Інформація про новину
  • Переглядів: 119
  • Дата: 24-02-2021, 19:09
24-02-2021, 19:09

20. Політична карта світу, її елементи

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  19. Читання та практичне використання т...
Наступна сторінка:   21. Етапи формування політичної карти с...

РОЗДІЛ 2

Тема 1

Україна на політичній карті Європи і світу

Знання політичної карти світу є важливим елементом географічної культури. Політична карта світу є складовою частиною політико-географічної глобалістики та має важливе освітнє й пізнавальне значення. Ця тема допоможе вам познайомитися з етапами формування політичної карти світу, змінами, що відбуваються на ній у наш час, визначити місце України в системі політико-географічних координат, дасть змогу глибше зрозуміти зміст понять «країна», «держава», «географічне положення країни», «адміністративно-територіальний устрій держави».

 

ПРИГАДАЙТЕ

На якій тематичній карті показують держави та їхні столиці? Який статус має Антарктида?

Поняття про політичну карту світу, її елементи. Політична карта світу - це тематична географічна карта, на якій показано розташування держав, їхні кордони, столиці й найбільші міста. Історичні та географічні зміни є основними ознаками політичної карти світу та окремих регіонів. Утворення нових елементів на політичній карті світу внаслідок об’єднання чи розпаду раніше існуючих, зміна суспільно-політичних кордонів країн, виникнення нових столиць чи зміна їхніх назв - усі ці події обов’язково знаходять відображення на політичній карті.

Основними елементами політичної карти світу є території, країни й держави (мал. 72). У широкому розумінні територією називають різні ділянки земної кулі з їхньою сухопутною і водною поверхнею, надрами та повітряним простором, а також космічний простір і небесні тіла в ньому. За політико-територіальними ознаками розрізняють території країн і держав. Територію вважають геополітичним ресурсом держави.

Чи тотожні поняття «країна» та «держава»? З географічного погляду, країна - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле щодо історії, культури, нації та в політико-географічному розумінні може бути незалежною або залежною. Держава - це країна, яка сама здійснює суверенітет (або верховну владу) на всій своїй території. Отже, держава - це незалежна суверенна країна.

Суверенні держави - основний елемент політичної карти світу. Сучасні держави - результат тривалої історичної еволюції під впливом соціальних, етнічних, міжнародних і геополітичних чинників.

Існує три важливі елементи державотворення: населення, територія, влада. Суверенітет - це головна ознака й принцип існування держави. Державний суверенітет - це насамперед незалежність державної влади, її право самостійно керувати життям держави.

ВАША ДУМКА

Суверенна держава може й зобов'язана захищати свої національні інтереси. Водночас держава має сумлінно виконувати свої міжнародні зобов'язання. Які національні інтереси та міжнародні зобов'язання, на вашу думку, має захищати й виконувати будь-яка держава?

УКРАЇНА Й УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Про фундаментальні принципи побудови держави у своїх працях писав С. Рудницький. Це насамперед принцип самодержавства, що був реалізований у Австро-Угорщині, Росії; класовий принцип, що став основним при формуванні Радянського Союзу. Особливу увагу С. Рудницький приділяв національному принципу функціонування держави, що, на його думку, є визначальним у державному будівництві. Учений постійно наголошував на тимчасовості багатонаціональних імперій, передбачав їхній майбутній розпад.

Невіддільним атрибутом держави є державний кордон, який характеризується окресленням обсягів територіального верховенства держави від інших держав або територій. Важливою особливістю державного кордону є його непорушність - заборона зміни за допомогою сили,

визнання чинних кордонів, відсутність територіальних претензій нині та в майбутньому.

Головними формами політичної організації держав є правління, адміністративно-територіальний устрій і політичний режим. У світі переважають дві основні форми правління - республіканська та монархічна, дві форми адміністративно-територіального устрою - унітарна й федеративна, дві форми політичного режиму - демократична й авторитарна (мал. 73).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись політичною картою світу та офіційним сайтом Організації об’єднаних націй, назвіть приклади унітарних і федеративних держав, позначте їх на контурній карті.

Головним політичним центром держави є столиця. Зазвичай статус столиці визначається Конституцією держави. За функціями столиці бувають одно- і багатофункціональними, проте головною є політична функція.

На політичній карті є і так звані невизнані (самопроголошені) держави. Це такі суспільно-географічні утворення, які не мають загального міжнародного визнання, але фактично є суверенними країнами. Більшість невизнаних держав - це регіони, що через певні обставини (військові, економічні чи політичні конфлікти) відокремилися від своїх держав. Деякі з невизнаних держав мають підтримку інших країн, зацікавлених у їхньому існуванні. Прикладом таких держав у Європі є Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я.

Несамоуправні країни й території та наддержавні форми на політичній карті світу. На політичній карті існують і залежні (несамоуправні) країни й території - ті, на яких суверенітет здійснює інша держава (метрополія). Вони позбавлені політичної та економічної самостійності й керовані на засадах спеціального режиму.

Залежні країни й території поділяють на кілька груп. Перша група - країни, на які поширюється вимога надання незалежності і їхні прагнення бути суверенними підтримуються міжнародною спільнотою.

Друга група - це насамперед острівні території, які не ввійшли в перелік країн, на які поширюється надання незалежності, оскільки вони вільно приєдналися до метрополії і є «заморськими департаментами», «вільно приєднаними країнами».

Наприклад, Гібралтар (мал. 74) - залежний від Великої Британії, Французька Полінезія - заморський департамент Франції. На політичній карті існують і так звані спірні території. Їхній статус є дійсно спірним між державами, які з різних причин претендують та дану територію. Прикладом таких територій є Нагірний Карабах, Західна Сахара, а також Курильські острови, острів Ганса, Парасельські острови, острови Чагос та ін.

На політичній карті світу існують і наддержавні форми її геопросторової організації. Це міжнародні організації, союзи, фонди, рухи. Найбільш впливовою міжнародною організацією є Організація Об’єднаних Націй (ООН) (мал. 75). Головна мета діяльності ООН - підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

ПІДСУМУЄМО!

Політична карта світу - це тематична географічна карта, на якій показано розташування держав, їхні кордони, столиці й найбільші міста.

Основними елементами політичної карти світу є території, країни та держави. Суверенітет - це головна ознака й принцип існування держави.

Залежні країни й території - такі території, на яких суверенітет здійснює інша держава (метрополія).

ООН є найбільш впливовою міжнародною організацією на політичній карті світу.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Територія, країна, держава, політична карта світу, державне правління, адміністративно-територіальний устрій.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які елементи існують на політичній карті світу?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються держави від країн і територій?

3. Чи можете застосувати? На політичній карті світу знайдіть державні кордони України. З якими державами вона межує?

4. Чи можете проаналізувати? Використавши один з офіційних сайтів ООН

https://www.un.org/en/member-states/index.html

, визначте, скільки держав входить до її складу. Чи є серед них Україна?

5. Чи можете оцінити? Використавши додаткові джерела інформації, оцініть роль української столиці в політичному житті держави.

 

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  19. Читання та практичне використання т...
Наступна сторінка:   21. Етапи формування політичної карти с...^