Інформація про новину
  • Переглядів: 133
  • Дата: 24-02-2021, 19:13
24-02-2021, 19:13

25. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  24. Територіальні зміни меж України впр...
Наступна сторінка:   26. Міжнародна система відліку часу

ПРИГАДАЙТЕ

У якій області України ви мешкаєте? Який статус вашого населеного пункту?

Конституційні засади адміністративно-територіального устрою. Він передбачає поділ території країни на окремі компактні частини - адміністративно-територіальні одиниці, виділення яких зумовлено соціальними, економічними, соціально-етнічними, історичними, географічними, культурними, політичними та іншими чинниками. Такий поділ є просторовою основою для організації та діяльності органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування. Інакше кажучи, адміністративно-територіальний устрій призначений для полегшення управління нашою державою.

Основні засади та система територіального й адміністративно-територіального устрою України визначаються Конституцією України. Територіальний устрій України, відповідно до статті 132 Конституції України, ґрунтується на таких засадах: цілісності та єдності державної території; поєднанні централізації та децентралізації в здійсненні державної влади; збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Єдність і цілісність державної території означають, що складові її частини, якими в Україні є адміністративно-територіальні одиниці, перебувають у нерозривному взаємному зв’язку, визначаються внутрішньою єдністю.

Поєднання централізації і децентралізації в здійсненні державної влади виявляється в тому, що за центральними органами держави зберігається право охорони та забезпечення загальнодержавних інтересів, а решта функцій передається на місця, насамперед органам місцевого самоврядування.

Збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій означає диференційований підхід до розв’язання питань оптимального економічного й культурного розвитку, демографічної політики та забезпечення територіальної єдності складових України, цілісності єдиної державної території.

Зміни адміністративно-територіальних одиниць в різні часи. У процесі історичного розвитку на території України виникали різні адміністративно-територіальні одиниці (землі, краї, округи, полки, губернії, повіти, області тощо). Так, за часів Київської Русі існували князівства Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та інші. А, наприклад, до кінця існування Російської Імперії, підконтрольна Росії частина України поділялася на 12 губерній, 4 з яких лише частково розташовувалися на території України, 102 повіти та 1989 волостей. Під час радянської влади губернська територіальна система спочатку була замінена округами та районами, а потім поступово змінилася на області. У 1921 р. була створена Кримська автономія. Під час війни Кримська автономія перетворилася на область Росії. У 1954 р. Кримська область була передана Україні, а в 1991 р. була відновлена автономія Криму.

Надалі адміністративно-територіальний устрій зазнавав дуже багато змін. У складі СРСР територія України була поділена на 12 губерній. Пізніше їх то ліквідовували, то знову відновлювали. У 1932 році була введена подібна до сучасної триступенева система управління (центр, область, район) й утворено перших п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську й Одеську. Поступово кількість областей збільшувалась, що пов’язано не тільки з перерозподілом наявних територій, але й приєднанням нових. Так, у 1954 році утворено Черкаську область, а Ізмаїльську об’єднано з Одеською. У 1959 р. Львівську область було об’єднано з Дрогобицькою.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Відповідно до Конституції Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, АР Крим і два міста зі спеціальним статусом - Київ і Севастополь. Суверенітет держави поширюється на всю її територію.

До системи адміністративно-територіального устрою України входять також райони, об’єднані територіальні громади (ОТГ), міста, райони в містах, селища міського типу й сільські населені пункти.

Нині до складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ і Севастополь.

Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус (від лат. status -положення, стан), який визначається законами України.

Адміністративно-територіальний устрій України є трирівневим. На жовтень 2020 р. до найвищих адміністративних одиниць належать Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста спеціального статусу

державного підпорядкування - Київ і Севастополь. Такий статус надає цим містам права на рівні областей.

Наступну, середню, ланку адміністративно-територіального устрою утворюють адміністративні райони (136), на які поділяється кожна адміністративна область та 1469 об’єднаних територіальних громад. На цьому рівні також виділяються міста (461), серед яких міста спеціального статусу республіканського та обласного значення (189).

Складові середньої ланки адміністративно-територіального устрою зазнали суттєвого реформування в наш час. У 2014 р. в Україні стартувала реформа децентралізації. Її мета - концентрація основних коштів і повноважень саме на рівні громад. Реформа має покласти край пострадянській регіональній вертикалі столиця-область-район. Заплановано територію України в межах областей розділити на 1469 громад, а наявну кількість районів зменшити з 490 до 136.

