Інформація про новину
  • Переглядів: 139
  • Дата: 27-02-2021, 20:38
27-02-2021, 20:38

5. Гуманізм. Високе Відродження

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  4. Повсякденне життя населення Західно...
Наступна сторінка:   6. Реформація в Німеччині

Розділ II. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННя. РЕФОРМАЦія В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

 

Опрацювавши цей параграф, ви Дізнаєтесь:

  • про особливості культури Високого Відродження й гуманізм як інтелектуальний рух цієї доби;
  • як гуманістичні ідеї втілювалися у творчості Н. Макіавеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело та митців Північного Відродження.

 

Пригадайте

1. Що вам відомо про ранній гуманізм і виникнення культури Відродження?

2. Як гуманістичні ідеї відобразилися у творчості Ф. Петрарки?

3. із матеріалу, розглянутого на уроках зарубіжної літератури, визначте риси гуманізму в літературних і мистецьких творах доби Відродження .

4. Використовуючи матеріал курсів мистецтва та зарубіжної літератури, назвіть характерні риси мистецтва та літератури доби Ренесансу Яку роль у цих творах відіграла Античність?

 

1. Гуманізм як інтелектуальний рух доби Відродження. Високе відродження.

 

в Італії виникла культура доби Відродження, або Ренесансу, як її називали французи. Саме італійські майстри відродили мистецтво Давніх Греції та Риму, звідки й походить ця назва. Нове мистецтво виникло на основі гуманізму. У добу Відродження він набув вигляду європейського інтелектуального руху за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності. Гуманізм епохи Відродження був проявом світського вільнодумства, що протистояло духовному пануванню християнської церкви в суспільстві. Його послідовники — гуманісти — виступали за визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей.

Відродження — рух у літературі, науці та мистецтві другої половини XIV — XVI ст., що виник в Італії та ґрунтувався значною мірою на відновленні античних традицій .

гуманізм епохи Відродження (Ренесансний гуманізм) — європейський інтелектуальний рух, що є одним із визначальних компонентів Ренесансу як історичної та культурної епохи, основною ідеєю якої було покращення людської природи через дослідження античної спадщини

 

Документи розповідають

Із роздумів італійського мислителя доби Відродження леона-Баттіста Альберті

Природа, тобто Бог, вклала в людину елемент небесний та божественний, незрівнянно прекрасний і благородний, ніж будь-що смертне . Вона дала їй талант, здатність до навчання, розум — властивості божественні, завдяки яким людина може досліджувати, розрізняти та пізнавати, чого треба уникати та чому слідувати для того, щоб зберегти саму себе . До цих великих та безцінних дарів Бог вклав ще в душу людини поміркованість, стриманість проти пристрастей і надмірних бажань, а також сором, скромність та прагнення заслужити похвалу. Крім того, Бог запровадив у людей потребу у твердому взаємному зв'язку, який підтримує співжиття, правосуддя, справедливість, щедрість і любов, а всім цим людина може заслужити в людей подяку та похвалу, а у свого Творця — благовоління та милосердя . Бог вклав ще груди людини здатність витримувати будь-яку працю, кожне нещастя, кожен удар долі, долати всілякі труднощі, перемагати скорботу, не боятися смерті . Він дав людині міць, стійкість, твердість, силу, презирство до нікчемних дрібниць... Тому будь переконаний, що людина народжується не для того, щоб скніти в сумному існуванні в бездіяльності, а щоб працювати над великою та грандіозною справою. Цим вона може, по-перше, догодити Богові та вшанувати його, а по-друге, набути для самої себе найдосконаліших чеснот і повного щастя. Робота в парах. Обговоріть і визначте, які якості та особливості призначення людини вважали головними мислителі-гуманісти .

Найвищого розквіту культура Відродження досягла за часів Високого Відродження (кінець XV — перші десятиліття XVI ст.) — «золотого віку» італійської літератури,

образотворчого мистецтва, філософії та науки. Це були часи діячів Відродження, що закладали основи нового розуміння світу та місця людини в ньому. Під впливом Італії мистецтво Високого Відродження поширилося в країнах Північної Європи. Тут на становлення нової культури вирішальний вплив мала не антична спадщина, а християнство.

