Інформація про новину
  • Переглядів: 198
  • Дата: 26-02-2021, 16:12
26-02-2021, 16:12

13. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  11—12. Поява українського козацтва та п...
Наступна сторінка:   14—15. Запорозька Січ — козацька респуб...

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

як виникла Запорозька Січ; де розташовувалися Запорозькі Січі до середини XVIII ст.; про утворення реєстрового козацтва та Війська Запорозького; якими були характерні риси військового мистецтва українських козаків; визначення термінів «Запорозька Січ», «реєстрове козацтво», «Військо Запорозьке», «лава», «галас», «табір», «самообкопування», «козацькі клейноди».

 

1 ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ. На XVI ст. в Україні виникла ситуація, що сприяла появі в українських козаків єдиної військово-політичної організації. У середині XVI ст. на Дніпровському Низі вже сформувалася ціла мережа козацьких «городків» і січей. Козацькі ватаги жили в них як тимчасово, так і постійно. У разі необхідності дати відсіч нападникам або рушати в похід по здобич вони часто виступали спільно, очолювані виборними отаманами. Це сприяло усвідомленню козаками необхідності самоорганізації.

Об’єднанню розрізнених козацьких «городків» і невеликих січей сприяло також кількісне зростання козацтва у 70-х рр. XVI ст. Якщо раніше, за повідомленнями сучасників, у пониззі Дніпра цілорічно перебувало лише кілька сотень українських козаків, то тепер їх були тисячі. Зростанню кількості козацтва сприяло розгортання покозачен-ня, яке стало однією з форм соціального протесту тих, хто був незадоволений своїм становищем.

Об’єднання козацьких січей на Запорожжі прискорила політика короля Речі Посполитої Стефана Баторія, який намагався підпорядкувати собі козаків на тлі їхньої постійної боротьби з турецько-татарськими нападниками.

Наприкінці 70 — на початку 80-х рр. XVI ст. нижче порогів Дніпра, на великому й неприступному острові То-маківка виникла перша Січ Великого Лугу — Томаківська. Її називали Запорозькою Січчю, а козаків — січовиками, або запорожцями. Це була самовладна військова організація, створена козаками-воїнами. За підрахунками дослідників, на Томаківській Січі перебувало близько 5 тис. козаків. Усього ж українське козацтво за часів першої Січі налічувало щонайменше 10 тис. осіб.

У 1593 р. Томаківську Січ зруйнувало татарське військо. Після цього козаки переселилися на острів Базавлук і заснували Базавлуцьку Січ — другу за часом створення Січ.

 

ПРИГАДАЙТЕ

1. Наведіть визначення українського козацтва. 2. Укажіть передумови й основні причини його виникнення. 3. Яким було ставлення влади до діяльності українського козацтва? 4. Що таке по-козачення? 5. Покажіть на карті територію Дніпровського Низу.

Чи є правильним судження, що наприкінці 70 — на початку 80-х рр . XVI ст. склалася сприятлива ситуація для виникнення Запорозької Січі? Чому?

Запорозька Січ — військовий та адміністративний центр козацтва на півдні українських земель, що існував до 1775 р.

Томаківська Січ — найстарша з відомих козацьких Січей та перша велика військово-політична організація запорозького козацтва.

Опишіть за ілюстрацією і макетом вигляд Запорозької Січі.

У Західній Європі до Тридцятилітньої війни піхотинці-стрільці вважалися лише допоміжними військами. При цьому європейські піхотинці поділялися на тих, хто володів вогнепальною і холодною зброєю. В українських козаків такого поділу не існувало . Вогнепальна зброя застосовувалася як основний тип озброєння. Під час перезаряджання вогнепальної зброї стрільців прикривали козаки-лучники.

2 ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ. Серед козацтва існувало ефективне військове мистецтво, завдяки якому козаки досить часто перемагали як на суходолі, так і на морі. Основу козацького війська становила піхота, озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Козаки першої шеренги вели вогонь, а задніх шеренг — заряджали зброю. Велика увага приділялася артилерії, вогонь якої підтримував у бою дії піхоти. Перевагу віддавали легким гарматам завдяки їх маневреності в бою.

Легка кіннота застосовувалася козацтвом як допоміжне військо для розвідки, переслідування, заманювання в пастку, рейдів у тили противника тощо.

