Інформація про новину
  • Переглядів: 180
  • Дата: 24-02-2021, 07:21
24-02-2021, 07:21

19. Будова й функції серця. Серцевий цикл

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  18. Кровоносні судини. Кровообіг
Наступна сторінка:   21. Серцево-судинні захворювання та їх ...

Поміркуйте

Завдяки чому серце людини безперервно працює впродовж усього життя?

Згадайте

Де починаються мале й велике кола кровообігу?

Серце

Серце — це м’язовий орган кровоносної системи, який забезпечує рух крові в організмі людини. Воно розташоване в грудній клітці в навколосерцевій сумці — перикарді. Перикард — це тонка щільна оболонка, що відокремлює серце від інших органів, а також запобігає його зміщенню й надто сильному розтягуванню.

Стінка серця складається з трьох шарів: епікарду (зовнішній), міокарду (середній) і ендокарду (внутрішній) (мал. 19.1). Най-товщий із них — міокард, який є серцевим м’язом, що забезпечує скорочення.

Усередині серце поділене на чотири камери: два шлуночки (правий і лівий) і два передсердя (праве і ліве). Права й ліва половини серця не сполучаються між собою. У камерах правої частини міститься лише венозна кров, а в камерах лівої — артеріальна.

Щоб кров між камерами серця рухалася лише в одному напрямку, є клапани: між лівим передсердям і лівим шлуночком — двостулковий (мітральний) клапан, а між правим передсердям і правим шлуночком — тристулковий. Між лівим шлуночком та аортою розміщений аортальний клапан,

а між правим шлуночком і легеневою артерією — клапан легеневої артерії.

Маса серця дорослої людини дорівнює 250-350 г.

Серцевий м'яз

Серцевий м’яз (міокард) безперервно працює протягом усього життя людини. Це зумовлює його особливу будову й властивості, що дозволили виділити окремий тип серцевої м’язової тканини (див. таблицю).

М’язи передсердь і шлуночків не є однією структурою. Вони відокремлені перегородкою зі щільної тканини. Ця перегородка не пропускає збудження від м’язів передсердь до м’язів шлуночків, завдяки чому вони можуть скорочуватися незалежно одне від одного. Узгодження скорочень передсердь і шлуночків відбувається за допомогою спеціального пучка волокон, який з’єднує їхні центри генерації ритмічних імпульсів.

Основні властивості серцевого м'яза

Властивість

Характеристика

Збудливість

Здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під упливом зовнішніх змін, тобто оперативно реагувати на різні подразники

Провідність

Здатність поширювати по всьому серцю збудження, що виникло в якійсь його ділянці

Скоротливість

Здатність м’язової тканини серця скорочуватися під упливом збудження

Автоматія

Здатність серця скорочуватися під упливом імпульсів, що виникають у самому серці

Фази серцевого циклу

Фаза серцевого циклу

Тривалість фази, с

Що відбувається

Скорочення м’язів (систола) передсердь

0,1

Кров із передсердь через клапани виштовхується до шлуночків

Скорочення м’язів (систола) шлуночків

0,3

Венозна кров із правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується до аорти

Розслаблення м’язів серця (діастола)

0,4

Серцевий м’яз розслаблений, кров із вен надходить до передсердь

Серце має власну систему забезпечення кров’ю — артерії і вени, які називають коронарними. Під час розслаблення серця кров коронарними артеріями потрапляє в серцевий м’яз, а під час його скорочення кров із капілярів міокарду проштовхується в коронарні вени.

Серцевий цикл

Серце працює безперервно завдяки тому, що його робота організована у вигляді циклу. Чергування скорочення й розслаблення частин серця дозволяє серцевому м’язу відновлюватися в процесі його роботи.

Серцевим циклом називають сукупність процесів, які відбуваються від одного скорочення серця до наступного (мал. 19.2). Що відбувається за один серцевий цикл, можна простежити за таблицею. У середньому тривалість серцевого циклу становить 0,8 секунди. Скорочення серцевого м’яза називають ударом

серця. У стані спокою в дорослої людини серце здійснює 60-80 ударів за хвилину.

Показниками, за допомогою яких можна порівнювати роботу серця людини в різних режимах (ситуаціях), є частота серцевих скорочень, кров’яний тиск, систолічний та хвилинний об’єми крові.

Систолічний об’єм — кількість крові, що викидається серцем за одне скорочення.

Хвилинний об’єм — об’єм крові, який прокачується через серце за одну хвилину.

Особливості роботи серця

Циклічна система роботи серця дозволяє йому працювати впродовж багатьох років. В організмі людини немає органа, який може взяти на себе роботу серця хоча б тимчасово. Зупинка серця призводить до смерті людини. Тому робота серця організована так, щоб воно відпочивало якомога більше: тривалість усього циклу — 0,8 с, із них передсердя відпочивають 0,7 с, а шлуночки — 0,5 с. Це дає м’язам можливість відновлюватися після скорочення.

Микола Дмитрович Стражеско

(1876-1952) — один із засновників вітчизняної кардіології. Увійшов в історію світової медицини, першим поставивши прижиттєвий діагноз тромбозу судин серця, названий згодом інфарктом міокарда, який раніше визначали лише після смерті людини.

Ключова ідея

Серце — орган кровоносної системи, який забезпечує рух крові в організмі. Основними властивостями серцевого м'яза є збудливість, провідність, скоротливість та автоматія. Робота серця відбувається циклічно, шляхом чергування скорочень його частин і загального розслаблення.

Запитання та завдання

1. З яких шарів складається стінка серця? 2. На які камери поділене серце? 3. Які властивості притаманні серцевому м'язу? 4. З яких фаз складається серцевий цикл? 5.* Чому кров у серці тече лише в одному напрямі? 6.* Що дає серцю змогу працювати багато років поспіль?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  18. Кровоносні судини. Кровообіг
Наступна сторінка:   21. Серцево-судинні захворювання та їх ...^