Інформація про новину
  • Переглядів: 155
  • Дата: 24-02-2021, 18:55
24-02-2021, 18:55

5. Джерела для створення географічних карт та інших геозображень

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  4. Зображення України на картографічни...
Наступна сторінка:   6. Карта та інші геозображення

ПРИГАДАЙТЕ

Які приклади використання карт у життєвих ситуаціях ви знаєте? Які бувають картографічні зображення?

Джерела для створення географічних карт та інших гео-зображень. Для створення географічних карт необхідна велика кількість різноманітної інформації. Її зміст залежить від тематики та призначення карт. Наприклад, для сучасних фізичних карт головними джерелами інформації є фото та відеозображення, а для економічних -статистичні дані. Геологічні ж карти використовують матеріали польових геологічних досліджень, аеро- та космічної зйомки тощо. Головні джерела інформації для географічних карт наведено на мал. 14.

Картографічні інтернет-джерела. З розвитком інтернет-карто-графії для нас як споживачів, а також для професійного використання, з’явилося багато картографічних сервісів, зокрема таких як Google Maps, Google Earth, OpenStreetMap, Earthexplorer та ін.

Картографічний інтернет-сервіс - це спосіб надання вебдоступу до карт за допомогою відповідного програмного забезпечення. Користувачі сучасних гаджетів можуть використовувати картографічні сервіси в різних оп-line та off-line додатках. Картографічний сервіс створює різні за застосуванням та тематикою карти. Часто їх створюють таким чином, щоб ми могли отримувати дані на свої мобільні пристрої.

Розглянемо особливості роботи з деякими з них.

Google Maps - один з найвідоміших картографічних сервісів, який існує з 2005 року (мал. 15). Його три основні частини знайомі, мабуть, кожному, - це безпосередньо самі карти, знімки із супутника та Google Street View (переглядач вулиць). Завдяки останньому ви можете розглянути реальне зображення вулиць населених пунктів, пам’ятки культури, природу тощо, а також маєте можливість завітати до музеїв, ресторанів, компаній, стадіонів у різних містах світу.

Bing Maps. Це картографічний сервіс корпорації Microsoft (мал. 16), створений також у 2005 році. Функціонал Bing maps схожий на карти Google, за винятком відсутності Google Street View. Проте тут цікавим є режим «аеро» - аерофотозйомка із ширшим кутом огляду, завдяки якому карта місцевості виглядає не настільки плоско, як при звичайній супутниковій зйомці.

Доволі незвичним є OpenStreetMap - картографічний сервіс, який створили добровольці. Це міжнародний проєкт, метою якого є створення вільної, відкритої карти світу. Велика кількість людей з багатьох країн світу додають дані про місцевість, у якій вони живуть, наповнюють сервіс відомостями про об’єкти інфраструктури, беруть участь

у створенні карт для допомоги постраждалим у зонах стихійних лих, катастроф тощо. Уся інформація, зібрана учасниками проєкту, є вільною, відкритою та безкоштовною. Приєднатися до проєкту може кожен, хто бажає покращити карту.

ВАША ДУМКА

Під час уроку знайдіть на карті область та населений пункт, у якому ви проживаєте. Запропонуйте сервіс, за допомогою якого це буде зробити оптимально.

Сучасні геоінформаційні та навігаційні системи. Географічні інформаційні системи (ГІС) - це багатофункціональні комплекси, що забезпечують збір, обробку, відображення та поширення просторових (географічних) даних. Перші картографічні інформаційні системи були розроблені в США, Канаді, Швеції ще в 60-70-х роках XX ст.

Нині існує багато ГІС, які використовують у наукових дослідженнях, економіці, політиці, освіті, екології та інших галузях людської діяльності. Ці технології поєднують традиційні види роботи з базами даних з можливостями візуалізації та географічного аналізу, який нам надає карта.

За допомогою ГІС сьогодні стало можливим аналізувати, моделювати й прогнозувати складні явища та події навколишнього світу, зокрема стихійні лиха, аварії, катастрофи в природному середовищі та техногенній сфері. Це дало змогу вивчати земну поверхню з наближенням до того чи іншого об’єкта. Потенційні можливості створення й використання нових ГІС практично необмежені.

ГІС-технології об’єднують методи дистанційного зондування Землі, аналізу різної геоінформації, цифрової обробки зображень, управління

базами даних та глобального позицію-вання (GPS), Інтернет-технології.

Дистанційне зондування Землі

(ДЗЗ) - це спостереження нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об’єктах, яке дає змогу фіксувати все, що відбувається на поверхні Землі й над нею (мал. 17).

Найчастіше ГІС та ДЗЗ використовують у геологічних дослідженнях, розвідуванні й розробці родовищ мінеральних ресурсів, для природокористування й екологічного моніторингу. Також їх застосовують у проєкту-ванні, будівництві, створенні кадастрів (земельного, водного, лісового тощо). Великі перспективи застосування ГІС-технології в сільському, лісовому, водному господарствах, у дослідженні й прогнозуванні погоди, у торгівлі, маркетингу, бізнесі, управлінні фінансами й банківській справі, у політиці та державному управлінні, гарантуванні безпеки й під час надзвичайних ситуацій, у плануванні та прогнозуванні, у галузі охорони здоров’я, у наукових дослідженнях й освіті тощо.

Також дані ДЗЗ використовуються для виконання завдань в інтересах безпеки та оборони держави.

ПІДСУМУЄМО!

Для створення географічних карт необхідна велика кількість різноманітної інформації. Ця інформація залежить від тематики та призначення карт.

Важливими джерелами інформації для географічних карт є: астрономічні дані, дистанційне зондування Землі, спостереження та вимірювання, гідрометеорологічні спостереження, статистичні дані, літературні (текстові джерела) та екологічний моніторинг.

Картографічний інтернет-сервіс - це спосіб надання вебдоступу до карт за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Географічні інформаційні системи (ГІС) - це багатофункціональні комплекси, що забезпечують збір, обробку, відображення й поширення просторових (географічних) даних.

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) - це спостереження нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об'єктах.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Географічна карта, геозображення, картографічні інтернет-джерела, картографічний сервіс, навігаційна система, географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі?

2. Чи зрозуміли? Які джерела інформації використовують для створення географічних карт та інших геозображень?

3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади застосування сучасних картографічних сервісів на уроках географії.

4. Чи можете проаналізувати? Які можливості відкриває перед ученими використання космічних знімків у географічних дослідженнях?

5. Чи можете оцінити? Яке значення мають сучасні картографічні сервіси для навчання та життєдіяльності людини?

Корисні посилання до теми:

 

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  4. Зображення України на картографічни...
Наступна сторінка:   6. Карта та інші геозображення^