Доба Високого Відродження започаткувала суттєві зрушення у світогляді тогочасних європейців, їхніх релігійних і політичних переконаннях. Розпочалося формування нового типу людини, яка була більше духовно розкріпаченою і впевненою в собі, ніж раніше. Нові ідеї торували собі шлях у боротьбі з офіційним релігійним вченням, готуючи переворот у світобаченні, що відбувся в роки Реформації (про це ви дізнаєтеся з наступних параграфів).

Якої точки зору щодо поглядів Н. Макіавеллі на державу і владу дотримуєтеся ви? чому?

 

2. Нікколо Макіавеллі.

 

Одним із найвідоміших представників політичної думки XVI ст. став гуманіст Нік-коло Макіавеллі. Суперечки навколо поглядів мислителя не припиняються із часу появи його творів. Одні вважають Н. Макіавеллі безпринципним негідником, інші — твердим реалістом, який наважився зобразити світ таким, яким він був насправді.

 

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із твору Нікколо Макіавеллі «Володар»

діючи в окремих випадках жорстоко, володарі чинять милосердніше, ніж тоді, коли від зайвої поблажливості дозволяють розвиватися заворушенням, наслідком яких є грабунки та насильства, заворушення — біда всього суспільства, а страти торкаються лише окремих осіб...

Володар повинен однаково перейматися тим, щоби зайва довірливість не спричинила недалекоглядність, і водночас не стати нестерпним завдяки своїй підозрілості . З цієї двоїстості, необхідної для Володаря, випливає запитання: що для Володаря краще — викликати страх або любов? Що для нього корисніше — щоб його любили чи боялися?

Я вважаю, що бажано досягати і першого, і другого, та оскільки здійснити це важко, і правителям зазвичай доводиться вибирати, то скажу, що корисніше тримати підданих у страху. Взагалі люди невдячні . Непостійні, брехливі, боязкі та хтиві; якщо правителі дають їм блага, вони їх підтримують, але тільки-но з'явиться небезпека — ладні зрадити.

Примушуючи боятися себе, правителі повинні намагатися не викликати ненависті

Є два способи дій для досягнення своєї мети: шлях закону і шлях насильства, перший спосіб — людський, другий — спосіб диких тварин; та оскільки перший спосіб не завжди дозволяє досягти бажаної мети, люди користуються другим . Правителі повинні вміти користуватися обома способами.

Володарі повинні володіти великим мистецтвом обдурювання, тому що люди зазвичай бувають настільки сліпі та захоплені своїми найближчими потребами, що людина, яка вміє добре брехати, завжди знайде достатню кількість легковірних людей, які піддаються омані. Також для правителів дуже важливо здаватися милосердними, вірними своєму слову, людяними, релігійними та відвертими; бути такими насправді не шкідливо лише тоді, якщо в разі необхідності Володар зуміє придушити їх і проявити абсолютно протилежні якості.

робота в парах. Обговоріть і дайте відповіді: 1. Які якості Нікколо Макіавеллі вважав необхідними для правителя? 2. Нікколо Макіавеллі казав: «Мета виправдовує засоби». Поясніть, як ви розумієте його вислів, виходячи з тексту документа.

Упродовж усього життя Н. Макіавеллі Італія була роздерта на десятки дрібних князівств і приваблювала цим володарів сусідніх держав. Постійні внутрішні чвари, напади

чужоземних військ підштовхували італійців до роздумів над тим, яким має бути правитель, здатний об’єднати Італію та міцною рукою навести лад у країні.

Над цим питанням замислювався й Н. Макіавеллі. Він написав декілька книг, серед яких найвідомішим є трактат «Володар» (1516 р.), присвячений правителю Флоренції Ло-ренцо Медічі. Провідна думка твору полягає в тому, що коли правитель хоче досягти успіху, він має відкинути моральні принципи та діяти силою, хитрістю. Автор вважав, що сумління може лише заважати правителеві в його діяльності.

