Інформація про новину
  • Переглядів: 193
  • Дата: 24-02-2021, 07:43
24-02-2021, 07:43

35. Центральна нервова система. Головний мозок

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  34. Центральна нервова система. Спинний...
Наступна сторінка:   36. Соматична нервова система

Поміркуйте

Навіщо людині великий головний мозок?

Згадайте

Будову нервової системи Оболонки спинного мозку

Форма та розміри головного мозку

Головний мозок — це центральний орган нервової системи, який здійснює регуляцію і координацію багатьох процесів в організмі та відповідає за розумову діяльність людини.

Мозок розташований у черепі, який захищає його від ушкоджень. Маса мозку в людей відрізняється і може становити від 1000 до 2000 г. Прямого зв’язку між масою мозку людини та рівнем її інтелекту не існує.

Відділи головного мозку

У складі головного мозку виділяють декілька відділів: кінцевий мозок, проміжний мозок, середній мозок, міст, довгастий мозок і мозочок (див. таблицю та мал. 35.1).

Кінцевий мозок складається з двох великих півкуль, укритих шаром сірої речовини — корою. До складу кінцевого мозку також належать мозолисте тіло, яке з’єднує півкулі між собою, нюховий мозок та інші утворення. Кін цевий мозок є найбільшим відділом і становить близько 80 % від об’єму головного мозку.

Основними складовими проміжного мозку є таламус і гіпоталамус, а в будові середнього мозку виділяють чотиригорбкове тіло й ніжки мозку. Мозочок (як і кінцевий мозок) складається з двох півкуль та серединної частини — черв’яка. Разом із мостом мозочок належить до складу так званого заднього мозку. Довгастий мозок є продовженням спинного мозку.

У головному мозку також виокремлюють певні структури, які складаються з анатомічно й функціонально пов’язаних компонентів, зокрема, лімбічну систему та ретикулярну формацію. Ці структури можуть охоплювати декілька відділів мозку. Так,

ретикулярна формація є складовою довгастого й середнього мозку та моста.

Частину мозку, яка в процесі еволюції сформувалася однією з перших, називають стовбуром мозку. Він складається з довгастого мозку, моста й середнього мозку.

Від головного мозку відгалужуються 12 пар черепномозкових нервів. Перша пара відходить від кінцевого мозку, друга — від проміжного, а більшість черепномозкових нервів (10 пар) відходять від стовбура (мал. 35.2).

Зовні мозок укритий трьома оболонками: твердою, павутинною і м’якою. Центральний канал спинного мозку заходить у головний мозок, де утворює стовщення — шлуночки мозку, заповнені спинномозковою рідиною.

Відділи та структури головного мозку

 

Відділ

Функції

Кінцевий

мозок

Це головний відділ центральної нервової системи, що керує діяльністю інших відділів головного мозку й спинним мозком та забезпечує складні форми поведінки

Проміжний

мозок

Гіпоталамус контролює терморегуляцію, координує нервову й гуморальну регуляцію роботи внутрішніх органів і залоз внутрішньої секреції задля забезпечення гомеостазу. Таламус є головною «перемикальною станцією» більшості сенсорних систем: збирає, аналізує й передає до кори головного мозку інформацію від органів чуття

Стовбур

Середній

мозок

Відповідає за взаємоузгодженість скорочень м’язів, бере участь у регуляції рухів і поз, керує рухом очей

Міст

Виконує провідникову й регуляторну функції: з’єднує мозочок і довгастий мозок з іншими частинами головного мозку та регулює здійснення багатьох безумовних рефлексів, зокрема вестибулярних

Довгастий

мозок

Регулює дихання, травлення й обмін речовин, рухові, харчові, захисні та вестибулярні рефлекси. Забезпечує зв’язок спинного й головного мозку

Мозочок

Здійснює координацію рухів

Структура

Функції

Лімбічна

система

Охоплює верхню частину стовбура мозку й утворює його край (лімб). Містить гіпоталамус та інші складові. Регулює функції внутрішніх органів, бере участь у процесах сну, навчання, пам’яті, виникнення емоцій тощо

Ретикулярна

формація

Мережа нейронів із дуже розвиненими відростками в стовбурі мозку. Бере участь в обробці інформації від органів чуття, активує роботу кори головного мозку, регулює роботу внутрішніх органів тощо

Кора головного мозку

Кора великих півкуль — це поверхневий шар півкуль головного мозку, який складається із сірої речовини. Сіру речовину утворюють тіла нервових клітин, у проміжках між якими розміщуються клітини нейроглії, нервові волокна та капіляри.

Наявність численних борозен і звивин значно збільшує площу поверхні кори — у дорослої людини її загальна площа становить 2300 см2. У ній міститься 14-15 млрд різноманітних за формою, розмірами й функціями нейронів. Товщина кори в різних ділянках неоднакова — від 1,3 до 4,5 мм.

Кора великих півкуль має дуже складну будову. Клітини кори утворюють низку шарів, розміщених у певній послідовності.

Кору великих півкуль головного мозку поділяють на декілька часток, кожна з яких відповідає за певні процеси (мал. 35.3):

• лобова — рух, аналітичне мислення;

• тім’яна — шкірно-м’язова чутливість;

• скронева — слух;

• потилична — зір.

Ключова ідея

Головний мозок — це центральний орган нервової системи. Він координує й регулює всі процеси в організмі людини. Головними відділами мозку є кінцевий, проміжний, середній мозок, міст, мозочок і довгастий мозок. Найвищий рівень координації здійснює кора великих півкуль кінцевого мозку. Вона також відповідає за розумову діяльність людини.

Перевірте свої знання_

1. Які функції виконує головний мозок? 2. Які відділи належать до складу головного мозку? 3. Які функції виконує кінцевий мозок? 4. Які функції виконує довгастий мозок? 5. Яку будову має кора головного мозку? 6*. Навіщо потрібна кора головного мозку?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний 2021

 Попередня сторінка:  34. Центральна нервова система. Спинний...
Наступна сторінка:   36. Соматична нервова система^