Інформація про новину
  • Переглядів: 376
  • Дата: 25-02-2021, 20:11
25-02-2021, 20:11

19. Державні кордони та розміри території України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  18. Державна територія та географічне п...
Наступна сторінка:   20. Формування території України та змі...

Поясніть, що таке крайні точки та як визначають їх географічні координати.

ДЕРЖАВ НІ КОРДОНИ УКРАЇНИ ТА РОЗМІРИ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ. Кордони між державами або формувалися історично, або установлювалися внаслідок війн чи переговорів й укладання відповідних угод. Сучасна державна територія України може бути прикладом давніх «кордонів», адже на її землях є знамениті Траянові вали,

які відокремлювали Римську імперію від причорноморських степів, і Змієві вали, які понад 3 тис. років тому захищали з півдня Київ від кочівників.

За матеріалами відео про Змієві вали (youtube.com/watch?v=moFxb293qDA) зробіть висновки про сучасне та історичне значення державних кордонів.

Процес становлення кордону держави проходить два етапи: делімітацію (договірний процес особливостей проходження кордону на відповідно створеній географічній карті) і демаркацію (встановлення кордону на місцевості). Тож Україна може бути прикладом у встановленні державного кордону з Росією. Протяжність державного кордону України з нею становить 2295 км, що майже в 4 рази більше, ніж із Польщею. Делімітація кордонів між двома державами майже закінчена, але Російська Федерація досі зволікає з демаркацією. Це має негативні наслідки для України, адже офіційно визнані на місцевості кордони є обов’язковою складовою державного суверенітету.

На думку німецького вченого геополітика Отто Мауля, «кордон є компромісом, досягнутим на сьогоднішній день, тобто перервою між політико-силовими ситуаціями».

Проаналізуйте схему на мал. 1 та поясніть, із якою метою встановлюють кордони між державами.

Різні кордони, як правило, з’явилися або у слабо освоєних районах (на час їх виникнення), або ж під час «нарізання» територій колоній. Такий підхід виявився ефективним під час договірного визначення меж виключних економічних зон у Північному морі, де ведеться видобуток нафти та природного газу. Звивисті або ламані кордони є різновидом геометричних кордонів. При цьому методика їх проведення різна. Зрештою сходяться на тому, що кор

доном може бути більш-менш велика річка, яка тече довільно. Звідси за меандруючою річкою виникає й звивистий кордон. Звивистими будуть і кордони, проведені в горах. Тут їх проводять переважно максимальними висотами, які розділяють країни (наприклад, кордон між Індією та Китаєм, Непалом та Китаєм) (мал. 2).

Державні кордони виконують кілька функцій, які можна об’єднати в три групи (мал. 3):

• бар’єрна — полягає в достатньому відокремленні однієї країни від іншої. Наприклад, максималізовану бар’єрну функцію має кордон між Південною та Північною Кореєю із суцільною п’яти-метровою стіною, струмом високої напруги тощо. Для більшості сучасних держав характерна так звана м’яка бар’єрна функція відкритих кордонів;

• контактна — створення на межі двох держав спільних природних заповідників, регіонів, відкритих економічних зон. Наприклад, це єврорегіон «Буг» між Україною, Польщею та Білоруссю, де прикордонні райони держав стали контактною зоною, яка дає змогу постійно поглиблювати багатостороннє співробітництво;

• фільтруюча — роль своєрідної мембрани, що пропускає корисне та потрібне для певної держави з інших країн і затримує вороже, шкідливе, негативне.

core.ac.uk/download/pdf/32308101.pdf — навчальний посібник «Державна територія і державний кордон» (Національна академія державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького).

Загальна протяжність державного кордону України становить майже 7 тис. км. Його охорону на суходолі, морі, річках, озерах та інших водоймах здійснює Державна

прикордонна служба, а в повітряному та підводному просторі забезпечують Збройні сили України

proukraine.net.ua/?page_id=243 — більше інформації про Державний кордон України.

