Інформація про новину
  • Переглядів: 355
  • Дата: 24-02-2021, 19:08
24-02-2021, 19:08

19. Читання та практичне використання топографічних карт

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  18. Вимірювання висот та кутів нахилу н...
Наступна сторінка:   20. Політична карта світу, її елементи

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке план місцевості та які його особливості? Що означає зорієнтуватися на місцевості?

Читання топографічних карт. З попередніх параграфів ви знаєте, що географічний зміст топографічних карт передається за допомогою топографічних умовних знаків і, знаючи їх, можна навчитися читати карту. Отож, читати карту - означає вміти орієнтуватися в умовних знаках, розглядати їх у взаємозв’язку один з одним і сформувати правильне уявлення про характер місцевості, що на ній зображено. Окрім цього, за допомогою топографічних карт можна визначати напрямки, відстані, площі, географічні та прямокутні координати й абсолютні та відносні висоти точок.

Читати карту, щоб вивчити місцевість, бажано в певній послідовності. Спочатку потрібно знайти інформацію про масштаб і висоту перерізу рельєфу. Масштаб потрібний для окомірного (приблизного) та точного визначення відстаней і площ географічних об’єктів. Так, на карті масштабом 1:50 000 (1 см на карті відповідає 500 м на місцевості) можна визначити приблизну протяжність населеного пункту або ширину річки, площу лісового масиву тощо. Висота перерізу рельєфу вказує, через скільки метрів проведено горизонталі, що важливо для розуміння характеру рельєфу.

Також буде цікавою інформація про рік проведення знімання й створення карти.

Після цього за допомогою умовних знаків визначають загальний характер місцевості, зображеної на карті. Далі розпочинається детальне вивчення карти залежно від завдання, яке стоїть перед дослідником.

Використання топографічних карт. Визначення відстаней. За допомогою топографічних карт можна досить точно обчислювати відстані на місцевості. Прямі відрізки між двома точками на топографічній карті вимірюються за допомогою лінійки, циркуля або смужки паперу. Відстань, виміряну лінійкою, переводимо в реальну за допомогою масштабу, розміщеного під нижньою рамкою карти.

Довжину ламаної лінії (наприклад, залізниці) обчислюють як суму відрізків прямих. Для вимірювання кривих ліній (наприклад, річок, кордонів, берегових ліній) можна скористатися приладом для вимірювання кривих ліній - курвіметром, який складається з рухомого коліщатка й циферблата зі стрілкою, що показує пройдену на карті відстань у сантиметрах (мал. 68).

Розрахунок площі. Визначити площу географічних об’єктів на топографічній карті можна двома способами: геометричним і за допомогою міліметрової сітки. Геометричним способом площина, що вимірюється, розбивається на сітку квадратів, трикутників, трапецій, площа яких вираховується за відповідними формулами. Сума цих площ і буде загальною площею об’єкта на карті.

Площу також можна виміряти з використанням міліметрової сітки, нанесеної на прозору плівку або папір. Таку сітку прикладають до карти й підраховують кількість квадратних міліметрів. Потім, ураховуючи масштаб карти, легко визначають площу.

Побудова профілю за топографічною картою. Профіль місцевості - це зменшене зображення вертикального розрізу земної поверхні за даним напрямом. Для того щоб побудувати профіль, потрібно врахувати два масштаби: горизонтальний і вертикальний. Для зручності горизонтальний масштаб краще взяти таким, що є на карті чи плані, а вертикальний збільшити в 10 разів.

Щоб побудувати профіль, на топографічній карті спочатку визначається певний напрямок відрізку, наприклад 001 (мал. 69). Далі потрібно пронумерувати точки перетину цього відрізка з горизонталями та іншими точками (вершинами пагорбів, найнижчими точками западин).

Мал. 69. Побудова профілю й лінії із заданим ухилом: а) побудова лінії з ухилом не більше заданого; б) побудова профілю місцевості за заданим напрямком

На окремому аркуші (для зручності краще взяти міліметровий папір) складають таблицю (графи) висот, віддалей і номери точок. Потім заповнюють її, перенісши відповідні цифрові дані віддалей та висот у метрах, визначені на плані. Далі у масштабі будуються перпендикуляри з позначенням висот. З’єднавши точки перпендикулярів, отримуємо профіль місцевості в заданому масштабі.