Католицька церква рішуче засудила цей твір як несумісний із християнською етикою, хоча флорентійський мислитель лише першим відверто висловив те, що було дійсністю його часів.

Н. Макіавеллі одним із перших запропонував ідею, що держава створюється не Богом, а людьми, оскільки інтереси людей є різними, а дуже часто навіть протилежними, талант правителя полягає у здатності розуміти потреби суспільства та враховувати людську психологію . Мислитель радив правителю піклуватися про підтримку народу, оскільки в разі небезпеки в нього не буде прихильників . Для збереження своєї влади правитель іноді має бути рішучим і безжальним. Тому після захоплення влади в державі він має одразу вдатися до жорстоких заходів, а згодом зменшувати кількість насильства, і тоді народ заспокоїться

 

3. Леонардо да Вінчі

 

Майбутній великий художник Лео-нардо да Вінчі народився у Флоренції. У 14-річному віці він почав навчатися живопису. Проте на цьому не зупинився й упродовж усього життя наполегливо вивчав різні науки. Мабуть, немає сфери людських знань, якою б не цікавився Леонардо. Він займався математикою, анатомією, різними галузями техніки, будував літальні апарати й підводні човни. У його записах можна знайти описи гелікоптера, парашута, автомобіля, телефона тощо.

Леонардо-живописець працював дуже повільно, постійно шукаючи чогось нового, експериментуючи. Живопис був для нього засобом пізнання світу. Він вдивлявся в обличчя людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ і перенести на свої картини.

Чи правильно називати Лео-нардо да Вінчі, Мікеланджело і Рафаеля «титанами Високого Відродження»? Чому?

 

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

із записок Леонардо да Вінчі (1452—1519 рр.)

...Коли прилад, зроблений гвинтом, зроблений добре... і швидко приводиться до руху, — названий гвинт вкручується в повітря й піднімається вгору.

[Якщо] у людини є шатер з прокрохмаленої тканини завширшки 12 ліктів і заввишки 12, вона може скакати без небезпеки для себе з будь-якої висоти.

Місяць власного світла немає, і лише тому, що його освітлює Сонце, він є світлим . Зроби скло для очей, щоб бачити Місяць великим .

.Кола зрізаних гілок дерев відображають кількість їхніх років і те, які були більш вологими або більш сухими, дивлячись на більшу або меншу їх товщину

Я не пишу свій спосіб залишатися під водою стільки часу, скільки можна відмовитися від їжі . Цього не оприлюднюю й не оголошую через погану натуру людей, які цей спосіб використали би для вбивств під водою, ламаючи борти суден і затоплюючи їх разом із людьми, що перебувають на них.

Люди розмовлятимуть одне з одним у найвід-даленіших країнах і відповідатимуть одне одному.

Досвід ніколи не помиляється, хибними можуть бути лише наші судження, що спонукають нас очікувати від досвіду таких явищ, яких він не містить робота в парах. Обговоріть і висловіть обґрунтоване судження щодо рівня знань про явища навколишнього світу Леонардо да Вінчі .

У період розквіту свого таланту Леонардо створив фреску на біблійну тему «Таємна вечеря». У її основі лежить євангельський сюжет про те, як під час вечері напередодні

страти Христос сказав учням, що один із них зрадить його. Майстер зміг досить реалістично передати вирази облич учнів Христа, сповнені обурення й здивування, та охоплене жахом обличчя Юди.

Одним із найвідоміших творів Леонардо да Вінчі став «Портрет Мони Лізи», дружини купця Франческо дель Джо-кондо. Цей твір вважають першим у західноєвропейському живописі психологічним портретом. Живописець зумів зосередити увагу глядача не на зовнішності Мони Лізи, а на її внутрішньому світі.

Яке враження на вас справляють твори Леонардо да Вінчі? Чому?

чи можна стверджувати, що «титани Високого Відродження» своїми творами мистецтва уславлювали ідеї гуманізму? чому?

