Інформація про новину
  • Переглядів: 5816
  • Дата: 24-02-2021, 19:03
24-02-2021, 19:03

14. Системи координат на топографічних картах

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  13. Топографічна карта й план
Наступна сторінка:   15. Розграфлення та номенклатура топог...

ПРИГАДАЙТЕ

Які елементи має топографічна карта?

Що таке географічні координати та як їх визначають на географічній карті?

Визначення географічних координат. У практичній діяльності людини часто виникає потреба визначити на карті розташування окремих об’єктів. На топографічній карті це можна зробити за допомогою географічних та прямокутних координат.

З курсу географії за 6-й клас ви знаєте, що географічні координати - це кутові величини (географічна широта та довгота), які визначають положення певної точки на земній кулі.

На топографічній карті є сітка паралелей і меридіанів, за якою можна досить точно визначити географічні координати певної точки. Їхнє визначення відбувається з точністю до секунд або десятих частин мінути. Меридіани й паралелі є сторонами рамок аркушів карт. Географічні координати кутів рамки підписано на кожному аркуші карти. Рамка має шкали, що поділені на мінути за довготою і широтою. При цьому кожна мінута розділена крапками на 6 частин, кожна з яких відповідає 10 секундам довготи та широти. Отже, щоб визначити географічну широту точки на карті, потрібно через цю точку провести лінію, яка паралельна верхній або нижній рамці карти, і визначити за шкалою широти відповідні градуси, мінути та секунди.

Щоб знайти координати точки, потрібно скористатися таким алгоритмом (мал. 52):

• визначити положення точки А відносно мінутної і секундної шкали за широтою і довготою;

• з’єднати найближчі від точки А однакові 10-секундні поділки прямими лініями в напрямку паралелі та меридіана (паралель повинна пройти південніше, а меридіан західніше від точки А);

• визначити їхні цифрові значення;

• визначити відстань від проведених відрізків до точки А в секундах і додати їх до отриманих раніше значень.

Отримуємо географічні координати точки А.

Таким чином можна розв’язати обернене завдання, а саме, за допомогою географічних координат знайти місце точки на топографічній карті.

Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті, які знаходяться на великих відстанях. На практиці частіше доводиться визначати прямокутні координати.

Прямокутні координати. Топографічні карти зазвичай будують у рівнокутній проєкції та відповідній їй системі плоских прямокутних координат Гауса-Крюгера (за іменами німецьких учених, що запропонували цю проєкцію). Дану проєкцію одержують, проєктуючи земну кулю на поверхню циліндра, що торкається Землі, за будь-яким меридіаном. Щоб зменшити неточності на такій карті, проєкційну частину земної поверхні обмежують меридіанами з різницею довгот 6°, а складаючи плани в масштабах 1:5000 і більше, - 3°. Така ділянка називається зоною.

Середній меридіан у кожній зоні називається осьовим. Рахунок зон ведеться від Гринвіцького меридіана на схід.

Прямокутні координати - це система координат, у якій віссю X прийнято центральний меридіан 6-градусної зони, а віссю Y - екватор.

Ці дві л інії є прямими взаємно перпендикулярними лініями, решта меридіанів і паралелей є кривими. Точка перетину осьового меридіана й екватора є початком прямокутних координат кожної зони. Для зручності користування прямокутними координатами на топографічні карти нанесено лінії, які проведені через кожний 1 кілометр і паралельні осям X та Y (мал. 53). Вони утворюють кілометрову сітку, що покриває карту системою однакових за площею квадратів. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах до даної точки від екватора (координата X, яка може змінюватися від 0 до більше як 10 000 км на полюсах) і від осьового меридіана (координата Y, яка може змінюватися від 0 до 333 км на екваторі в місцях його перетину з крайніми західними й східними меридіанами зони).

Для всіх точок на території нашої країни координата X має додатне значення. Для того щоб і координати Y-точок також були тільки додатними, у кожній зоні ординату початку координат приймають рівною 500 км. Таким чином, точки, розташовані на захід від осьового меридіана, мають ординати менше ніж 500 км, а на схід -більше як 500 км.

ВАША ДУМКА

Працюючи з топографічною картою над визначенням прямокутних координат певної точки місцевості, ви бачите запис: Х = 6065300, Y = ...

Доведіть або спростуйте думку, що ця точка не знаходиться на території нашої держави.

Прямокутна (кілометрова) сітка. Визначення координат можна значно полегшити, якщо розділити карту на площини прямими лініями, паралельними осям координат. Така сітка має назву прямокутної сітки. На топографічних картах прямокутну координатну сітку наносять не довільно, а у визначеній взаємозалежності з географічною сіткою меридіанів і паралелей. Це дає можливість зручно та просто наносити її на карту, а також визначати й позначати на ній, у плоских прямокутних координатах, географічне положення будь-якого пункту місцевості.

Координатну сітку доволі широко використовують під час роботи з картою, основне її призначення - спростити визначення прямокутних координат точок місцевості. Разом з тим вона полегшує орієнтування на карті та вказує на ній положення різних об’єктів, а також допомагає швидко окомірно оцінити за допомогою карти відстані й визначити азимути напрямків. Для того щоб приблизно показати розміщення будь-якого об’єкта на карті, достатньо назвати квадрат сітки, у якому він розміщений.

ПІДСУМУЄМО!

На топографічній карті визначити розташування окремих об'єктів можна за допомогою географічних та прямокутних координат.

На топографічній карті визначення географічної координати певної точки здійснюється з точністю до секунд або десятих частин мінути.

Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті, які знаходяться на великих відстанях. На практиці частіше визначають прямокутні координати.

Прямокутні координати - це система координат, у якій віссю X прийнято центральний меридіан 6-градусної зони, а віссю Y - екватор.

Прямокутна координатна сітка дає можливість зручно й просто визначати та позначати на карті в плоских прямокутних координатах географічне положення будь-якого пункту місцевості.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Географічні координати, прямокутні координати, прямокутна (кілометрова) сітка.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Як можна визначати координати точки на земній поверхні?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються географічні та прямокутні координати?

3. Чи можете застосувати? Визначте прямокутні координати свого населеного пункту.

4. Чи можете проаналізувати? Які особливості системи прямокутних координат?

5. Чи можете оцінити? Оцініть важливість уміння визначати координати для виконання різноманітних завдань.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  13. Топографічна карта й план
Наступна сторінка:   15. Розграфлення та номенклатура топог...^