Інформація про новину
  • Переглядів: 1869
  • Дата: 3-08-2021, 16:32
3-08-2021, 16:32

Підручник Географія 8 клас Пестушко, Уварова, Довгань (2021, поглиблений рівень) читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Географія 11 клас Гільберг ч...
Наступна сторінка:   Підручник Географія 8 клас Масляк, Дац...

 Рік видання: 2021

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Валерій Пестушко, Ганна Уварова, Андрій Довгань


 

Зміст

1. Що вивчає географія України

2. Географічні відомості про Україну в минулому

3. Сучасні географічні дослідження

4. Зображення України на картографічних творах

5. Джерела для створення географічних карт та інших геозображень

6. Карта та інші геозображення

7. Класифікація географічних карт

8. Елементи географічної карти

9. Елементи змісту карти. Об’єкти та показники картографування

10. Математична основа карт. Картографічні проєкції

11. Способи зображення об’єктів на тематичних картах

12. Фігура та розміри Землі

13. Топографічна карта й план

14. Системи координат на топографічних картах

15. Розграфлення та номенклатура топографічних карт. Кути орієнту ...

16. Зближення меридіанів. Вимірювання кутів орієнтування на топо ...

17. Способи зображення рельєфу на топографічних картах

18. Вимірювання висот та кутів нахилу на топографічній карті

19. Читання та практичне використання топографічних карт

20. Політична карта світу, її елементи

21. Етапи формування політичної карти світу

22. Географічне положення України

23. Державна територія і державні кордони України

24. Територіальні зміни меж України впродовж XX століття

25. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою

26. Міжнародна система відліку часу

27. Час в Україні. Системи відліку часу в Україні

28. Геологічна історія. Геологічна будова. Геологічна карта Украї ...

29. Тектонічна будова та тектонічна карта України. Неотектонічні ...

30. Рельєф. Загальний план будови поверхні. Рівнини та гірські м ...

31. Типи рельєфу за походженням

32. Мінеральні ресурси. Проблеми раціонального використання міне ...

33. Паливні корисні копалини

34. Рудні корисні копалини

35. Нерудні корисні копалини

36. Коштовне та виробне каміння. Мінеральні води та грязі

37. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня, ...

38. Кліматотвірні чинники: циркуляція повітряних мас

39. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади т ...

40. Регіональні відмінності клімату

41. Сезонні й несприятливі погодні умови та погодно-кліматичні яв ...

42. Метеорологічна служба в Україні

43. Кліматичні ресурси та їхнє використання. Зміни клімату Україн ...

44. Води суходолу й водні ресурси україни. Дніпро

45. Основні річкові басейни та системи

46. Вплив клімату на річки. вплив рельєфу на річки. живлення та в ...

47. Озера й лимани. Болота

48. Водні об’єкти антропогенного походження. Підземні води

49. Водні ресурси України, їхнє раціональне використання та охоро ...

50. Умови ґрунтоутворення, структура та родючість ґрунтів

51. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України

52. Різноманітність рослинності та рослинних угруповань у межах ...

53. Екологічні проблеми та їхній вплив на природу країни. Рослинн ...

54. Тваринний світ України

55. Ландшафт як просторово-цілісна система

56. Карта ландшафтів України

57. Природні та антропогенні ландшафти

58. Районування природних ландшафтів

59. Дослідження ландшафтів

60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність

61. Природні зони мішаних і широколистих лісів

62. Лісостепова природна зона

63. Степова природна зона України

64. Використання рівнинних ландшафтів людиною. Значення та охоро ...

65. Українські Карпати

66. Гірські ландшафти українських Карпат

67. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з ...

68. Природні умови та ресурси чорного моря, проблеми раціональног ...

69. Природні умови та ресурси Азовського моря, проблеми їхнього р ...

70. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

71. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуа ...

72. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

73. Природно-заповідний фонд України

74. Національна екологічна мережа

75. Природокористування в умовах збалансованого розвитку. Монітор ...

77. Українське товариство охорони природи, його створення, просві ...

77. Кількість населення. Природний рух населення світу та України

78. Статево-віковий склад населення. Тривалість життя населення в ...

79. Механічний рух населення. Види та причини міграцій

80. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна ...

81. Густота розселення населення у світі та Україні

82. Міські та сільські населені пункти. Міське населення та сільс ...

83. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

84. Етнічний склад населення. Етнографічні групи українців

85. Українські етнічні та етнографічні Землі. Національний склад ...

86. Мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

87. Українська діаспора

88. Релігія як суспільний феномен. Види віровчень

89. Світові та національні релігії

90. Релігійні вірування в Україні

91. Вплив релігій на культуру

92. Зайнятість населення. Трудові ресурси. Економічно активне нас ...

93. Сфери економічної діяльності. Проблеми зайнятості

94. Географічне положення та розміри адміністративного регіону

95. Адміністративно-територіальний устрій регіону, історія його ...

96. Особливості природних умов і ресурсів

97. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

98. Кількість і структура населення. Етнічний та релігійний склад

99. Особливості зайнятості населення

 

Шановні юнаки та дівчата!

