Інформація про новину
  • Переглядів: 319
  • Дата: 25-02-2021, 20:23
25-02-2021, 20:23

31. Клімат і кліматичні ресурси

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  30. Географія рудних і нерудних корисни...
Наступна сторінка:   32. Повітряні маси, що впливають на тери...

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

Пригадайте, що таке погода. Якими показниками вона характеризується?

КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. Як і всі інші природні ресурси, клімат важливий для господарського розвитку держави Україна розташована в частині світу з оптимальними для життя й господарської діяльності людини кліматичними умовами, адже в нас не надто спекотно влітку й не надто холодно взимку, на відміну від багатьох інших країн світу.

Назвіть країни світу, які мають відмінні від України кліматичні умови: більш спекотну теплу пору року й більш холодний зимовий період.

Кліматичні ресурси — це невичерпні природні ресурси, що не споживаються безпосередньо в матеріальній та нематеріальній діяльності людей, не знищуються у процесі використання, але можуть погіршуватися (забруднюватися) або покращуватися (за умови цілеспрямованої людської діяльності). Головними кліматичними ресурсами є енергія Сонця й вітру, сума температур і кількість опадів. Важливим є баланс між кількістю сонячної радіації, яка надходить до земної поверхні, кількістю опадів та вологістю повітря. Для сільськогосподарського виробництва велике значення має протяжність періоду інтенсивної вегетації, коли поєднання кількості опадів і сонячної радіації дає змогу рослинам інтенсивно розвиватися, цвісти й давати плоди. Найдовший в Україні вегетаційний період — 150 днів — має Південний берег Криму, 140 днів він триває в південній і південно-західній частинах материкової України, до 120 днів у горах Криму, від 80 до 105 днів у північних і до 80 — гірських районах Карпат. Так, нові технології ведення сільського та промислового господарства відкривають практично безмежні можливості використання кліматичних, у тому числі енергетичних ресурсів Сонця й вітру, особливо на півдні України. Тут є значні перспективи будівництва ге-ліотермальних (сонячних) і вітрових електростанцій. У Херсонській області, наприклад, кількість сонячних днів досягає 316 на рік, а в багатьох областях швидкість вітру може перевищувати 30 м/с. Особли

во придатними для використання енергії вітру є гірські райони та узбережжя морів

Поясніть, про які адміністративні області України йдеться й чому саме про них.

Перспективними є кліматичні ресурси України і з точки зору їх рекреаційного використання, особливо в поєднанні з уже відомими вам ресурсами мінеральних лікувальних вод і грязей. Таке сприятливе для оздоровлення людини поєднання найбільш різноманітних кліматичних ресурсів спостерігається в різних регіонах країни: узбережжя Чорного та Азовського морів, берега озер і річок, лісові масиви Українських Карпат і Кримських гір із їх субтропічним морським узбережжям, що фактично володіють цілорічним гармонійним набором сприятливих кліматичних ресурсів для лікування та відпочинку (мал 1)

Пригадайте, які території України ви та ваша родина відвідували для відпочинку та лікування. Укажіть, які види природних ресурсів ви споживали.

2КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ: СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ, ПІДСТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ. Незважаючи на те, що погода постійно змінюється, клімат залишається незмінним упродовж багатьох років. Як стійкий режим метеорологічних процесів на певній території клімат формується під впливом певних чинників (процесів), які називають кліматотвірними. Вони проходять у конкретних географічних умовах земної кулі: над суходолом або морем, у низьких або високих широтах, над рівнинами або горами, мають свою географічну специфіку та протікають по-різному.

Клімат формується під впливом космічних, планетарних та географічних умов. Основними географічними чинниками, що формують клімат певної території, є: географічна широта (кут падіння сонячних променів); висота над рівнем моря; орографія (рельєф) поверхні суходолу; рослинний, сніговий та льодовиковий покрив; розподіл суходолу й водних просторів; океанічні течії; господарська діяльність людини (мал. 2).

Клімат безпосередньо залежить від кількості сонячної енергії, яку отримує земна поверхня. На це передусім впливає географічна широта місцевості, що визначає кут, під яким сонячне проміння падає на Землю. Це перший і головний чинник формування клімату, який призводить до нерівномірного прогрівання різних частин нашої планети (мал. 3, 4).

За допомогою кліматичної карти атласу та додаткових джерел поясніть, як змінюється кількість сонячної радіації, яку отримує поверхня території України в напрямку з півночі на південь та із заходу на схід. Зробіть висновки.