 

4. Мікеланджело Буонарроті

 

Якщо Леонардо мав вдачу мислителя, то Мікеланджело Буонарроті був вічним бунтівником. Він боровся проти заздрощів, нерозуміння, навіть проти самого себе, і довів, що людина може здійснити неможливе протягом свого короткого життя.

Мікеланджело зробив головним персонажем своїх творів людину. Жодний пейзаж не цікавив майстра — тільки зображення краси людського тіла. У своїй величній мармуровій статуї «Давид» він усупереч біблійному міфу зобразив не хлопчика, а розквітлого юнака, сповненого титанічної сили. Ця статуя стала водночас і символом повернення принципів Античності в мистецтві, й ідеалом нової людини, втіленням її непохитної волі та могутності.

Працюючи протягом п’яти років над розписом плафона Сикстинської капели, Мікеланджело самостійно розписав 600 м2 стелі на висоті 18 м сюжетами з біблійних міфів, що містить понад 300 фігур. Проте його композиції далекі від традиційного релігійного змісту, вони звеличують людську гідність і красу. Такі само силу й натхнення він вклав у виконання мармурової статуї Мойсея для надгробка Папи Римського Юлія II. У трактуванні Мікеланджело Мойсей став могутнім вождем, якого в ті часи так потребувала роздроблена Італія.

Мікеланджело вважається найбільш незалежним серед усіх митців італійського Відродження. На прохання Папи

Римського зробити його величезну статую скульптор відповів у листі: «Про те, що робити або не робити... дозвольте вирішувати тому, хто до цього причетний».

Мікеланджело підніс мистецтво скульптури на новий рівень. Одного разу, розглядаючи античну статую, він сказав, що її автор «знав більше, ніж сама природа». Ці слова можна віднести й до самого Мікеланджело.

Як у наведених творах Мікеланджело втілив своє бачення ідеалів Відродження? Опишіть одну з картин, використовуючи пам'ятку для аналізу джерел візуальної інформації в додатках до підручника (с 226).

 

5. Рафаель Санті

 

Дослідники називали його світлим генієм італійського Відродження, який спромігся поєднати дух Античності з ідеями християнства. За своє коротке життя (він прожив 37 років) Рафаель зумів зробити дуже багато. Декілька років він керував будівництвом собору Святого Петра в Римі, укрив фресками стіни багатьох залів папського палацу у Ватикані, створив чудові портрети своїх сучасників. У його роботах відтворено найтонші відтінки людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий ідеал людини митець утверджував насамперед у портретах і численних зображеннях мадонн.

Вершиною творчості Рафаеля вважають «Сикстинську мадонну». Цікавою є композиція картини: розкривається завіса, і ми бачимо жінку, яка тримає перед собою дитину; жінка наче й віддає свою дитину, але водночас хоче утримати її. Погляд жінки виражає сум, тривогу за долю дитини, яку вона приносить у жертву заради спасіння людства. Перед нами не просто жінка, мадонна, а матір, що страждає, як і кожна людина.

Головна ідея творчості Рафаеля — створення узагальненого образу ідеальної людини.

6. Північне Відродження.

 

Північним Відродженням називають культуру Ренесансу, яка набула поширення у XV— XVI ст. у країнах, розташованих на північ від Італії: Німеччині, Нідерландах, Франції та Англії. Культура Відродження в цих країнах була менш поширена, ніж в Італії. Проте й тут працювали творці світового рівня. Північне Відродження, на відміну від італійського, надихалося не лише Античністю, а також готикою та працями середньовічних богословів.

У мистецтві Північного Відродження провідна роль належала живопису. Видатними творами цього стилю є картини Пітера Брейгеля (Старшого). На них прекрасне існує поряд із потворним, радість — із трагедією. Його картини відбивають реалії свого часу, їхні назви говорять самі за себе: «Тріумф смерті», «Танець під шибеницею», «Сліпі», «Каліки».

П. Брейгель (Старший), як й інші майстри Північного Відродження, своїми творами намагався показати зворотний бік тогочасного життя — невпевненість у майбутньому, страх перед зміною звичного способу життя.