У козаків існувало декілька видів тактики ведення бою: ► лава — наступ на ворога півколом;

► галас — козаки йшли в бій у довільному порядку, змішувалися з ворогом, і кожен запорожець демонстрував у бою особисту військову майстерність;

► табір — військо рухалося похідним рядом у вигляді рухомої фортеці з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами. Із возів козаки обстрілювали ворога з гармат і рушниць. До бою піхота виходила з табору назовні, а потім поверталася під захист пересувних укріплень;

► самообкопування — засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою.

Чайка — безпалубний човен запорозьких козаків XVI— XVIII ст. у вигляді видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками, завдовжки близько 18 м .

Козаки здійснювали також рейди в глиб ворожої території, раптово захоплювали фортеці, улаштовували засідки, нападали вночі тощо. Існували служба розвідки й вартова служба. Спеціальні підрозділи несли сторожову службу в Степу, де пролягали татарські шляхи, і в разі небезпеки повідомляли про це за допомогою димової системи сповіщення. Козаки збирали інформацію про противника в його володіннях за допомогою спеціальних розвідників і на підставі їхніх повідомлень складали плани своїх походів.

Високого рівня досягло козацьке мистецтво ведення морського бою. Їхній флот складався із чайок — легких маневрених човнів, які мали два керма (кормове й носове),

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із Літопису гадяцького полковника Григорія Граб'янки про козацьку зброю й войовничість (XVIII ст.)

...Та коли ідуть походом в турецьку або татарську зємлю, то беруть дуже велику здобич і везуть силу-силенну добра всякого. На озброєнні мають самопали, шаблі, луки, стріли та списи й користуються всім цим так вправно, що і найвправніший польський гусарин або ж рейтар німецький з ними зрівнятися не можуть. Є кінні та піші, і стільки їх, козаків, скільки на Малій Русі люду, і їх зовсім не треба силою збирати, як ото в багатьох чужоземних краях роблять, не треба наймом заманювати; а кине клич старший або полковник який, і стільки воїнства збереться, що як трава стане, і з цього

приводу добре було сказано турецькому цареві, коли той запитався, скільки козацького війська маємо . «У нас, — сказано було, — царю турецький, що лоза, то й козак, а де байрак, то й по сто й двісті козаків там», і всі вони в Січі незмірно хоробрі. Це про них сказано:

Вони Русь за своє багатство велике мають Хитрість військову та мужність у війні знають .

Робота в парах. Обговоріть і визначте, як автор ставиться до українського козацтва. На підставі чого ви зробили свій висновок?

рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. Чайки вміщували 50—70 козаків, озброєних рушницями й шаблями, та чотирма-шістьма невеликими гарматами.

Висловіть аргументоване судження про те, як поява реєстрового козацтва вплинула на соціальну структуру тогочасного українського суспільства.

З УТВОРЕННЯ РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА. Перетворення українського козацтва на помітний чинник суспільного життя, необхідність зміцнення південного кордону та здійснення воєнних кампаній проти сусідніх держав сприяли появі реєстрового козацтва.

У 1524 р. вперше було здійснено спробу залучити козаків до державної служби. Польський король і великий князь литовський Сигізмунд I доручив завербувати 1—2 тис. козаків для захисту південного прикордоння. Проте через брак коштів цей проєкт не був здійснений.

У 1572 р. за дорученням короля Сигізмунда II Августа було прийнято на державну службу та вписано до спеціального списку-«реєстру» 300 козаків. Реєстрові козаки, як їх почали називати, отримали особливі групові права й привілеї. Їх вилучали з-під підпорядкування місцевої адміністрації, звільняли від сплати податків й надавали право на власне судочинство. За ними закріплювалося право на землеволодіння, а у Трахтемирівському монастирі влаштовувався козацький шпиталь. У результаті козацтво виділилося з-поміж інших верств населення та почало перетворюватися на окремий суспільний стан.

Подальші заходи з визнання українського козацтва як окремого стану здійснив король Стефан Баторій у 1578 р. Він погодився прийняти на державну службу 500 козаків, визначивши їхні права й обов’язки у спеціальній «Постанові щодо низовців». Військо козаків-реєстровців отримало назву «Його Королівської Милості Запорозьке Військо».

Реєстрове козацтво — українське козацтво, яке перебувало на службі Речі Посполитої в другій половині XVI — першій половині XVII ст. Свою назву отримало від записів до спеціальних реєстрів (списків) .

Козацькі клейноди — знаки розрізнення козацького війська та символи влади козацької старшини.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із «Постанови щодо низовців», затвердженої королем Стефаном Баторієм 16 вересня 1578 р.