Другий чинник пов’язаний із переміщенням або циркуляцією повітряних мас над суходолом та океанами. Зволожені над океанами й морями повітряні маси під впливом загальних закономірностей циркуляції атмосфери Землі переносяться на інші території. Якщо повітряні маси формуються над суходолом або рухаються із

суходолу, вони приносять сухе повітря Отже, якщо на вашу місцевість, яка розташована далеко від моря або океану, постійно надходять із нього вологі й теплі повітряні маси, вони неодмінно пом’якшують клімат цієї території

Пригадайте, чому Антарктида отримує дуже мало сонячної енергії впродовж тривалого полярного літа.

Третій важливий чинник формування клімату — характер підстильної поверхні та рельєф (мал. 5). Гірські масиви закривають окремі території від впливу певних за властивостями (холодних, теплих, сухих, вологих) повітряних мас і вітрів, крім того, із підняттям у гори температура повітря знижується приблизно на 5—6° на 1 км підйому. На клімат морського та океанічного узбереж по-різному впливають холодні й теплі прибережні течії

Пригадайте, під впливом яких кліматотвірних чинників на тихоокеанському тропічному узбережжі Південної Америки утворилася найсухіша пустеля Атакама.

Людина впливає на клімат через свою господарську діяльність. Спостерігається вплив людини як на мікроклімат (смоги, зміни у водному режимі, вирубування лісів), так і на макрокліматичні умови (викиди парникових газів, спустелювання, порушення озонового шару атмосфери тощо).

Які з указаних вище чинників впливають на формування клімату території нашої країни найбільше?

З РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗЕМНОЮ ПОВЕРХНЕЮ. Сонячна радіація впливає на температуру повітря як одну з основних характеристик клімату і є найважливішим чинником формування клімату. Зміна полуденної висоти Сонця над горизонтом упродовж року зумовлює сезонні зміни температур повітря відповідно до кількості отриманої поверхнею Землі радіації. На відміну від країн, розташованих у зоні

екватора, в Україні ці сезонні зміни простежуються дуже добре.

Зазвичай у кліматології основними є показники середніх температур повітря січня (найхолоднішого місяця) і липня (найтеплі-шого місяця року). Їх показники та розподіл на території України можна простежити за допомогою кліматичної карти. Сумарна сонячна радіація в межах території України зростає в напрямку з півночі на південь, у цьому самому напрямку переважно (якщо точніше, то в напрямку з північного заходу

на південний схід) зростає й температура повітря. Так, на Поліській низовині середня температура січня становить -5...-9 °С, у центральній частині країни -4.-7 °С, на узбережжі Чорного моря -1.-3 °С, а в Криму залежно від місцевості коливається від -1 до 0 °С. Середні температури липня зростають із півночі на південь України від +18 до +23 °С. Аналогічно зростає тривалість безморозного періоду: від 170 днів на Поліссі до 320 днів на Південному березі Криму.

Загалом розподіл сонячної енергії по земній поверхні відбувається завдяки комбінації на певних її територіях окремих чинників: широта місцевості через відмін

ності кута падіння сонячних променів, прозорість атмосфери та хмарність і підстильна поверхня. Наприклад, найбільші річні значення сумарної сонячної радіації у тропіках та субтропіках, особливо значні вони в малохмарних субтропічних пустелях (Сахара, Руб-ель Халі та інші), а над приек-ваторіальними лісовими областями значення сумарної сонячної радіації знижуються через значну хмарність цих територій

У Південній півкулі в глибині Антарктиди сонячна радіація в період полярного літа більша, ніж влітку в тропіках, але майже 100 % її не поглинається, а відбивається від льодової поверхні материка.

ВИСНОВКИ

Кліматичні ресурси — це енергія Сонця й вітру, сума температур і кількість опадів, протяжність періоду інтенсивної вегетації, можливості використання енергетичних ресурсів Сонця й вітру, розвиток рекреаційного господарства.

Основні кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня.

Сонячна радіація впливає на температуру повітря як одну з основних характеристик клімату і є найважливішим чинником його формування.

Господарська діяльність людини впливає як на мікроклімат (смоги, вирубування лісів, зміни водного режиму водойм), так і на макроклімат (опустелювання, порушення озонового шару атмосфери через викиди парникових газів тощо).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Доведіть важливість кліматичних ресурсів для розвитку господарства країни та окремої людини.

2. Обґрунтуйте необхідність вивчення клімату та охорони кліматичних ресурсів.

3. Порівняйте особливості клімату вашого регіону та іншого регіону України (на вибір) за допомогою карти клімату України в атласі.

4. Проаналізуйте вплив людини на клімат на прикладі вашої місцевості.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  30. Географія рудних і нерудних корисни...
Наступна сторінка:   32. Повітряні маси, що впливають на тери...^