Інформація про новину
  • Переглядів: 2179
  • Дата: 17-09-2018, 16:58
17-09-2018, 16:58

Екосистемне біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Анамнії та амніоти
Наступна сторінка:   Зміни біорізноманіття

Різноманіття екосистем

Біорізноманіття притаманне всім рівням організації живого. Крім видового різноманіття, дуже важливим є екосистемне різноманіття. Формування цього різноманіття є складним процесом. На нього, крім кліматичних і геологічних факторів, суттєво впливає історія розвитку флори й фауни. Найвищим рангом екосистемного біорізноманіття є флористичні та фауністичні царства.

Флористичні царства

Царство

Місце розташування

Характерні представники флори

Голарк

тичне

Більша частина Північної Америки, яка розташована північніше Мексики, Північна частина Африки, яка прилягає до Середземного моря, більша частина Євразії, окрім південних регіонів

Родини Соснові, Букові, Березові, Розові, Капустяні, Осокові тощо

Палео

тропічне

Вся територія Африки за винятком регіону, прилеглого до Середземного моря та невеликої області на півдні континенту, більша частина Аравії, Індостан, південь Китаю й острови Тихого океану

Родини Пальми, Тутові, Молочайні, Пасльонові, Бананові, Миртові, Ароїдні тощо

Неотро-

пічне

Більша частина Південної Америки і Центральна Америка

Родини Бромелієві, Орхідні, Миртові, Пальми, Лаврові тощо

Капське

Крайній південний край Африки

Родини Груббієві, Рорідулові, Брунієві тощо

Австралій

ське

Австралія та прилеглі до неї острови

Родини Евкаліптові, Араукарієві, Подокарпові тощо

Голантарк-

тичне

Південна частина Південної Америки, Нова Зеландія, субантарктичні острови

Родини Галофітові, Лакторисові, Мізодендрові

Фауністичні царства

Царство

Місце розташування

Характерні представники фауни

Арктогея

Більша частина Північної Америки, яка розташована північніше Мексики, Північна частина Африки, яка прилягає до Середземного моря, більша частина Євразії, окрім південних регіонів

Лосі, олені, рисі, кози, бобри, кроти тощо

Палеогея

Займає тропічні райони Східної півкулі: Африка на південь від Сахари, Південна та Південно-Східна Азія, острови між Азією та Австралією

Страуси, мартишки, павіани, слони, горили, шимпанзе, оран-гутани тощо

Неогея

Південна та Центральна Америка, острови Карибського моря

Ігрунки, броненосці, опосуми, шиншили, нанду тощо

Нотогея

Австралія, Тасманія, Нова Гвінея, Нова Зеландія, острови Тихого океану

Кенгуру, коала, вомбати, качкодзьоби, єхидни, ему, казуари, варани, райські птахи тощо

Космополіти

Космополіти — це види або таксони, які поширені по території Землі, трапляються на території різних фауністичних або флористичних царств і в різних природних зонах. Космополітами стають види, які є жителями біотопів, що не сильно відрізняються між собою незалежно від місця проживання.

Класичними видами-космополітами є, наприклад, щитні. Ці ракоподібні мешкають у калюжах. Термін їх розвитку дуже короткий, а температурні умови, в яких можуть існувати калюжі, мають достатньо вузькі рамки, тобто калюжі в Америці та Євразії відрізняються не дуже сильно. А яйця щитнів стійкі до зовнішніх впливів і дуже легкі, тому вітром легко переносяться на сотні кілометрів.

Ще одна гарна екологічна ніша для ви-дів-космополітів — синантропна. Синантропні види пристосовуються до життя поряд з людиною. А людина створює схожі умови для існування, перебудовуючи навколишнє середовище під свої звичні потреби. Такими синантропними видами-космополітами стали всі свійські тварини, для яких людина спеціально створює підходящі умови проживання. Але багато видів поширилися разом з людиною без її згоди (таргани, пацюки тощо).

Ендеміки

Ендеміки — це види, які мають дуже обмежений ареал (наприклад, щілинозуб на Кубі, фоса на Мадагаскарі, ківі у Новій Зеландії). Зазвичай це види з вузькою спеціалізацією й унікальною екологічною нішею. Найбільша кількість ендеміків зосереджена у відносно ізольованих екосистемах. Це острови (особливо ті, які розташовані далеко від найближчої суші), озера, печери тощо.

Велика кількість ендеміків є на Гавай-ських та Галапагоських островах. Так, ендеміками Галапагосів є гігантська галапагось-

ка черепаха, галапагоська сухопутна ігуана, 13 видів галапагоських в’юрків тощо.

В озері Байкал нараховують близько 1000 видів-ендеміків. На суходолі, крім озер, велика кількість ендеміків може утворюватися в гірських регіонах.

Особливою групою ендеміків є палеоенде-міки. Це представники давніх таксонів, які в інших місцевостях були витіснені новими групами організмів, бо не витримали конкурентної боротьби з ними. А в окремих регіонах нові конкуренти не з’явилися і старим групам удалося вижити. Прикладом палеоен-деміків є однопрохідні й сумчасті Австралії, гатерія, яка збереглася в Новій Зеландії, латимерія, що вціліла в невеличких біоценозах Індійського океану.

Ендеміків не слід плутати з видами-або-ригенами. Аборигени (або автохтони) — це організми, які утворилися на певній території і живуть на ній протягом тривалого часу. Вони можуть бути як ендеміками, так і космополітами. Тільки в інших регіонах види-космополіти будуть уже не автохтонами.

Представник тарганів Прусак рудий (Blattella germanica) походить з Південної Азії і є автохтонним видом для цього регіону. В Європу він потрапив у XVIII столітті і вже звідти поширився по інших континентах, ставши видом-космополітом. Поселяючись в людських оселях, прусак витісняє з них чорного таргана (Blatta orientalis), чисельність якого з того часу різко зменшилася.

Практична робота

Порівняльна характеристика флористичних областей даної місцевості

1. Виберіть три флористичні області Євразії (наприклад, Ірано-Туранську, Східно-Азіатську, Середземноморську).

2. Складіть порівняльну таблицю цих областей, указавши найбільш поширені групи рослин та характерні кліматичні умови.

3. Сформулюйте висновок.

Ключова ідея

Екосистеми планети Земля надзвичайно різноманітні. Але вони мають певні риси схожості, які дозволяють їх об'єднувати у групи — флористичні та фауністичні царства. Окремі види організмів можуть бути поширеними в різних екосистемах (космополіти) або траплятися на дуже обмеженій території (ендеміки).

Запитання та завдання

1. Які особливості біології пацюка дозволили йому стати видом-космополітом? 2. Складіть список видів-космополітів, які трапляються у вашій місцевості. 3. Чому межі флористичних і фауністичних царств не співпадають?

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Анамнії та амніоти
Наступна сторінка:   Зміни біорізноманіття^