Інформація про новину
  • Переглядів: 231
  • Дата: 24-02-2021, 07:42
24-02-2021, 07:42

32. Нейрони. Будова та функціонування

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  31. Розвиток і проблеми опорно-рухової ...
Наступна сторінка:   33. Рефлекторні дуги. Будова та робота н...

Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

Поміркуйте

Навіщо нервовим клітинам потрібні довгі відростки (аксони)?

Згадайте

Будову нервової тканини

Будова нейрона

Основу нервової системи становлять нейрони — клітини нервової тканини. Це збудливі клітини, здатні обробляти інформацію й передавати її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Хімічні сигнали нейрони можуть посилати на дуже короткі відстані (сусіднім клітинам), а от електричні — значно далі.

У будові нейрона розрізняють тіло клітини, у якому розміщене її ядро та основні органели, і відростки двох типів — аксони та дендрити (мал. 32.1).

Аксон — це довгий і тонкий відросток. У клітині він лише один. Довжина аксона в нейронів людини може сягати 1 м. Багато аксонів мають оболонку з мієліну — речовини, що на 70 % складається з жирів і на 30 % — із білків. Ця оболонка не є суцільною, а періодично переривається. Мієлін ніби

ізолює аксон і не дає сигналу поширюватися в усі боки — спрямовує його лише по аксону. У результаті швидкість передачі збільшується в рази (до 50 разів).

Дендрити — це короткі відростки, що з’єднують нейрони із сусідніми клітинами.

І дендрити, і аксони можуть розгалужуватися на кінцях.

Для передачі сигналів нейрони використовують спеціальні структури — синапси.

Синапси

Синапс — це місце передачі сигналу від однієї клітини до іншої. Отже, синапс містить частини двох різних клітин. Клітина, яка надсилає сигнал, утворює пресинаптичну (тобто розташовану до синапсу) мембрану, а клітина, яка приймає сигнал, — постсинаптичну (розташовану після синапсу). Між цими мембранами є синаптична щілина (мал. 32.2).

Синапси розташовані переважно на кінчиках дендритів та аксонів, однак певна їх кількість є й на тілі нейрона.

В організмі людини розрізняють два основні типи синапсів:

• електричні синапси — мають вузьку синаптичну щілину, сигнал передається майже миттєво за допомогою електричних йон-них струмів;

• хімічні синапси — мають відносно широку синаптичну щілину, сигнал передається набагато повільніше за допомогою хімічних речовин.

У хімічних синапсах під час передачі сигналу поверхня пресинаптичної мембрани виділяє спеціальні речовини — нейромедіа-тори, які проникають через щілину й передають сигнал на рецепторні молекули пост-синаптичної мембрани (мал. 32.3).

Хоча швидкість передачі сигналів у хімічних синапсах повільніша, але саме таких синапсів у людини найбільше. Це пояснюється тим, що клітина, яка має хімічний синапс, може сприймати декілька сигналів від сусідніх клітин. Одні з них здатні стимулювати виділення нейромедіаторів, другі — пригнічувати. Отже, чи пройде сигнал далі, залежить від співвідношення різних сигналів.

Таке регулювання сигналу дуже важливе навіть у звичайних ситуаціях. Наприклад, коли людина збирається переходити вулицю, нейрон, який подає сигнал м’язам ніг, отримує інформацію від інших нейронів: зорова зона кори розпізнає колір світлофора (на червоний іти не можна), слухова — сповіщає про сигнали автомобілів, пам’ять підказує найкращий маршрут переходу. Сумарна дія

цих сигналів і визначає, давати нейрону нервовий імпульс для початку руху чи ні.

Дізнайтеся більше

Один нейрон може бути сполучений із величезною кількістю (до 20 тисяч) інших нейронів. • 1992 року було відкрито так звані дзеркальні нейрони. Це нейрони, які збуджуються не лише, коли людина (або тварина) виконує якусь дію, але й тоді, коли вона просто спостерігає за виконанням цієї дії іншою істотою. Вважають, що вони відповідають за наслідування. Такі нейрони були виявлені в людей, мавп і деяких птахів.

Види нейронів

Нейрони поділяють на три великі групи:

• чутливі (сенсорні) — сприймають збудження та передають його від рецепторних молекул до інших нейронів;

• рухові (моторні) — передають інформацію до виконавчих органів (м’язів або залоз);

• проміжні (вставні) — з’єднують одні нейрони з іншими.

Розрізняють нейрони й за кількістю відростків. Вони можуть мати один, два або багато відростків. Більшість нейронів людини мають багато відростків. Їх називають муль-типолярними нейронами (мал. 32.4).

Ключова ідея

Нейрони — це клітини нервової тканини, які здатні сприймати, обробляти та передавати інформацію. Вони мають довгі (аксони) та короткі (дендрити) відростки. Сигнали від однієї клітини до іншої передаються через синапси. В організмі людини існує два типи синапсів: хімічні й електричні.

Запитання та завдання

1. Що таке нейрон? 2. З яких частин складається клітина нейрона? 3. Як нейрони передають інформацію? 4. Навіщо потрібна мієлінова оболонка? 5. Яку будову має синапс? 6. Які бувають синапси? 7*. Чому в організмі людини більше хімічних синапсів?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  31. Розвиток і проблеми опорно-рухової ...
Наступна сторінка:   33. Рефлекторні дуги. Будова та робота н...^