Інформація про новину
  • Переглядів: 157
  • Дата: 24-02-2021, 07:19
24-02-2021, 07:19

17. Формені елементи крові. Зсідання крові

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  16. Внутрішнє середовище організму. Кро...
Наступна сторінка:   18. Кровоносні судини. Кровообіг

Поміркуйте

Чому в деяких безхребетних тварин колір крові не червоний, а синій?

Згадайте

• Рідини внутрішнього середовища організму

• Функції крові

Формені елементи крові

До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити (мал. 17.1). Їхні основні характеристики наведені в таблиці.

Формені елементи крові утворюються в червоному кістковому мозку, а деякі види лейкоцитів іще й у лімфатичних вузлах і селезінці.

Одним із поширених параметрів, який досліджують у процесі аналізу крові, є визна

чення лейкоцитарної формули. Ця формула показує відсоткове співвідношення різних типів лейкоцитів, які містяться в крові. Так можна виявити наявність патологічних процесів в організмі людини.

Зсідання крові

Зсідання крові — це процес формування в крові ниток білка фібрину, які утворюють кров’яний згусток — тромб. Зсідання крові є захисною реакцією організму для запобігання втраті крові.

Цей складний процес можна розглянути як низку послідовних реакцій.

Тромб перекриває пошкоджену ділянку й запобігає витіканню крові з організму (мал. 17.2).

Формені елементи крові

Формені елементи

Особливості будови

Функції

Еритроцити —

червоні формені елементи крові

Зрілі еритроцити не мають ядра. Зовні вкриті мембраною й наповнені білком гемоглобіном. Форма клітин — увігнутий диск

Основна функція — перенесення кисню від легень до клітин

Лейкоцити —

безбарвні (білі) клітини крові

Різноманітні за формою та розмірами

Захист організму від мікроорганізмів, чужорідних білків, токсинів тощо

Тромбоцити, або

кров’яні пластинки

Є не клітинами, а фрагментами клітин. Відповідно, не мають ядра

Відіграють важливу роль у процесі зсідання крові

Групи крові

За певними біохімічними властивостями крові, які зумовлені спадковими ознаками, виділяють різні групи крові.

Поділ на групи ґрунтується на наявності на поверхні еритроцитів антигенів — особливих речовин (білків і вуглеводів), які спричиняють певну реакцію імунної системи.

Сьогодні відомо близько 30 систем поділу крові людини на групи, але найбільше практичне значення мають дві з них — система АВ0 і резус-система.

Групи крові системи AB0

Розподіл крові людини за системою AB0 на чотири групи ґрунтується на комбінації двох антигенів (аглютиногени A і B) на поверхні еритроцитів і двох антитіл (аглютиніни а і в) у плазмі крові

Для чого ж потрібен поділ на групи? Якщо під час переливання кров підібрана неправильно, то відбудеться зсідання (аглютинація) еритроцитів. Це активує процес утворення тромбів, унаслідок чого може настати смерть реципієнта (того, кому переливають кров). Тому людині можна переливати лише кров її групи.

Дізнайтеся більше

Спершу резус-систему виявили в макаки-резус, і лише пізніше — у людини. Саме тому ця система й отримала таку назву.

Групи крові системи резус

У більшості людей на поверхні еритроцитів є особливий антиген — резус-фактор (Rh). Таких людей називають резус-пози-тивними, а їхня група крові позначається як Rh+. У резус-негативних людей цього антигена немає, їхня група крові — Rh-. Під час переливання крові, несумісної за резус-фактором, у судинах реципієнта можуть утворюватися тромби. А під час вагітності, якщо мати резус-негативна, а дитина резус-позитив-на, може виникати резус-конфлікт. При цьому в крові матері утворюються антитіла, що руйнують еритроцити плоду.

Переливання крові

Якщо людина втратить багато крові, то її організм може не впоратися із забезпеченням тканин і органів киснем та іншими речовинами. Тому ще здавна робили спроби переливати кров у випадку її великої втрати. Певна річ, це часто призводило до утворення тромбів і загибелі людини.

Лише після відкриття груп крові систем АВ0 і резус-фактора переливання крові стало безпечним. Для цього беруть кров здорових людей — донорів. Безпечна для донора разова доза забору крові становить 400 мл — таку кількість організм здатний відновити дуже швидко. Для тривалого зберігання до крові додають спеціальні речовини (консерванти).

Групи крові системи АВ0

Ключова ідея

Форменими елементами крові є еритроцити, лейкоцити й тромбоцити. Найважливішими для людини є системи груп крові AB0 і резус. У разі переливання крові слід ураховувати групу крові й резус-фактор.

Запитання та завдання

1. Які групи крові існують у системі AB0? 2. Схарактеризуйте процес зсідання крові. 3.* Чому може виникнути резус-конфлікт під час вагітності? 4.* Чому людині слід переливати лише кров її групи?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  16. Внутрішнє середовище організму. Кро...
Наступна сторінка:   18. Кровоносні судини. Кровообіг^