Інформація про новину
  • Переглядів: 264
  • Дата: 23-02-2021, 17:56
23-02-2021, 17:56

1. Організм людини та його вивчення

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Додатки до підручника Біологія 7 клас ...
Наступна сторінка:   2. Клітини й тканини організму людини

Поміркуйте

За якими ознаками можна відрізнити людину від інших живих організмів?

Згадайте

• Особливості будови ссавців

• Поняття «здоров'я», чинники, що впливають на здоров'я, здоровий спосіб життя

Особливості анатомії та життєдіяльності людини

Людина є представником ссавців, тому ми маємо характерні ознаки цієї групи тварин — чотирикамерне серце, живородіння, вигодовування дітей молоком тощо. Утім, є відмінності, які, власне, і роблять нас окремим біологічним видом.

Характерні особливості людини:

• прямоходіння;

• будова передніх кінцівок, яка дозволяє здійснювати різноманітні операції;

• відсутність густого волосяного покриву на більшості поверхні тіла;

• великий розмір головного мозку;

• тривалий дитячий період життя;

• складна соціальна поведінка;

• мовлення й абстрактне мислення.

Ці відмінності сформувалися як адаптації до умов середовища впродовж мільйонів років у процесі еволюції. Так, руки людини набули характерної будови для руху по гілках, якими наші предки хапалися долонями. Потім форма цих кінцівок удосконалювалася під час виготовлення знарядь праці.

Біосоціальна природа людини

У процесі еволюції видозмінювалася не лише анатомія людини. У боротьбі за існування головною перевагою стало формування

соціальних стосунків. Мовлення й трудова діяльність, а згодом письмо й мистецтво докорінно відрізнили наших предків від інших видів тварин. Саме тому людину розглядають як біосоціальну істоту, у якої біологічна й соціальна складові є невід’ємними частинами.

Сьогодні на життєдіяльність людини, окрім природних, упливають і соціальні чинники. Суспільство часто визначає харчові вподобання людини, формує поведінку, що впливає на здоров’я (шкідливі звички, здоровий спосіб життя). Тобто життєдіяльність людини й функціонування її організму певною мірою залежить від соціуму, частиною якого вона є.

Історія розвитку знань про організм людини

Найдавніші писемні відомості про будову людського організму датуються ІІІ—І тисячоліттям до н. е. (Стародавній Єгипет, Індія, Китай).

Вивчення біології людини продовжили науковці античного світу: Лакмеон, Гіппократ, Герофіл, Ерасистрат та ін. Вони мали досить реалістичні уявлення про будову й функціонування людського організму. Давньоримський лікар Клавдій Гален вивчав судини й нерви, йому належить перша класифікація кісток людини.

У добу Середньовіччя всі наукові дослідження в Європі майже припинилися.

На Сході найвідомішим науковцем тих часів був перський лікар Ібн Сіна.

Із настанням епохи Відродження вивчення організму людини відновилося. З’явилася можливість (хоча й обмежена) робити розтини тіл померлих. У цей час працюють анатоми Везалій, Фаллопій, Євстахій. У XVII столітті для досліджень починають застосовувати мікроскопи, а Вільям Гарвей відкриває кола кровообігу.

Інтенсивний розвиток знань про організм людини відбувся в ХІХ-ХХ століттях, коли сформувалися засади сучасних наук та були розроблені нові технології досліджень. У цей період працювали такі видатні науковці, як Ілля Мечников, Луї Пастер, Карл Бер, Володимир Бец, Микола Пирогов та інші.

У ХХ столітті анатомічні дослідження вийшли на новий рівень — з’явилися нові прилади (наприклад, електронний мікроскоп), розроблено нові методики (приміром, диференційне забарвлення хромосом). У ХХІ столітті прорив у знаннях про організм людини забезпечили технології молекулярної біології.

Науки, які вивчають організм людини

Організм людини є об’єктом досліджень багатьох наук. Кожна з них використовує свої методи й вивчає певний аспект будови чи життєдіяльності людського організму. Часто дослідженням людини займається одна

з галузей певної науки. Так, розділом генетики, що вивчає людину, є генетика людини, а відповідним розділом екології — екологія людини. Проте найбільш ефективним є комплексне застосування методів і технологій різних наук.

Значення знань про людину для збереження її здоров'я

З курсу «Основ здоров’я» ви знаєте, що таке здоров’я, та розумієте його значення в житті людини.

Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного й соціального добробуту людини.

Хвороба — це процес, який характеризується порушенням будови, обміну речовин і функціонування організму або його частин.

Якщо не знати, як улаштоване наше тіло, то можна йому зашкодити. Скажімо, неправильне харчування послабить імунітет і зробить організм уразливим для мікробів, незручне взуття призведе до порушень опорно-рухової системи, тривалі стреси спричинять розлади нервової системи.

Незнання власної біології може зумовити й фінансові витрати. Того, хто не має ґрунтовних знань, легко ввести в оману, наприклад, переконати дотримуватися «чудодійної дієти» або придбати «засіб від усіх хвороб». І людина платитиме гроші за руйнування власного здоров’я.

Відеоурок «З чого складається людина?»

Ключова ідея

Людина має багато спільного з іншими тваринами, але існують анатомічні й поведінкові відмінності. На життєдіяльність людини значною мірою впливають соціальні чинники. Знання власної біології дає можливість зберегти здоров'я і кошти.

Запитання та завдання

1. Які основні відмінності людини від інших ссавців? 2. У чому виявляється біосоціальна природа людини? 3*. Навіщо потрібно знати будову свого організму?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  Додатки до підручника Біологія 7 клас ...
Наступна сторінка:   2. Клітини й тканини організму людини^