Інформація про новину
  • Переглядів: 1856
  • Дата: 17-09-2018, 17:22
17-09-2018, 17:22

Транспорт речовин у тварин. Кровоносна система

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Транспортна система рослин: провідні ...
Наступна сторінка:   Транспорт речовин у плазмі крові

Поміркуйте

У війчастих плоских червів було виявлено закономірність: чим більшим є розмір тіла, тим більший ступінь галуження має їхній кишечник. З чим це може бути пов'язано?

Транспортні системи тварин

Метаболічні процеси, що перебігають у клітинах тіла тварин, вимагають безперервного припливу поживних речовин і кисню, а також видалення продуктів обміну. Всі організми тим чи іншим шляхом здійснюють перенесення речовин з однієї частини тіла в іншу.

В одноклітинних організмів перенесення речовин відбувається шляхом дифузії молекул, переміщенням яких сприяє рух цитоплазми. У великих тварин існує спеціальна система внутрішнього транспорту.

Найпростіші із сучасних тварин, у яких є спеціальна транспортна система,— це не-мертини. У них є одна спинна і дві бічні кровоносні судини, з’єднані поперечними судинами. У більших і складно організованих тварин система кровообігу складається зазвичай із кровоносних судин і серця.

Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих червів

Кишковопорожнинні, губки, плоскі черви не мають кровоносної системи. У кишковопорожнинних і губок транспорт речовин по всьому організму здійснюється шляхом дифузії (поліпи, губки) або за допомогою розгалужень кишкової порожнини (медузи).

Рідина, що циркулює в каналах кишкової порожнини кишковопорожнинних,— гідролім-фа — доставляє до клітин поживні речовини і видаляє продукти обміну. Гідролімфа містить солі та органічні речовини; її склад несталий.

У плоских червів транспорт речовин відбувається також шляхом дифузії. У них немає порожнини тіла, і речовини транспортуються тканинною рідиною між клітинами мезодерми. Дифузія полегшується сплощеною формою тіла і численними розгалуженнями кишечника.

У круглих червів речовини переносяться рідиною первинної порожнини тіла.

Кровоносна система

У більшості тварин для транспортування поживних речовин по організму тільки дифузії недостатньо. Це зумовлює виникнення кровоносної системи. Основними компонентами кровоносної системи є:

• рідина, яка циркулює (кров, лімфа, гемолімфа);

• судини, якими циркулює рідина (артерії, вени, капіляри);

• пульсуючий орган, що забезпечує рух рідини (серце, кровоносна судина).

Гемолімфа — рідка тканина, що циркулює в судинах і міжклітинних порожнинах багатьох безхребетних тварин (членистоногі, молюски) з незамкненою системою кровообігу. Складається з води, неорганічних і органічних сполук.

Кров — рідка сполучна тканина, що складається з плазми і клітин (формених елементів) — лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів. Циркулює у замкненій системі кровоносних судин.

У незамкненій кровоносній системі кров виходить з кровоносних судин, потрапляє в порожнину тіла або проміжки між органами і через відкриті кінці венозних судин знову надходить до кровоносної системи (членистоногі, частина молюсків, голкошкірі). У замкненій кровоносній системі кров тече тільки судинами (кільчасті черви, хребетні і деякі інші тварини).

Еволюція кровоносної системи у хордових

У хордових кровоносна система замкнена.

Головні еволюційні зміни в системі кровообігу пов’язані з переходом від зяброво-

го дихання до легеневого: у земноводних з’являється друге коло кровообігу (мале, або легеневе) і, як наслідок, ускладнюється будова серця (формуються два передсердя) (мал. 28.1).

Далі еволюція йде шляхом збільшення вмісту кисню в крові, що надходить до органів: у плазунів виникає неповна перегородка в шлуночку, а у птахів і ссавців формується чотирикамерне серце. У птахів і ссавців до органів надходить тільки артеріальна кров; завдяки кращому забезпеченню киснем у тканинах підтримується високий рівень обміну речовин, що зумовлює теплокровність.

Будова кровоносної системи у хордових

Тварини

Будова кровоносної системи

Ланцетник

Одне коло кровообігу. Серця немає, замість нього — черевна аорта

Риби

Одне коло кровообігу. Серце двокамерне (передсердя і шлуночок). У серці — венозна кров

Амфібії

Два кола кровообігу. Трикамерне серце (два передсердя і шлуночок). Кров у шлуночку серця змішана

Рептилії

Два кола кровообігу. Серце трикамерне з неповною перегородкою в шлуночку. Кров у шлуночку змішується не повністю

Птахи і ссавці

Два кола кровообігу. Серце чотирикамерне. Артеріальна та венозна кров не змішуються

Будова кровоносної системи у безхребетних

Кільчасті черви

Кровоносна система замкнена. Одне коло кровообігу. Роль серця виконують кільцеві судини

Членистоногі

Молюски

Кровоносна система незамкнена. Серце зі шлуночком і передсердям, розташоване на спинному боці тіла

Ключова ідея

Компонентами кровоносної системи є рідина, яка циркулює (кров, лімфа, гемолімфа); судини (артерії, вени, капіляри) і пульсуючий орган (серце, видозмінена судина). Еволюційні зміни кровообігу хордових пов'язані з переходом від зябрового дихання до легеневого: з'являється друге коло кровообігу (мале, або легеневе) й ускладнюється будова серця (формуються два передсердя, а потім і два шлуночка для поліпшення постачання кисню у тканини).

Запитання та завдання

1. Чи є еволюційною перевагою замкнена система кровообігу порівняно з незамкненою? 2. Які еволюційні переваги чотирикамерного серця порівняно з трикамерним? 3. Сформулюйте основні напрямки еволюції кровоносної системи у хордових.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Транспортна система рослин: провідні ...
Наступна сторінка:   Транспорт речовин у плазмі крові^