Вітаємо вас! Минув ще один навчальний рік, а за ним - і швидкоплинне літо. І ось настав час зробити черговий крок у дивовижний світ географії. Ви не новачки в цьому світі. Адже позаду залишилися курси «Загальна географія» та «Материки і океани». Спочатку наша Земля постала перед вами, наче одягнена в різноманітне вбрання -окремі природні оболонки. Ви дізналися про непросте й цікаве «життя» кожної з оболонок, про те, наскільки складними є взаємозв’язки між ними. Поміркуйте знову про роль людини в цих зв’язках і згадайте про бажані й неочікувані зміни природи, якими вона завдячує нам, людям.

Доповнити й поглибити ваші географічні знання, озброїти вас новими фактами допоміг курс географії «Материки і океани». Під час опанування його в багатьох з вас, напевно, неодноразово викликали подив і захоплення різноманітні екзотичні куточки планети. На їхньому тлі природа, що нас оточує, багатьом здається звичайною. Адже все таке знайоме! Принаймні так здається. Тим часом природа рідної країни - це також окремий цілий світ! І надзвичайно цікавий і захопливий. Треба лише вміти не тільки дивитися, а й бачити. У цьому вам і допоможе черговий курс географії «Україна у світі: природа, населення», який починаєте вивчати.

На початку у вас буде нагода повторити й закріпити деякі раніше набуті знання - про географічні методи дослідження й джерела географічних знань, географічні карти тощо. Про це йдеться у вступі й у першому розділі підручника. Водночас ви ознайомитеся з дослідженнями видатних вітчизняних дослідників-географів.

У першому розділі підручника йдеться про основи картографії та геодезії. Завдяки поглибленому вивченню курсу ви розширите свої знання про карти, атласи, навчитеся класифікувати карти, пояснювати відмінності між різними типами карт, читати, застосовувати на практиці геоінформаційні та навігаційні системи.

Другий розділ присвячено географічному простору України. Із цього розділу ви дізнаєтеся про політичну карту світу, форми правління й адміністративно-територіальний устрій держав світу й України, а до того ж навчитеся порівнювати географічне положення України з іншими країнами світу.

У третьому розділі підручника розглядається загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. Тут відомі оболонки постануть перед вами в новій якості - через призму території нашої держави. І ви дізнаєтеся, наскільки вона різноманітна й цікава з погляду географа. Деякі з природних комплексів України унікальні та потребують нашої охорони, про що і йдеться в заключній темі цього розділу.

Отже, фізична географія України - ціла скарбниця знань, що тісно пов’язані з попередніми курсами географії, а також природознавством та історією нашої держави. Вона посилається на біологічні, екологічні та фізичні закономірності тощо.

Проте природа й України, і планети Земля не лише об’єкт нашого милування та захоплення, а ще й середовище життєдіяльності тих, хто населяє різні куточки світу. Саме населенню України й світу присвячений четвертий розділ підручника. Опанувавши його, ви дізнаєтеся про чисельність населення світу та України, умітимете характеризувати населення світу, зокрема України та її областей, розумітимете суть демографічних процесів і зможете пояснювати демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах світу та України. А ліпше вивчити свій регіон, зокрема його природу й населення, вам допоможе п’ятий розділ підручника.

Щоб полегшити опанування фізичної географії України, так само як і в попередніх наших підручниках з географії, вам пропонуються різноманітні рубрики: «Ваша думка», «Ваша пропозиція», «Україна й українці у світі». Їхнє призначення - підкреслити, узагальнити й спонукати вас до роздумів, а також до висунення власних пропозицій щодо розв’язання актуальних географічних проблем.

Практичні завдання, що запропоновані в рубриці «Практичні роботи», допоможуть вам набути необхідних практичних навичок. А перевірити, наскільки це вам вдалося, допоможуть рубрики «Підсумуємо!» і «Перевірте свої знання та вміння!».

Зауважимо, географія України це не лише одна з навчальних дисциплін, яка розширює ваш світогляд. Вона має і суто практичне значення, оскільки озброює кожного українця знаннями, завдяки яким ми навчаємося не тільки милуватися природними краєвидами, а й цінувати їх. Завдяки яким ми не лише ознайомлюємося з природними багатствами, а й усвідомлюємо потребу в дбайливому ставленні до них. Адже природа рідної країни - це середовище нашого з вами життя, яке передали нам у спадок наші пращури. І ми мусимо його зберігати й поліпшувати, щоб так само передати його в належному стані нашим нащадкам.

Ось чому те, що вивчає і чого навчає географія України, необхідне представникам найрізноманітніших професій - економістам і юристам, торговим представникам і водіям, агрономам і військовим, менеджерам і землевпорядникам та ін. Не випадково інформації про природу рідної країни так багато уваги надають ЗМІ, її обговорюють парламентарії, урядовці й найвища посадова особа держави - президент.

Отже, усе необхідне для чергової географічної подорожі приготоване. Вирушаймо в дорогу! І успіхів вам!

Автори
Попередня сторінка:  Підручник Географія 11 клас Гільберг ч...
Наступна сторінка:   Підручник Географія 8 клас Масляк, Дац...^