Інформація про новину
  • Переглядів: 156
  • Дата: 25-02-2021, 19:05
25-02-2021, 19:05

1. Географія України як наукова дисципліна та шкільний предмет

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  33. Паливні корисні копалини
Наступна сторінка:   2. Географічні відомості про територію...

Як ви вважаєте, чи дозволяють географічні знання краще зрозуміти причини, від яких залежить рівень забрудненості довкілля?

ОБ'ЄКТИ ТА ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ».

Об’єктами вивчення курсу «Україна у світі: природа, населення» є як географічна оболонка загалом, так і окремі її компоненти: • закони й закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях на прикладі України як природної країни, держави;

• геополітична і геостратегічна реальність сучасної Європи і світу;

• населення України і світу загалом.

Цей курс є важливим для розуміння місця й ролі України на сучасних фізичній і політичній картах світу. Ви, мабуть, уже помітили, що на земній кулі існують певні території, де відбуваються доленосні для світу та його окремих регіонів події. Саме до таких територій належить не тільки Україна, а й увесь Причорноморський регіон, так звана Балто-Чорноморська геополітична вісь.

2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОЇ І СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Наукові дослідження просторово-часових змін, що відбуваються в природі та суспільстві, називаються географічними (мал. 1). Завдяки цим дослідженням стає можливим застосування географічних знань у повсякденному житті. Вам відомо, що методи дослідження будь-якої науки — це система прийомів і способів вивчення конкретних об’єктів, явищ і процесів, пізнання загальних закономірностей. Під час вивчення фізичної і суспільної географії України використовують методи, що характерні для всієї системи географічних наук, а також методи, які застосовують природничі, суспільні та інші науки

За додатковими джерелами доберіть інформацію про те, чим відрізняються антарктичні станції «Академік Вернадський» (Україна) та «Принцеса Елізабет» (Бельгія) (мал. 2). Зробіть висновки.

Для географії найбільш характерними є такі методи досліджень, як картографічний і районування. Картографічний метод використовується на всіх етапах географічних досліджень. Він дозволяє наносити на карти різного масштабу та змісту об’єкти, показувати їх взаємне розміщення і взаємодію у просторі.

Усе в природі й суспільстві складається з частин, у тому числі територіальних (районів або регіонів). Отже, метод районування дозволяє виділити в межах території країни окремі регіони з метою оцінювання та моделювання результатів використання їх природних і суспільних особливостей для розвитку держави. Цей поділ дозволяє виявити особливості, що притаманні певній території. Здійснення такого районування потребує великих обсягів фізико- і суспільно-географічної інформації з використанням математичного й статистичного методів досліджень

З ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.

На перший погляд здається, що територія нашої держави добре освоєна й досліджена. Однак чи можна із цього зробити висновок, що географії вже немає чого робити в нашій країні? Зовсім ні. Чим більше і глибше досліджують Україну, тим більше з’являється нерозкритих таємниць. Наприклад, ще 20 років тому важко було уявити, що Україна може стати світовим лідером із видобутку бурштину. А можливо, на нас ще чекає «алмазна лихоманка»?

На Українському кристалічному щиті, який займає третину території нашої держави, знайдено чимало кімберлітових трубок. Це жерла давніх вулканів, які містять алмазоносну гірську породу. Кожна з десяти кімберлітових трубок має промислові запаси алмазів.

4 ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ» ДЛЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. Як показують соціологічні дослідження, громадяни України знають історію і географію своєї Батьківщини недостатньо. Однак саме ці два шкільні предмети та

науки є світоглядними. Тому значення курсу «Україна у світі: природа, населення» для розвитку географічної культури громадян України є незаперечним

Що таке культура? Її можна розглядати як систему цінностей та уявлень про світ і свою країну, правила поведінки для людей, пов’язаних певним способом життя. Її ще розглядають як сукупність відносин людей із природою та між собою

Саме курс «Україна у світі: природа, населення» дає дуже багато для розуміння місця й ролі України в Європі та світі. Він формує усвідомлення необхідності раціонального освоєння природно-ресурсного потенціалу країни, а також інтелектуальних і трудових ресурсів. Знання географії дає можливість зрозуміти причини того, чому наша держава стала «кухнею геополітичної погоди» не лише Європи, але й світу

Не можна перебільшити і стратегічне значення знань, які ви отримаєте, вивчаючи цей курс. Ми переживаємо черговий історичний етап неминучого розпаду імперій. Це цілком об’єктивний процес, пов’язаний із тим, що великі за площею і населенням держави стають усе більше економічно неефективними, особливо у XXI ст. Через перевантаження території все більшою кількістю людей і господарських об’єктів

ними стає важче управляти. Тому ми маємо бути готовими до масштабних змін на політичній карті Європи, які тією чи іншою мірою торкнуться й України.

Як ви вважаєте, чи формують предмети, які ви вивчаєте у школі, вашу громадянську позицію та географічну культуру? Поясніть свою думку.

ВИСНОВКИ

Об'єктом вивчення шкільного курсу географії «Україна у світі: природа, населення» є Україна як природна країна, держава, нація, геополітична і геостратегічна реальність сучасної Європи та світу.

Методи наукових досліджень — це система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей та вивчення конкретних об'єктів, явищ і процесів.

Швидкі зміни території України створюють умови для її постійного географічного вивчення.

Світоглядне, культурне та освітнє значення курсу «Україна у світі: природа, населення» постійно зростає.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що знання про географію України є важливими для розуміння напрямів її подальшого розвитку.

2. Обґрунтуйте необхідність використання географією методів дослідження інших наук.

3. Користуючись різними джерелами знань, порівняйте природно-ресурсний потенціал і рівень економічного розвитку України та іншої країни Європи. Зробіть висновки.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  33. Паливні корисні копалини
Наступна сторінка:   2. Географічні відомості про територію...^