Центральне місце в мистецтві Німеччини XVI ст. посідає Альбрехт Дюрер. Він вирізнявся характерною для майстрів Відродження різноманітністю вподобань: цікавився анатомією, математикою, інженерною справою, живописом і виготовленням гравюр.

А. Дюрер написав багато портретів відомих сучасників, що жили й діяли в ті буремні роки в Німеччині. Особливої майстерності він досяг у мистецтві гравюри, створивши понад 200 картин. Використовуючи відомі біблійні сюжети, художник надав їм нового змісту. Відомою є серія його гравюр «Апокаліпсис», де під виглядом Давнього Вавилона, що накликав на себе Божу кару, художник зобразив папський Рим.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із трактату альбрехта дюрера «керівництво до вимірювання» (1525 р.)

(Праця задумувалася як практичний посібник для художників, але стала також першим німецьким підручником із геометрії.)

Шановний добродію і друже! Досі в наших німецьких землях чимало талановитих юнаків, які присвятили себе мистецтву живопису, навчалися без будь-якої основи, тільки шляхом щоденної практики .Так виростали вони в невігластві, подібні дикому, непідрізаному дереву. Хоча деякі з них завдяки постійним вправам і досягали свободи руки, так, що вони виконували свої твори із силою, все ж вони діяли непродумано, слідуючи лише своїй примсі.

Коли ж тямущі живописці та справжні художники бачили такі непродумані твори, вони не без підстави сміялися зі сліпоти цих людей, бо для справжнього розуму немає неприємнішого «видовища», ніж фальш у картині, навіть якщо ця картина написана з великим старанням. Єдиною ж причиною, чому

такі живописці знаходили задоволення у своїх помилках, було те, що вони не вивчали науку виміру, без якої неможливо стати справжнім майстром, але це була провина їхніх учителів, які й самі не володіли такою наукою . Проте оскільки вона є істинною основою будь-якого живопису, я вирішив викласти її початки та основи для всіх юнаків, які прагнуть знань, щоб вони, опанувавши науку вимірювання за допомогою циркуля й лінійки, могли б завдяки цьому пізнати та побачити своїми очима істину, і щоб вони не тільки прагнули знань, але також могли досягти справжнього та більш повного розуміння . робота в парах. Обговоріть і визначте, чому А. Дюрер вважав, що художнику необхідно опанувати науку вимірювання

Визначте основні положення гуманістичного вчення Е . Рот-тердамського.

 

7. Эразм Роттердамский

 

Видатним представником Північного Відродження був мислитель, вчений-гуманіст Еразм Роттердамський. Після завершення навчання на теологічному факультеті Паризького університету він посів провідне місце в європейському науковому світі як видатний філолог, письменник і мислитель.

У творах Е. Роттердамського викладено основи його гуманістичного вчення. Зокрема, він розглядав християнство як вищий етап морального розвитку людства, підготовлений попереднім періодом розвитку античної культури й науки. Саме Античність, на його думку, визначила важливе значення людяності та людської гідності в загальному процесі морального самовдосконалення.

У своїх сатирах «Похвала глупоті», «Розмови запросто» Е. Роттердамський викривав формалізм, догматизм і відсутність будь-якої розумної основи — «глупоту» в усіх сферах життя — політичній, церковній, культурній. Найбільш різко він критикував церковних богословів.

Погляди мислителя стали ідейним підґрунтям для виникнення руху Реформації (про нього ви дізнаєтеся з наступних параграфів), хоча коли Європу охопила Реформація, Еразм Роттердамський виступив проти неї.

Е. Роттердамський запровадив у вжиток прислів'я й вислови, які залишаються популярними й сьогодні. Йому належать вислови «скринька Пандори», «У країні сліпців людина з одним оком — зряча». Завдяки йому набули поширення популярні вислови «крокодилові сльози», «живий труп», «час покаже», «зробленого не переробити», «поспішай повільно», «водити за ніс», «вилупитися з одного яйця», «це зрозуміло навіть дитині»

Чи погоджуєтесь в зтим, що... чому?

