Інформація про новину
  • Переглядів: 166
  • Дата: 23-02-2021, 17:57
23-02-2021, 17:57

2. Клітини й тканини організму людини

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  1. Організм людини та його вивчення
Наступна сторінка:   3. Органи та фізіологічні системи

Поміркуйте

Чим відрізняються одна від одної клітини одноклітинних та багатоклітинних організмів?

Згадайте

• Відмінності в будові клітин тварин і рослин

• Типи тканин тварин

Різноманітність клітин і тканин

Ви вже знаєте, що всі живі організми мають клітинну будову. Тіло людини складається з великої кількості клітин. Ці клітини не однакові: вони спеціалізовані й мають певні особливості будови. Це пов’язано з тим, що різні типи клітин виконують в організмі свої функції.

Схожі за будовою клітини організму, які мають спільне походження та функції, об’єднуються в тканини. В організмі людини існує багато типів клітин, які входять до складу тієї чи іншої тканини. Наприклад, лейкоцити — клітини крові, остеоцити — клітини кісткової тканини, гепатоцити — клітини печінки, яйцеклітини та сперматозоїди (репродуктивні клітини) тощо.

Окрім власне клітин, у складі тканини є також міжклітинна речовина, яка виділяється цими клітинами. Різні типи тканин містять різну кількість міжклітинної речовини.

У тварин (зокрема, й людини) виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, м’язову, нервову й тканини внутрішнього середовища

(раніше вони мали назву «сполучна тканина»).

Епітеліальна тканина

Епітеліальна тканина складається зі щільно сполучених клітин і містить дуже мало міжклітинної речовини. Ця речовина має вигляд шару, утвореного переплетінням білкових волокон.

Нервова тканина

Основою нервової тканини є спеціалізовані клітини — нейрони. Вони настільки пристосовані до виконання функцій, що навіть не можуть самостійно забезпечити свою життєдіяльність. Для цього у складі нервової тканини є спеціальні клітини, які називають гліальними, а їхню сукупність — нейроглією.

М'язова тканина

М’язова тканина пристосована до забезпечення рухової функції. Залежно від типів рухів розрізняють декілька видів м’язової тканини, що мають певні особливості будови.

Тканини внутрішнього середовища організму

Ці тканини значно відрізняються за будовою (див. таблицю). Проте вони мають спільне походження та виконують схожі функції, наприклад опорну й трофічну (забезпечення живлення органів і тканин).

Відео «Зйомка тканин під мікроскопом»

Складається з пласких, кубічних, циліндричних або війчастих клітин, які розташовані в один шар. Функції: покривна, захисна, усмоктувальна, секреторна (виділення речовин)

Складається з пласких, кубічних або циліндричних клітин, які розташовані в декілька шарів. Функції: переважно покривна й захисна

Клітини складної форми з розгалуженими відростками, один із яких може бути дуже довгим.

Функції: сприйняття сигналів, провідникова, керування

Складається з клітин декількох типів, які можуть мати різну форму й утворювати відростки.

Функції: захисна, секреторна, забезпечує життєдіяльність нейронів і створює умови для проходження сигналів їхніми відростками

Складається з дуже довгих волокон, що розділені на окремі сегменти. Волокна мають характерну поперечну смугастість.

Функції: забезпечує потужні швидкі скорочення скелетної мускулатури

Складається з невеликих веретеноподібних клітин, зібраних у пучки або пласти. Не має поперечної смугастої структури.

Функції: забезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м'язів внутрішніх органів

Складається з клітин, які розгалужуються на кінцях та сполучаються одна з одною за допомогою особливих міжклітинних контактів. Має добре виражену поперечну смугастість. Функції: забезпечує швидкі ритмічні скорочення серцевого м'яза

Тканини внутрішнього середовища

Тканина

Особливості будови

Функція

Кров

Рідка тканина, клітини не сполучаються між собою, а вільно переміщуються в міжклітинній речовині. Містить червоні (еритроцити) та білі (лейкоцити) клітини

Транспортна, видільна й захисна

Лімфа

Рідка тканина, клітини вільно переміщуються в міжклітинній речовині. Містить лімфоцити, але не містить еритроцитів

Транспортна, трофічна й захисна

Пухка сполучна тканина

Складається з клітин і білкових волокон, які вільно розміщені в міжклітинній речовині й утворюють пухке безладне сплетіння

Є основою структури різних органів

Щільна сполучна тканина

Складається переважно з білкових волокон, які занурені в міжклітинну речовину й розташовані більш-менш упорядковано

Є основою структури різних органів

Жирова

тканина

Різновид сполучної тканини, містить велику кількість жирових клітин, зібраних у малі групи. Зосереджена під поверхнею шкіри й навколо внутрішніх органів

Запасна,

термоізоляційна

Кісткова

тканина

Складається з клітин, занурених у міжклітинну речовину, яка насичена мінеральними речовинами (70 % її становлять неорганічні сполуки, а 30 % — органічні)

Опорна й захисна

Хрящова

тканина

Складається з клітин, занурених у пружну міжклітинну речовину — хондрин

Опорна, сполучає кістки скелета

Ключова ідея

Організм людини містить різні види клітин, які утворюють різні типи тканини. Будова клітини й тканини спеціалізована для виконання певних функцій. Основними типами тканин людини є епітеліальна, нервова, м'язова й тканини внутрішнього середовища.

Запитання та завдання

1. Чому всі клітини організму людини не однакові?

2. Які основні типи тканин виділяють в організмі людини? 3*. Складіть класифікацію тканин внутрішнього середовища людини у вигляді схеми.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  1. Організм людини та його вивчення
Наступна сторінка:   3. Органи та фізіологічні системи^