У 2021 році очікується внесення змін до Конституції щодо децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення.

ВАША ДУМКА

Реформа децентралізації викликала значний інтерес і зацікавленість серед учених, експертів, політиків, керівників місцевих влад, господарників, населення України, оскільки зачепила питання перегляду кордонів сучасного адміністративного устрою з метою більш ефективного керування господарством, підвищення відповідальності місцевих органів влади за соціальний та економічний розвиток території. Яка ваша думка й можливі пропозиції щодо цього?

До категорії міст обласного значення може бути віднесено міста, які є економічними й культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб. В окремих випадках до категорії міст обласного значення може бути віднесено міста з кількістю населення менш як 50 тисяч осіб, якщо вони мають близьку перспективу подальшого економічного й соціального розвитку, зростання кількості населення.

Найнижчою ланкою адміністративно-територіального устрою є міста районного підпорядкування, селища міського типу (882) та села (28376).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картою адміністративно-територіального поділу України, позначте межі адміністративних одиниць найвищої ланки.

ПІДСУМУЄМО!

Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався й набув сучасних обрисів 1991 року.

Адміністративно-територіальний устрій України обумовлений статтями Конституції держави.

Відповідно до Конституції Україна - унітарна держава, суверенітет якої поширюється на всю її територію.

У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративні області, міста спеціального статусу - Київ і Севастополь, а також 136 район, 1469 об'єднаних територіальних громад.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Адміністративно-територіальний устрій України, адміністративно-територіальна реформа (реформа децентралізації), об'єднані територіальні громади.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які основні одиниці адміністративно-територіального поділу України? Назвіть їх.

2. Чи зрозуміли? У чому полягає єдність і цілісність державної території?

3. Чи можете застосувати? Знайдіть на карті свою область й обласний центр. Визначте області, з якими межує ваша область.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте послідовність проведення та результати реформи децентралізації в Україні, використавши сайт

https://decentralization.gov.ua/about

.

5. Чи можете оцінити? Яке значення, на вашу думку, має реформа децентралізації для вашого населеного пункту? Району?

ОТГ?

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Адміністративно-територіальний устрій України

1. Зазначте рік входження Закарпатської області до складу України:

А 1939 Б 1949 В 1945 Г 1954

2. Зазначте область Слобідської України:

А Київська

Б Харківська В Херсонська Г Вінницька

3. У якій статті Конституції України визначені принципи територіального устрою держави?

А 2

Б 10 В 130 Г 132

4. Зазначте міста України, які мають статус міст республіканського підпорядкування: А Київ і Харків

Б Харків і Дніпро В Київ і Львів Г Київ і Севастополь

5. Зазначте місто, яке не є обласним центром:

А Полтава

Б Херсон

В Одеса Г Сімферополь

6. Визначте відповідність між історичною територією України й областю:

А Поділля

Б Волинь В Буковина Г Слобожанщина

1 Чернівецька

2 Луганська

3 Тернопільська

4 Київська

5 Вінницька

7. Визначте відповідність між адміністративно-територіальною одиницею України та її адміністративним центром:

1 АР Крим

2 Закарпатська область

3 Київська область

4 Волинська область А Луцьк

Б Сімферополь В Ужгород Г Київ

Д Біла Церква

8. Оберіть суб'єкти найнижчої ланки адміністративно-територіального устрою України:

1 Області

2 Села

3 Міста районного підпорядкування

4 Міста державного підпорядкування

5 Автономна республіка

6 Селища міського типу

7 Об'єднані територіальні громади

9. Оберіть суб'єкти середньої ланки адміністративно-територіального устрою України:

1 Області

2 Села

3 Міста районного підпорядкування

4 Міста обласного підпорядкування

5 Райони

6 Селища міського типу

7 Об'єднані територіальні громади

10. Зазначте області, які ввійшли до складу України в 1939 р.:

1 Львівська

2 Закарпатська

3 Одеська

4 Чернівецька

5 Тернопільська

6 Волинська

7 Хмельницька

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  24. Територіальні зміни меж України впр...
Наступна сторінка:   26. Міжнародна система відліку часу^