ВАША ДУМКА

Які географічні об'єкти побачить пасажир автомобіля, що рухається автомобільною дорогою з півдня на північ (мал. 70).

Орієнтування за картою на місцевості. Сучасні способи орієнтування. Орієнтування на місцевості - це визначення свого місцеположення відносно сторін горизонту та потрібного напрямку руху. Також це вміння дотримуватися заданого напрямку руху за допомогою різноманітних приладів та природних орієнтирів і предметів.

Розрізняють загальне й детальне орієнтування на місцевості.

Загальним називають таке орієнтування, при якому відомі напрямок руху, район перебування, відстань до найближчих значних об’єктів. При детальному орієнтуванні точно визначається точка перебування спостерігача, сторони горизонту й азимут руху, вивчаються навколишні географічні об’єкти, установлюються орієнтири для подальшого руху.

Орієнтуватись на місцевості найкраще та найнадійніше за допомогою карти та компаса. Основне призначення компаса - показати напрямок північ-південь. Якщо він відомий, неважко визначити й решту. Існують прості, рідинні та електронні компаси. Однак варто пам’ятати, що таке визначення сторін горизонту буде приблизним, без урахування магнітного схилення.

За відсутності компаса можна орієнтуватися за небесними світилами, місцевими предметами та природними прикметами.

Орієнтування за зірками зводиться до вміння знайти Полярну зірку, яка завжди показує напрямок півночі. Її легко визначити за сузір’ям Великої і Малої Ведмедиці.

Кора хвойних і листяних дерев звичайно значно темніша й більше вкрита мохом та лишайниками з північного боку.

Сторони горизонту можна визначити й за сонцем, пам’ятаючи, що в нашій півкулі воно приблизно знаходиться: о 7 годині - на сході; о 13 годині - на півдні; о 19 годині на заході; о 1 годині - на півночі (спостерігається влітку за полярним колом).

Допоможуть орієнтуватися на місцевості й мешканці лісу. Мурашники розташовуються, як правило, з південного та південно-західного

боку дерев, причому північний бік мурашника крутіший, ніж південний.

Вхід до православних церков із західної сторони, а косе перехрестя хреста верхньою своєю частиною показує на північ. Дзвіниці церков звернуті на захід. Проте варто зважати на те, що не всі церкви побудовано з дотримання цих норм.

Сторони горизонту в сонячний день можна визначити за допомогою годинника (мал. 71).

Нині існує сучасний спосіб орієнтування на місцевості за допомогою супутникової системи глобального позиціонування GPS. Дана система працює завдяки супутникам, що знаходяться на навколоземній орбіті.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Використовуючи можливості сервісу «Київпастранс online»

https://kpt.kyiv.ua/online

, знайдіть та опишіть маршрут від Центрального залізничного вокзалу до річкового порту в місті Києві.

Спробуйте можливості даного сервісу для свого або найближчого із запропонованих населених пунктів.

Сфери застосування топографічних карт і планів. Топографічні карти призначені для детального вивчення й оцінки місцевості з метою вирішення різних завдань господарського, соціального, природоохоронного характеру. Вони є важливим джерелом інформації про територію та використовуються для орієнтування й прокладання маршрутів на місцевості.

Топографічні карти та плани використовують для:

• вивчення місцевості;

• проєктування та будівництва населених пунктів і господарських об’єктів (підприємств, гідроспоруд, транспортних шляхів, ліній зв’язку, підземних комунікацій тощо);

• військової справи;

• сільського господарства (межі та площі угідь);

• розв’язання природоохоронних питань;

• точного вимірювання та розрахунків (координати, відстані, площі, висоти тощо);

• характеристики проявів природних процесів та результатів людської діяльності;

• проведення пошуково-розвідувальних робіт;

• земле-, лісоупорядкування та кадастру;

• розвідування й експлуатації родовищ корисних копалин;

• туризму;

• топографічної основи при створенні карт дрібнішого масштабу та інших картографічних зображень.

ПІДСУМУЄМО!

Читати карту - означає вміти орієнтуватися в умовних знаках, розглядати їх у взаємозв'язку один з одним і сформувати правильне уявлення про характер місцевості, що на ній зображено.

