Інформація про новину
  • Переглядів: 1190
  • Дата: 27-02-2021, 19:53
27-02-2021, 19:53

Повторення курсу всесвітньої історії за 7 клас. Вступ до курсу всесвітньої історії за 8 клас

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  14. Хрестові походи та духовно-рицарськ...
Наступна сторінка:   1. Відкриття європейців

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь:

  • що таке Новий та Ранній Новий час і якою є їхня періодизація;
  • якими є основні особливості Раннього Нового часу в історії України.

Пригадайте

1. Що таке історія?

2. Чим відрізняється «історія» як наука та навчальний предмет?

3. На які періоди поділяються всесвітня історія та історія України?

4. колективне обговорення. Висловіть свою думку щодо того, чому для сучасної молодої людини важливо знати події, що відбувалися за часів Середньовіччя. 5. Назвіть дві-три дати з історії середньовічної Європи та України, які ви вважаєте найважливішими. Поясніть свій вибір.

6. Які історичні діячі та діячки, на вашу думку, найбільш вплинули на події, що відбувалися в середньовічній Європі та Україні? Чому?

7. Покажіть на карті й назвіть країни Європи, розвиток яких ви вивчали в курсі історії Середніх віків.

8. робота в парах. Обговоріть і визначте цивілізаційні здобутки населення Європи в Середньовіччі.

9. робота в парах обговоріть і визначте цивілізаційні здобутки населення тогочасної України як складової середньовічної Європи

10. Назвіть факти, які свідчать про тотожність і відмінність процесів і явищ у середньовічній Європі та Україні.

11. Які пам'ятки доби Середньовіччя на території Європи та України вам відомі?

12. Що ви знаєте про пам'ятки Середньовіччя на території вашого краю, в експозиції місцевого краєзнавчого або історичного музею? Опишіть їх.

Чи можна вважати Ранній Новий час новим кроком у поступальному розвитку людства?

 

1. Поняття та періодизація нового часу.

Цього року ви продовжите вивчати події всесвітньої історії та історії України. У попередніх класах ви познайомилися з історією Стародавнього світу та Середніх віків. У 8 класі ви розпочнете розгляд історії Нового часу, або Модерної доби (часу, періоду), що вивчає події кінця XV — початку XX ст. Цього року на вас чекають події її першої частини — Раннього Нового часу, або Ранньомодерної доби (часу, періоду), які відбувалися з кінця XV до кінця XVIII ст.

Визначальними явищами цього нового періоду всесвітньої історії вважають протестантську Реформацію, європейські релігійні війни, Великі географічні відкриття та початок європейського колоніалізму, виникнення в країнах сильних централізованих урядів, початок формування національних держав, що є попередниками сучасних держав, епоху Просвітництва й досягнень першого етапу промислової революції. Ознакою нового періоду всесвітньої історії став поступовий занепад традиційних цивілізацій Сходу та формування культурного й політичного панування Західного світу, що є змістом явища, яке західноєвропейські дослідники назвали Великою дивергенцією (від латин. «розходження»). Про зміст названих явищ ви дізнаєтеся, вивчаючи відповідні теми.

 

1. ПЕРІОДИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

Назва періоду

Хронологічні межі

Первісне суспільство

Поява людини на Землі — 3 тис. років до н. е.

Стародавній світ

3 тис. років до н. е. — 476 р.

Середні віки

476—1492 рр.

Новий час (Модерна доба)

I період: Ранній Новий (Ранньомодерна доба): кінець XV — кінець XVIII ст.

II період: кінець XVIII — початок XX ст.

Новітній час

I період: 1914—1945 рр.

II період: 1945 р. — сьогодення

робота в парах. Обговоріть і визначте, для чого дослідники застосовують історичну періодизацію

новий час (модерна доба) — період всесвітньої історії після Середньовіччя, що передував Новітній історії. Історію, що настала після Середніх віків, українські дослідники поділяють на два періоди: Нову і Новітню історію. Західноєвропейські історики всю історію після Середньовіччя називають Сучасною історією.

ранній новий час (ранньомодерна доба) — перший період історії Нового часу. Західноєвропейські дослідники визначають цю добу як Ранній сучасний європейський період

 

2. Особливості раннього Нового часу в історії України.

