Інформація про новину
  • Переглядів: 193
  • Дата: 26-02-2021, 16:16
26-02-2021, 16:16

19—20. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  17—18. Козацько-селянські повстання 20—3...
Наступна сторінка:   21. Розгортання національно-визвольної...

Розділ 3.  Національно-визвольна війна

Українського народу середини XVII століття

 

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

якими були передумови та причини Національно-визвольної війни; про Б. Хмельницького та його сподвижників; якими були події початку війни; визначення понять «національно-визвольна війна», «Українська національна революція XVII ст.».

 

ПРИГАДАЙТЕ

1. Наведіть факти погіршення соціально-економічного становища та національно-релігійних утисків українського населення від польської влади. 2. Якими були причини козацько-селянських повстань у 20—30-х рр. XVII ст.? 3. Що таке національно-визвольна боротьба?

1 ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. Найважливішою подією історії України XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу. Її спалах був обумовлений загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили формування передумов війни.

У цей час дуже ускладнилася ситуація в соціально-економічному житті. Унаслідок зростання в Україні землеволодінь польської шляхти селяни втрачали землю та ставали кріпаками. Значно погіршилося й становище містян і реєстрових козаків. Серед козацтва дедалі більше зростало невдоволення ігноруванням владою його станових інтересів. Переживало кризу національно-релігійне життя. Неухильно зменшувалися можливості українців розвивати свою мову. Незважаючи на проголошувану свободу віросповідання, не припинялися утиски православних. У тогочасній Україні саме релігійне гноблення стало чинником, що об’єднував представників різних верств у протестах проти влади.

Політичне становище також залишалося важким. Відсутність власної державності, полонізація та окатоличення призвели до того, що українці за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої не бачили перспектив для свого повноцінного розвитку.

Назрівали також психологічні передумови до вибуху Національно-визвольної війни. Ступінь і характер насильства в діях панів, орендарів, управителів і урядовців викликали в багатьох в українському суспільстві озлобленість і прагнення помститися за завдані кривди.

На підставі передумов Національно-визвольної війни сформувалися її причини:

► незадоволення різних верств населення України швидким зростанням у країні земельних володінь польських магнатів і шляхти;

► посилення національно-релігійних утисків православних українців;

► невідповідність між фактичним набуттям козаками політичного лідерства в українському суспільстві й обмеженнями, що накладалися на них владою за «Ординацією Війська Запорозького» 1638 р.;

► слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму), яка навіть за наявності бажання не мала достатніх повноважень та авторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. — збройна боротьба представників різних верств українського народу під проводом Б. Хмельницького за зміни свого становища.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Б. Хмельницький про основну причину Національно-визвольної війни

Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й домівки, не те, що позбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами, подібно до немилостивих фараонів (усе це ще могли б стерпіти козаки), а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного

вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних душ.

Робота в парах. Обговоріть і дайте відповіді на запитання: 1. У чому Б. Хмельницький вбачав основну причину війни українців із поляками? 2. Наведіть приклади боротьби українців за православну віру в першій половині XVII ст.

Національно-визвольну війну вважають складовою Української національної революції XVII ст. (1648— 1676 рр.). Після закінчення Національно-визвольної війни українські землі охопили старшинські міжусобиці та руйнація господарського життя (вересень 1657 — червень 1663 р.), що викликали поділ України на два гетьманства та боротьбу за возз’єднання Української гетьманської держави (червень 1663 — вересень 1676 р.).

У роки Національно-визвольної війни кожна з воюючих сторін вважала свої дії боротьбою за віру. До Б. Хмельницького прибув із Греції митрополит Йосиф Коринфський і привіз меч, освячений у Єрусалимі на Гробі Господньому. Це означало, що православна церква в Османській імперії вбачала в українських козаках, яких очолював гетьман, захисників православної віри. Зі свого боку, до короля Речі Посполитої Яна Казимира приїхав спеціальний легат, який передав йому від Папи Римського освячений меч і благословення на війну з козаками, оскільки це була боротьба за інтереси католицької церкви.

Українська національна революція XVII ст. — складний політичний процес, породжений українськими реаліями Раннього Нового часу, що поєднував у собі боротьбу за національне визволення, масовий соціальний протест і збройні форми протистояння та супроводжувався докорінними змінами всіх сфер життя суспільства.

2 Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТА ЙОГО СОРАТНИКИ. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. тривала з 1648 до 1657 р. Вона мала національно-визвольний, релігійний та соціальний характер. Її рушійною силою стали козаки, містяни, селяни, православне духовенство, частина дрібної української шляхти. Очолював їх Богдан Хмельницький.

Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію, яка боролася за визволення України, Б. Хмельницький зміг, спираючись на своїх сподвижників. Серед них були представники різних станів. У роки війни вони стали талановитими воєначальниками, будівничими держави, дипломатами.

До найближчого оточення Б. Хмельницького належали Іван Богун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джеджалій, Максим Кривоніс, Іван Виговський, Ан-тон Жданович та інші.

Богдан (Зиновій) Хмельницький — провідник національно-визвольних змагань 1648—1657 рр творець Української козацької держави та її перший гетьман. Місцем його народження вважається хутір Суботів (поблизу Чигирина) . Він походив із дрібної української шляхти, освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років Б . Хмельницький перебував на військовій службі .

У 1620 р . разом із батьком він брав участь у поході польського війська до Молдавії проти турків . У битві під Цецорою батько загинув, а Б . Хмельницький потрапив до турецького полону, із якого його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська, згодом став його писарем. Б. Хмельницький брав участь у походах проти Кримського ханства, а в часи повстань 30-х рр. XVII ст. виступав на боці козаків . У січні 1648 р. він очолив Національно-визвольну війну, де проявив себе як досвідчений полководець, талановитий дипломат і видатний державний діяч. Осмислюючи досвід визвольної боротьби, Б. Хмельницький сформулював ідею створення незалежної Української держави в її етнічних межах і розпочав здійснення своєї мети. Гетьман домігся визнання Української козацької держави як суб'єкта міжнародного права. Він помер у Чигирині й був похований у Суботові в Іллінській церкві.

Соратники Б. Хмельницького мали різні погляди з багатьох питань. Одні з його товаришів були досить поміркованими, інші — налаштованими радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення України.

З ПОЧАТОК ВІЙНИ. Приводом до початку повстання, що переросло в Національно-визвольну війну, стала особиста кривда, завдана Б. Хмельницькому чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Зі своїми слугами він навесні 1647 р. пограбував та зруйнував родинний хутір Б. Хмельницького Суботів.

Звернення Б. Хмельницького до суду й навіть до короля з вимогами покарати нападника не мали результатів.

Чи розпочалася би війна, якби не відбулося події, що стала приводом до неї? Поясніть свою точку зору.

періодизація національно-визвольної Війни українського народу середини XVII ст.

Період

Зміст

1648—1649 рр .

Наростання визвольної боротьби. Визнання урядом Речі Посполитої певної самоврядності за козацтвом

1650—1653 рр.

Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не принесла успіху жодній зі сторін

1654—1655 рр .

Надання Московською державою військової допомоги Україні. Успішне завершення українсько-московськими військами літньо-осінньої кампанії 1655 р . в Україні

1656—1657 рр.

Укладення Україною військового союзу зі Швецією та Трансільванією . Спільні дії козацтва зі шведською та трансільванською арміями проти Польщі

національно-визвольна Війна українського народу (події 1648—1650 рр.)

Не знайшовши справедливості, він приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади в Україні. Протягом вересня 1647 р. Б. Хмельницький розробив план виступу проти Речі Посполитої. Повстання вирішили розпочати в листопаді 1648 р. захопленням Трахтемирова, де перебував урядовий комісар реєстрового козацтва Яцек Шемберк. Домовилися також направити послів до кримського хана й турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак плани повстанців видали полякам. Б. Хмельницького заарештували й кинули до в’язниці в Чигирині. Звідти він утік завдяки допомозі чигиринського полковника Михайла-Стані-слава Кричевського та своїх друзів і подався на Запорожжя.

На початку січня 1648 р. Б. Хмельницький із загоном прибічників прибув на Запорожжя та розташувався недалеко від Микитинської Січі. Порозумівшись із козаками, що перебували в залозі на Січі, 4 лютого (25 січня) 1648 р. він без бою оволодів нею. Ці події вважаються датою по-

чатку Національно-визвольної війни. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Б. Хмельницького обрали гетьманом Війська Запорозького.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із листа коронного гетьмана М. Потоцького королю Владисла-ву IV про ситуацію в Україні в березні 1648 р.

Згубне полум'я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста, у якому б не лунали заклики до сваволі й де б не чинилися замахи на життя й майно своїх панів... Козацькі старшини бажають також самостійно володарювати в Україні, укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями та робити все, що лише завгодно їх волі й бажанню .

Спочатку піднялось 500 бунтівників — сама по собі це жалюгідна сила, але проти них слід рушити цілу армію, бо ці 500 підняли бунт у змові зі всіма козацькими полками і зі всією Україною. За короткий час повстанців збільшилося до 3 тисяч. Проте боронь Боже, щоб він [Хмельницький] пішов із ними в Україну. Тоді б ці 3 тисячі швидко зросли б до 100 тисяч, і нам вистачило б діла з ними .

