Інформація про новину
  • Переглядів: 609
  • Дата: 24-02-2021, 19:10
24-02-2021, 19:10

21. Етапи формування політичної карти світу

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  20. Політична карта світу, її елементи
Наступна сторінка:   22. Географічне положення України

ПРИГАДАЙТЕ

Коли й де утворилися перші держави?

Які держави існували на території сучасної України?

Етапи формування політичної карти світу. Процес формування політичної карти світу тривалий і складний. Сучасна політична карта світу формувалася протягом багатьох тисячоліть. Для зручності аналізу всіх змін, що відбувалися на політичній карті світу, процес її формування поділено на кілька етапів (табл. 5). Упродовж кожного з етапів відбувалися суттєві зміни на політичній карті світу.

Таблиця 5

Етапи формування політичної карти світу

Стародавній етап (V тис. до н. е. - V ст. н. е.) пов’язаний з виникненням, розквітом і крахом перших державних утворень - двох основних форм державного ладу: монархій (Стародавній Єгипет, Ассирія, Вавилон, Перська держава) і республік (міста-держави Фінікії, Греції, Стародавній Рим). Саме з них розпочався політико-територіальний поділ географічного простору.

Середньовічний етап (V-XV ст.) супроводжувався територіальними захопленнями земель великими феодальними державами, унаслідок чого політична карта була вкрай роздрібненою та нестійкою. У цей період існували такі могутні держави, як Священна Римська імперія, Англія, Португалія, Київська Русь.

Новий етап (на межі XV-XVI ст. - поч. Першої світової війни) характеризується великими географічними відкриттями та, як наслідок, поділом світу на колоніальні імперії. Найбільшими серед таких були Іспанська, Португальська, Голландська, Британська, Французька, Російська, Османська, Німецька тощо. Водночас це епоха зародження, розвитку й утвердження ринкових відносин.

Новітній етап (1914 р. - до наших днів), за який відбувається новий перерозподіл поділеного на той час світу, процеси деколонізації, визнання суверенітетів десятків держав, утворення низки авторитетних міжнародних організацій та ін. У Новітньому етапі визначають три періоди.

Стародавній етап формування політичної карти світу (до V ст.) характеризується початком політико-територіального поділу географічного простору. Основним способом поділу були війни. На цьому етапі з’явилися перші державні утворення, які відрізнялися високим рівнем

централізації державного управління на невеликих територіях. Центрами державотворення є Південна Європа й Близький Схід. Виникли дві основні форми державного правління: монархія (Давній Єгипет, Вавилон, Персія) і республіка (Давня Греція, Давній Рим, міста-дер-жави). У цей період існували імперія Цінь у Східній Азії та перша організована держава на території нашої країни - Боспорське царство.

Середньовічний етап формування політичної карти світу охоплював V-XV ст. У цей період значного розвитку набула релігія, яка суттєво впливала на розвиток усіх тогочасних держав і територій. Панівною формою правління є абсолютна монархія. Виникають теократичні монархії, відбувається занепад і завоювання Риму. Найбільшими середньовічними державами стали Візантія, Римська імперія, Київська Русь, Московська держава, Португалія, Іспанія, Англія. Виникають феодальні держави в Індії, Китаї, могутня Османська імперія. Великі держави прагнули до відкриття нових земель з метою їхнього подальшого загарбання. Межі держав стають чіткішими й більш захищеними.

Новий етап формування політичної карти світу (на межі XV-XVI ст. до початку XX ст.). Великі географічні відкриття, промислові й буржуазні революції стали головними подіями, що активізували боротьбу за розподіл уже поділеного світу. Наслідком європейської експансії на інші материки та території стало формування великих колоніальних імперій - Іспанії, Португалії. Пізніше до них приєдналися Англія та Франція, які заснували переселенські колонії в Північній Америці. У середині XVII ст. на сильну колоніальну імперію перетворилися Нідерланди, продовжується боротьба Англії з Францією за колонії. Результатом цих змагань стало розширення колоніальних володінь Англії як у Північній Америці, так і в Азії, зокрема в Індії. Одночасно з утворенням колоній активізувалася боротьба північноамериканських територій за незалежність (1775-1783 рр.), наслідком якої стало визнання Англією незалежність 13 колоній у П івнічній Америці. Англія і Франція стали найбільшими колоніальними імперіями на політичній карті світу кінця XVIII ст. Була сформована колоніальна система європейських держав у всьому світі.

Початок ХІХ ст. ознаменувався деколонізацією країн Південної Америки в результаті національно-визвольного руху. Першою незалежною державою на материку став Еквадор (1809 р.), а потім й інші країни отримали державний суверенітет.