...Перед тим же паном старостою мають скласти присягу на вірність і йому послушними бути. тобто мають не воювати землі Волоської, не чинити в ній жодних шкод і розрух, а якщо хтось би це чинив, мали б гамувати, хапати і бити як нашого коронного неприятеля. Так само мають триматися щодо Білгорода, Очакова, Тягині, сіл і степів їхніх, аби там шкод жодних не чинили, ані не позволяли чинити цареві кримському, його землям, людям,

улусам. однак мають давати нам знати про царських людей; взагалі будуть поступати відповідно до наших наказів .

Робота в парах. Опрацюйте документ і дайте відповіді на запитання: 1. Які обов'язки мали виконувати на державній службі реєстрові козаки? 2. Які факти свідчать, що влада Речі Посполитої намагалася використати реєстровців проти козаків Запорозької Січі?

Військо Запорозьке мало клейноди — спеціальні військові знаки, регалії та атрибути. За часів Стефана Баторія ними були прапор, печатка, булава та бунчук. Прапор (корогву) Війська Запорозького завжди носив хорунжий попереду війська, поруч із гетьманом. Печаткою Війська Запорозького розпоряджався суддя. Вона мала круглу форму,

виготовлялася зі срібла. На ній був зображений козак у гостроверхій шапці й каптані, із шаблею, порохівницею на поясі та мушкетом на лівому плечі. Владу гетьмана уособлювала булава. Гетьману надавався також бунчук — палиця завдовжки 2—2,5 м із кулею або вістрям угорі, під яким прикріплювалися китиці чи волосся з кінського або телячого хвоста. Він указував місце перебування гетьмана під час бою. Згодом кожен полк також отримав свої прапор і печатку, а ознакою влади полковника стала невелика бойова булава — пірнач (шестопер).

Наданням прав і привілеїв реєстровцям уряд намагався розколоти козацтво, перешкодити зростанню його кількості й підпорядкувати собі. Відтоді влада визнавала лише реєстрове козацтво, а проти невписаних до реєстру вела нещадну боротьбу. Проте ця політика була невдалою. Фактично з реєстрових і нереєстрових козаків сформувалася одна організація — Військо Запорозьке. Козаки спільно виступали в морські походи, боролися за розширення козацьких прав і захищали права православних.

Військо Запорозьке —

1} військово-політична організація українського козацтва із центром у Запорозькій Січі; 2} Українська козацька держава, що виникла в роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 3} назва реєстрового війська в Речі Посполитій та Українській козацькій державі .

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИ З ТИМ, ЩО... ЧОМУ?

Із появою Томаківської Січі виразно окреслилася організаційно стійка форма військово-політичного об'єднання українських козаків, яка отримала назву Запорозька Січ.

■ Військове мистецтво запорозьких козаків становило сукупність специфічних, характерних Війську Запорозькому методів і засобів .

■ У результаті утворення владою Речі Посполитої реєстрового козацтва козаків фактично визнали новим станом суспільства тогочасної України.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перевірте свої знання за допомогою навчальної гри «Аукціон». Правила гри. На аук

ціоні можна «придбати» бали за свої знання як розрахункову одиницю. Для цього учням/ученицям

необхідно навести правильні характеристики подій та явищ двома-трьома реченнями. Правильна характеристика дає можливість отримати 1 бал. Характеристики не мають повторюватися.

2. Як відбулося виникнення Запорозької Січі? 3. Назвіть особливості військового мистецтва українських козаків. 4. Укажіть особливості процесу утворення реєстрового козацтва.

5. Покажіть на карті місце розташування Запорозької Січі в XVI—XVIII ст., дотримуючись при цьому хронологічної послідовності . 6. Колективне

обговорення. У чому, на вашу думку, полягає історичне значення виникнення Запорозької Січі та реєстрового козацтва?

7. Робота в парах. За додатковими джерелами інформації ознайомтеся з особливостями військової стратегії, тактики й засобів ведення бою козацтва. Підготуйте лист уповноваженого представника одного з європейських правителів з описом переваг українських козаків у військовій справі й обґрунтуванням доцільності прийняття їх на службу. 8. Напишіть статтю до Вікіпедії за темою «Українські козаки: історія і сучасніть».

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  11—12. Поява українського козацтва та п...
Наступна сторінка:   14—15. Запорозька Січ — козацька респуб...^