? Робота в парах. Обговоріть і дайте відповіді на запитання: 1. Які факти наводить автор документа? 2. Яку інформацію можна отримати на підставі їх аналізу? 3. Яким є ставлення автора до подій, про які він розповідає? Чому ви так вважаєте?

Микитинська Січ — Запорозька Січ, заснована козаками влітку 1639 р. після ліквідації Базавлуцької Січі. Проіснувала до 1652 р .

Гетьман — від 1648 р . правитель Української козацької держави — Війська Запорозького.

Роки війни стали трагедією для єврейської громади в Україні. Зокрема, про це розповідається в єврейській хроніці уродженця Острога раві-на Натана Ганновера «Болото безоднє», виданій у 1653 р . у Венеції (Італія) . Твір став своєрідним мартирологом (переліком постраждалих від переслідувань або оповіданнями про мучеників) єврейства, що загинуло в Україні в 1648—1649 рр . У ньому описано, як на початку війни єврейське населення в Україні зазнавало численних погромів, виселень або примусового навернення у православ'я .

Усього за період національної революції в Україні близько 300 єврейських громад припинили своє існування, при цьому кожний другий їх представник був убитий. Загальна кількість жертв серед єврейського населення, за різними оцінками, коливається від декількох десятків тисяч до 100 тис . осіб і навіть більше .

У роки війни для повсталих євреї були другими ворогами після поляків. При цьому у складі козацької старшини серед неукраїнців євреї посідали друге місце після волохів . Гідні подиву зразки самовідданої боротьби за майбутнє Української козацької держави мала діяльність таких представників єврейської спільноти, як Ф. Мирович, Ф . Нахимовський, Г. Орлик і брати Герцики.

Новообраний гетьман закликав усіх небайдужих до долі Батьківщини вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування.

Водночас посольство гетьмана в березні 1648 р. уклало договір про козацько-кримський військово-політичний союз

із ханом Іслам Гераєм III. Відповідно до нього на допомогу українським козакам хан надсилав, імовірно, 6 тис. татарських кіннотників (існують припущення, що їх було значно більше).

До кінця квітня 1648 р. гетьману вдалося зібрати 5 тис. козаків та 6 тис. татар. Проти них виступило польське військо, очолюване коронним гетьманом Миколою Потоцьким, що налічувало близько 18 тис. вояків, із яких 6 тис. становили реєстрові козаки.

На відміну від козацьких виступів попередніх років, у 1648 р. боротьба проти польського шляхетського панування в Україні набула великого розмаху та поширилася на більшість суспільства.

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИ З ТИМ, ЩО... ЧОМУ?

■ На кінець 40-х рр. XVII ст. політика, здійснювана Річчю Посполитою на українських землях, призвела до появи великої кількості незадоволених серед різних верств суспільства. Це створило передумови до початку національно-визвольної боротьби.

■ Б. Хмельницький очолив повстанців і разом зі своїми сподвижниками згуртував Більшість українського суспільства для боротьби за свої права і свободи.

■ Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. розпочалася після оволодіння Б. Хмельницьким Микитинською Січчю .

ПРАЦЮЄМО З ХРОНОЛОГІЄЮ

1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

1648—1676 р. — Українська національна революція XVII ст.

4 лютого (25 січня) 1648 р. — початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перевірте свої знання за допомогою навчальної гри «Додайте початок». Правила гри.

Учитель/учителька наводить закінчення речень, до яких учням/ученицям необхідно додати відповідний за змістом початок, використовуючи отримані знання. Зразок речень: і) ...стало соціально-економічною передумовою війни; 2) .стало національно-релігійною передумовою війни; 3) .вважається політичною передумовою війни; 4) .перетворилося на психологічну передумову війни; 5) .стало приводом до війни; 6) .вважається датою початку війни.

2. Назвіть причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 3. Що вам відомо про провідника національно-визвольних змагань 1648—1657 рр . і його соратників? 4. Як розпочалася війна?

5. Покажіть на карті події, пов'язані з початком Національно-визвольної війни. 6. Робота в парах. Розпочніть складання таблиці «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» (у зошиті) .

7. Колективне обговорення. Б. Хмельницький вважав, що головною причиною війни стали утиски владою українського православного населення в релігійній сфері. Якою є ваша точка зору щодо ролі релігійного чинника в розвитку суспільства?

8. Робота в малих групах. Український історик і. Крип'якевич писав: «Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір'я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення і інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір'ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів». Підготуйте повідомлення з презентацією про життєвий шлях Б. Хмельницького напередодні війни та на її початку.

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  17—18. Козацько-селянські повстання 20—3...
Наступна сторінка:   21. Розгортання національно-визвольної...^