Події, що відбувалися впродовж Раннього Нового часу в Україні, свідчать, що навіть за умов відсутності власної державності й перебування у складі інших держав вона залишалася складовою європейського історичного процесу. При цьому Україна зберігала можливість впливати на нього.

Чимало дослідників визначають Ранній Новий час в Україні як козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового суспільного стану — козацтва (кінець XV — початок XVI ст.), а завершення — на остаточну втрату ним політичної влади.

Зі сторінок підручника з історії України цього року ви дізнаєтеся про участь українського козацтва в європейському історичному процесі цього періоду. Без перебільшення його центральною подією стала Національно-визвольна війна українського народу проти панування Речі Посполитої в середині XVII ст. і створення української козацької держави — Війська Запорозького.

Що вам відомо про роль українського козацтва в історії України?

Період Раннього Нового часу, який в історії України називають Козацькою добою, уславився багатьма подіями, історичними персоналіями та явищами. Про це ви дізнаєтеся з підручника історії України. Як і інші регіони Європи, Україна зазнала впливів Відродження, Реформації та Контрреформації. Саме під їх впливом з'явилися перші переклади Святого Письма народною мовою та виник новий жанр літератури — полемічна. На основі тогочасних європейських традицій розвивалися українські освіта, наука й мистецтво Поява Конституції Пилипа Орлика засвідчила наявність усвідомленого прагнення українського народу дотримуватися норм демократії, несприйняття будь-яких обмежень його прав і деспотизму. Це також відповідало тенденціям тогочасного європейського політичного життя

 

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із праці німецького й французького історика ж.-б. Шерера «літопис малоросії, або історія козаків-запорожців»

...Рим залишив нам свої закони та свої руїни, Греція — своїх поетів і статуї, але за що ми мусимо оцінювати козаків, яких нам представляють тільки як зрадників і які нам зі свого минулого нічого не залишили..Українські козаки були спокійним народом, який спочатку терпів тиск польської шляхти й духовенства. Коли ж він зрозумів, що його прагнуть винищити, то взявся за шаблю. Але коли він однією рукою відстоював власну свободу, чи не прикривав він другою рукою весь цивілізований світ від татар і варварського Сходу?

робота в парах. Обговоріть і визначте, як автор оцінює роль українського козацтва в європейському історичному процесі.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що... чому?

• Середні віки відіграли важливу роль в історії Європи та України.

• Ранній Новий час для християнської Західної Європи став періодом важливих змін.

• Ранній Новий час став важливим етапом у розвитку України.

 

Працюємо з хронологією

Кінець XV — початок XX ст. — Новий час (Модерна доба).

кінець XV — кінець XVIII ст. — Ранній Новий час (Ранньомодерна доба)

 

Запитання і завдання

1. Перевірте набуті знання за допомогою навчальної гри «Хто більше».

Правила гри. Окремі учні та учениці, пари або команди отримують завдання за встановлений час пригадати й навести якомога більше дат, визначень термінів і понять, персоналій, які характеризують добу Середньовіччя в Європі або Україні (визначає вчитель/вчи-телька). Перемагають ті, чий перелік буде довшим.

2. Що таке Новий і Ранній Новий час? Якими є їхні хронологічні межі?

3. Назвіть визначальні явища, які характеризують Ранній Новий час.

4. Які з особливостей Раннього Нового часу в історії України, на вашу думку, є найважливішими? Чому?

5. Висловіть своє ставлення щодо суджень (думок, які потрібно обґрунтувати, тобто підтвердити істинність фактами), наведених після основного тексту параграфа. Надалі такі вправу рекомендується виконувати індивідуально після кожного

параграфа з метою самоперевірки знань.

6. робота в парах. Розпочніть роботу над складанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомо-дерну добу»

Період,

дата

(століття, десятиліття або рік)

Події на землях України

Події поза межами України

Примітки

Ранньомо-дерна доба (кінець XV — кінець XVIII ст.)

     

7. Напишіть есе за темою «Чи потрібні сучасній молодій людині знання з історії? Скористайтеся планом-схемою в додатках до підручника (с. 226). 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  14. Хрестові походи та духовно-рицарськ...
Наступна сторінка:   1. Відкриття європейців^