Інформація про новину
  • Переглядів: 1828
  • Дата: 17-09-2018, 16:43
17-09-2018, 16:43

Вид як базовий таксон сучасної систематики

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Створення систем живих організмів
Наступна сторінка:   Біорізноманіття

Концепції виду

Базовим таксоном сучасна систематика вважає вид. Складність поділу живих істот на види полягає ще й у тому, що саме визначення поняття «вид» є доволі складним. І залежить воно від того, яка з концепцій виду використовується в певному випадку.

У більшості випадків для виду використовують таке визначення: вид — це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем в угрупованнях організмів, що населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою у природі.

Деякі поширені концепції виду

Назва концепції

Визначення виду

Особливості концепції

Типологічна

Це група особин, які є ідентичними до особи-ни-еталону за певними ознаками

Усі особини виду порівнюються з еталонним зразком. Ця концепція дуже незручна для видів, особини яких можуть сильно відрізнятися за зовнішніми ознаками, наприклад собака домашній, коні (мал. 9.1)

Номіналістична

Це група особин, яка визнається формальною класифікацією і становить певний етап розвитку певної еволюційної лінії

Ця концепція розглядає вид як чисто теоретичне поняття, бо живі організми в природі постійно змінюються. В її межах важко пояснити дуже тривале існування гінкго або щитнів (мал. 9.2)

Біологічна

Це група особин, що здатна схрещуватися і давати плідне потомство

Концепція добре підходить для опису багатоклітинних організмів зі статевим розмноженням, але зазнає труднощів під час опису організмів, які не мають статевого розмноження, наприклад бактерій

Філогенетична

Це найменша монофі-летична група, яка заслуговує на формальне визнання

Ця концепція визначає вид за його монофілетичним походженням (від однієї популяції або навіть окремої особини). Не є вдалою для визначення видів, які виникли шляхом схрещування або симбіогенезу

Критерії виду

Критерії виду

У природі трапляються ви-ди-двійники, які дуже подібні між собою за зовнішньою будовою. Такі види було виявлено серед комах, риб, птахів, ссавців, рептилій, амфібій тощо. В Україні види-двійники знайшли у зелених ропух, полівок, мишаків. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду.

Ключова ідея

Існує кілька різних біологічних концепцій виду. Але в будь-якій з них окремі види визначають за допомогою комплексу критеріїв, а не за якоюсь однією окремою ознакою.

Практична робота

Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин і тварин, що належать до однієї родини

1. Розгляньте кілька видів рослин і тварин, що належать до однієї родини, і визначте їхні риси відмінності одне від одного за кількома критеріями (морфологічним, географічним, екологічним тощо).

2. Результати спостережень оформте у вигляді таблиці.

Приклади рослин однієї родини: яблуня, груша, шипшина. Приклади тварин однієї родини: сорока, галка, крук.

3. Сформулюйте висновок.

Запитання та завдання

1. На конкретному прикладі поясніть, як за допомогою біохімічного критерію розрізнити два види. 2. Серед комарів існують види-двійники, деякі з яких можуть переносити малярію, а деякі — ні. За зовнішньою будовою вони не відрізняються. Запропонуйте спосіб (або способи), за допомогою якого (або яких) ці види можна розрізнити.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Створення систем живих організмів
Наступна сторінка:   Біорізноманіття^