Територіальні війни в другій половині ХІХ ст. здійснюють США, якими спочатку був анексований Техас, а потім завойовані інші території Мексики. Пізніше американськими військами відбулася окупація Пуерто-Рико.

У Європі в ХІХ ст. утворилися централізовані держави в Німеччині та Італії. Спостерігається розпад Турецької імперії, утворюються Греція, Румунія, Болгарія, Сербія і Чорногорія. У ХіХ ст. розпочалася колоніальна експансія європейських держав в Африці. Найбільшими метрополіями на цьому материку стали Англія і Франція. Незважаючи на це, африканські народи розпочинають визвольну боротьбу, результатом якої в 1847 р. стало утворення першої незалежної держави - Ліберії.

Завойовницьку колоніальну політику здійснювала також Японія в Східній Азії. Так Китай перетворився в напівколонію.

Новітній період у формуванні політичної карти світу розпочався з територіального перегрупування після Першої світової війни. З політичної карти почали зникати колоніальні супердержави, розпалася Австро-Угорська імперія. Водночас утворилася нова супердержава - Радянський Союз, до складу якої входила й Україна як союзна республіка.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись політичною картою світу, знайдіть 15 незалежних держав, колишніх республік Радянського Союзу, позначте їх на контурній карті: Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

У Європі з’явилися нові незалежні держави: Польща, Фінляндія, Югославія, Чехословаччина та ін. Після Другої світової війни знову відбувся перерозподіл територій і політичних сил на політичній карті світу, почався активний розпад колоніальної системи. Багато країн Африки, Азії здобули незалежність.

Новітній етап хоч і є наразі найменш тривалим, але знаменується великою кількістю держав. Отож ми є свідками швидких змін на політичній карті наприкінці XX - початку ХХІ ст. Істотні зміни відбулися після краху комуністичного режиму й розпаду трьох соціалістичних країн: СРСР, Югославії, Чехословаччини. Водночас відбулося об’єднання двох держав - Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) і Німецької Демократичної Республіки (НДР) в єдину державу Німеччину. А в результаті розпаду в 1991 р. Радянського Союзу майже одразу утворилося 15 незалежних країн, серед яких й Україна. Утворення нових держав триває донині. Наприклад, у Європі на початку ХХІ ст. утворилися Чорногорія і Сербія, в Азії - Східний Тимор, в Африці - Південний Судан.

Зміни тривають не лише в кількості держав, а також їхніх назвах, столицях тощо. Так, внаслідок довгої суперечки між Грецією та Македонією щодо назви останньої у 2019 р. парламент Греції ратифікував угоду про зміну назви Македонії на Республіку Північна Македонія. Прикладом зміни назви столиці є Казахстан. У березні 2019 р. на честь першого президента держави Нурсултана Назарбаєва столиця Астана була перейменована на Нур-Султан.

ВАША ДУМКА

Науковими дослідженнями встановлено, що географічне положення держави Київська Русь та Галицько-Волинської держави на перехресті важливих торгових шляхів Схід - Захід, Північ - Південь, яке було використане ними, визначили особливу, ключову, стратегічну роль нашої прабатьківщини в торгово-економічному та культурному житті європейського континенту. Як ви вважаєте, чи варто досвід цих прадержав використати для зміцнення позицій України на сучасній політичній карті світу?

ПІДСУМУЄМО!

Сучасна політична карта світу формувалася впродовж багатьох тисячоліть.

У стародавній етап на політичній карті сформувалися перші державні утворення.

У середні віки найбільшими державами стали монархії: Візантія, Римська імперія, Київська Русь, Московська держава, Португалія, Іспанія, Англія.

Новий етап ознаменувався колонізацією земель та формуванням колоніальної системи європейських держав.

Новітній етап характеризується утворенням значної кількості держав між двома світовими війнами, розпадом великих держав з комуністичним режимом.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Етапи формування політичної карти світу.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які існують етапи формування політичної карти світу?

2. Чи зрозуміли? Поясніть різницю між Новим і Новітнім етапами формування політичної карти світу?

3. Чи можете застосувати? Знайдіть на політичній карті світу держави, які утворилися після розпаду Югославії.

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись додатковими джерелами інформації, проаналізуйте найбільш суттєві зміни на політичній карті світу в наш час.

5. Чи можете оцінити? Аргументуйте ваше розуміння вислову: «Політична карта світу - дзеркало своєї епохи».

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  20. Політична карта світу, її елементи
Наступна сторінка:   22. Географічне положення України^