За допомогою топографічних карт можна досить точно обчислювати відстані на місцевості.

Визначити площу географічних об'єктів на топографічній карті можна двома способами: геометричним і за допомогою міліметрової сітки.

Профіль місцевості - це зменшене зображення вертикального розрізу земної поверхні за даним напрямом.

Орієнтування на місцевості - це визначення свого місцеположення відносно сторін горизонту та потрібного напрямку руху. Розрізняють загальне й детальне орієнтування на місцевості.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Читання карти, профіль місцевості, орієнтування на місцевості.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Як обчислювати відстані та площі на топографічній карті?

2. Чи зрозуміли? Що таке профіль місцевості?

3. Чи можете застосувати? Використавши карту на с. 61 побудуйте профіль місцевості пагорба (на вибір учня/учениці).

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте переваги та недоліки різних способів орієнтування на місцевості з точки зору туриста.

5. Чи можете оцінити? Оцініть значення топографічних карт для господарської діяльності людини та її повсякденного життя.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Визначення азимутів і дирекційних кутів, румбів, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, абсолютних та відносних висот точок за топографічною картою.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їхнє обґрунтування.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Введення в геодезію та основи топографії

1. Зображення об'єктів гідрографії та кордонів і меж на топографічній карті відносять до:

А Математичної основи Б Картографічного зображення

В Геодезичної основи Г Елементів оснащення

2. Топографічні плани створюють у масштабах:

А Від 1:25 000 і більше

Б Від 1:10 000 і більше В Від 1:5 000 і більше Г 1:2 000 і більше

3. Поділ топографічних карт на окремі аркуші називається:

А Номенклатурою Б Розграфленням В Картографуванням Г Масштабуванням

4. Кут між північним напрямом географічного меридіана та напрямом на даний предмет називається:

А Магнітним меридіаном Б Дійсним меридіаном В Дирекційним кутом Г Зближенням меридіанів

5. Дорожня мережа на топографічній карті позначається:

А Лінійними умовними знаками Б Написами

В Буквенно-цифровими позначеннями Г Позамасштабними умовними знаками

6. Встановіть відповідність між характеристиками геодезичних приладів та їхніми назвами:

1 Прилад для вимірювання довжин ліній

2 Прилад для вимірювання кривих ліній

3 Прилад для вимірювання перевищень (висот)

4 Прилад для вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів

А Нівелір Б Теодоліт В Далекомір Г Компас Д Курвіметр

7. Встановіть відповідність між номенклатурою аркуша карти та відповідним масштабом:

1 М-35

2 М-35-ХІХ

3 М-35-В

4 М-35-73

А 1:500 000 Б 1:100 000 В 1:200 000 Г 1:50 000 Д 1:1 000 000

8. Оберіть твердження, що характеризують дирекційний кут:

1 Утворений вертикальними лініями прямокутної системи координат і напрямком на місцевості

2 Утворений лінією географічної сітки й напрямом на місцевості

3 Бувають прямі та зворотні

4 Визначають на карті за рухом годинникової стрілки від 0° до 360°

5 Кут між напрямками меридіана й певного об'єкта, який вимірюють у градусах

6 Гострий кут, який відраховується від ближнього північного або південного напрямку осьового меридіана до заданого напрямку

7 Відлік проводять від північного напрямку стрілки компаса за рухом годинникової стрілки від 0° до 180°

9. Оберіть твердження, що властиві горизонталям на топографічній карті:

1 Це незамкнуті криві лінії різного кольору

2 Служать основним способом зображення рельєфу земної поверхні на планах та картах

3 Вони не можуть перетинатися

4 Ними позначають профіль місцевості

5 Чим більша відстань між горизонталями на карті, тим крутішим є схил на місцевості

6 Допомагають визначати кути напрямів на карті

7 Бувають основні, додаткові та допоміжні

10. Назвіть кути напрямів:

1 Плоскі прямокутні координати

2 Румби

3 Полярні координати

4 Азимути

5 Магнітне схилення

6 Дирекційні кути

7 Масштаб

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  18. Вимірювання висот та кутів нахилу н...
Наступна сторінка:   20. Політична карта світу, її елементи^