• Видатні майстри італійського Високого Відродження своєю творчістю сприяли поширенню в європейському суспільстві нових ідеалів, нових поглядів на людину та її місце в навколишньому світі.

• Для Північного Відродження притаманне звернення до проблем, що хвилювали тогочасну людину, умов її повсякденного життя, непевності в сьогоденні .

• Е. Роттердамський став одним із найвизначніших мислителів своєї доби. Сучасники називали його «людиною, яка знала все». Його твори сприяли

поширенню в тогочасному європейському суспільстві принципів гуманізму.

У тогочасній Україні віяння Ренесансу сприймали негативно як вплив чужої культури, що руйнував православну культурну спільноту. Ідеї гуманізму виникли на українських землях тоді, коли в інших регіонах Європи вже поширювалася культура бароко . Його ідеали на українських землях найчастіше поширювали ті, хто повертався сюди після навчання в європейських університетах. Там працювало чимало українських гуманістів: Ю . Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський, М . Жура-вицький, С. Кльонович та інші . У Галичині та на Волині збереглося досить багато споруд у ренесансному стилі, які звели переважно приїжджі європейські будівничі. У живописі про впливи Ренесансу свідчить інтерес до зображення реального життя, портретів, пейзажів.

 

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із «Похвали глупоті» Еразма Роттердамського

„.А верховні першосвященники, що займають місце самого Христа? Якби вони, у свою чергу, також спробували наслідувати його життя, тобто його бідність, його працю, його вчення, його страждання, його презирство до життя, а також замислилися про значення свого титулу «папи», тобто отця і святійшого, то скажіть, що було б сумнішим за становище Папи? І хто б став ціною свого добробуту боротися за це місце? Хто, купивши його, став би відстоювати його мечем, отрутою і будь-яким насильством? Скільки переваг втратив би папський престол, якби сюди дісталася мудрість? Що б сталося з усіма цими багатствами, з усіма цими перемогами, з усіма цими надіями, дозволами та порушеннями церковних заборон, поборами, індульгенціями, кіньми, мулами, охоронцями, що б відбулося, кажу я, з усіма цими принадами?

робота в парах. Обговоріть і визначте, як Еразм Роттер-дамський зображує спосіб життя римських пап

 

Працюємо з хронологією кінець XV — перші десятиліття XVII ст. — доба Високого Відродження.

 

Запитання і завдання

1. Перевірте набуті знання за допомогою навчальної гри «Словесний теніс».

Правила гри. Учні та учениці об'єднуються в пари. Один учень/одна учениця ставить запитання, яке передбачає коротку відповідь. Інший/інша відповідає словом, словосполученням або коротким реченням, після чого отримує право поставити своє запитання . Учитель/учителька на початку гри має визначити, скільки запитань без відповіді означає поразку.

2. Якими були особливості гуманізму доби Відродження як нового європейського інтелектуального руху?

3. У чому полягали нові погляди на державу суспільства, висловлені Нікколо Макіа-веллі?

4. колективне обговорення. Які спільні та відмінні риси були притаманні творчості «титанів італійського Високого Відродження»?

5. Чим уславилися митці Північного Відродження?

6. Яким є внесок Еразма Роттердамського в розвиток тогочасного європейського інтелектуального руху?

7. Наведіть факти, які підтверджують світський, нецерковний характер культури Відродження

8. робота в парах. Продовжте роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» (с. 6).

9. Складіть таблицю «Митці італійського Високого та Північного Відродження»

10. робота в парах. Використовуючи додаткові джерела, підготуйте повідомлення з презентаціями про творчість одного з митців італійського Високого або Північного Відродження (тематику повідомлень розподіляє вчитель/вчителька).

11. Складіть перелік своїх думок, які свідчать про усвідомлення вами необхідності збереження мистецької спадщини рідного краю та світу.

12. Оцініть та висловіть власне судження щодо мистецької спадщини Високого Відродження (на прикладах двох-трьох творів за вашим вибором)

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  4. Повсякденне життя населення Західно...
Наступна сторінка:   6. Реформація в Німеччині^