Інформація про новину
  • Переглядів: 194
  • Дата: 23-02-2021, 17:58
23-02-2021, 17:58

3. Органи та фізіологічні системи

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  2. Клітини й тканини організму людини
Наступна сторінка:   4. Обмін речовин та раціональне харчув...

Поміркуйте

Як може бути пов'язана будова системи органів травлення тварини з її способом життя?

Згадайте

Системи органів у тварин та їх функції

Органи і фізіологічні системи організму

У тілі людини клітини й тканини розташовані не безладно. Наш організм складається з окремих частин — органів.

Орган — це частина тіла, що характеризується певною формою й будовою та виконує одну або декілька притаманних йому функцій. Органи зазвичай складаються з декількох типів тканин, але якийсь один тип переважає й визначає основну функцію органа.

Фізіологічна система — це сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів: травлення, дихання, транспорту речовин, виділення тощо.

Травна система

Складається з органів: ротової порожнини, зубів, глотки, стравоходу, шлунку, підшлункової залози, кишечника та допоміжних органів — печінки й жовчного міхура.

Основні функції:

• перетворення їжі та усмоктування поживних речовин;

• виведення неперетравлених залишків їжі.

Дихальна система

Складається з органів: носової порожнини, гортані, трахеї, бронхів, легень.

Основні функції:

• насичення крові киснем, який потрібен для вироблення енергії;

• виведення газоподібних продуктів обміну речовин.

Сама дихальна система кисень до клітин не транспортує, це робить кров.

Кровоносна система

Складається з органів: серця, артерій, вен, капілярів.

Основна функція: транспортування речовин усередині організму (кисню, вуглекислого газу, мінеральних й органічних речовин).

Опорно-рухова система

Складається з кісток, м’язів, хрящів, сухожилків та зв’язок.

Основні функції:

• забезпечення рухів тіла;

• захист внутрішніх органів від механічних пошкоджень;

• утворення опори для внутрішніх органів та забезпечення їх фіксованого положення в організмі.

Видільна система

Складається з органів: нирок, сечоводів, сечового міхура.

Основна функція: виведення з організму продуктів обміну, надлишку води й шкідливих речовин.

Покриви тіла

До покривів тіла людини належать шкіра та її похідні — волосся й нігті.

Основні функції:

• шкіра захищає інші тканини тіла від зовнішніх упливів, запобігає потраплянню в організм мікроорганізмів і шкідливих речовин;

• нігті захищають кінчики пальців від пошкоджень;

• волосся береже голову від перегрівання на сонці, а брови й вії запобігають потраплянню в очі пилу, поту.

Сенсорні системи

До складу сенсорних систем належать органи чуття: зору, слуху, нюху, смаку, дотику, рівноваги.

Основна функція: надходження в організм інформації із зовнішнього середовища.

Репродуктивна система

Складається з органів, які забезпечують процеси розмноження.

Статеві органи чоловіків і жінок відрізняються між собою за будовою та функціями.

Регуляторні системи організму

Робота такого складного механізму, як організм людини, може бути ефективною лише у випадку, коли його різні частини працюватимуть узгоджено й швидко та правильно реагуватимуть на зміни зовнішнього й внутрішнього середовищ. Роль ефективної «комунікації» між частинами організму виконують регуляторні системи: нервова й ендокринна.

До регуляторних систем організму належить також імунна система.

Імунна система

Складовими системи є: кістковий мозок, загруднинна залоза (ти-мус), селезінка та лімфатичні вузли.

Основні функції:

• підтримання сталості внутрішнього середовища організму;

• захист організму від хвороботворних мікроорганізмів.

Нервова система

Одна з регуляторних систем організму людини. Складовими нервової системи є нерви, нервові вузли, спинний і головний мозок.

Основна функція: керування всім організмом, забезпечення взаємодії органів за допомогою нервових імпульсів. Для реалізації такої взаємодії в нервовій системі утворюються рефлекторні дуги. Вони можуть складатися з двох або більше нейронів.

Ендокринна система

Одна з регуляторних систем організму людини. Ендокринну систему утворюють залози внутрішньої секреції. Їх називають так тому, що вони синтезують і виділяють речовини не в зовнішнє середовище, а в кров чи лімфу, які є частиною внутрішнього середовища організму.

