Інформація про новину
  • Переглядів: 108
  • Дата: 24-02-2021, 07:19
24-02-2021, 07:19

16. Внутрішнє середовище організму. Кров і лімфа

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  15. Захворювання дихальної системи та ї...
Наступна сторінка:   17. Формені елементи крові. Зсідання кр...

Тема 4. Транспорт речовин

Поміркуйте

Як речовини можуть потрапляти до клітин багатоклітинних організмів?

Згадайте

• Що таке обмін речовин?

• Які речовини потрібні клітинам організму людини?

Внутрішнє середовище організму

Для життєдіяльності нашому організму необхідно, щоб умови всередині нього були відносно сталими. Температура, кислотність, солоність та інші параметри змінюються в досить вузьких межах. Ця сталість забезпечується завдяки рідинам внутрішнього середовища організму.

Основні складові внутрішнього середовища: кров, лімфа і тканинна рідина. Ці рідини взаємопов’язані одна з одною, змінюючи свій хімічний склад. Вони забезпечують перебіг майже всіх процесів в організмі, зокрема надходження до клітин поживних речовин і виведення продуктів обміну.

Сталість складу та властивостей внутрішнього середовища організму називають гомеостазом.

Кров

Кров — це непрозора рідина червоного кольору, яка циркулює судинами. У тілі дорослої людини міститься від 4 до 6 л крові. В організмі кров виконує різноманітні функції, основні з яких наведено в таблиці.

Кров становить рідку тканину внутрішнього середовища, що містить два основні компоненти: плазму крові та формені елементи.

Плазма є рідкою складовою крові. Вона складається з води (90 %) й розчинених у ній мінеральних та органічних речовин.

Концентрація розчинених солей (Na+, Cl-, Ca2+ та ін.) у плазмі крові становить близько 0,9 % і підтримується на сталому рівні для перебігу фізіологічних процесів. Тому штучний водний розчин із концентрацією потрібних мінеральних компонентів (0,9 %) називають фізіологічним. Його можна використати для поповнення крові в разі її втрати.

Органічними речовинами плазми є білки (альбуміни, глобуліни, фібриноген), жири й вуглеводи, уміст яких може змінюватися.

Склад крові:

• плазма (вода та розчинені в ній мінеральні й органічні сполуки);

• формені елементи (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).

Основні функції крові

Транспортна

Транспортування кисню й вуглекислого газу, а також поживних речовин і продуктів обміну

Терморегуляторна

Здійснюється за рахунок великої теплоємності води, яка становить більшу частину крові. Кров переносить теплоту із середини тіла до зовнішніх покривів. Так, коли у вас узимку мерзнуть щоки, ви розтираєте їх, посилюючи приплив крові зсередини тіла, яка й зігріває обличчя

Регуляторна

«Доставка» гормонів та інших біологічно активних речовин до місця їхньої дії

Захисна

Знешкодження чужорідних мікроорганізмів та небезпечних речовин

Залежно від рівня насиченості киснем кров буває:

• артеріальна — містить багато кисню й мало вуглекислого газу, має яскраво-червоний колір;

• венозна — містить мало кисню й багато вуглекислого газу, має темніше забарвлення.

Колір крові визначається вмістом у ній сполук гемоглобіну з киснем: чим більше таких сполук, тим яскравіше забарвлення крові.

Тканинна рідина

У тканинах кров проходить по найдріб-нішим кровоносним судинам — капілярам. Їхні стінки утворені лише одним шаром клітин, тому крізь них у навколишні тканини просочуються компоненти плазми крові, утворюючи тканинну (міжклітинну) рідину. Ця рідина омиває всі клітини тіла й здійснює обмін речовин між ними та кров’ю.

За складом тканинна рідина схожа на плазму крові.

Але оскільки тканинна рідина здійснює обмін речовин між судинами й клітинами тканин, її склад постійно змінюється. Деякі речовини переходять усередину клітин тканини, а інші, навпаки, виділяються клітинами в міжклітинну рідину. Тому в різних тканинах склад тканинної рідини відрізняється.

Лімфа та лімфообіг

У тканинах нашого організму, крім кровоносних, є й лімфатичні капіляри, які проходять між клітинами. Дрібні капіляри об’єднуються в лімфатичні судини, а в місцях їх злиття та по ходу судин розташовані лімфатичні вузли. Усе це разом утворює розгалужену структуру — лімфатичну систему (мал. 16.1).

У лімфатичних вузлах міститься багато лімфоцитів — клітин, які беруть участь у процесі знешкодження небезпечних речовин та інфекційних агентів.

Через тонкі стінки капіляри всмоктують тканинну рідину й розчинені речовини, утворюючи лімфу.

Лімфа — це прозора рідина, що за складом дуже схожа на тканинну рідину, однак вона містить велику кількість лімфоцитів.

В організмі дорослої людини міститься 1-2 л лімфи. Рух лімфи в судинах можливий лише в одному напрямку через наявність у них особливих кишенькових клапанів. Лімфа, проходячи через вузли, затримується й очищується. Отже, лімфатичні вузли є біологічним бар’єром на шляху інфекцій та шкідливих речовин, які можуть утворюватися в організмі.

Лімфатичні судини впадають у вени, де лімфа поповнює плазму крові.

Основні функції лімфи й лімфатичної системи:

• транспортування речовин (переважно води) із тканин у кров;

• знешкодження небезпечних мікроорганізмів і речовин;

• підтримання гомеостазу (у тому числі дренажна функція).

Ключова ідея

Основними компонентами внутрішнього середовища є кров, лімфа й тканинна рідина. Вони мають певний склад і виконують важливі функції. Ці рідини забезпечують гомеостаз — сталість внутрішнього середовища організму.

Запитання та завдання

1. Які рідини утворюють внутрішнє середовище організму? 2. Схарактеризуйте склад крові. 3. Як здійснюється лімфообіг? 4. Який склад фізіологічного розчину та яке його призначення?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  15. Захворювання дихальної системи та ї...
Наступна сторінка:   17. Формені елементи крові. Зсідання кр...^