Інформація про новину
  • Переглядів: 3238
  • Дата: 24-02-2021, 18:58
24-02-2021, 18:58

7. Класифікація географічних карт

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  6. Карта та інші геозображення
Наступна сторінка:   8. Елементи географічної карти

 

ПРИГАДАЙТЕ

Які карти представлені в географічному атласі?

Як ви використовуєте географічні карти в повсякденному житті?

Класифікація карт. У зв’язку з існуванням великої кількості різноманітних карт виникла потреба їх класифікувати. Класифікацію здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації, створення каталогів, списків карт. Класифікувати карти - означає розподілити їх на види за певного ознакою. Існують різні класифікації географічних карт. Наприклад, карти можна розподілити за змістом (об’єктом картографування), масштабом, просторовим охопленням території, призначенням (мал. 24).

Класифікація географічних карт за змістом. Загальногеогра-

фічні карти передають зовнішній вигляд планети, окремих ділянок суходолу чи акваторій. На них зображують географічні об’єкти, які формують насамперед зовнішній вигляд території (рельєф, річки, озе

ра, моря, населені пункти, кордони тощо). Проте жоден із цих об’єктів не виділяється особливо серед інших.

Тематичні карти відображають більш детально один чи декілька визначених елементів - усе залежить від теми карти. Такі карти відтворюють різноманітні природні та суспільні явища за певною тематикою. Їх поділяють на дві великі групи: карти природних явищ (фізико-географічні) та карти суспільних явищ (соціально-економічні) (мал. 25).

Класифікація карт за масштабом. Класифікувати карти можна й за масштабом:

1) плани з масштабом 1:5000 і більше;

2) великомасштабні карти від 1:5000 до 1:200 000;

3) середньомасштабні карти від 1:200 000 до 1:1 000 000 (включно);

4) дрібномасштабні карти від 1:1 000 000.

Великомасштабні карти ще називають топографічними, середньо-масштабні - оглядово-топографічними, а дрібномасштабні - оглядовими. Зображення земної поверхні, які мають масштаб 1:5000 і більше, називають планом місцевості (мал. 26)

Класифікація за просторовим охопленням території. Карти класифікують за просторовим охопленням зображуваних об’єктів. Такими параметрами характеризують карти Сонячної системи й зоряного неба, карти окремих планет, зокрема й Землі. Наступними є карти світу, півкуль, карти материків та океанів, країн, областей, районів, населених пунктів тощо (мал. 27).

Класифікація за призначенням. Географічні карти розрізняють залежно від того, з якою метою і в яких галузях людина їх використовує. Зважаючи на широке коло завдань, що ставлять перед такими картами, виділяють окрему групу спеціальних карт (табл. 1).

Таблиця 1

Види спеціальних карт

Види карт

Сфера використання

Науково-довідкові

карти

для поглибленого вивчення зображених на них територій, проведення наукових досліджень

Морські карти

для виконання різних завдань у морі: плавання, промислу, досліджень шельфу тощо

Туристичні карти

передають інформацію про туристичні маршрути, інфраструктуру, пам’ятки, визначні місця

Спортивні карти

для використання під час спортивних змагань (наприклад, для спортивного орієнтування)

Навчальні карти

такі, що використовуються в навчальному процесі (кліматичні, ґрунтів, економічні тощо)

Медичні карти

відображають територіальну диференціацію рівня захворюваності населення, а також його залежність від якісних показників навколишнього середовища

Військові карти

використовують для виконання різних завдань військового спрямування

Це географічні карти, призначені для певного цільового використання або для певної групи споживачів. Вони відрізняються від за-гальногеографічних вузькою тематичною спрямованістю змісту. Це можуть бути карти навчальні, навігаційні, технічні (проєктні, авіаційні, морські навігаційні), кадастрові, туристичні (мал. 28), екскурсійні, спортивні, військові, медичні, шляхів сполучень, для людей з вадами зору тощо.

Так, науково-довідкові карти призначені для виконання за ними наукових досліджень, отримання максимально повної інформації; технічні - відображають об’єкти й умови, необхідні для розв’язання певних технічних завдань; навчальні - використовують в освітньому процесі.

Окремою групою можна виділити карти, що створені за допомогою сучасних технологій. До них належать цифрові, електронні, анімацій-ні, віртуальні.

ПІДСУМУЄМО!

Класифікацію карт здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації, створення каталогів, списків карт.

Класифікувати карти - означає розподілити їх на види за певною ознакою.

Карти можна розподілити за змістом (об'єктом картографування), масштабом, просторовим охопленням території та призначенням.

Окремою групою є карти, що створені за допомогою сучасних технологій: цифрові, електронні, анімаційні та віртуальні.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Класифікація карт, туристична карта, екскурсійні карта, спортивна карта, військова карта, навігаційна карта, медична карта, спеціальні карти, план місцевості.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Назвіть відмінності між різними видами карт.

2. Чи зрозуміли? Чому існує класифікація географічних карт за різними критеріями?

3. Чи можете застосувати? Назвіть та згрупуйте різні види карт за зображеною територією, масштабом і тематикою.

4. Чи можете проаналізувати? Назвіть переваги, що надають користувачам цифрові, електронні та анімаційні карти.

5. Чи можете оцінити? Яка роль сучасних технологій у картографії?

ДОСЛІДЖЕННЯ

За допомогою традиційних та інтернет-джерел доберіть джерела інформації для створення тематичної карти (варіанти тематичних карт надає вчитель/вчи-телька).

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  6. Карта та інші геозображення
Наступна сторінка:   8. Елементи географічної карти^