Основна функція: керування всім організмом, забезпечення взаємодії органів за допомогою спеціальних речовин (гормонів).

Організм людини як складна біологічна система

Організм людини влаштований дуже складно: різні типи клітин об’єднуються в тканини, з тканин різних видів утворені органи, які організовані у фізіологічні системи.

Отже, організм людини є біологічною системою, яку умовно можна зобразити в схемі:

А злагоджену роботу всього організму забезпечують механізми нервової й гуморальної регуляції.

Фізіологічні системи організму людини ми докладно розглянемо далі.

Ключова ідея

Орган — це частина тіла, що має певну форму й будову та виконує одну або декілька специфічних функцій. Групи органів, які разом виконують певні функції, називають фізіологічними системами. Узгоджену роботу систем організму забезпечують регуляторні системи.

Запитання та завдання

1. Що таке орган? 2. Які функції виконує імунна система? 3. У чому відмінності між нервовою й гуморальною регуляцією? 4. Поясніть, чому організм людини можна вважати біологічною системою.

Узагальнення знань за темою «Вступ»

Розвиток знань про організм людини в Україні

Компетентнісно орієнтовані завдання

1 Виберіть одну із систем органів людини та порівняйте її з такою самою системою інших тварин (риб, рептилій або ссавців). Поясніть, із чим можуть бути пов'язані відмінності в будові цих систем.

2 Наведіть приклади того, як знання про власний організм можуть убезпечити нас від хвороб чи допомогти їх лікувати.

3 Поясніть, чому наявність кількох механізмів регуляції — нервової й гуморальної — є для людини кращим варіантом, ніж коли існує лише одна з них. Адже підтримувати роботу двох систем для організму енергетично не вигідно.

4 Наведіть 10 доказів того, що людина належить до тваринних організмів. Наведіть 10 відмінностей людини від інших ссавців.

5 Порівняйте дві складні системи: біологічну (людину) та технічну (комп'ютер). Чи є між ними щось спільне?

6 Прочитайте приказки та прислів'я про здоров'я. Оберіть один вираз та в невеличкому есе поміркуйте про його значення.

• Іржа залізо їсть, а людину — хвороба.

• Хворому й мед гіркий.

• У ворожки лікуватися — без здоров'я зостатися.

• Весела думка — половина здоров'я.

• Вартість здоров'я знає лише той, хто його втратив. Під час роботи можете скористатися шаблонами методу «ПРЕС» («Я вважаю, що...» ^ «Тому що...» ^ «Наприклад,..» ^ «Отже,..».

7 Давньогрецький письменник, історик і філософ-мораліст Плутарх писав: «Хто сподівається на те, що зможе забезпечити собі здоров'я, лінуючись при цьому, той чинить так само безглуздо, як і людина, яка прагне мовчанням удосконалити свій голос».

Як ви вважаєте, що мав на увазі Плутарх? Чи є ця думка стародавнього філософа актуальною на сьогодні?

8 Створіть ментальну карту (мапу думок) «Клітини та тканини людини» (можна скористатися зразком).

Поясніть особливості будови клітин і тканин людини.

Порівняйте свою ментальну карту з мапами думок однокласників.

Інструкція зі створення ментальної карти

1. Посередині аркуша паперу напишіть назву теми «Клітини та тканини людини». Упишіть цю композицію в якусь геометричну фігуру. Зверніть увагу, що аркуш має бути якомога більшим.

2. Проведіть декілька жирних ліній, що відходять від центральної фігури. На кожній лінії запишіть назву однієї підтеми, що пов’язана з головною.

3. Від жирних ліній ви можете провести додаткові, тонші лінії, які означатимуть під-категорії чи питання, що мають відношення до підтеми, записаної на жирній лінії.

4. Намагайтеся знайти якомога більше понять, які можна розмістити у відповідних категоріях. Ви можете використовувати різні розміри шрифту, символи й кольори, фігури, замальовки тощо.

9 За допомогою діаграми Венна визначте, які науки належать до гуманітарних, а які — виключно до біологічних. Чи є в них щось спільне?

 

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  2. Клітини й тканини організму людини
Наступна сторінка:   4. Обмін речовин та раціональне харчув...^