2 КРАЙНІ ТОЧКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ КООРДИНАТИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТИ ПРОТЯЖНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ГРАДУСАХ І КІЛОМЕТРАХ. Протяжність території держави з півночі на південь та із заходу на схід визначають за допомогою позначення на карті та місцевості її крайніх точок. Вони розташовані на кордонах з іншими державами або в місцях морського (озерного) узбережжя.

Крайня північна точка України розташована в районі села Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Її географічні координати 52°20'04" пн. ш. і 33°17'19" сх. д. На протилежному боці держави, в АР Крим, розташована крайня південна точка країни — мис Сарич із координатами 44°23Ί9" пн. ш. і 33°46/38" сх. д. Ці дві крайні точки нашої держави лежать практично на одному меридіані.

Визначте протяжність України з півночі на південь так, як ви визначали протяжність Африки за допомогою географічних координат її крайніх точок.

Крайня західна точка України — село Соломонове Ужгородського району Закарпатської області з географічними координатами 48°25'50" пн. ш. і 22°09'50" сх. д. І, нарешті, крайньою східною точкою держави є село Рання Зоря Міловського району Луганської області. Її географічні координати — 49°05'33" пн. ш. і 40°1Г53" сх. д.

За координатами крайніх західної та східної точок України та за допомогою фізичної карти визначте протяжність нашої країни із заходу на схід.

Отже, територія України із заходу на схід у широтному напрямку простягається на 18°, а з півночі на південь — на 8°. Відстань по прямій лінії між крайньою північною і південною точками країни становить 893 км, а між крайньою західною і східною точками — 1316 км.

З ГЕОГРАФІЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ. Існує декілька способів визначення географічного центру країни. Зокрема, це можна зробити на основі координат крайніх точок держави. Точка, розташована на околиці селища міського типу Добровеличків-ка Кіровоградської області з географічними координатами 48°23' пн. ш. і 31° 11 сх. д. стоїть на перетині серединної паралелі із серединним меридіаном і є географічним центром України. Тут встановлено пам’ятний знак (мал. 4). За методикою геодезистів центр України розташований між містом Шпола та селом Мар’янівка Черкаської області. Цю точку ще називають геометричним центром країни (мал 5)

Поблизу села Ділове Рахівського району Закарпатської області розташований пам’ятний знак, який позначає географічний центр Європи (мал. 6). Ця точка була визначена ще за часів Австро-Угорської імперії.

ВИСНОВКИ

Державний кордон — уявна (іноді реальна) лінія на поверхні землі (суходолі та акваторії) та уявна вертикальна площина, що проходить через неї в повітряному просторі й надрах.

Державні кордони виконують три групи функцій: бар'єрні, контактні та фільтруючі.

Протяжність території України із заходу на схід становить 1316 км.

Багато країн Європи претендують на те, що саме на їх території розташований географічний центр Європи.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Доведіть на конкретних прикладах, що державні кордони виконують кілька функцій.

2. Обґрунтуйте необхідність існування державних кордонів.

3. Поясніть, чому окремі країни бажають мати на своїй території географічний центр Європи.

4. Складіть картосхему крайніх точок України, її географічного і геометричного центрів.

Практична робота 4. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: визначати державні кордони країн-сусідів України; визначати крайні точки України, їх географічні координати, географічний центр України та Європи, протяжність території країни в градусах і кілометрах.

Обладнання: географічні атласи, контурна карта Європи, лінійка, простий і кольорові олівці.

Завдання

1. Позначте на контурній карті кордони сусідніх з Україною держав: Білорусь,

Росія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща. Підпишіть назви їхніх столиць. Укажіть протяжність державних кордонів України з кожною із цих країн

2. Позначте на контурній карті крайні точ

ки України та їхні географічні координати

3. Позначте на контурній карті географіч

ні центри України та Європи і їхні географічні координати

4. Зробіть висновки щодо особливостей розташування України в Європі.

Дослідження. Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України та інших країн світу (2—3 на вибір учителя/учительки) 

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  18. Державна територія та географічне п...
Наступна сторінка:   20. Формування території України та змі...^