська держава досягла за часів правління халіфів династії Омейядів (661-750). Уже на середину VIII ст. Арабський халіфат став величезною імперією, територія якої простягалась від Атлантичного океану до річки Інд. За своїми розмірами нова держава перевищувала Римську імперію та державу Александра Македонського.

ПРАКТИЧНА РОБОТА!

Працюємо в парах! На основі карти визначте, які території були завойовані арабами в VI-ІХ ст. У яких частинах світу вони розташовувалися? Визначте, які перешкоди мало здолати арабське військо під час своїх завоювань? Заповніть відповідну таблицю.

З 750 по 1258 р. Арабським халіфатом правила Аббасидська династія. У 762 р. було перенесено столицю до іракського міста Багдад (на р. Тибр). Це був час розквіту господарського життя халіфату та ісламської культури.

АРАБСЬКІ ЗАВОЮВАННЯ VII-IX ст. УТВОРЕННЯ ХАЛІФАТУ

Створена в результаті завоювань держава, яка об’єднувала різні народи з різними традиціями та культурою, не могла бути довговічною. Еміри (намісники халіфів на місцях) намагалися стати незалежними від халіфа й поступово відмовлялися визнавати його владу. Від Халіфату одна за одною почали відокремлюватися великі території. А в XIII ст. в результаті нашестя монголів Арабський халіфат припинив своє існування.

5. Якими були культурні досягнення доби Арабського халіфату?

Народи, які входили до складу Арабського халіфату, створили унікальну культуру, яку умовно називають арабською. Спільною ознакою цієї культури була арабська мова.

■ Працюємо разом!

Визначте найбільш визначні здобутки арабсько ісламської культури. Свою думку обґрунтуйте.

Найбільший внесок араби здійснили в розвиток різних наук та мистецтва. В ісламі пізнання вважається чеснотою, тому освіта й наука в Арабському халіфаті всіляко підтримувалися. Саме в арабських перекладах були збережені і дійшли до європейців праці античних вчених та мислителів, зокрема Аристотеля, Гіппократа, Евкліда, Птоломея та ін., котрі знищувалися християнством як язичницькі. Поширенню знань сприяло те, що у VIII ст. араби навчилися в китайців виготовляти папір.

У великих містах існували вищі школи та величезні бібліотеки, при яких працювали переписувачі. Особливою шаною користувалися каліграфи - люди, які вміли красиво писати. Вони винайшли різні види почерків. Арабська каліграфія стала мистецтвом зображення слова. її використовували не лише у письмі, а й в розписі порцеляни, на монетах, в оздобленні килимів та тканин, стін мечетей та в інших художніх цілях.

Арабські математики перейняли в Індії десяткову систему числення та цифри (нам відомі як арабські), створили алгебру, зробили низку значних відкриттів у геометрії. Успіхів було досягнуто і в астрономії: араби відкрили чимало зірок, склали карту зоряного неба, визначили окружність земної кулі. Використавши праці античних вчених, араби розвинули медицину, дослідили лікувальні властивості багатьох рослин і мінералів.

Арабські мандрівники відвідали багато країн та зробили їх детальні описи. Для далеких мандрівок вони споруджували надійні кораблі, робили детальні карти, навчалися виготовляти точні навігацій прилади.

Чимало тогочасних творів арабської літератури увійшли до скарбниці світової культури. Особливо популярними були поетичні твори, короткі повчальні оповідання та збірки казок. Всесвітньо відомими є поема Фірдоусі «Шах-наме» («Книга царів») та збірка казок «Тисяча та одна ніч».

Великої майстерності досягли арабські архітектори. В часи Арабського халіфату зводилися нові чудові міста, величні мечеті, палаци, університети та школи.

Мечеть - будівля, в якій збираються на молитву мусульмани, стає важливою та ошатною. Часто біля неї будують спеціальну вежу (мінарет), з якої закликають мусульман до молитви. Оскільки іслам забороняє поклонятися зображенням, то споруди прикрашаються переважно різноманітними візерунками й орнаментами, каліграфічними написами з Корану.

Досягнення арабської культури мали значний вплив на Західну Європу. Чимало наукових знань та відкриттів потрапило до європейців від арабів.

■ Розвиваємо хронологічну компетентність.

Внесіть у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення. Який нині рік за мусульманським літочисленням? Що було раніше: правління Хлодвіга чи виникнення ісламу? Чи міг Юстиніан І бути сучасником Мухаммада?

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ

Знаю: 1. Хто є засновником ісламу? 2. Від якої події ведеться ісламське літочислення? 3. Як називається головна книга мусульман?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Наведіть 2-3 приклади впливу природних умов та розташування Аравійського півострова на заняття його мешканців.

2. Що означають поняття «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія»?

3. Якими були особливості розвитку арабської культури?

1. Позначте на контурній карті напрямки завойовницьких походів арабів, територію Арабського халіфату в різні часи та його основні міста.

2. Порівняйте основні положення ісламу та християнства. Які в них були спільні та відмінні риси?

3. Порівняйте причини розпаду Арабського халіфату та імперії Карла Великого.

1. Висловіть судження про роль ісламу в об’єднанні арабів. Відповідь аргументуйте.

2. Як ви вважаєте, чому ідеї Мухаммада так швидко стали дуже популярними серед величезної кількості людей? Що цьому сприяло?

3. Чим можна пояснити високий рівень науки та культури в Арабському халіфаті?

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СУЧАСНІСТЮ:

За допомогою джерел інформації дізнайтеся, в яких сучасних країнах світу значна частина населення сповідує іслам. Яку роль нині відіграє Кааба серед мусульман?

ОЦІНИ свої досягнення!

Тематичний контроль «Перші середньовічні держави»

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Мороз

 Попередня сторінка:  5. Візантійська імперія
Наступна сторінка:   7. Зв'язок людини і природи в Середньов...^